Norwegia liderem w dziedzinie rozwiązań mobilnościowych

Norwegia – „kraina północnego słońca” – słynie z pięknych krajobrazów, dziedzictwa Wikingów, a teraz także z programu Smart Mobility. Powszechnie wiadomo, że Norwegia to kraj przyjazny elektrycznym pojazdom i jest jednym z krajów, które dążą do osiągnięcia zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto.

Wprowadzone niedawno inicjatywy rządowe, takie jak obniżki podatków i dopłaty, jak również niższe opłaty za korzystanie z dróg, przyczyniły się do szybkiego rozwoju rynku samochodów elektrycznych w Norwegii – obecnie blisko 80% sprzedawanych nowych samochodów to pojazdy elektryczne.

Jednym z programów mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych w Norwegii jest program Smart Mobility. Teraz, bardziej niż dotychczas, coraz bardziej zrównoważony transport odgrywa ważną rolę – zwłaszcza biorąc pod uwagę szczyt klimatyczny COP26, który niedawno miał miejsce. Sama elektryfikacja transportu nie jest jednak rozwiązaniem, transport musi stać się bardziej inteligentny i elastyczny przy mniejszym nakładzie środków.

W Norwegii został uruchomiony program finansowania Pilot-T realizowany przez The Research Council of Norway, który ma na celu przyspieszenie rozwoju rozwiązań w zakresie mobilności.

„Aby kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach programu Pilot-T, projekty muszą wykorzystywać inteligentne technologie i technologie informacyjno-komunikacyjne. Oprócz tego wymagany jest plan skalowania biznesu. Ponadto projekt musi oferować możliwość partnerstwa lub innej formy współpracy”.

Tor Mühlbradt, Innovation Norway

Cele programu są proste:

  • pomoc w osiągnięciu celu polityki transportowej, jakim jest wydajny, przyjazny dla środowiska i bezpieczny system transportu;
  • stymulacja rozwoju przemysłu i zdobywania nowej wiedzy w Norwegii oraz umożliwienie norweskim przedsiębiorstwom i przemysłowi wykorzystanie potencjału tworzenia wartości nieodłącznie związanego z restrukturyzacją sektora transportu;
  • zaangażowanie wielu podmiotów we wspólny wysiłek;
  • urzeczywistnienie nowo zdobytej wiedzy;
  • stworzenie i wdrożenie pilotażowego lub pełnowymiarowego rozwiązania.

Czym jest inteligentna mobilność?

Inteligentna mobilność obejmuje wiele środków transportu w wielu branżach. Zwykle odnosi się do transportu publicznego i systemów transportu miejskiego. Systemy te obejmują takie rozwiązania jak car-sharing, autonomiczne systemy transportowe, transport elektryczny oraz pojazdy miejskie takie jak e-rowery i skutery.

Pod pojęciem inteligentnej mobilności (ang. smart mobility) kryje się optymalizacja oraz usprawnienie transportu i komunikacji w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, wydajności, bezpieczeństwa i poprawy jakości powietrza. Wiele miast Europy korzysta z rozwiązań Smart Mobility, oferując swoim mieszkańcom lepszy, bardziej ekologiczny i inteligentny sposób życia.

Jakie są główne rozwiązania?

Mobilność jako usługa (car-sharing, wspólny transport krótkodystansowy, skutery elektryczne, taksówki, transport publiczny) Pomysł współdzielenia transportu narodził się kilka lat temu i ma na celu próbę zmniejszenia ruchu drogowego, kosztów transportu dla podróżujących oraz ograniczenia emisji spalin. Na rynku dostępnych jest wiele usług umożliwiających wspólny transport, które zwykle korzystają z oprogramowania jako usługi (tzw. Saas) – jedną z nich jest Turo. Norweski start-up Sammevei uruchomił niedawno aplikację, która umożliwia wspólne przejazdy, co pozwala na uniknięcie korków, zaoszczędzenie pieniędzy, jednocześnie dbając o środowisko.

Według NAF przeciętny Norweg spędza w korkach średnio 20 minut podczas każdej podróży samochodem. W godzinach szczytu sześciu na siedmiu norweskich kierowców podróżuje samotnie. „To prowadzi do korków, a co za tym idzie straty czasu i pieniędzy”. (Samkjøring | SammeVei)

Dzięki ograniczeniu natężenia ruchu drogowego w godzinach szczytu o około 10% ruch będzie odbywał się sprawniej. Rozwiązaniem są wspólne przejazdy z innymi osobami. Sammevei stworzyło aplikację ridesharingową, która pozwala użytkownikom na codzienne wspólne podróżowanie. (Samkjøring | SammeVei)

Dzięki Innovation Norway w 2019 Sammevei otrzymało dotację w wysokości 4 milionów koron norweskich (ok. 1,8 mln złotych), co pozwoliło na rozwój i wprowadzenie aplikacji do użytku publicznego i prywatnego. Obecnie w Norwegii aplikację testuje ponad 10 000 użytkowników.

Elektryfikacja (oprogramowanie i sprzęt do ładowania, pojazdy lekkie i akumulatory) W ciągu ostatnich kilku lat zapotrzebowanie na pojazdy elektryczne w Norwegii gwałtownie wzrosło. Dostęp do ładowarek stanowi jednak problem. Wynika to z braku dostępu do danych o dostępnych stacjach ładowania, ich statusie i cenie w czasie rzeczywistym.

Z pomocą przychodzi aplikacja SmartCharge. Jest to aplikacja oparta na chmurze, która umożliwia całkowitą kontrolę i automatyzację infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Norwegii, w tym zdalną konserwację. Dzięki aplikacji właściciele stacji ładowania mogą sprzedawać wyprodukowaną przez nich energię. (Smart charging solutions for e-mobility – The Explorer)

SmartCharge daje użytkownikom dostęp do danych historycznych i pozwala na zarządzanie operacjami, optymalizacją energii i płatnościami. Umożliwia także dynamiczne ustalanie cen w zależności od użytkownika, właściciela i czasu.

Aplikacja pomaga kierowcom w znalezieniu odpowiedniej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na podstawie indywidualnych wymagań użytkownika. Może nawet wyznaczyć optymalną trasę przejazdu, wykorzystując aktualne dane o ruchu drogowym. Oprócz tego umożliwia dokonywanie płatności.

Logistyka (platformy, oprogramowanie, dostawa jako usługa, inteligentny dom i magazynowanie) Rozwiązywanie złożonych problemów wymaga złożonych algorytmów. Platforma uczenia maszynowego Epigram AI opracowuje system sztucznej inteligencji, analizujący sposób ładowania i usprawniający planowanie związane z ładowaniem pojazdów elektrycznych.

System ten może być niezwykle korzystny w dużych miastach, zwłaszcza w godzinach szczytu, gdy zapotrzebowanie na dostęp do stacji ładowania jest największe. Ten rodzaj infrastruktury może w przyszłości okazać się naprawdę nieoceniony, w niektórych przypadkach przyczyniając się do obniżenia kosztów.

Autonomia (pojazdy, czujniki, testy) Autonomizacja aspektów systemu transportowego, w tym pojazdów, doprowadzi do zwiększenia wydajności i zmniejszenia emisji spalin. Holenderska firma Samskip opracowuje obecnie autonomiczne, bezemisyjne systemy do transferu ładunków z transportu morskiego do drogowego.

Zrównoważony rozwój jest w centrum naszej działalności, a naszym celem jest dalsze efektywne łączenie systemów transportu logistycznego i redukcja emisji CO2. Logistyka multimodalna to metoda transportu, która redukuje koszty z nim związane, ogranicza ruch na drogach, poprawia jakość transportu i jest przyjazna dla środowiska. Może przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczenia hałasem, jednocześnie zwiększając wydajność energetyczną. (Samskip and Sustainability – Samskip)

Firma Samskip świadczy swoje usługi w Norwegii już od wielu lat, zdobywając cenne doświadczenie, silną pozycję na rynku lokalnym, jak również rozbudowaną bazę klientów. Dzięki regularnym przewozom kontenerowym Samskip łączy Norwegię z resztą Europy.

Łączność i analityka (analityka mobilności, technologia zbliżeniowa, technologia budowlana, inteligentne systemy transportowe) Zautomatyzowane systemy i sztuczna inteligencja polegają na dostępności danych. Firma TracSense opracowuje system monitorowania warunków drogowych, który będzie działał w czasie rzeczywistym. Uczenie maszynowe działające w chmurze oraz zaawansowany algorytm predykcyjny wykorzystujący bieżące prognozy pogody pozwala TracSense przewidzieć warunki drogowe na kolejnych etapach trasy. Dodatkowo zamontowany w samochodzie czujnik uaktualnia te dane, zwiększając tym samym dokładność przewidywań. Takie podejście pozwala TracSense na udostępnianie informacji o stanie danej drogi w czasie rzeczywistym. (TracSense – Friction Estimation beyond Real-time)

Tarcie pomiędzy jezdnią a kołami określa drogę hamowania oraz ograniczenia w manewrowaniu pojazdem. TracSense dostarcza systemom ADAS (zaawansowane systemy wspomagania kierowcy) oraz samochodom autonomicznym inteligentne dane, które gwarantują bezpieczne kierowanie pojazdem w każdych warunkach drogowych. Czujniki TracSense montowane w samochodach i usługi w chmurze zostały zaprojektowane z myślą o płynnej integracji z systemami pokładowymi pojazdów.

Lepsza świadomość w zakresie zmieniających się warunków drogowych znacząco zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Dokładne i lokalne informacje przekazywane kierowcy i systemom pokładowych samochodu pozwalają na prewencyjne i skuteczne ograniczanie ryzyka.

Miasta o zerowej emisji zanieczyszczeń stają się rzeczywistością dzięki inteligentnym rozwiązaniom w zakresie mobilności

Ambitne wytyczne i prężnie działający ekosystem inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności zapewniły Norwegii przewagę w dziedzinie elektryfikacji. Norwegia staje się ośrodkiem innowacji w zakresie inteligentnych rozwiązań mobilnościowych dzięki programom rządowym i powszechnemu poparciu dla tej technologii.

Zielona transformacja w sektorze transportu publicznego niesie ze sobą wiele korzyści. Zastosowanie nowoczesnej technologii nie tylko zmniejszy emisję zanieczyszczeń, ale także poprawi swobodę poruszania się oraz zwiększy bezpieczeństwo na drogach.

Total
0
Shares
Poprzedni post
Futuristic airship on the colourful sky background.

Niskoemisyjna przyszłość podróżowania: sterowce

Następny post
Big heavy rocket space Launch System Launch

Jak zbudowano rakietę SpaceX Falcon 9

Powiązane posty