Den tysta hjälten: Hur AI räddar liv

Profilbild

Framväxten av artificiell intelligens (AI) driver en subtil men betydande revolution i den snabba och ständigt föränderliga hälso- och sjukvårdsindustrin. 

AI, som en gång var begränsad till science fiction, är idag en verklig och viktig faktor för att rädda liv över hela världen. Den hjälper till med diagnos av sjukdomar, hälsoriskbedömning, personligt anpassad patientvård och till och med exakt kirurgisk vägledning. Den är mer än bara ett verktyg. Den räddar liv på sätt som vi aldrig tidigare trodde var möjliga. 

Hur påverkar AI hälso- och sjukvården?

AI finns inom många branscher, men hälso- och sjukvården är en viktig bransch där människors liv ofta är beroende av den. AI-teknik inom hälso- och sjukvården har potential att helt förändra branschen och föra in en ny era av proaktiv patientvård och precisionsmedicin genom att förbättra medicinska förfaranden och patientvård. Olika områden drar nytta av implementeringen av AI, inklusive skapandet av nya mediciner, skräddarsydda behandlingsplaner och förbättrad teknik för diagnoser.

Förbättra hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvård är ett av de viktigaste områdena där AI räddar liv. Trots läkarnas stora erfarenhet kan de inte diagnostisera alla sjukdomar eller tillstånd. Det är där AI kommer in: AI-drivna lösningar, t.ex. plattformar för sjukvårdsanalys, kan skapa en omfattande patientanalys, identifiera patienter som riskerar återinläggning och förse läkarna med praktiska råd om hur de hanterar problemet. Dessutom förbättrar denna programvara datadelning och hantering, hjälper till att minska dödligheten, förutspår kroniska sjukdomar och förhindrar infektioner som uppstår på sjukhus.

Under COVID-19-pandemin spelade AI en avgörande roll för att rädda liv, där tillgången till patienter var begränsad. Forskare från Brigham and Women ‘s Hospital och Massachusetts Institute of Technology (MIT) skapade en metod som gör att en robot kan mäta en patients vitala tecken utan fysisk kontakt.

Förebygga olyckor

Det är många miljoner människor som förlorar sina liv i bilolyckor varje år, där oskyddade trafikanter lider de största förlusterna. För att minska risken för olyckor används AI-teknik för att skapa säkrare vägar. AI-aktiverade autonoma fordon utvecklas för att förbättra säkerheten på vägarna och minska antalet olyckor. Frågan är om robotar är bättre förare än människor?

Potentialen hos AI att bidra till säkrare körning på vägarna är en av dess största fördelar. Artificiell intelligens kan analysera data och fatta beslut på en sekund som kan förhindra olyckor genom sensorer, kameror och sofistikerade algoritmer. För närvarande är AI införlivat i många appar som hjälper till att förebygga olyckor. Till exempel skickar Google Maps trafik- och väguppdateringar i realtid och varningar om olyckor och trafikfaror till förare.

Identifiera medicinska tillstånd

AI har potential att diagnostisera sjukdomar som cancer, hjärtproblem och neurologiska störningar tidigt eftersom det är mer exakt och snabbt att analysera medicinska avbildningar, t.ex. MR- och CT-skanningar, än traditionella metoder. 

Medicinska tillstånd kan också identifieras till exempel genom kroppsnära enheter. Det finns kroppsnära enheter som övervakar din hjärtfrekvens, ditt blodtryck och andra vitala tecken, identifierar eventuella oegentligheter och som även förutsäger kroniska sjukdomar. Kroppsnära enheter kan även varna användare och deras läkare om hälsorisker och tillstånd innan de blir allvarliga. Dessutom kan inbyggda chattrobotar och virtuella assistenter som är integrerade i personliga patientjournaler erbjuda patienter information och mötespåminnelser och svara på vanliga frågor, vilket förbättrar den övergripande kommunikationen och engagemanget.

Förbättra läkemedelslösningar

AI revolutionerar läkemedelsindustrin genom att effektivisera den långa och komplexa processen för läkemedelsutveckling. Snabba analyser av enorma biologiska och kemiska databaser, prognoser för interaktioner med läkemedelsmål och modellering av effekterna av nya läkemedel på människokroppen påskyndar processen att hitta nya läkemedel. 

Till exempel Moxas expansionsmoduler ger möjlighet till kontroll och övervakning av automatisk experimentutrustning för läkemedelsrelaterade upptäckter. Läs mer i den här artikeln eller titta på videon nedan för att se hur Seventh People’s Hospital i Kina automatiserar sitt system för läkemedelsdispensering med robotar från ABB

Dessutom förbättrar AI effektiviteten i kliniska prövningar. Det underlättar fjärrövervakning av patientens hälsa, ger data i realtid för att påskynda försöksresultaten och hjälper till att välja lämpliga försökspersoner, vilket garanterar att de sannolikt kommer att gynnas av behandlingen. 

Robotik och AI-drivna enheter inom hälso- och sjukvården

I många aspekter inom hälso- och sjukvården, inklusive kirurgi och rehabilitering, används robotar oftare för att ersätta eller förbättra den mänskliga personalens arbete. Laparoskopiska ingrepp och andra robotassisterade operationer förbättrar noggrannheten, förkortar återhämtningsperioderna och minskar komplikationer. 

Dessutom kan robotassistenter stödja patienternas rehabilitering genom att återställa deras självständighet och rörelse. Hälso- och sjukvården förändras i och med AI:s integration med robotar, vilket även förbättrar patientresultaten och ökar vårdpersonalens kompetens. Ta reda på vilka andra innovationer som förbättrar vården i vår artikel om de 10 största trenderna inom hälsoteknik.

Proaktiv vård genom analys

AI kan identifiera personer som är mer benägna att utveckla vissa sjukdomar eller förvärra befintliga tillstånd på grund av sin förmåga att analysera data. Eftersom AI-algoritmer kan analysera patientdata över tid och ge tidiga ingripanden och förebyggande medicin kan de förbättra patientresultaten och minska belastningen på hälso- och sjukvårdssystemen. AI kan till exempel använda data om matpreferenser, träningsvanor och blodtryck för att förutsäga potentiella problem hos personer med högt blodtryck. Sjukvårdspersonal kan använda dessa data för att skapa välinformerade behandlingsplaner och livsstilsråd som minskar risken för akuta episoder och sjukhusvistelser.

Elfa Distrelec distribuerar PLC:er som är perfekta för prediktiv analys. Utforska vårt utbud av PLC:er, oavsett om du behöver dem för kontroll av medicinsk utrustning, automatisering av sjukhus eller laboratorier, läkemedelstillverkning eller av någon annan anledning.

Optimera sjukhusverksamheten med AI

Utöver patientvård kan AI kan förbättra sjukhusverksamheten och resurshanteringen. AI-drivna lösningar kan lokalisera flaskhalsar och ineffektivitet i sjukhusets arbetsflöden genom att utvärdera data om patientflöde, bemanningsnivåer och resursanvändning. Genom att förutse antalet patientinläggningar och göra lämpliga planer kan prediktiv analys hjälpa sjukhus att fördela resurser så effektivt som möjligt. AI kan också hjälpa vårdpersonal att fokusera mer på patientvård genom att effektivisera administrativa uppgifter som schemaläggning, fakturering och lagerhantering.

Utmaningar och etiska överväganden

Det finns ett antal hinder för AI:s allmänna antagande trots dess enorma potential att förändra vården och rädda liv. Att erhålla myndighetsgodkännanden, integrera AI-teknik med nuvarande patientjournalsystem och garantera enhetliga prestandastandarder är några av dessa. Dessutom måste vårdpersonalen få tillräcklig utbildning om användningen av AI-teknik.

En annan faktor är patientsäkerhet och integritet, eftersom bevarandet av allmänhetens förtroende och efterlevnad av bestämmelser kräver ett starkt dataskydd och transparenta policyer. Det är viktigt att komma ihåg att AI bör stödja kliniska beslut genom att komplettera mänskligt omdöme och empati, inte att ersätta det. Detta kommer att hjälpa sjukvårdspersonalen att erbjuda bästa möjliga vård till sina patienter.

Framtiden för AI inom hälso- och sjukvården

AI revolutionerar det medicinska området, främjar patientvård, läkemedelsutveckling och medicinsk diagnostik. Även om det finns hinder att övervinna och moraliska dilemman att lösa har artificiell intelligens en enorm potential inom detta område och har förmågan att rädda liv och revolutionera vården.

Elfa Distrelec är en leverantörspartner till många företag, till exempel TDK-Lambda, Moxa, Traco Power, Intelligent LED Solutions och många fler som tillghandahåller lösningar för hälso- och sjukvårdsindustrin. Ta reda på mer här.

Ansvarsfriskrivning

Allt innehåll och information i den här artikeln är endast för informations- och utbildningsändamål, och utgör inte medicinsk rådgivning.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

RND blir officiellt ett enda varumärke

Nästa inlägg

Topp 6 AI-trender inom hälso- och sjukvården för 2023 och framåt

Relaterade inlägg