Jak wykorzystać IoT w łańcuchu dostaw?

Avatar photo

Zarządzanie łańcuchem dostaw wiąże się z szerokim zakresem problemów w skomplikowanym i szybko zmieniającym się świecie globalnego handlu. Materiały muszą być dostarczane zgodnie z harmonogramem przy zachowaniu integralności produktu podczas pokonywania dużych odległości. Wraz z pojawieniem się Internetu rzeczy (IoT) pojawiła się nadzieja na kreatywne rozwiązanie tych powtarzających się problemów. Technologia IoT może przekształcić śledzenie, zarządzanie i dostarczanie towarów poprzez integrację inteligentnych urządzeń, czujników i ulepszonych sieci w całym łańcuchu dostaw.

Celem tego artykułu jest zbadanie rewolucyjnego potencjału IoT i sposobu, w jaki może on usprawnić zarządzanie zapasami, umożliwić wydajny transport, poprawić przejrzystość procesów i sprostać innym wyzwaniom związanym z łańcuchem dostaw. Dzięki gromadzeniu i analizie danych w czasie rzeczywistym IoT wyposaża organizacje w środki do podejmowania lepszych decyzji, obniżania wydatków operacyjnych i tym samym spełniania stale rosnących wymagań klientów. 

Jak rozwiązać 5 powszechnych problemów w łańcuchu dostaw z IoT

Oto pięć najczęściej występujących problemów w łańcuchu dostaw oraz przykłady tego, w jaki sposób IoT może pomóc w ich rozwiązaniu. 

Problem 1: Brak przejrzystości

etykiety umożliwiające śledzenie opakowań

Brak przejrzystości może prowadzić do niezgłaszania niedoborów, opóźnień lub pogorszenia jakości produktów, a to z kolei sprawia, że rozwiązywanie tych problemów może okazać się skomplikowane i kosztowne. Ogranicza to również możliwości prognozowania popytu, ponieważ bez informacji dotyczących trendów sprzedaży, wymagań klientów i poziomów zapasów, niezwykle trudno jest przewidzieć przyszłe potrzeby. Bez wglądu w dane w czasie rzeczywistym rośnie ryzyko wzrostu kosztów transportu, nieefektywnego zarządzania zapasami oraz ryzyko związane z bezpieczeństwem. 

Rozwiązanie: Śledzenie i monitorowanie w czasie rzeczywistym

Urządzenia IoT służą do monitorowania i śledzenia towarów w łańcuchu dostaw, określając ich lokalizację i stan w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybkie podejmowanie działań i identyfikowanie wszelkich opóźnień lub problemów w momencie ich wystąpienia. Ponadto usprawnia to zarządzanie zapasami i umożliwia dokładniejsze prognozowanie.

Problem 2: Przestoje sprzętu

Przestoje sprzętu potrafią mieć bardzo niekorzystny wpływ na różne aspekty działalności. Nieplanowane przestoje zwiększają koszty operacyjne, zmniejszają produktywność, zakłócają łańcuch dostaw, obniżają jakość obsługi klienta i ograniczają przychody. Jak podaje Forbes, nieplanowane przestoje mogą kosztować producentów przemysłowych nawet 50 miliardów dolarów rocznie – nie ulega więc wątpliwości, że jest to element produkcji, do którego należy podchodzić proaktywnie.

Rozwiązanie: Konserwacja predykcyjna

Czujniki IoT pozwalają monitorować stan urządzeń stosowanych w łańcuchu dostaw, takich jak pojazdy i maszyny, a także przewidzieć moment, w którym konieczna będzie konserwacja. Konserwacja predykcyjna umożliwia zaplanowanie napraw z wyprzedzeniem, zwykle odbywających się poza godzinami szczytu, minimalizując tym samym czas przestojów. Dzięki temu można również znacznie obniżyć koszty wszelkich napraw, ponieważ wszelkie problemy są odpowiednio wcześnie wykrywane, a nie dopiero w momencie wystąpienia poważnej awarii. Konserwacja zapobiegawcza pozwala uniknąć poważnych opóźnień i wydłużyć żywotność sprzętu. 

Problem 3: Kontrola jakości

kontrola jakości w łańcuchu dostaw

Kontrola jakości stanowi poważne wyzwanie w łańcuchach dostaw, zwłaszcza na dużych odległościach. Podczas transportu może spaść jakość materiałów, co z kolei może być przyczyną wad produktów, opóźnień w produkcji i zwiększonych kosztów kontroli. Monitorowanie warunków środowiskowych w transporcie towarów łatwo psujących się, takich jak farmaceutyki, elektronika i żywność, może okazać się trudne. Problemem jest również brak przejrzystości, uniemożliwiający śledzenie w czasie rzeczywistym wszelkich nieprawidłowości związanych z jakością. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób można poprawić zapewnienie jakości w branży spożywczej za pomocą sztucznej inteligencji, przeczytaj ten artykuł.

Rozwiązanie: Monitorowanie warunków środowiskowych

Czujniki IoT stale monitorują warunki środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność i wstrząsy, dzięki czemu produkty są przechowywane i transportowane w optymalnych warunkach. Minimalizuje to ryzyko psucia się towarów, ponieważ natychmiast po wykryciu problemu można podjąć odpowiednie działania. Tego rodzaju czujniki mogą śledzić jakość materiałów i komponentów na każdym etapie łańcucha dostaw, zapewniając jakość i zgodność z przepisami. Umożliwia to określenie czasu i miejsca wystąpienia wszelkich problemów związanych z jakością. 

Problem 4: Błędy ludzkie

Błędy ludzkie mogą stanowić poważny i kosztowny problem w łańcuchu dostaw. Oto kilka przykładów błędów, które mogą mieć wpływ na optymalne funkcjonowanie łańcucha dostaw:

  • Błędy w danych wprowadzanych ręcznie: przetwarzanie zamówień, informacji o wysyłkach i śledzenie zapasów to tylko kilka z wielu czynności wykonywanych w łańcuchu dostaw, które polegają na ręcznym wprowadzaniu danych. Pomyłki w tym obszarze mogą skutkować błędami w realizacji zamówień i rozbieżnościami w stanach magazynowych, powodując w ten sposób dodatkowe koszty i opóźnienia.
  • Zła komunikacja: łańcuchy dostaw składają się ze złożonej sieci dostawców, producentów, dostawców usług logistycznych i klientów. Niewłaściwa komunikacja między tymi stronami może skutkować błędami w specyfikacjach, niedotrzymywaniem terminów i niedostateczną jakością produktów.
  • Nieodpowiednie szkolenia i nadzór: pracownicy, którzy nie są odpowiedni szkoleni i nadzorowani, nie zawsze postępują zgodnie z procedurami. Może to prowadzić do błędów w obsłudze, pakowaniu i przechowywaniu produktów. Zwiększa to ryzyko uszkodzenia produktów, spadku wydajności i zagrożenia bezpieczeństwa.
  • Błędy w czynnościach fizycznych: błędy w obsłudze fizycznej, takie jak załadunek i rozładunek, mogą skutkować wypadkami, zagrożeniami bezpieczeństwa i uszkodzeniem towarów. Takie pomyłki nie tylko obniżają jakość produktu, ale wiążą się również z wysokim ryzykiem odpowiedzialności finansowej i obrażeń.

Rozwiązanie: Automatyzacja IoT

Automatyzacja systemów IoT pozwala zminimalizować błędy ludzkie w łańcuchach dostaw, zwiększając dokładność, wydajność i spójność wielu procesów. Zautomatyzowane gromadzenie i wprowadzanie danych zmniejsza potrzebę ich ręcznego wprowadzania, podatnego na błędy. Czujniki i znaczniki RFID pozwalają śledzić stany magazynowe, lokalizacje przesyłek i warunki środowiskowe w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę udziału człowieka, a tym samym zmniejszając ryzyko popełnienia błędu. 

Rozwiązania IoT tworzą jednolitą platformę wymiany danych, która usprawnia współpracę w całym łańcuchu dostaw. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wystąpienia błędów w komunikacji między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Zautomatyzowane systemy IoT dostarczają dokładnych danych inwentaryzacyjnych w czasie rzeczywistym, redukując błędy ludzkie związane z nadmiernymi zapasami, brakami magazynowymi i niewłaściwym rozmieszczeniem towarów.

Problem 5: Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Zapewnienie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw jest wymagającym przedsięwzięciem, zważywszy na szereg związanych z tym kwestii. Od ochrony wrażliwych informacji i produktów po wzmocnienie infrastruktury przed kradzieżą i zagrożeniami cybernetycznymi. Kradzieże mogą wystąpić w różnych etapach łańcucha dostaw, a ich konsekwencje finansowe mogą znacząco wpłynąć na wyniki finansowe firmy. Z kolei manipulacja może stanowić poważny problem w przypadku opakowań produktów spożywczych lub elektroniki, zagrażając ich jakości i bezpieczeństwu. 

Ponieważ łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej zdigitalizowane, stają się przy tym bardziej podatne na ataki hakerskie. Hakerzy mogą wykorzystywać luki w zabezpieczeniach do kradzieży poufnych informacji, takich jak własność intelektualna, dane klientów i plany biznesowe, lub do zakłócania procesów operacyjnych za pomocą programów typu ransomware lub innego złośliwego oprogramowania.

Rozwiązanie: Większe bezpieczeństwo dzięki IoT

Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zastosowanie technologii IoT można osiągnąć na wiele sposobów. Jak już wspomniano, śledzenie i monitorowanie w czasie rzeczywistym za pomocą urządzeń takich jak lokalizatory GPS i znaczniki RFID pozwala na śledzenie produktów na każdym etapie łańcucha dostaw. Pozwala to na szybkie wykrywanie i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Ponadto dzięki monitorowaniu warunków środowiskowych znacznie zmniejsza się ryzyko zepsucia produktów w wyniku manipulacji. 

IoT umożliwia też proces zwany geofencingiem, w ramach którego wokół określonych lokalizacji tworzone są wirtualne granice. Z chwilą wykrycia śledzonych zasobów poza tymi strefami uruchamiane są powiadomienia, które wskazują na potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym kradzież lub niewłaściwe ich ulokowanie. Technologia IoT tworzy również „cyfrowy łańcuch dowodowy”, w którym każda transakcja i ruch produktu w łańcuchu dostaw są rejestrowane. Proces ten ogranicza ryzyko nadużyć, fałszerstw i nieautoryzowanej sprzedaży. 

Podsumowanie

Technologia IoT odgrywa kluczową rolę w łańcuchach dostaw, tworząc kompleksowe sieci, które wspierają handel międzynarodowy z niespotykaną dotąd przejrzystością, wydajnością i ochroną. Wykorzystując śledzenie w czasie rzeczywistym, konserwację predykcyjną i zaawansowaną analizę danych, technologie IoT pozwalają na proaktywne radzenie sobie z zakłóceniami, usprawnianie operacji i podejmowanie świadomych decyzji. Precyzja i automatyzacja urządzeń IoT znacznie ograniczają błędy ludzkie, zwiększając tym samym niezawodność i odporność łańcuchów dostaw. We wciąż zmieniającym się środowisku logistycznym, integracja technologii IoT przestaje być jedynie zaletą, a staje się koniecznością. Poza zapewnieniem ciągłości operacyjnej wykorzystanie IoT do prewencyjnego rozwiązywania problemów związanych z łańcuchem dostaw nie tylko sprzyja przewadze konkurencyjnej, ale także napędza zrównoważony rozwój.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Rola technologii w zrównoważonym rozwoju żywności

Następny post

Wyposażone panele krosownicze: Rewolucja w instalacjach komunikacyjnych

Powiązane posty