Hvordan kan IoT løse problemer i forsyningskjeden?

Avatar photo

Forsyningskjeden står overfor flere utfordringer i den komplekse verdenen av global handel, fra å garantere materialleveranser til rett tid til å bevare produktintegriteten over store avstander. Fremveksten av tingenes internett (IoT) har vært med på å gi kreative svar på noen av disse. Ved å integrere smartenheter, sensorer og bedre nettverk kanIoT forandre sporing, håndtering og levering av varer i hele forsyningskjeden.

Denne artikkelen ser nærmere på potensialet i IOT og hvordan det er med på å lagerstyring, sikre effektiv transport, øke synlighet og løse en rekke andre problemer. IoT gjør det mulig for organisasjoner å ta bedre beslutninger, redusere driftskostnadene og i siste instans imøtekomme kundenes stadig økende krav ved hjelp av datainnsamling og analyse i sanntid. 

5 problemer i forsyningskjeden IoT kan løse

Nedenfor kan du se fem av de vanligste problemene forsyningskjeden står overfor, og hvordan IoT kan forbedre disse situasjonene. 

Problem 1: Manglende synlighet

merking på emballasjen som muliggjør sporing

Uten tydelig oversikt kan mangel på varer, forsinkelser eller kvalitet gå upåaktet hen til de blir mer alvorlige, noe som gjør det dyrere og mer komplisert å løse dem. I tillegg begrenser det etterspørselsprognoser, for uten oversikt over salgstrender, kundeetterspørsel og lagernivåer er det svært vanskelig å forutsi fremtidige behov nøyaktig. Uten sanntidsdata øker også transportkostnadene, lagerstyringen blir ineffektiv og sikkerhetsrisikoen øker. 

Løsningen: Sporing og overvåking i sanntid

IoT-enheter kan spore og overvåke varenes plassering og tilstand i sanntid etter hvert som de overføres i forsyningskjeden. Takket være denne synligheten kan selskapene iverksette tiltak raskt ved å identifisere eventuelle forsinkelser eller problemer når de oppstår. Dette muliggjør også bedre lagerstyring og mer nøyaktige prognoser.

Problem 2: Nedetid

Driftsstans for utstyr kan være svært skadelig og påvirke ulike aspekter av driften. Det kan øke driftskostnadene, redusere produktiviteten og kundeopplevelsen, forstyrre forsyningskjeden, og føre til tapte inntektsmuligheter. Ifølge Forbes kan uforutsette driftsstopp koste industriprodusenter opptil 50 milliarder dollar i året – så det er åpenbart at dette er en del av produksjonen som bedriftseiere må være proaktive i forhold til.

Løningen: Prediktivt vedlikehold

IoT-sensorer kan overvåke tilstanden til utstyr som brukes i forsyningskjeden, for eksempel kjøretøy og maskiner, og forutsi når det er behov for vedlikehold. Forutseende eller prediktivt vedlikehold gjør det mulig å planlegge reparasjoner på forhånd, som regel utenom høysesongperiodene, noe som minimerer nedetiden. Dette kan også redusere reparasjonskostnadene betydelig, ettersom problemer oppdages tidlig og ikke først når det oppstår en større feil. Prediktivt vedlikehold kan eliminere store forsinkelser og øke utstyrets levetid. 

Problem 3: Kvalitetskontroll

kvalitetskontroll i forsyningskjeden

Kvalitetskontroll er en stor utfordring, spesielt over store avstander. Det er fare for kvalitetsvariasjoner på materialer som mottas fra leverandører, noe som kan føre til produktfeil, produksjonsforsinkelser og økte inspeksjonskostnader. Når det gjelder lett bedervelige varer som legemidler, elektronikk og mat, kan det være vanskelig å overvåke miljøforhold som kan føre til forringelse og skade. Manglende synlighet er også et problem her, ettersom eventuelle problemer ikke kan spores uten sporing i sanntid. Les denne artikkelen for å finne ut hvordan du kan forbedre kvalitetssikringen i næringsmiddelindustrien ved hjelp av kunstig intelligens.

Løsningen: Overvåking av miljøforhold

IoT-sensorer kan kontinuerlig overvåke miljøforhold som temperatur, luftfuktighet og støt, slik at produktene lagres og transporteres under optimale forhold. Dette reduserer risikoen for bedervelige varer, for så snart et problem oppdages, kan det iverksettes tiltak som potensielt kan redde et produkt fra å bli ødelagt. Denne typen sensorer kan spore kvaliteten på materialer og komponenter på hvert trinn i kjeden, sikre kvalitet og samsvar og gjøre det mulig å oppdage kvalitetsproblemer helt ned til tid og sted. 

Problem 4: Menneskelige feil

Menneskelige feil kan være et betydelig og kostbart problem i forsyningskjeden. Nedenfor følger noen eksempler på menneskelige feil som kan påvirke en optimal drift av forsyningskjeden:

  • Feil ved manuell dataregistrering – ordrebehandling, forsendelsesinformasjon og lagersporing er bare noen av de mange oppgavene i forsyningskjeden som krever manuell dataregistrering. Feil i denne prosedyren kan resultere i unøyaktige bestillinger, feilsendinger og uoverensstemmelser i lagerbeholdningen, noe som medfører ekstra kostnader og forsinkelser.
  • Feilkommunikasjon – forsyningskjeder består ofte av et komplekst nettverk av leverandører, produsenter, logistikkleverandører og kunder. Misforståelser i kommunikasjonen mellom disse partene kan føre til feil spesifikasjoner, overskridelse av tidsfrister og utilfredsstillende produktkvalitet.
  • Utilstrekkelig opplæring og tilsyn – ansatte som ikke har fått tilstrekkelig opplæring eller tilsyn, følger kanskje ikke prosedyrene riktig, noe som kan føre til feil ved håndtering, pakking eller lagring av varer. Dette øker risikoen for produktskader, effektivitetstap og sikkerhetsproblemer.
  • Fysiske håndteringsfeil – fysiske oppgaver, som lasting og lossing, kan føre til ulykker, sikkerhetsproblemer og ødelagte varer. Disse feilene går ikke bare ut over kvaliteten på produktet, men innebærer også en høy risiko for økonomisk ansvar og personskader.

Løsningen: IoT-automatisering

IoT-automatisering spiller en avgjørende rolle når det gjelder å minimere menneskelige feil i forsyningskjedene ved å øke nøyaktigheten, effektiviteten og konsistensen i ulike prosesser. Automatisert datainnsamling og dataregistrering reduserer behovet for manuell dataregistrering, som er utsatt for feil. Sensorer og RFID-brikker (Radio Frequency Identification) kan spore lagernivåer, forsendelsessteder og miljøforhold i sanntid, noe som fjerner behovet for menneskelige ressurser og dermed reduserer risikoen for feil. 

IoT-løsninger er en enhetlig plattform for datautveksling, noe som forbedrer samarbeidet i hele forsyningskjeden og reduserer sjansen for feilkommunikasjon mellom alle involverte. Automatiserte systemer gir nøyaktige lagerdata i sanntid, noe som reduserer menneskelige feil i forbindelse med overlagring, utsortering og feilplassering av varer.

Problem 5: Sikkerhet

Sikkerhet i forsyningskjeden

Sikkerhet i leverandørkjeden er en kritisk faktor, siden det er så mange aspekter å ta hensyn til. Fra beskyttelse av sensitiv informasjon og produkter til infrastruktur for å sikre mot tyveri og cyberangrep. Tyveri av varer kan skje på ulike stadier i forsyningskjeden og kan forårsake betydelig økonomisk skade for en bedrift. I tillegg kommer faren for manipulering, noe som kan være et stort problem når det gjelder emballasjer som inneholder mat og drikke eller elektronikk, fordi ethvert inngrep i emballasjen kan gå alvorlig ut over produktkvaliteten og sikkerheten. 

Forsyningskjedene blir mer sårbare for hackere etter hvert som de blir mer digitaliserte. Hackere kan utnytte sårbarheter til å stjele sensitiv informasjon, for eksempel immaterielle rettigheter, kundedata og forretningsplaner, eller til å forstyrre driften ved hjelp av løsepengevirus eller annen ondsinnet programvare.

Løsningen: Forbedret sikkerhet med IoT

Det finnes flere måter å forbedre sikkerheten på ved å ta i bruk IoT-teknologi. Som nevnt tidligere i artikkelen gjør sanntidssporing og overvåking med enheter som GPS-trackere og RFID-brikker det mulig for bedrifter å spore produkter i alle ledd av forsyningskjeden. Så hvis det oppstår problemer, blir de oppdaget og håndtert umiddelbart. Med miljøovervåking reduseres også risikoen for ødelagte produkter som følge av manipulering betraktelig. 

IoT muliggjør en prosess som kalles ‘geofencing’, der virtuelle grenser opprettes rundt bestemte steder. Så snart noen av de sporede eiendelene faller utenfor disse sonene, utløses varsler som indikerer at det er potensielle sikkerhetsproblemer, inkludert tyveri eller avledning. IoT skaper også en “digital sporbarhetskjede”, der hver eneste transaksjon og bevegelse av et produkt i forsyningskjeden registreres. Denne prosessen begrenser risikoen for svindel, forfalskning og uautorisert salg. 

Konklusjon

Betydningen av IoT i forsyningskjeder kan ikke overdrives. Det gir intrikate nettverk som støtter internasjonal handel med uovertruffen synlighet, effektivitet og sikkerhet. Ved hjelp av sporing og overvåking i sanntid, prediktivt vedlikehold og forbedret dataanalyse gjør IoT-teknologien det mulig for bedrifter å forutse forstyrrelser, effektivisere driften og ta informerte beslutninger. Presisjonen og automatiseringen som IoT-enheter tilbyr, minimerer i stor grad menneskelige feil, noe som øker forsyningskjedenes pålitelighet og robusthet. Etter hvert som forsyningskjedene blir stadig mer komplekse og omfattende, blir integrering av IoT-teknologier ikke bare fordelaktig, men helt nødvendig. I tillegg til å sikre driftskontinuitet, vil evnen til å bruke IoT til å forebygge problemer i forsyningskjeden gi konkurransefortrinn og fremme bærekraftig vekst.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Hvilken rolle spiller teknologi for bærekraftig mat?

Neste innlegg

Patchpaneler: Banebrytende kommunikasjonsinstallasjoner

Relaterte innlegg