Kølekjedehåndtering: Fersk mat fra jord til bord

Avatar photo

I en tid der kunder krever kvalitet og ferskhet, er styring av kjølekjeden viktig for å sikre tryggheten og kvaliteten på maten som når markedet.

Etter hvert som de globale matvaresystemene blir mer komplekse, er det viktig å finne effektive metoder som holder lett bedervelige produkter ferske gjennom hele kjeden, fra kreative kjøleteknikker til moderne overvåkningssystemer. I denne artikkelen tar vi for oss de viktigste prosedyrene som garanterer dette og som forandrer håndteringen av hele kjølekjeden.

Tall for næringsmiddelindustrien

Før vi går nærmere inn på selve kjølekjeden, tar vi en titt på litt statistikk om mat og hva forbrukerne mener.

Ifølge Statista forventes den europeiske kjølelogistikkbransjen å ha vokst fra en verdi på over 75 milliarder dollar (over 68 milliarder euro) i 2019 til 112,8 milliarder dollar (over 102 milliarder euro) i 2025. På tross av dette går rundt en tredjedel av verdens matvarer til spille hvert år. Ifølge UNEP Food Waste Index Report fra 2021 anslås det at 8-10% av verdens klimagassutslipp er relatert til matsvinn.

Undersøkelser fra Deloittes oppgir ni av ti at de blir lykkelige av å spise fersk mat. Like mange mener at det å spise fersk mat er en del av et sunt kosthold. Åtte av ti kunder mener at fersk mat er mer bærekraftig enn bearbeidet mat. Fersk mat er også et populært valg blant forbrukere som er opptatt av helse og velvære; 83% av de spurte mener at det reduserer risikoen for sykdom og kroniske lidelser, og like mange mener at det kan bidra til vekttap. 

Hvor viktig er kjølekjedehåndtering?

Prosessen med å håndtere og levere temperaturfølsomme produkter, som frukt og grønnsaker, meieriprodukter og medisiner, fra opprinnelsesstedet til sluttkunden kalles kjølekjedehåndtering. Det er viktig å holde temperaturen og luftfuktigheten på riktig nivå for å unngå forringelse, opprettholde kvaliteten og garantere forbrukernes sikkerhet. 

Verdens helseorganisasjon anslår at feil håndtering av matvarer fører til 600 millioner tilfeller årlig av matbåren sykdom på verdensbasis, noe som understreker behovet for effektiv styring av kjølekjeden.

Automatisering i kjølekjeden

Temperaturkontrollerte forsyningskjeder er avgjørende for å bevare og forlenge holdbarheten til ulike varer, inkludert lett bedervelige varer som mat, medisiner og visse kjemikalier. I kjølekjeden er det i stor grad automatisering som er avgjørende for å forbedre effektivitet og pålitelighet. Automatisering maksimerer ressursene, reduserer svinnet, forbedrer produktintegriteten og lager en mer robust og tilpasningsdyktig forsyningskjede. 

Fordeler og egenskaper ved innovative kjølekjedeløsninger:

 • Overvåking i sanntid: IoT (tingenes internett) gjør det mulig å overvåke temperatur og luftfuktighet i sanntid, slik at man kan foreta raske justeringer ved avvik og garantere at lett bedervelige varer holdes under ideelle forhold under hele reisen.
 • Forbedret sporbarhet: Avansert teknologi, som blockchain, forbedrer produktsporingen i alle ledd i forsyningskjeden, noe som garanterer ansvarlighet, gjør det enklere å tilbakekalle produkter raskt og reduserer faren for kontaminering.
 • Prediktivt vedlikehold og dataanalyse: Automatisering gjør det mulig å samle inn data i stor skala ved hjelp av maskinlæring og historiske data for å levere analyser og prediktivt vedlikehold. Slik får kjøleutstyret lengre levetid, mindre nedetid og støtte til proaktiv beslutningstaking, siden problemer forutses, driften forbedres og leveransene skjer i tide.
 • Lagerstyring: Automatiserte systemer holder oversikt over antall varer på lageret, hvor de befinner seg og hvilken tilstand de er i. Dette øker effektiviteten i lagrings- og gjenfinningsprosessen, reduserer svinn og forbedrer ordrekorrektheten.
 • Energieffektivitet: Energieffektive teknologier som solenergi og adaptiv kjøling brukes i moderne kjølesystemer for å minimere miljøpåvirkningen og driftskostnadene, samtidig som produktenes ferskhet opprettholdes.
 • Robuste løsninger for kjølelagring: Med presis temperaturkontroll og minimal håndtering erstatter automatiserte og sofistikerte kjølelagringsanlegg konvensjonelle lagerbygninger.

Bærekraftige løsninger

Når man har valgt riktig løsning for kjølelogistikk, er det viktig å velge bærekraftige måter å lagre og konservere mat på. Det er avgjørende å velge riktig emballasje og miljøvennlige materialer. 

Bærekreaftige systemer reduserer de negative miljøeffektene, samtidig som mattryggheten opprettholdes og holdbarheten forlenges. Her er noen av de viktigste justeringene:

Smart og økovennlig emballasje

Når det gjelder oppbevaring av mat, er emballasjen avgjørende. Innovative tilnærminger, som smart emballasje, er i ferd med å endre måten mat oppbevares og kastes på. Disse banebrytende systemene bruker sensorer og indikasjoner for å spore matens ferskhet og forringelse. Dette bidrar til å sikre at varene nytes på sitt beste og reduserer matsvinnet drastisk.

Når det gjelder materialer, er det en økende tendens til å velge miljøvennlige alternativer som spiselig emballasje, resirkulert papir og plantebaserte polymerer. Materialene er nøye utvalgt for å redusere avfallsmengden og miljøbelastningen. I denne artikkelen kan du lese mer om innovative, miljøvennlige emballasjeteknikker og hvordan de bidrar til å redusere avfallsmengden.

Energieffektiv kjøling

Automatisk temperaturkontroll, energieffektivitet, forebyggende vedlikehold og forbedret lagerstyring er bare noen av funksjonene som gjør smart kjøleteknologi revolusjonerende. Ved hjelp av denne teknologien kan driften optimaliseres gjennom fjernovervåking og rask feilsøking. Ved å bruke smart kjøling kan du til syvende og sist spare mye penger, bruke mindre energi og fremme bærekraft.

Gateways fra Teltonika gjør at man kan samle inn data fra temperatur- og dørsensorer og sender informasjonen til et internt overvåkingssystem. De kan også brukes til fjernovervåking av kjøleskap i butikker. Teltonika har også industrielle mobilrutere som gjør at man kan koble til opptil 200 Bluetooth-sensorer, noe som bidrar til sporbarhet i kjølekjeden. 

Optimalisering av forsyningskjeden

Hvordan maten produseres og hvordan den kommer frem til kundene, er en avgjørende del av kjølekjeden. Ved å redusere tiden matvarene tilbringer under transport, krever matvaretransporter over lengre avstander mindre energi og fører til mindre forringelse. Dette kan oppnås ved å implementere mer effektive logistikk- og transportteknikker. 

Bærekraftige varehus

Ved å investere i bærekraftige lagerløsninger og være ekstra nøye med hvordan et produkt forlater lageret, kan man bidra til en helhetlig styring av kjølekjeden. Et bærekraftig lager er et lager som er utformet med bedre isolasjon, naturlig belysning og energibesparende klimakontrollteknologier.

Energieffektive kjølesystemer for lagring av matvarer

Energieffektive systemer maksimerer kjøleffekten og spiller en avgjørende rolle i kjølekjeden og påvirker lagring, transport og bærekraft generelt. Dette inkluderer for eksempel:

 • Forlenget holdbarhet og produktintegritet: Energieffektive kjølesystemer regulerer temperaturen nøyaktig og jevnt.
 • Reduserte driftskostnader: Avansert isolasjon og kompressorer med variabel hastighet reduserer energiforbruket og dermed strømprisen. Disse kjøleløsningene reduserer ikke-planlagte driftsstopp og tilhørende reparasjonskostnader ved hjelp av smarte systemer og prediktivt vedlikehold, noe som øker driftseffektiviteten.
 • Samsvar og kvalitetssikring: Strenge temperaturreguleringer er ofte påkrevd for transport og lagring av lett bedervelige varer. Energieffektive systemer med nøyaktig temperaturkontroll garanterer at disse reglene følges.
 • Tidlig oppdagelse av potensielle problemer: Energieffektive systemer med integrerte smarte sensorer og prediktiv analyse reduserer sjansen for produkttap som følge av systemfeil ved å gjøre det mulig å oppdage mulige problemer på et tidlig tidspunkt og legge til rette for raskt vedlikehold. Elfa Distrelec har et stort utvalg av sensorer, inkludert temperatur-, fuktighets- og klimasensorer eller spesifikke sensorer for ulike bransjer, for eksempel landbruket. Les mer i denne artikkelen
 • Mindre karbonavtrykk: Bruk av energieffektive kjølesystemer blir stadig viktigere for organisasjoner som ønsker å redusere karbonavtrykket sitt. Disse metodene bidrar til at driften av kjølekjeder samsvarer med mer generelle mål for miljømessig bærekraft.
 • Redusert matsvinn: Å redusere matsvinnet er avgjørende for å løse problemene med global matsikkerhet. Takket være bedre oppbevaring av lett bedervelige varer kommer mer mat fra bonden til forbukeren.

Positive resultater

Bedrifter i matsektoren som satser på bærekraft og fremragende drift bør seriøst vurdere å investere i moderne kjølekjedehåndtering da dette er systemer som garanterer ferskhet og kvalitet gjennom hele kjølekjeden. 

Denne strategien tilfredsstiller ikke bare strenge standarder og økte krav til kvalitet og bærekraft, men forbedrer også produktintegriteten og forlenger holdbarheten, noe som reduserer svinn og relaterte kostnader. Dette er også noe som positivt vil påvirke bedriftens kundelojaliteten og omdømmet. 

Til syvende og sist gir sofistikert kjølekjedehåndtering betydelige fordeler som øker konkurranseevnen og lønnsomheten, og bidrar til en mer bærekraftig og matsikker fremtid.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Avløpsinnovasjon: Neste trinn i mattrygghet og hygiene

Neste innlegg

Trådløs teknologi og sensorer fra Würth Elektronik

Relaterte innlegg