Sikkerhetsbrytere for industribruk

Maskinens fremvekst – industriell automasjon

Industriell automasjon har forandret måten mennesker samhandler med maskiner på de siste tre tiårene. I begynnelsen tok man i bruk pneumatiske kontrolllsløyfer der en enkelt ventil kunne styre en enkelt prosessvariabel, som flyt eller trykk. Men fremskritt innen data- og sensorteknologi har ført til til tusenvis av sensorer og store sentraliserte kontrollsystemer i moderne fabrikker.

Et av de viktigste utviklingsområdene de siste årene er kjent som Industri 4.0 eller Industrial Internet of Things (IIoT). Nye sensorer for produksjonskontroll gir et mye høyere informasjonsnivå enn før. Disse sensorene fanger opp prosessvariabler og omgivelsesinformasjon som temperatur. I tillegg kan moderne sensorer overvåke sin egen tilstand og varsle når de trenger kalibrering eller vedlikehold.

IIoT bruker nettverkstilkobling. Denne skiftet fra analog signaloverføring gjør det mulig for sensorer å gjøre all informasjonen tilgjengelig for andre. En enhet som er koblet til et digitalt nettverk kan sende store informasjonspakker til andre lokale enheter, kontrollrom og til og med til suportsentre hvor som helst i verden.

Fabrikkvedlikehold på en ny måte

næringsmiddelindustri – kjeksproduksjon i en fabrikk på et transportbånd

Vedlikeholdspraksis har også endret seg de siste tiårene. Tidligere ble utstyr vedlikeholdt etter en tidsbasert plan ved hjelp av rutinemessige sjekkpunkter som visuelle inspeksjoner og smøring av punkter. En motor eller et transportbelte kunne kobles fra med en fastsatte tider for mer grundig vedlikehold. Ulempen med denne metoden er at utstyret måtte slås av selv om det ikke var umiddelbart behov for vedlikehold. På den annen side kan en fabrikk oppleve feil hvis utstyret forringes betydelig mellom planlagte vedlikeholdsintervaller.

Tilgjengeligheten av nye sensorer designet for å måle maskiners tilstand og ytelse har gjort nye vedlikeholdsmetoder mulig. For eksempel kan en motor eller et transportbelte ha flere vibrasjonssensorer. Nylig vedlikeholdte motorer med nye lagre og korrekt innstilling bør ha minimal vibrasjon. Etter hvert som komponentene slites, øker vibrasjonen til den når et terskelnivå. På dette tidspunktet kan et automatisk varsel føre til videre undersøkelse.

Denne tilnærmingen til vedlikehold kalles tilstandsovervåking og gjør at en fabrikk går fra et tidsbasert vedlikeholdsprogram til et tilstandsbasert program. Prediktive vedlikeholdsstrategier bruker tilstandsovervåking for å forutsi når en feil sannsynligvis vil oppstå, slik at vedlikehold kan planlegges for å forhindre feilen. En lagerfeil forårsaker vanligvis omfattende sekundærskade, som kan forhindres ved å bytte lageret før det svikter.

Sikkerhet er enda viktigere

Trykk fysisk på den røde nødknappen eller stoppknappen for en industriell maskin, nødstopp for sikkerhet.

Industriell sikkerhet er et strengt regulert felt med ulike reguleringsorganer som overvåker fabrikkenes overholdelse. Occupational Safety and Health Administration (OSHA), The American National Standards Institute (ANSI), National Safety Council (NSC), European Safety Federation (ESF), Canadian Center for Occupational Health and Safety (CCOHS) og British Safety Council (BSC) er noen av organisasjonene som er engasjert i arbeidstakernes sikkerhet og velvære.

Fremskritt innen sensorer og industriell automatisering har også gjort seg gjeldene innen industrielle sikkerhetssystemer. Mange industrianlegg bruker automatiserte nødstanssystemer med hundrevis av sensorer koblet til komplekse logikkprogrammer som bestemmer når utstyr eller anlegg skal stoppes. Disse systemene er avhengige av integriteten til sensorer, som opererer under tøffe miljøforhold. Manuelle kontrollerte stoppbrytere er derfor fortsatt en vesentlig komponent i ethvert fabrikksikkerhetssystem.

Det er også spesifikke industrielle applikasjoner som krever manuelle sikkerhetsstopp. Et typisk eksempel er et transportsystem som strekker seg over hundre fot eller mer over et produksjonsområde. På et hvilket som helst tidspunkt langs transportbeltet kan en arbeider få et jakke-erme satt fast i beltet. Den arbeideren skal ha umiddelbar tilgang til et nødstopp for å forhindre alvorlig skade. En kabel-trekk sikkerhetsbryter som går langs hele transportbåndet er spesielt godt egnet til dette.

Grensebrytere er også nyttige stoppere for maskiner. De kan overvåke lasting på et transportbelte eller justeringen av elementene på beltet. Grensebrytere kan utløse en stans av beltet for å tillate inngrep før en hendelse oppstår.

Å velge riktig bryter

Kilde: Honeywell

Manuelt kontrollerte stoppbrytere og grensebrytere for utstyr har en vesentlig sikkerhetsfunksjon og må fungere pålitelig og konsekvent når det er nødvendig. Flere faktorer bidrar til kvaliteten og ytelsen til sikkerhetsbrytere:

  1. Industrielt utstyr opererer i tøffe miljøer og er ofte utsatt for høye støt- og vibrasjonsnivåer. Grensebrytere må fungere i disse miljøene uten å gi falske signaler eller unnlate å fungere når de skal. Spesialdesignede elektromekaniske brytere kan oppfylle disse strenge kravene, som Honeywell GLA -serien med grensebrytere. For steder med mindre tilgjengelig plass er det også robuste mikrobryteralternativer i serien.
  2. Noen applikasjoner som moderne CNC-maskiner opererer med høy presisjon og nøyaktighet. Da trengs det kompakte brytere som registrerer posisjonen til bevegelige deler uten å utløse falske signaler på grunn av vibrasjon. Honeywell 14CE-serien med kompakte industrielle grensebrytere, eller minibrytere, er designet for disse applikasjoner.
  3. Manuelle kontrollerte stoppbrytere må fungere umiddelbart og pålitelig når de aktiveres av en arbeider. Kabel-trekk sikkerhetsbrytere skal endre tilstand og låse så snart kabelen er aktivert. Ideelt sett bør bryteren aktivere om kabelen trekkes eller skyves fordi det ikke er mulig å vite hvordan en arbeider vil reagere i en nødssituasjon. Honeywells MICRO SWITCH 2CCP-serie har alle disse funksjonene i en løsning designet for transportbånd.

Sammendrag

Industriell automasjon fortsetter å transformere fabrikkmiljøet med en stadig utvikling av ny teknologi. Nye sensorer og IIoT-kapasitet har gjort betydelige forbedringer av vedlikeholdsstrategier og effektiviteten av fabrikkdriften. Nødsikkerhetssystemer er også avhengige av elektroniske sensorer og datastyrte kontrollere for å utføre sine logiske funksjoner.

Til tross for alle disse fremskrittene er det imidlertid fortsatt behov for manuelt kontrollerte stoppbrytere av høy kvalitet og grensebrytere for utstyr for industriell sikkerhet. Disse bryterne må tåle tøffe driftsforhold og ekstreme temperaturområder og høye vibrasjoner.

Ta kontakt med Elfa Distrelec for manuelle stoppbrytere og grensebrytere for utstyret ditt. Vi er distributør av Honeywell-grensebrytere som tilbyr et bredt spekter av produkter designet og konstruert for industrielle applikasjoner.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Arduino Pro Portenta gjør utviklingen av maskinsyn til industrielle bruksområder raskere

Neste innlegg

Keysight – Smart Bench Essentials

Relaterte innlegg