Fremtidens helt: Hvordan kunstig intelligens kan redde liv

Avatar photo

Fremveksten av kunstig intelligens, eller AI, fører til en liten men betydelig revolusjon i helsevesenet.

Dette er en sektor som stadig utvikler seg og de er intet unntak ved å være en av mange bransjer som har tatt AI i bruk. Teknologien kan brukes for å diagnosere sykdommer, innen helserisikovurdering, skreddersy pasientbehandling og til og med til presis kirurgisk veiledning. Dette er ikke bare et verktøy. Den redder liv på måter vi aldri trodde var mulig. 

Hvordan påvirker AI helsesektoren?

AI-teknologi i helsevesenet har potensial til å forandre bransjen fullstendig og skape en ny æra med forebyggende pasientbehandling og presisjonsmedisin ved å forbedre medisinske prosedyrer og pasientbehandling. Det har mange bruksområder, blant annet utvikling av nye medisiner, skreddersydde behandlingsplaner og forbedrede diagnostiske teknikker.

Forbedre helsevesenet i sin helhet

Helsevesenet er et av de viktigste områdene der kunstig intelligens kan redde liv. Selv om menneskelige leger er en utrolig ressurs er det vanskelig for dem å alene diagnostisere alle sykdommer og lidelser. AI kan brukes som en del av en analyseplattform som analyserer bildedata, som røntgenbilder, CT-skanner og MR-bilder, og foreta historiske analyser for å oppdage kreft. De kan også foreslå behandlingsplaner og gjøre det enklere for pasienter å komme i kontakt med helsepersonell ved hjelp av fjerndiagnostisering. AI kan også bidra i datadeling og håndtering, administrasjonelle oppgaver og som chatbots på helseleverandørers nettsider.

Under pandemien var det tydelig at man trenger løsninger i tilfeller hvor det var nødvendig med begrenset tilgang mellom syke og helsepersonell. Forskere fra Brigham and Women’s Hospital og Massachusetts Institute of Technology (MIT) har utviklet en metode som gjør det mulig for en robot å måle pasientens vitale tegn uten fysisk kontakt.

Forebygging av ulykker

Millioner av mennesker mister livet i bilulykker hvert år og AI brukes nå for å skape tryggere veier. Man håper at selvkjørende kjøretøy i fremtiden vil øke trafikksikkerheten og redusere antall ulykker. Spørsmålet er: Er roboter bedre sjåfører enn mennesker?

Ved hjelp av sensorer, kameraer og sofistikerte algoritmer kan kunstig intelligens analysere data og ta valg som kan avverge ulykker på brøkdelen av et sekund For tiden er AI integrert i mange apper som bidrar til å forebygge ulykker. Google Maps sender for eksempel trafikk- vei, og ulykkeoppdateringer til sjåføren i sanntid.

Oppdagelse av sykdommer

Kunstig intelligens har potensial til å diagnostisere sykdommer som kreft, hjerteproblemer og nevrologiske lidelser på et tidlig stadium, og kan analysere medisinske bilder, som MR- og CT-bilder som er raskere og mer presis enn tradisjonelle metoder. 

Kroppsbåren teknologi er en av metodene som brukes for å oppdage sykdommer. Enhetene overvåker puls, blodtrykk og andre vitale tegn, og kan oppdage uregelmessigheter og kan forutsi kroniske sykdommer. De kan også varsle brukere og leger om helserisiko og tilstander før de blir alvorlige. Innebygde chatboter og virtuelle assistenter kan integreres som en del av pasientjournalen, og gi pasientene informasjon, påminnelser om avtaler og svar på vanlige spørsmål, noe som forbedrer kommunikasjonen og engasjementet.

Forbedring av legemidler

AI kan effektivisere den langvarige og komplekse prosessen med å utvikle legemidler ved å utføre analyser av enorme biologiske og kjemiske databaser, legge prognoser og modellere nye legemidlers effekt på menneskekroppen. 

Moxas utvidelsesmoduler gjør at man kan styre overvåke automatisk eksperimentelt utstyr for legemiddelforskning. Les mer i denne artikkelen, eller se videoen nedenfor for å se hvordan Seventh People’s Hospital i Kina automatiserer sitt medisindispenseringssystem med ABB Robots. 

AI gjør også kliniske studier mer effektive ved å fjernovervåke pasientens helse og levere sanntidsdata, og velge ut egnede forsøksdeltakere som vil ha nytte av behandlingen. 

Robotteknologi og AI-drevet utstyr i helsevesenet

I mange deler av helsevesenet, blant annet innen kirurgi og rehabilitering, brukes roboter ofte til å erstatte eller forbedre arbeidet til helseansatte. Laparoskopiske inngrep og andre robotassisterte operasjoner gir større nøyaktighet, kortere rekonvalesenstid og færre problemer. 

I tillegg kan robotassistenter støtte pasientenes rehabilitering ved å gi dem selvstendighet og bevegelsesfrihet tilbake. Helsevesenet er i endring på grunn av AIs integrering med roboter, noe som kan forbedre pasientresultatene og øker helsearbeidernes kompetanse. Finn ut hvilke andre innovasjoner som forbedrer helsevesenet i vår artikkel om de 10 viktigste teknologitrendene innen helsevesenet.

Forebyggende omsorg

Med sin evne til å undersøke data kan AI kan identifisere personer som er mer utsatt for å utvikle visse sykdommer eller forverre eksisterende sykdommer. AI-algoritmer analyserer pasientdata over tid, og kan være med å avgjøre tidlig intervensjon og utvikle forebyggende medisin. Mange tror at AI vil være grunnleggende for å redusere belastede helsetjenester. Et eksempel på forebyggende omsorg er å bruke data om matpreferanser, treningsvaner og blodtrykk til å forutsi potensielle problemer hos personer med høyt blodtrykk. Helsepersonell kan bruke disse dataene til å lage skeddersydde behandlingsplaner og livsstilsråd som reduserer risikoen for akutte episoder og sykehusopphold.

Elfa Distrelec distribuerer PLC-er som er godt egnet for prediktiv analyse. Se vårt utvalg her, for bruk innen medisinsk utstyr, sykehus- eller laboratorieautomatisering, farmasøytisk produksjon eller andre formål.

Optimalisering av sykehusdrift

AI kan også forbedre sykehusdriften og ressursstyringen. Ved å evalurere data om pasientflyt, bemanning og ressursbruk kan flaskehalser og ineffektiv drift oppdages. Prediktiv analyse analyserer data for å forutse hvor mange pasienter som legges inn og derfor legge planer for dette, slik at sykehusene kan fordele ressursene sine så effektivt som mulig. AI kan også effektivisere administrative oppgaver som timeplanlegging, fakturering og lagerstyring.

Utfordringer og etiske hensyn

Dette er en teknologi med mye potensiale, men det har også hindringer å overkomme. Noen av disse er godkjenning fra myndighetene, arbeidet med å integrere AI-teknologier med eksisterende journalsystemer og å garantere enhetlige ytelsesstandarder. Helsepersonell må også få tilstrekkelig opplæring i de nye teknologiene.

Pasientdatasikkerhet og personvern må man også ta hensyn til, ettersom det å opprettholde allmennhetens tillit og overholde regelverket krever sterk databeskyttelse og åpne retningslinjer. Det er viktig å huske at kunstig intelligens skal støtte klinisk beslutningstaking ved å supplere menneskelig dømmekraft og empati, ikke erstatte den. Dette vil gjøre det lettere for helsepersonell å gi pasientene best mulig behandling.

Hva vil fremtiden bringe?

AI er i ferd med å revolusjonere det medisinske feltet og kan være med på å bidra til bedre pasientbehandling, medisinutvikling og medisinsk diagnostikk. Selv om det finnes hindringer som må overvinnes og moralske dilemmaer som må løses, er dette likevel en lovende teknologi som kan avlaste en høybelastet sektor.

Elfa Distrelec som leverandør samarbeider med ulike merker som utvikler løsninger for bruk i helsevesenet, blant annet TDK-Lambda, Moxa, Traco Power og Intelligent LED Solutions. Se mer her.

Ansvarsfraskrivelse

All informasjon i denne artikkelen er til informasjon og utdanningsformål, og erstatter ikke medisinsk råd eller konsultasjon med helseprofesjonelle.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Topp 5 industrielle roboter i 2023

Neste innlegg

Hvilken rolle spiller blockhain i smarte fabrikker?

Relaterte innlegg