Hvilken påvirkning har selvkjørende biler på forbrukerelektronikk?

Avatar photo

Selvkjørende biler har tidligere kun vært å se på lerretet eller i videospill, men om et tiår vil de være et vanlig syn på veiene våre.

Ifølge denne artikkelen fra McKinsey & Company kan denne sektoren være verdt 300-400 milliarder dollar innen 2035. Denne utviklingen har en massiv påvirkning på forbrukerelektronikk. I denne artikkelen går vi gjennom hva vi mener med selvkjørende biler og hvilken type elektronikk som vil ha størst etterspørsel.

Selvkjørende biler – nivåer

Bilde av selvkjørende bil som bruker kunstig intelligens for å kjøre på en motorvei. De er koblet til et nettverk.

SAE International er et amerikansk byrå for standardutvikling og de har definert seks autonome nivåer for selvkjørende biler:

 

  • Nivå 0 – ikke selvkjørende. Bilen har ingen selvkjørende egenskaper og kjøringen er 100% manuell. 
  • Nivå 1 – kjøreassistanse. Kjøretøyet er utstyrt med et system som bistår med akselerering, bremsing og linjesentrering. Adaptiv cruisekontroll er et eksempel på dette. 
  • Nivå 2 – delvis selvkjørende. En stor andel av bilene på markedet i dag med selvkjørende egenskaper er i nivå 2. De er utstyrt med et avansert assistansesystem, såkalte ADAS (Advanced Driver-Assisted Systems). ADAS bistår kontinuerlig med styring, akselerering og bremsing, men føreren av 100% oppmerksom og engasjert. 
  • Nivå 3 – betinget selvkjørende. I dette nivået styrer bilen alle kjørefunksjoner, men føreren må være i førersetet og være klar til å ta kontroll hvis dette behøves. Vi har ikke kommet helt hit, enda. 
  • Nivå 4 – selvkjørende i stor grad. Forskjellen mellom nivå 3 og nivå 4 er at her kan systemet ta over skulle et avvik oppstå, men føreren har fortsatt muligheten til å ta over. 
  • Nivå 5 – fullstendig selvkjørende. Når vi snakker om selvkjørende biler er dette det vi mener. I dette tilfellet er bilen fullstendig selvkjørende og ikke ustyrt med pedaler eller ratt. 
Kilde: SAE International

For tiden ligger de fleste biler mellom nivå 2 og 3, så det er mye som skal utvikles før vi når nivå 5.

Hvordan vil selvkjørende biler påvirke forbrukerelektronikk? 

Fullstendig selvkjørende biler kan virke som en fjern drøm, men som utviklingen av selvkjørende egenskaper fortsetter vil dette også øke etterspørselen av forbrukerelektronikk. Mange automatiserte prosesser inneholder denne type elektronikk og vi har laget en liste over typene som vil øke mest i tiden som kommer. 

Sensorteknologi

Selvkjørende biler er avhengig av sensorer for å utfylle flere funksjoner og da spesielt de som er knyttet til navigasjon. De vanligste sensorteknologiene er:

Lidar (Light Detection and Raging) brukes for å registrere omgivelser og oppdage hindringer i veien. En lidarsensor sender ut tusenvis av stråler av infrarødt laserlys og måler så hvor lang tid det tar for strålene å reflektere fra miljøet til fotodetektorene. Lidar-systemet regner ut hvor langt unna gjenstanden er fra bilen ved bruk av lysets hastighet. Industrielle lidarsensorer fra SICK er godt egnet for områdeovervåking, se mer her.

Radar (Radio Detection and Ranging) bruker radiobølger for å måle ulik informasjon om omgivelsene. Reflekterte radiobølger fra gjenstander i omgivelsene brukes for å regne ut gjenstandens vinkel, område og hastigheter. Radar er spesielt nyttig over lange avstander og i dårlige værforhold.

Sonar (Sound Navigation and Ranging) brukes for å oppdage hvor langt unna gjenstander og hindringer befinner seg og for å navigere. Som i lidar- og radarsensorer, bruker sonarsensorer lydbølger og registerer så ekkoet som kommer tilbake fra fysiske overflater. Sonarsensorer bruker ikke lys for å fungere, men kan hindres av at lydets hastighet ikke er like raskt som lysets. 

Kamera brukes istedet for å etterligne hvordan vi bruker synet og fanger høyoppløste bilder fra ulike vinkler. Med bildedata kan disse kameraene oppdage trafikklys, gjenstander, styre bilen og modellere scener i 3D. Doble dashcams fra Trasncend er utrustet med sensitive bildesensorer og dobbelt kameraopptak. Se mer her.

Tilkobling og kommunikasjon

I framtiden er det sannsynlig at biler vil være en enhet vi legger til i samlingen sammen med smarttelefonen, PC-en og smartklokken. Som IoT-enheter er tilkoblet i dag vil også selvkjørende biler integreres i dette nettverket. Det er også forventet at bilene vil øke etterspørselen av IoT-enheter, i tillegg til raskere internettilkoblinger og mobile nettverk for sømløs integrasjon med kjøretøyet. 

Dette vil også føre til at oppbevaring og prosesshåndtering vil bli mye viktigere. Bedrifter innen forbruerelektronikk kan tilby nettskytjenester for å lagre disse dataene, inkludert skreddersydde opplevelser og prediktivt vedlikehold. Selvkjørende biler er også avhengige av navigasjon- og kartleggingssystemer, noe som betyr at denne sektoren kan lage optimaliserte systemer som integreres i bilen, for trafikkoppdateringer i sanntid og optimaliserte ruter. 

Sikkerhet

En av de viktigste spørsmålene rundt selvkjørende biler er hvor sikre de er. Det største spørsmålet er om de kan kjøre selv uten å forårsake ulykker. Sensorer og ADAS-teknologier er grunnleggende for å forhindre ulykker og for å sørge for en trygg reise. Det er viktig at ADAS fortsetter å utvikles og forbedres for å sørge for denne sikkerheten. Disse teknologiene inkluderer sensorer, kamera og prosessorer, og de er ansvarlige for systemer som nødbrems, kollisjonsadvarsler og varsler om linjeendringer.

Men dette er ikke den eneste utfordringen. Hacking blir et stadig større problem ettersom disse bilene blir mer tilkoblet, noe som betyr at cybersikkerhet er grunnleggende. Biometriske godkjenningssystemer eller BAS (Biometric Authentication Systems), som ansiktsgodkjenning og fingeravtrykkskanning gir økt sikkerhet. Disse bilene vil også generere og lagre en stor mengde data, og det er viktig at datalagringsalternativene som installeres også har robust kryptering. 

Et annet sikkerhetshensyn er å autorisere OTA-oppdateringer (Over the Air). Dette vil sørge for at programvareoppdateringer skjer automatisk uten behov for manuelle inngrep. 

Konklusjon

Som biler nærmer seg trinn 5 i skalaen over selvkjørende egenskaper er det tydelig at dette vil ha en stor innvirkning på forbrukerelektronikk. Denne sektoren er nøkkelen til vellykkede selvkjørende biler og deres funksjoner. Teknologien fortsetter å utvikle seg og det er viktig at bedriftene som ligger i forkant av denne utviklingen legger vekt på sikre, tilkoblede og effektive teknologier.

Total
0
Shares
Forrige innlegg
oscilloscope

Nye oscilloskoper nå tilgjengelig fra RND

Neste innlegg

Jordbruksteknologi: 5 nye trender

Relaterte innlegg