Termografiens banebrytende fordeler innen medisinsk industri

Infrafrød termografi er prosessen for å detektere termisk stråling ved å bruke termokameraer. Termokameraer er først og fremst forbundet med bruk innen industri og vedlikehold, men de er nå i ferd med å få et bredere bruksområde. Denne artikkelen tar en titt på hvordan denne teknologien blir tatt i bruk av den medisinske industrien for å avdekke en rekke helseproblemer. De fleste sykdommer viser mønstre av varmedistribusjon i kroppen og det å ha en berøringsfri metode for å detektere kropptemperatur gir fleksibilitet når det kommer til diagnosisering og i tillegg en kostnadsbesparelse i form av rimelig utstyr.

Hva er termografi?

Termografi eller termisk fotografering er evnen til å detektere infrarød stråling og lage fargebilder av denne strålingen. Infrarød stråling avgis fra alle objekter med en temperatur på over null grader celsius. Den største fordelen med å bruke denne typen teknologi er at det ikke kreves synlig lys eller berøring.

Disse egenskapene gjør bruken perfekt for bransjer som er utsatt for fare, slik som redningstjenester. Brannmenn bruker termokameraer for å kunne se gjennom røyk, noe som gjør dem i stand til å på en sikker måte lokalisere mennesker raskt i for eksempel en brann. De blir også brukt til å lokalisere brannens opphav ved å identifisere kraftige varmemønstre i bildet og på den måten legge en strategi for å få kontroll på en brann. Teknikere hos kraftselskap bruker også denne type teknologi for å detektere potensielle varmepunkter på kraftledninger, noe som er et tegn på en umiddelbar feil som kan føre til strømbrudd, som kan være katastrofalt for både privatboliger og bedrifter.

Teknologien som blir brukt i termokameraer har i årenes løp utvilket seg, og det som en gang var ganske uhåndterlig utstyr kommer nå som håndholdte enheter, noe som er mye mer praktisk for teknikere og servicepersonell. Dette er takket være bruken av FPA-sensorer hvor oppløsningen er mye lavere enn i optiske kameraer, noe som gjør det mulig å se resultatet i sanntid i motsetning til det å ta et bilde for så å måtte vente på at data blir analysert.

Termografi innen medisinsk industri

Medisinsk termografi brukes for å stille en tidlig pre-klinisk diagnose for behandle pasienter som har homeostatisk ubalanse. Termografisk utstyr kan brukes til å ta detaljerte målinger av kroppstemperaturen ved å bruke høyhastighets-datamaskiner og nøyaktige termokameraer. Medisinsk fagpersonell kan dermed få et fullstendig termografisk bilde av kroppen hvor de kan analysere varme og kalde områder som kan ha sammenheng med forskjellige medsinske tilstander. Digitaliseringen gjør det også mulig å enkelt dele data med andre medisinske fagpersoner eller med pasienten.

Det området hvor medisinsk termografi blir mest brukt er påvisning av brystkreft. Termografi blir brukt som et screeningsverktøy for å påvise brystkreft og har blitt brukt til dette de siste ti årene. Siden teknologien ble godkjent for bruk av den medisinske industrien har den reddet tusenvis av liv ved å påvise brystkreft i et tidlig stadium.

Diagnosen virker ved at metabolsk aktivitet blir påvist i svulstvevet og ved å sammenligne denne med temperaturen til vevet ved siden av svulsten og i det andre brystet. Ved å sammenligne brystet som blir undersøkt med et normalt bryst kan abnormale varmemønstre, forbundet med metabolismen til en svulst, lett påvises. Forskjellen i temperatur er også kjent som Delta T i den medisinske industrien.

Denne typen av tidlig påvising ved bruk av termografi blir sett på som en helt ufarlig metode å screene pasienter for brystkreft på ved å bruke konvensjonelt utstyr.

Infrarøde termometre

En svært lik teknologi som termografi er infrarøde termometre. De bruker temperaturdelen av den termiske strålingen kjent som svartlegemestråling som slippes ut fra et objekt eller en person. Dette er berøringsfrie termometre, vanligvis rettningsstyrt av en laser, som brukes til å måle temperatur på avstand. Akkurat som termografi har de blitt brukt i flere ti-år i visse bransjer som er avhengige av kontaktløs temperaturmåling som kan gjøres på avstand.

Infrarøde termometre blir brukt av teknikere for å påvise termiske varmepunkter på mekanisk eller elektrisk utstyr hvor det ikke er installert temperatursensorer. De blir foretrukket fremfor andre metoder på grunn av muligheten til å detektere termisk stråling på objekter som er i bevegelse siden de har rask repsonstid og har liten eller ingen forsinkelse i temperaturavlesningen.

Et eksempel på måling på bevegelige deler kan være feltteknikere som sjekker samlebånd på en fabrikk eller andre typer maskiner som er i bevegelse hvor temperaturkontroll er nødvendig.

I det siste har de blitt tatt i bruk som et medisinsk verktøy for å måle kroppstemperaturen til pasienter for å unngå direkte kontakt og for å holde avstand. Siden utbruddet av covid-19 har det vært en markant økning i behov for denne type termometre, dette fordi et av symptomene på covid-19 er temperaturøkning. Det å ha muligheten til å måle kroppstemperatur på avstand er viktig, ikke bare innen medisinsk industri, men også innen varehandel og på sykehus for å kunne hindre spredningen av covid-19.

Selv om infrarøde termometre er praktiske til å måle et objekts eller en persons temperatur, så er det viktig å passe på at man velger riktig type til det tiltenkte bruksområdet for å sikre god nøyaktighet på målingene. Innen mekanisk industri er dette viktig ettersom enkelte håndholdte termometre kan ha en feilavlesning på +/- 2 grader celsius eller fire grader fahrenheit. Det finnes ustyr som er beregnet for måling på lange avstander og andre som er berenget på korte avstander, begge med høy nøyaktighet.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Superkondensatorer – fremtidens energilagring?

Neste innlegg

9 ting å tenke på når man skal investere i bærbar teknologi

Relaterte innlegg