Hantering av kylkedjan: säkerställa fräscha produkter från jord till bord

Profilbild

I en tid då kunderna kräver kvalitet och fräscha produkter, är hantering av kylkedjan en kritisk del för att garantera säkerhet och kvalitet för de livsmedel som kommer ut på marknaden.

Eftersom de globala livsmedelssystemen blir allt mer komplexa, är det nu avgörande att ta fram effektiva metoder för hantering av fräschheten hos känsliga produkter i hela leveranskedjan på grund av den ökande efterfrågan på färska varor. Från kreativa kyltekniker till moderna övervakningssystem. Tillsammans kommer vi att ta en titt på de viktiga procedurer som garanterar att dina livsmedel hela tiden är trygga, fräscha och utsökta. Ta en titt på några innovativa idéer i den här artikeln om hur du kan transformera hanteringen av kylkedjan och bevara fräschheten.

Statistik för livsmedelsindustrin

Innan vi går in på detaljerna i hantering av kylkedjan ska vi ta en titt på lite statistik som rör livsmedel och varför fräschheten är avgörande.

Enligt Statista förväntas logistikbranschen för kylkedjan i Europa växa från ett värde 2019 på över 75 miljarder dollar (mer än 68 miljarder euro), till 112,8 miljarder dollar (över 102 miljarder euro) till 2025. Även om marknaden för kylkedjan förväntas växa, går ungefär en tredjedel av världens livsmedel till spillo varje år. Enligt UNEP Food Waste Index Report från 2021 beräknas att 8–10 % av världens utsläpp av växthusgaser hör samman med matavfall.

När det gäller vikten av färska livsmedel visar Deloitte Research att nio av tio konsumenter uppger att de blir lyckliga av att äta färska livsmedel. Samma procentandel av respondenterna (91 %) anser att det ingår i en hälsosam diet att äta färska livsmedel. Bland alla kunder ansåg åtta av tio att färska livsmedel är mer hållbart än bearbetade livsmedel. Färska livsmedel är också ett populärt val bland konsumenter som strävar efter hälsa och välbefinnande; åtta av tio (83 %) respondenter ansåg att det minskade risken för sjukdomar och kroniska åkommor, och samma procentandel anser att det kan bidra till viktminskning. 

Vikten av hantering av kylkedjan

Processen med att hantera och leverera temperaturkänsliga produkter som frukt och grönsaker, mejeriprodukter och mediciner från ursprungsplatsen till slutkunden kallas för “hantering av kylkedjan”. Det är avgörande att hålla temperatur och luftfuktighet på lämpliga nivåer för att undvika att livsmedlen blir dåliga, bibehålla kvaliteten och garantera konsumenternas säkerhet. 

Världshälsoorganisationen beräknar att felaktig livsmedelshantering resulterar i 600 miljoner livsmedelsburna sjukdomar årligen, vilket understryker behovet och vikten av effektiv hantering av kylkedjan.

Automatisering i hanteringen av kylkedjan

Temperaturstyrda leveranskedjor är avgörande för att bevara och förlänga hållbarheten för olika varor, inklusive känsliga produkter som livsmedel, mediciner och vissa kemikalier. I kylkedjan är förbättringen av logistikens effektivitet och tillförlitlighet i hög grad beroende av automatisering. Automatisering stärker kylkedjan genom att maximera resurser, minska avfallet, förbättra produktintegriteten och skapa en tåligare, mer anpassningsbar och effektiv leveranskedja. 

Fördelar och funktioner hos innovativa kylkedjelösningar:

 • Övervakning i realtid: IoT-teknik gör det möjligt att övervaka temperatur och luftfuktighet i realtid. Dessutom görs snabba justeringar vid avvikelser, vilket garanterar att känsliga varor kan bibehålla idealiska förhållanden under hela resan.
 • Förbättrad spårbarhet: toppmodern teknik som blockkedjor förbättrar produktspårningen i alla delar av leveranskedjan. Detta säkerställer ansvar, underlättar snabba produktåterkallanden och minskar risken för föroreningar.
 • Prediktivt underhåll och dataanalyser: storskalig datainsamling möjliggörs genom automationssystem. Dessa system använder maskininlärning och historiska data för att tillhandahålla analyser och prediktivt underhåll. Med den här strategin får kylutrustningen längre livslängd, färre avbrott och stöd för proaktivt beslutsfattande. Eftersom det går att förutse problem kan verksamheten förbättras och leveranserna genomföras i tid.
 • Lagerhantering: genom att hålla ordning på antal, plats och skick för varor i lager, bidrar automatiserade system till lagerhanteringen. Detta ökar effektiviteten i lagrings- och hämtningsprocessen, minskar svinnet och ger mer korrekta beställningar.
 • Energieffektivitet: energieffektiv teknik som solenergi och adaptiv kylning används i moderna kylsystem för att minska inverkan på miljön och driftskostnaderna, samtidigt som produkterna behåller sin fräschhet.
 • Robusta lösningar för kylförvaring: tack vare exakt temperaturstyrning och minimal hantering kan automatiserade och sofistikerade anläggningar för kylförvaring ersätta vanliga lagerbyggnader. Detta ökar tillförlitligheten och effektiviteten vid förvaring av känsliga varor.

Hållbara lösningar för livsmedelslagring

När du har valt rätt lösning för kylkedjans logistik är det viktigt att välja hållbara metoder för att lagra och bevara livsmedlen. Det är avgörande att välja rätt emballage och använda miljövänliga material. 

Målet med system för hållbar lagring av livsmedel är att minska de negativa effekterna på miljön, samtidigt som livsmedelssäkerheten bibehålls och livslängden ökas. Här följer några av de viktigaste långsiktiga ändringarna:

Smarta och miljövänliga emballage 

När det gäller livsmedelslagring är emballage nyckeln. Innovativa metoder som teknik för smarta emballage förvandlar helt hur vi bevarar och kasserar livsmedel. För att kunna följa upp livsmedlens fräschhet och svinn, använder dessa toppmoderna system olika sensorer och indikationer. Detta bidrar till att säkerställa att produkterna kan avnjutas i bästa skick och minskar svinnet drastiskt.

När det gäller material finns det en ökande trend mot miljövänliga val, inklusive ätbara emballage, återvunnet papper och växtbaserade polymerer. Dessa material har valts ut noga för att minska svinn och miljöpåverkan. Läs mer om innovativa och miljövänliga förpackningstekniker och hur de bidrar till att minska svinnet i denna artikel.

Energieffektiv kylning

Automatisk temperaturstyrning, energieffektivitet, prediktivt underhåll och förbättrad lagerhantering är bara några av de funktioner som gör smart kylteknik revolutionerande inom kylförvaring. Genom att använda denna teknik kan verksamheten optimeras med hjälp av fjärrövervakning och snabb felsökning. Detta sänker i hög grad utsläppen av växthusgaser tack vare användning av förnybara eller energieffektiva system. Genom att använda smart kylning kan du i slutänden spara mycket pengar, använda mindre energi och öka hållbarheten.

Gateways från Teltonika gör det möjligt att samla in data från temperatur- och dörrsensorer och skicka informationen till ett internt övervakningssystem. Produkterna kan användas i fjärrövervakning av kommersiell kylning. Deras industriella mobilroutrar gör det möjligt att ansluta upp till 200 Bluetooth-sensorer, vilket underlättar spårbarheten i kylkedjan. 

Optimering av leveranskedjan

Hur livsmedlen produceras och deras väg till kunderna är en avgörande del av kylkedjan. Genom att minska tiden som livsmedlet transporteras, krävs mindre energi under långa livsmedelstransporter och svinnet blir mindre. Detta kan uppnås genom att implementera mer effektiva logistik- och transporttekniker. 

Hållbar lagerhållning

Investering i hållbar lagerhållning och extra omsorg om hur en produkt lämnar lagret är två faktorer som kan underlätta den övergripande hanteringen av kylkedjan. Ett lager eller en lageranläggning som är utformad med förbättrad isolering, naturlig belysning och energibesparande tekniker för klimatstyrning utgör en hållbar miljö för livsmedelslagring. Genom att kombinera hantering av leveranskedjan med rätt lagermiljö kan du säkerställa att produkterna inte blir dåliga innan de kommer till konsumenten.

Energieffektiva system inom livsmedelslagring

Modern teknik integreras i energieffektiva kylsystem för att minimera energianvändningen och maximera kyleffektiviteten. Energieffektiva kylsystem spelar en avgörande roll i hanteringen av kylkedjan och påverkar lagring, transport och hållbarhet i allmänhet. Bland exemplen märks: 

 • Utökad livslängd och ökad produktintegritet: energieffektiva kylsystem ser till att känsliga livsmedel håller sig fräscha längre genom att reglera temperaturen exakt och stabilt. Detta garanterar att konsumenterna får högkvalitativa produkter. Samtidigt minskar svinnet och risken att produkterna blir dåliga.
 • Minskade driftkostnader: avancerad isolering och kompressorer med variabel hastighet minskar energiförbrukningen och sänker elkostnaderna. Dessa kyllösningar minskar oplanerade avbrott och tillhörande reparationskostnader genom att använda smarta system och prediktivt underhåll. Detta gör driften mer effektiv.
 • Efterlevnad och kvalitetssäkring: strikt temperaturreglering krävs ofta av tillsynsmyndigheter för transport och lagring av känsliga varor. Energieffektiva system som har noggrann temperaturstyrning garanterar att dessa regler följs, och bevarar säkerheten och kvaliteten hos produkterna hela vägen genom leveranskedjan.
 • Tidig upptäckt av potentiella problem: energieffektiva system med integrerade smarta sensorer och prediktiv analys minskar risken för produktförluster i systemet genom att möjliggöra tidig upptäckt av eventuella problem och underlätta snabbt underhåll. Elfa Distrelec erbjuder ett brett sortiment av sensorer för bland annat temperatur, fukt och klimat, samt för specifika branscher som exempelvis smart jordbruk. Ta reda på mer i den här artikeln
 • Minskat koldioxidavtryck: användningen av energieffektiva kylsystem blir avgörande när organisationerna strävar efter att sänka sina koldioxidavtryck. Genom att minska utsläppen av växthusgaser och beroendet av fossila bränslen, hjälper dessa metoder verksamheten i kylkedjan att bli bättre anpassad till de allmänna hållbarhetsmålen för miljön.
 • Minskat livsmedelssvinn: att minska livsmedelssvinnet är avgörande för att lösa problemen med den globala livsmedelstryggheten. Effektiva kylsystem spelar en viktig roll i den här processen. Mer livsmedel kommer fram från jordbrukare till konsumenter tack vare att systemen bevarar känsliga varor bättre.

Positiva resultat för livsmedelsföretag

Sammanfattningsvis bör livsmedelsföretag som strävar efter hållbarhet och utmärkt verksamhet allvarligt överväga att investera i modern hantering av kylkedjan. Genom integrering av energieffektiva kylsystem, intelligent teknik och motståndskraftig logistik, kan företag garantera fräschhet och kvalitet för livsmedel i hela leveranskedjan. 

Den här strategin uppfyller inte bara de strikta regulatoriska standarderna och konsumenternas efterfrågan på kvalitet och hållbarhet, utan förbättrar också produktintegriteten, utökar livslängden och minskar samtidigt svinnet och dess tillhörande kostnader. Införandet av sådana tekniker hjälper företag att betraktas som pionjärer inom miljöförvaltning, vilket ger dem lojala kunder och stärker deras rykte. 

I slutänden skapar införandet av sofistikerad hantering av kylkedjan betydande fördelar som ökar konkurrenskraften, stärker lönsamheten och bidrar till en mer hållbar framtid med tryggare livsmedel.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Dräneringsinnovation: nästa steg inom livsmedelssäkerhet och hygien

Nästa inlägg

Gröna förpackningar: hur ätbara och biologiskt nedbrytbara material förvandlar industrin

Relaterade inlägg