A lorry is driving through the fields, in the background  there are wind turbines

Rola transportu w rolnictwie

Avatar photo

Transport stanowi istotną część wydajnego sektora rolniczego. Podstawowym zadaniem transportu jest dostarczanie produktów z gospodarstw rolnych na rynki całego świata. Aby towary dotarły do konsumentów, konieczna jest właściwa logistyka. Co więcej, od dobrze funkcjonującego transportu zależy dobrobyt poszczególnych krajów. Co zrobić w sytuacji, gdy dostawa produktów zostaje wstrzymana i pojawiają się problemy z łańcuchem dostaw?

Do dostarczania produktów w rolnictwie, zarówno plonów, jak i maszyn, niezbędny jest transport. W wielu częściach świata rolnicy i producenci mieszkają z dala od miejsc, do których dostarczane są produkowane przez nich produkty. Z tego względu konieczne są dostawy do punktów skupu, w których towary są magazynowane lub z których są bezpośrednio sprzedawane. Transport drogowy stanowi ważny element pozwalający połączyć obszary rolnicze z zakładami przetwórczymi w regionach przemysłowych oraz z konsumentami i przedsiębiorstwami w miastach, ułatwiając efektywną dystrybucję plonów.

Logistyka i transport rolniczy powinny w przyszłości angażować się w rozwój technologii i innowacji, skupiając się na zrównoważonym rozwoju i wydajnym transporcie. Kwestią budzącą największe obawy jest brak przygotowania na te zmiany. Sektor transportowy ma duży wpływ na środowisko, dlatego powinien być otwarty na nowe, ekologiczne rozwiązania.

Dlaczego transport ma duże znaczenie dla rolnictwa?

Transport umożliwia rolnikom większe inwestycje, produkcję oraz dostęp do międzynarodowych rynków, co jest kluczowe dla rozwoju ich działalności. Bez sprawnej logistyki rozwój ten staje się niemożliwy. Produkty przechowywane w dużych ilościach mogą się marnować, jeśli ich transport nie jest sprawnie zorganizowany. Wielka rola transportu w kształtowaniu reputacji rolników i ich firm nie ulega wątpliwości.

Zadowolenie klientów zależy zarówno od jakości produktów, jak i od jakości transportu. Produkty rolne różnią się od artykułów przemysłowych. Większość produktów rolnych to produkty konsumpcyjne, które łatwo się psują i są dość nieporęczne. Aby uniknąć uszkodzeń w czasie transportu, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego opakowania i warunków przewozu. Proces produkcji rolniczej obejmuje wiele etapów, od zbiorów po przechowywanie, z których każdy wymaga szczególnej uwagi, aby zapewnić wysoką jakość plonów. To nie mniej ważne niż właściwe zabezpieczenie ich podczas transportu.

Ręka trzymająca worek z nadrukowanymi symbolami monet i stosami pieniędzy, przed polem uprawnym z rzędami młodych roślin.

Chociaż produkcja niektórych towarów może być tanim procesem, koszty ich transportu na duże odległości mogą znacząco podnieść ich cenę detaliczną. Aby maksymalizować zyski i obniżyć koszty przewozu, rolnicy koncentrują się na redukcji kosztów produkcji oraz zwiększeniu eksportu produktów rolnych. Obfite zbiory stają się poważnym problemem, gdy produkty nie mogą być eksportowane ani dostarczane do międzynarodowych klientów. Spełnienie oczekiwań konsumentów wymaga skutecznego dostarczenia produktów we właściwe miejsce, w odpowiednim czasie i za rozsądną cenę.

Najpopularniejsze formy transportu w rolnictwie

Dostarczanie produktów rolnych do konsumentów i przetwórców opiera się na różnorodnych środkach transportu drogowego i wodnego, obejmujących ciężarówki, pociągi, barki oraz transportowce. Każdy z nich odgrywa istotną rolę w łańcuchu dostaw.

Oprócz transportu produktów rolnych ważną kwestią jest również transport maszyn rolniczych, do którego wykorzystuje się specjalistyczne przyczepy i ciągniki klasy 7 i 8. Ułatwia to logistykę rolniczą i umożliwia rozwój działalności rolniczej i powiązanych z nią sektorów. Wykorzystanie ciężkich pojazdów nie jest jednak przyjazne dla środowiska, dlatego uwaga coraz częściej koncentruje się na poszukiwaniu nowoczesnych środków transportu, takich jak ciągniki elektryczne.

Oto trzy rodzaje transportu stosowanego w rolnictwie:

  • Autonomiczne ciągniki: Wykonują powtarzalne czynności, takie jak sadzenie, orka i zbiory, bez udziału człowieka, przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i technologii GPS. Z precyzją docierają do wszystkich obszarów pól uprawnych, zapewniając tym samym oszczędność paliwa, nawozów i nasion. Autonomiczne pojazdy mogą pracować w każdych warunkach pogodowych i każdej porze dnia, co pozwala optymalizować wydajność i efektywność operacyjną, co stanowi znaczny postęp w kierunku automatyzacji transportu w rolnictwie.
  • Pojazdy elektryczne (EV): Zapotrzebowanie na wydajność i zrównoważone rozwiązania napędza trend zastosowania w rolnictwie pojazdów elektrycznych. Alternatywą dla ciężkich ciągników stały się przyjazne dla środowiska ciągniki elektryczne, zasilane energią odnawialną, w tym wiatrową i słoneczną. Na górzystych terenach ze strumieniami można ponadto wytwarzać energię elektryczną za pomocą turbin napędzanych wodą.
  • Zautomatyzowane systemy zbiorów: Wykorzystując robotykę i sztuczną inteligencję do identyfikacji i zbioru dojrzałych plonów, zautomatyzowane systemy pozwalają na ograniczenie marnotrawstwa i poprawę jakości żywności. Zautomatyzowane kombajny są szybsze i skuteczniejsze od ludzi, zwłaszcza w przypadku czasochłonnych prac. Technologia ta okazuje się nieoceniona w logistyce rolniczej i monitorowaniu upraw w czasie rzeczywistym.

W rolnictwie wykorzystuje się ponadto roboty i drony, o których mowa w dalszej części artykułu.

Wyzwania w branży transportowej

Wraz z rosnącą światową populacją, która do 2050 roku ma osiągnąć 10 miliardów ludzi, rośnie zapotrzebowanie na żywność. W walce z ubóstwem konieczny jest więc rozwój rolnictwa, którego sukces wpływa na lokalną gospodarkę i wzmacnia łańcuch dostaw.

W obliczu niedoboru zasobów lub trudności środowiskowych konieczne jest odpowiednie zarządzanie logistyką. Dlatego należy opracować plan logistyczny na wypadek zakłóceń w łańcuchu dostaw. Firmy, które potrafią szybko zareagować na problemy, (np. zmiany warunków pogodowych, czy niedobór siły roboczej) będą w stanie kontynuować swoją działalność z jak najmniejszym opóźnieniem. Wymaga to jednak starannego przygotowania, w którym uczestniczyć powinny wszystkie zainteresowane strony od pracowników magazynowych po kierownictwo. 

Obok oczywistych wyzwań związanych z dostawami surowców, takich jak zapewnienie jakości produktów i dostarczenie ich na czas w pożądanym stanie, pojawiają się również inne kwestie. Jeszcze dużo musi się zmienić, ponieważ problemy związane z cyfryzacją i innowacją stają się istotnymi aspektami strategii wielu przedsiębiorstw. W szybko zmieniającym się sektorze rolnictwa gotowość do wprowadzenia nowych technologii pomaga podczas opracowywania strategii na czas kryzysu oraz pozwala przewidzieć i przygotować się na ewentualne utrudnienia. By maksymalnie wykorzystać każdą inwestycję cyfrową, należy zadbać o poprawę funkcjonowania łańcucha dostaw i logistyki oraz wdrożyć zaawansowane technologie.

Rozwój technologii: Inteligentne rolnictwo

Rolnik trzymający tablet, na którym wyświetlane są dane i elementy sterujące na potrzeby inteligentnego rolnictwa, na tle autonomicznego ciągnika pracującego na polu.

Rozwój technologii umożliwił powstanie inteligentnego rolnictwa, na nowo definiując produkcję żywności. Ta zmiana obiecuje poprawę wydajności, zrównoważony rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Rewolucja technologiczna zapowiada nową erę upraw, wykorzystujących innowacje takie jak czujniki IoT, sztuczna inteligencja, robotyka i monitorowanie w czasie rzeczywistym. W inteligentnym rolnictwie wykorzystanie dronów, analizy danych i technologii informatycznych ma na celu optymalizację każdego aspektu rolnictwa, przewyższając pod względem efektywności tradycyjne praktyki. Więcej informacji na temat najnowszych trendów technologicznych w rolnictwie można znaleźć w naszym artykule.

Rolniczy Internet rzeczy

Internet rzeczy wciąż zyskuje na popularności za sprawą inteligentnych urządzeń, zdolnych do wymiany informacji. Do 2030 roku na całym świecie funkcjonować będzie ponad 29 miliardów urządzeń IoT. Z prognoz wynika, że wartość rynku IoT w rolnictwie, szacowana na 27,1 mld USD w 2021 roku, wzrośnie do 84,5 USD w 2031 roku, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) wynoszącym 12,6% w latach 2022-2031.

Technologia może znacząco usprawnić sektor transportowy, zarówno w przypadku dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Warunkiem sukcesu jest otwartość na innowacje, takie jak urządzenia śledzące GPS oparte na IoT lub czujniki IoT, które umożliwiają firmom logistycznym monitorowanie floty i dostarczanie informacji o stanie przewożonych towarów. IoT wspiera również zarządzanie łańcuchem dostaw poprzez dostarczanie danych dotyczących lokalizacji i wydajności zasobów w czasie rzeczywistym.

Ramiona robotyczne pracujące w magazynie na farmie.

Zautomatyzowane systemy transportowe

Dotychczas większość produkcji odbywała się ręcznie; obecnie automatyzacja, sztuczna inteligencja i roboty pozwalają uzupełnić niedobory siły roboczej. Wraz z coraz większym wykorzystaniem robotów w logistyce rośnie ich znaczenie. Wiele firm transportowych stara się wprowadzić automatyzację, wdrażając roboty przemysłowe i tworząc magazyny dostosowane do transportu i otwarte na możliwości technologiczne. Dzięki temu możliwe jest rolnictwo precyzyjne, które maksymalizuje plony i minimalizuje straty zasobów poprzez stosowanie ich we właściwym miejscu i w odpowiednim momencie. Zautomatyzowane systemy transportowe pozwalają również zoptymalizować łańcuch wartości w rolnictwie, gwarantując szybszą i niezawodną dostawę produktów z gospodarstw rolnych na rynek, ograniczając straty spowodowane psuciem się produktów i zwiększając rentowność. 

Big Data w rolnictwie

Big Data ma ogromny potencjał do zrewolucjonizowania łańcucha dostaw i odgrywa kluczową rolę w transformacji branży rolniczej. Dystrybutorzy mogą wykorzystywać dane do pozyskiwania środków produkcji i zdobycia maksymalnej przewagi rynkowej. Producenci mogą doskonalić swoje środki produkcji i dotrzeć do swoich klientów dzięki zaawansowanej globalnej łączności sieci rolniczej i analityce predykcyjnej.

Big Data może efektywnie wspomagać różnorodne funkcje rolnictwa precyzyjnego i ułatwiać wydobywanie informacji i wyciąganie wniosków z danych w celu podejmowania ważnych decyzji i rozwiązywania trudności w rolnictwie.

T. Alahmad, M. Neményi, A. Nyéki: „Applying IoT Sensors and Big Data to Improve Precision Crop Production: A Review”, Agronomy 2023

Big data zwiększa konkurencyjność i rentowność całego łańcucha dostaw, przynosząc korzyści wykraczające poza najwyższy szczebel. Rolnicy cieszą się dostępem do większej wiedzy i bardziej precyzyjnych wskazówek, a konsumenci mogą korzystać z większego wyboru i lepszej jakości produktów. Zaostrzone standardy i możliwość monitorowania produktów dzięki łączności danych w aplikacjach Przemysłowego Internetu rzeczy, pozwolą na zwiększenie marży w łańcuchu dostaw, a jednocześnie przyczynią się do poprawy jakości.

Rolnik z tabletem steruje dronem rolniczym unoszącym się nad zielonym polem uprawnym, prezentując nowoczesną technologię rolnictwa precyzyjnego.

Drony i sieć transportowa

Nowe technologie już teraz zmieniają dotychczasowe standardy rolnictwa, a urządzenia, na które wcześniej nie można było sobie pozwolić, są powszechnie stosowane w gospodarstwach rolnych na całym świecie. Dzięki technologii rozwija się również transport. Jednym z najnowszych rozwiązań marki Siemens jest e-Highway – system zasilania samochodów ciężarowych energią elektryczną pozwalający na pokonywanie długich dystansów bez konieczności zatrzymywania się na stacjach ładowania. 

Co więcej, dzięki najnowocześniejszym czujnikom, rolnicy mogą korzystać z dronów zwiadowczych lub bezzałogowych statków powietrznych (UAV), które kontrolują teren w poszukiwaniu szkodników lub suchych regionów. Oferując szczegółowy widok z lotu ptaka, przypominający obrazowanie wielospektralne, drony dostarczają informacji o zdrowiu roślin nie widocznych dla ludzkiego oka. Dzięki temu rolnicy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące alokacji zasobów.

Poprawa logistyki w rolnictwie

Wraz ze wzrostem handlu elektronicznego, dostawcy usług transportowych stają przed wyzwaniem sprostania rosnącym wymaganiom konsumentów dotyczących wydajności i szybkości dostaw. Terminowe przetwarzanie zamówień ma kluczowe znaczenie w tym szybko rozwijającym się sektorze, co zaskoczyło wiele firm logistycznych, które wciąż próbują się dostosować do nowego krajobrazu. Aby utrzymać się na rynku, muszą korzystać z najnowszych technologii. Przyszłość rolnictwa leży w zrównoważonych rolnictwie, napędzanym przez zaawansowane urządzenia, precyzyjne techniki rolnicze i systemy zrobotyzowane, obiecujące zwiększoną rentowność, wydajność i bezpieczeństwo.

Aby sprostać oczekiwaniom dzisiejszych odbiorców, konieczne jest podążanie za postępem technologicznym, oferując wygodniejsze i bardziej zrównoważone sposoby dotarcia do szerszego grona odbiorców. Wielu klientów oczekuje teraz, że będą mogli śledzić postępy w dostawie zamówionych produktów. Klienci chcą korzystać z bardziej przejrzystego, opartego na innowacjach łańcucha dostaw i wybierają firmy, które spełniają ich potrzeby.

Polecane produkty

Bramka SenseCAP LoRaWAN, 915 MHz, IP66, Seeed Studio

Inteligentne rolnictwo, rolnictwo precyzyjne i inteligentne miasta to tylko niektóre z zastosowań bezprzewodowych czujników środowiskowych, opracowanych przez firmę SenseCAP w ramach pierwszej serii produktów Seeed z zakresu przemysłowego IoT (IIoT). W ramach oferty dostępne są usługi programowe (portal SenseCAP, aplikacja mobilna, otwarty pulpit nawigacyjny itp.), rozwiązania sprzętowe (czujniki, rejestratory danych, bramki itp.) oraz interfejsy API do zarządzania urządzeniami i danymi.

Czujniki fotoelektryczne i pojemnościowe, Carlo Gavazzi

Carlo Gavazzi specjalizuje się w opracowywaniu systemów sterowania i narzędzi monitorowania stosowanych w rolnictwie. Czujniki systemu dozowania obejmują czujniki fotoelektryczne, które zapewniają długą żywotność i optymalną wydajność w trudnych warunkach, a także czujniki pojemnościowe, które monitorują poziom nasion i ziaren oraz proces uzupełniania.

Bezprzewodowa brama komórkowa 4G LTE do pojazdów, PLANET Technology Corporation

PLANET VCG-1500WG-LTE to kompaktowy wbudowany router 4G/LTE, który obsługuje różne pasma sieciowe, w tym FD, TDD, WCDMA, Edge i GSM. Urządzenie oferuje szczytowe prędkości pobierania do 100 Mb/s i ulepszone przełączanie awaryjne na 3G w niestabilnych warunkach LTE, stanowiąc doskonałe rozwiąznie do zapewnienia łączności Wi-Fi w transporcie publicznym, takim jak autobusy, taksówki, czy superszybkie pociągi.

Moduły I/O, Brainboxes

Brainboxes, ekspert w dziedzinie IoT, oferuje stabilne i trwałe rozwiązania łącznościowe, które umożliwiają płynny przepływ danych przez rolnicze urządzenia IoT. Dzięki rozwiązaniom Brainboxes rolnicy mogą zarządzać swoimi gospodarstwami z większą rentownością, uzyskując precyzyjne i szybkie informacje.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Przewodnik po kalibracji

Następny post

Domy z drukarki 3D – przyszłość budownictwa mieszkaniowego

Powiązane posty