Hvilken rolle spiller blockhain i smarte fabrikker?

Avatar photo

Blockchain forbindes kanskje mest med kryptovaluta, men funksjonene er mye mer vidtrekkende enn bare digitale valutaer. I den raskt utviklende verden vi lever i kan dette være en viktig del av mange teknologier. En av disse er smarte fabrikker og er en “game-changer” innen åpenhet, sikkerhet og effektivitet. Denne artikkelen tar for seg blockchains mangefasetterte rolle og undersøker hvordan denne teknologien er i ferd med å endre produksjonslandskapet.

Hva er blockchain?

Blockchain er et digitalt registreringssystem som fungerer i en rekke elektroniske “blocks”, eller “blokker”. Hver blokk inneholder en samling transaksjoner eller data. Når en blokk er fylt med data, kobles den til den forrige blokken og danner en kjede. Denne kjeden lagres i et nettverk av datamaskiner, noe som gjør den svært sikker og vanskelig å manipulere. Det er en teknologi som hovedsaklig brukes til kryptovalutaer som Bitcoin, medisinske journaler, smartkontrakter og overvåking av forsyningskjeder. I tillegg til blockchain, revolusjonerer smarte fabrikker produksjonen ved hjelp av IoT (tingenes internett) og AI (kunstig intelligens). Blockchain vil også være en av de viktigste trendene i 2024.

Hvordan brukes blockchain i smarte fabrikker?

Synlighet og effektivitet i forsyningskjeden

I en tradisjonell forsyningskjede kan informasjonsasymmetri og mangel på sanntidsdata føre til ineffektivitet, for eksempel overlagring, forsinkelser og svindel. Med blockchain blir alle transaksjoner og varebevegelser registrert og synlige for alle involverte parter i en uforanderlig hovedbok. I tillegg til å øke tilliten mellom leverandører, produsenter og forbrukere, gjør denne funksjonen det enklere å spore og verifisere varer i sanntid.

I bilindustrien kan blockchain for eksempel spore bildelenes vei fra utvinning av råmaterialer til montering. Denne graden av åpenhet gjør det lettere å raskt identifisere og løse problemer i leverandørkjeden, redusere svinn og sikre etisk innkjøpspraksis. 

Forbedret sikkerhet

På grunn av blockchains desentraliserte natur lagres data i et nettverk av datamaskiner i stedet for på ett enkelt sted. En hacker ikke kan sette hele databasen i fare, noe som reduserer risikoen for nettangrep og datainnbrudd betraktelig. I tillegg er hver blokk kryptografisk hashet for å garantere at enhver endring av data lett kan identifiseres.

I produksjonsprosesser er dette avgjørende for å beskytte sensitive designdata og immaterielle rettigheter. Dette er for eksempel en sikker plattform for lagring og håndtering av viktige data i sektorer som luftfart og farmasi, der dataintegritet er avgjørende for sikkerhet og samsvar. Ved å gi revisorer en transparent, uforanderlig datahistorikk kan man også sikre at produksjonsprosessene følger de nødvendige retningslinjene, noe som bidrar til å sikre at regelverket overholdes. Blockchain fungerer dermed som en festning som beskytter digitale ressurser.

Smarte kontrakter for automatiserte overføringer

Smarte kontrakter er blant blockchains mest oppfinnsomme funksjoner. Disse digitale kontraktene krever ingen mellommenn og reduserer tvister fordi de utføres automatisk når forhåndsbestemte betingelser er oppfylt. Smartkontrakter har potensial til å forandre måten virksomheten i produksjonssektoren drives på. Etter at en leveranse er verifisert, kan en smartkontrakt for eksempel begynne å betale en leverandør automatisk, noe som garanterer nøyaktig og rettidig betalingsbehandling. Disse kontraktene kan også brukes til vedlikeholdsavtaler, der pengene først utbetales når de avtalte tjenestene er utført. 

Kontraktsforpliktelser automatiseres for å effektivisere driften, redusere administrasjonskostnadene og strømlinjeforme forretningsprosessene. De gjør det enklere å administrere flerpartsavtaler i bransjer med kompliserte leverandørkjeder, som elektronikk- og bilindustrien, ved å garantere transparens og overholdelse av kontraktsvilkårene. Smarte fabrikker kan konsentrere seg om innovasjon og produktivitet ved å automatisere disse prosessene og la blockchain håndtere transaksjonene på en sikker og effektiv måte.

Kvalitetskontroll og samsvar

Høye standarder for produktkvalitet og sikkerhet garanteres fordi blockchain har evnen til å spore og registrere hvert trinn i produksjonsprosessen. I mat- og drikkevareindustrien kan det for eksempel spore produktets vei fra jord til bord, og registrere informasjon om håndteringsprosedyrer og temperaturkontroll. I tilfelle en produkttilbakekalling er sporbarhet avgjørende for å finne årsaken til problemene og gjenopprette forbrukernes tillit og sikkerhet.

Blockchain kan også bidra til overholdelse av regelverk. Det har en transparent og verifiserbar oversikt over regelverk for bransjer der produkter må oppfylle strenge standarder, for eksempel innen romfart og farmasi. Det gir revisorer og tilsynsmyndigheter muligheten til å verifisere at produktene er produsert i samsvar med relevante spesifikasjoner og standarder. Dette reduserer risikoen for svindel og manglende etterlevelse, samtidig som det effektiviserer etterlevelsesprosessen. Teknologien gjør det mulig for smarte fabrikker å opprettholde et høyt samsvars- og kvalitetsnivå og garantere at produktene deres oppfyller myndighetenes og kundenes forventninger.

Integrasjon av IoT

Behovet for sikker og effektiv maskin-til-maskin-kommunikasjon øker i takt med at fabrikkene blir stadig mer automatiserte og avhengige av IoT. Disse enhetene kan kanskje utveksle data og gjennomføre finansielle transaksjoner på egen hånd. Blockchain brukes til å registrere og gjennomføre disse transaksjonene. I en automatisert produksjonslinje kan maskiner utstyrt med IoT-sensorer for eksempel kommunisere vedlikeholdsbehov eller bestille deler på egen hånd. Dette minimerer muligheten for menneskelige feil samtidig som prosessen går raskere. 

Produsenter kan lære mer om maskinens tilstand, vedlikeholdsbehov og produksjonseffektivitet ved å samle inn og evaluere data fra en rekke maskiner på en sikker måte. Prediktivt vedlikehold, som innebærer at maskiner vedlikeholdes før de går i stykker for å redusere nedetiden og øke produktiviteten, kan bli resultatet av denne integrasjonen. I hovedsak fungerer blockchain som grunnlaget for maskin-til-maskin-transaksjoner (M2M) i smarte fabrikker, noe som legger til rette for en mer autonom, effektiv og intelligent produksjon.

Utfordringer

Selv om blockchain har mange fordeler, fins det hensyn som må tas på alvor. Noen av disse inkluderer:

  • Energiforbruk – på grunn av komplekse kryptografiske beregninger kritiseres enkelte modeller for høyt energiforbruk. For smarte fabrikker som ønsker å bli grønnere, kan dette være en hindring. 
  • Komplisert teknologi – det kan være vanskelig å integrere blockchain med eksisterende systemer og rutiner, siden det ofte krever store justeringer i IT-infrastrukturen. Fabrikkene må kanskje implementere nye standarder og protokoller for å sikre at systemene deres kan samhandle med blockchain.
  • Problemer med skalerbarhet – blockchain-nettverk, spesielt de som bruker proof-of-work-konsensusmekanismer, kan ha problemer med skalerbarhet. Etter hvert som antall transaksjoner øker, kan behandlingshastigheten reduseres og energiforbruket øke betydelig. For smarte fabrikker som må behandle data i sanntid og være energieffektive, er dette et stort problem.
  • Innledende kostnader – kan medføre høye startkostnader som dekker utgifter til profesjonelle tjenester, programvare og maskinvare. For små og mellomstore bedrifter kan det være spesielt vanskelig å påvise avkastning på investeringen etter de første utgiftene og det løpende vedlikeholdet.

Konklusjon

Integreringen av blockchain i smarte fabrikker representerer et betydelig fremskritt innen produksjon, med løfter om økt effektivitet, større transparens og økt sikkerhet. Til tross for store problemer med skalerbarhet, energiforbruk og startkostnader, er det mange som vil hevde av de potensielle fordelene er betydelige. Blockchain er en viktig i utviklingen av smart produksjon på grunn av dens evne til å automatisere transaksjoner, opprettholde produktintegriteten og optimalisere forsyningskjeden. 

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Fremtidens helt: Hvordan kunstig intelligens kan redde liv

Neste innlegg

Kan IoT-sensorer stoppe skogbranner?

Relaterte innlegg