Forstå UV-belysning og dens rolle i kampen mot Covid-19

I kampen mot Covid-19 har forskere forsket på UV-belysning for å se hvordan dette kan brukes til å redusere overføring av coronavirus. For å forstå om denne teknologien har potensial til å bekjempe viruset effektivt, må vi først forstå hvordan UV-belysning fungerer og de bakteriedrepende egenskapene den kan ha.

Hva er UV-belysning?

Ultrafiolett (UV) lys er en type elektromagnetisk stråling som finnes i sollys. UV-bølgelengdene er kortere enn synlig lys, men lengre enn røntgenstråler. De er på mellom 10 nm og 400 nm og faller inn i en av tre kategorier; enten UV-A (nær), UV-B (midt) eller UV-C (langt).

Når UV-lys har bølgelengder som er kortere enn 254 nm, anses de å ha “”bakteriedrepende”” egenskaper som er ideelle for å drepe virus, mugg og bakterier. UV-lys kan oppnå dette ved å mutere genetisk materiale i virus og gjøre det umulig for dem å reprodusere. Dette er ikke sikkert  at dette er den optimale bølgelengden for å drepe alle virus. Noen eksperter mener at forskjellige bølgelengder kan deaktivere virus på forskjellige måter.

Mens for eksempel 254nm UV-lys skader DNA-et til et virus slik at det ikke kan reprodusere, antas kortere bølgelengder (207-222nm) å være mer destruktive og effektive ettersom de skader proteinene på overflaten av viruset slik at det ikke kan feste seg seg selv til menneskelige celler.

Hvordan bakteriedrepende UV-belysning har blitt brukt for å forbedre desinfisering

UV-desinfeksjonssystemer har eksistert en stund og er finnes i mange forskjellige utgaver, fra UV-roboter som kan komme til på spesielle og vanskelig tilgjengelige steder til enkle systemer som består av kun en lyspære og timer. Ved å bygge UV-belysning inn i forskjellige apparater og enheter, har innovative selskaper vært i stand til å utnytte disse bakteriedrepende egenskapene for å gi effektiv desinfeksjon. Eksempler på slike løsninger er smarte toalettbørster, vannflasker og teknologi for rengjøring av smarttelefoner.

Det eksisterer allerede et marked for UV-desinfeksjonsapparater som bruker denne teknologien i en rekke bransjer og miljøer, som for eksempel:

Medisinsk: Sykehus bruker UV-roboter til å desinfisere fellesområder der bakterier kan spre seg, inkludert venterom, undersøkelsesrom og operasjonssaler. Det brukes også til å desinfisere medisinske instrumenter plassert i spesielle UV-eksponeringsbokser.

Transport: UV-roboter blir også brukt til desinfisering av offentlig transport som på busser, tog og fly. Disse robotene beveger seg gjennom passasjerområdet og desinfiserer overflater som lyset kan nå.

Utdanning og detaljhandel:
 UV-belysning kan også brukes til å desinfisere luften, en metode som anses som et langt tryggere alternativ, da risikoen for at UV-belysning forårsaker skade på menneskets øye er eliminert. Denne bruken av UV-teknologi er spesielt vanlig i inneområder i for eksempel skoler, restauranter og butikker der det allerede er luftstrøm, og hvor UV-lamper kan installeres for å desinfisere luften når den sirkulerer.

Ettersom slike enheter gir effektiv desinfisering, reiser det spørsmålet om denne teknologien har potensial til å bli brukt  i større utstrekning. Ved å bruke det samme prinsippet har UV-belysning blitt testet på virus tidligere, men i kjølvannet av Covid-19 har bruk og forskning på dette området akselerert enormt i håp om at det kan drepe coronavirus, begrense overføring og gi bedre desinfisering. Kan UV-belysning brukes i kampen mot Covid-19?

Kan UV-belysning brukes i kampen mot Covid-19? 

Vi har sett de desinfiserende effektene av UV-lys med andre koronavirus tidligere, inkludert alvorlig akutt respiratorisk syndrom (SARS). Det ble funnet at UV-eksponering i en periode på minst 15 minutter kunne inaktivere SARS, noe som førte til spørsmålet om denne teknologien kunne brukes på Coronavirus.

Resultatene av studien vår viser at en enhetsøkning i UVI er assosiert med en nedgang på 1,2 prosentpoeng i den daglige vekstraten for kumulative COVID-19-dødsfall. Robusthetssjekkene bekrefter stabiliteten i resultatene våre fordi de viser en lignende effekt av UVI (ultrafiolett indeks) på dødsfall i tilfeller og sammenlignbare resultater på tvers av en rekke forskjellige modellspesifikasjoner.

Bevis for beskyttende rolle for ultrafiolett-B (UVB) stråling for å redusere COVID-19 dødsfall ”Rahul Kalippurayil Moozhipurath, Lennart Kraft og Bernd Skiera

UV-belysning kan brukes til å gi en reell løsning ved at den fører til økt desinfisering og redusert overføring av virus på offentlige steder. Dette betyr enormt mye i kampen mot Coronavirus, og bruken av denne teknologien økt betydelig i kjølvannet av pandemien som et middel til å holde offentlige rom sikrere ved å redusere sannsynligheten for overføring.

Verdien på det globale UV LED-markedet forventes å nå 1,71 milliarder dollar innen 2027 fra 0,35 milliarder dollar i 2019. UV LED-markedet etter type (UV-A, UV-B og UV-C), materiale (silisiumkarbid, galliumnitrid, safir og annet), og bruk (herding, rensing, dyrking i drivhus, forfalskningspåvisning og annet) og vertikale bransjer (helse- og medisin, jordbruk, industri, bolig og kommersiell).

gGobal mulighetsanalyse og industriprognose, 2020–2027

UV-belysning er ikke uten begrensninger, da det bare kan fungere effektivt hvis viruset blir direkte utsatt for strålingen uten forstyrrelser fra støv og forurensning, og hvis dosen og varigheten av UV-belysning er tilstrekkelig. Forskning antyder imidlertid at det kan være veldig gunstig takket være dets bakteriedrepende egenskaper og evne til å drepe virus, inkludert Covid-19. Når verden forbereder seg på å gå tilbake til normalen, vil bruken av denne teknologien fortsette å øke som en måte å skape et tryggere miljø for alle på offentlige plasser og i fellesområder.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Hvordan bestemme seg for riktig type sol- og vindkraft

Neste innlegg

Elbiler vs. fossilbiler

Relaterte innlegg