Avløpsinnovasjon: Neste trinn i mattrygghet og hygiene

Avatar photo

I matproduksjon kan det meste, fra en kjøkkenhånduk til sofistikerte apparater, inneholde bakterier. Hvis potensielle smittekilder ikke håndteres skikkelig kan dette sette forbrukere i fare. Dette kan innebære være alt fra matforgiftning, allergiske reaksjoner og dødsfall. 

I en tid hvor forbrukere stadig er ute etter ferske alternativ og ferdigmat, hvor man ofte har spesifikke kostholdspreferanser og allergier, har matprodusentenes ansvar vokst. Ikke bare må de overholde strenge regler, de må også innovere og implementere robuste hygieniske rutiner for å sørge for forbrukerens tillit og velvære. Å ivareta strenge og omfattende hygieniske protokoller er ikke bare et lovpålagt krav, men en nødvendig komponent når det gjelder folkehelsen og en bedrifts omdømme.

Hvordan fungerer avløpssystemer i matanlegg?

Komponenter

 • Avløp og rør: Dette er den viktigste delen. Avløp fanger vann og avfall, og rørene fører det vekk fra matanlegget.
 • Renner og feller: Renner samler avløpsvannet fra overflaten, og fellene samler faste stoffer og forhindrer at illeluktene gasser kommer opp igjen i systemet.
 • Fettutskiller: Disse utskillerne fjerner fettet fra avløpsvannet, noe som forhindrer tette avløpsrør og forenkler behandlingen.
 • Renseanlegg: Noen avanserte systemer har renseanlegg på stedet som renser og resirkulerer vannet.

Avløpskrav i matvareanlegg

 • Hygienisk utforming: I matanlegg må avløpssystemer utvikles med hygiene som topprioritet; jevne overflater det er lette å rengjøre, og materialer som er bestandig mot rust og bakterievekst.
 • Strømningskapasitet: Systemet må kunne håndtere volumet og type avfall som ofte forekommer i matproduksjon, som solide stoffer, fett og kjemikalier.
 • Temperaturbestandighet: Varmt vann og damp brukes ofte i rengjøringsprosesser, og derfor må avløp og rør tåle høye temperaturer.
 • Håndtering av vond lukt: Vond lukt fra avløpssvann eller stillestående vann kan påvirke matmiljøet.
 • Tilgang: For regelmessig rengjøring og inspeksjoner må de ulike komponentene i avløpssystemet være lett tilgjengelig.

Hvilken rolle spiller avløpssystemer i mattrygghet?

Avløpssystemer er grunnleggende, men det er kanskje ikke mange som tenker på hvor viktig de er når det gjelder bevaring av mat og hygieniske forhold. Disse må nøye planlegges og ivaretas for å sikre et rent og trygt miljø, og for å unngå at matprodukter forurenses. Nedenfor kan du lese en gjennomgang av hvordan avløpssystemer bidrar til mattrygghet:

 • Fjerner avløpssvann og forurensninger:
  • Effektiv deponering: Avløpssystemer fjerner effektivt avløpsvann, rusk og rask, og potensielle forurensinger. Dette forhindrer oppsamlingen av organiske stoffer og bakterier.
  • Unngå tilbakestrømning: Robuste avløpssystemer forhindrer stillestående vann, fremvekst av bakterier og at matprodukter eller overflater forurenses.
  • Vannhåndtering: I matbehandling brukes vann til ulike formål, som rengjøring, behandling og som ingrediens, og dette må håndteres på en effektiv måte. God vannhåndtering reduserer vannbårne patogener og sørger for at vannet ikke går på bekostning av mattryggheten.
 • Redusere krysskontaminering:
  • Områdefordeling: Avløpssystemer kan fordele anleggets rene og skitne områder. De forhindrer overføringen av forurensinger fra skitne områder (f.eks. områder hvor råmaterialer håndteres) til rene områder (f.eks. emballasje) ved å kontrollere vannføring og avfall.
  • Godt design: Et godt design gjør at vannet kan føres uten å sprute eller å samle seg, noe som videre forhindrer sjansen av krysskontaminering.
 • Overholde hygieniske standarder:
  • Regelverk: Å overholde nasjonale og internasjonale regler for trygg mat krever bruk av effektive avløpssystemer. Reglene spesifiserer hvilke avløpskrav man har i områder hvor maten behandles.
 • Anleggets hygiene:
  • Reduksjon av skadedyr: Effektive anløp reduserer sannsynligheten for stillestående vann og fuktige områder, noe som kan tiltrekke skadedyr som insekter og gnagere.
  • Håndtering av vond lukt: Ved å raskt og effektivt fjerne avløpsvann og rusk, kontrolleres vond lukt som kan oppstå når organiske materialer brytes ned.

Utfordringer

Komplekse designkrav

Å utvikle et avløpssystem som tilfredsstiller de unike kravene i matvareanlegg er en av de viktigste utfordringene. Dette påvirkes av faktorer som typen mat som behandles, avfallsvolum og anleggets utforming. Et dårlig utviklet system kan øke forurensningen, vannmetting og dårlig avfallshåndtering.

Vedlikehold

Regelmessig vedlikehold er en annen prioritet; rister må skiftes ut og rør tettes over tid. Uregelmessig vedlikehold kan føre til vond lukt, systemer som ikke fungerer som de skal eller, enda verre, forurensede vann i områder som burde vært rene.

Regelverket

Det kan være vanskelig å overholde de mange nasjonale og internasjonale retningslinjene. Dette er lover som ofte endres og som kan variere fra plass til plass, noe som gjør at man må holde øye med disse og gjøre tilpasninger når det behøves. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygget, EFSA er ansvarlig for å gi vitenskapelige retningslinjer og spre informasjon om aktuelle og potensielle farer knyttet til matkjeden i EU.

Kostnadsbegrensninger

Det kan være dyrt å installere og vedlikeholde avanserte avløpssystemer. Bedrifter må ofte veie kostnader og fordeler, noe som kan gå utover systemets effektivitet.

Fremtidens avløpssystemer

 • Smarte systemer: Smarte avløpssystemer bruker sensorer for å overvåke gjennomstrømingsnivåer og identifisere hindringer som oppstår. Ved å sende ut varslinger i sanntid om nødvendig vedlikehold kan man raskt ta hånd om potensielle problemer.
 • Antimikrobielle materialer: Det blir mer og mer vanlig å bruke antimikrobielle materialer når man utvikler avløpssystemer. Disse materialene forhindrer veksten av mugg og bakterier, slik at miljøet holdes rent og reduserer sjansen for forurensninger.
 • Automatiserte rengjøringsløsninger: Automatiserte rengjøringsløsninger reduserer behovet for manuelt vedlikehold og rengjør systemene regelmessig og grundig.

Konklusjon

Det er grunnleggende å planlegge og vedlikeholde avløpssystemer nøye for å sikre mattryggheten. Disse systemene begrenser forurensning og fremmer hygiene i matbehandlingsanlegg. Dårlige avløpssystemer har alvorlige konsekvenser, fra finansielle tap og omdømmeskade til alvorlige helsefarer som matforgiftning.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Bærekraftig emballasje: Redusere plastavfall med smarte løsninger

Neste innlegg

Kølekjedehåndtering: Fersk mat fra jord til bord

Relaterte innlegg