Gröna förpackningar: hur ätbara och biologiskt nedbrytbara material förvandlar industrin

Profilbild

I slutet av 2023 utarbetade Europeiska rådet en strategi för att minska förpackningsavfallet. Strategin omfattade införandet av gröna förpackningar, pantsystem och återanvändbara förpackningar. Enligt rådet har mängden förpackningsavfall ökat med cirka 25 % det senaste årtiondet, och förväntas växa med ytterligare 19 % till 2030 om inga åtgärder vidtas. Dessutom angavs att varje invånare i Europa genererade 190 kg förpackningsavfall 2021. Dessa mängder är inte hållbara, vilket är orsaken till att rådet försöker styra upp situationen genom att föreslå en rad lösningar. En av dessa lösningar är att använda mer hållbara förpackningar. I den här artikeln ska vi utforska hur gröna förpackningar kan bidra till att begränsa påverkan på planeten. 

Varför är traditionella förpackningsmetoder så dåliga?

Det finns flera orsaker till att traditionella förpackningsmetoderna är så kritiserade. Från utsläpp av växthusgaser till material som tar hundratals år att bryta ned. Här följer några av de största problemen med traditionella förpackningsmetoder: 

 • Användning av material som inte är biologiskt nedbrytbara – mycket av de traditionella livsmedelsförpackningarna, särskilt plast, är inte biologiskt nedbrytbara. Detta resulterar i långvariga föroreningar, eftersom det kan ta hundratals år för dessa material att brytas ned. 
 • Utsläpp av växthusgaser – växthusgaser genereras under tillverkning, distribution och avfallshantering av vanliga material för livsmedelsförpackningar, vilket bidrar till klimatförändringarna.
 • Ansamling av avfall – traditionella förpackningar kastas i stor mängd som skräp eller hamnar på deponier. Denna ansamling bidrar till föroreningar i luften, vattnet och på land. Som vi nämnde i introduktionen är mängden förpackningsavfall som genereras ett stort miljöproblem.
 • Resursintensiv produktion – produktion av traditionella förpackningsmaterial kräver ofta stora resurser, till exempel i form av fossila bränslen och vatten. Denna förbrukning bidrar till att utarma resurserna och påverkar miljön.
 • Begränsade återvinningsalternativ – det är inte alla traditionella förpackningsmaterial som går att återvinna, och även om det går kan lång återvinningsgrad och ineffektiva återvinningsprocesser begränsa effektiviteten hos återvinningen.
 • Påverkan på marint liv – marint liv kan skadas av plastförpackningar som hamnar i havet. Plast kan skada havens ekosystem och skada eller till och med döda djur som äter plasten.

Varför behövs gröna förpackningar?

Gröna förpackningar behövs av en rad miljömässiga, ekonomiska och sociala skäl, inte minst för att uppfylla myndigheternas miljömål. Gröna förpackningar kan bidra till att skydda miljön, minska koldioxidutsläppen och spara på resurserna. Dessutom är det ett mycket mer hållbart sätt att förpacka material än att använda engångsmaterial, eftersom gröna förpackningar inte utarmar resurserna och materialet inte tar flera årtionden eller århundraden att bryta ned. 

Men gröna förpackningar har inte bara positiv inverkan på miljön. När allt fler människor får en mer hållbar syn på att köpa produkter, kan gröna förpackningar vara ett attraktivt försäljningsargument för kunder som tänker på sitt koldioxidavtryck, vilket i sin tur kan stärka ditt varumärkes image. Allt eftersom regelefterlevnaden blir striktare på området kan detta dessutom bli obligatoriskt, så det är bäst att skaffa sig ett försprång. 

Typer av gröna förpackningar

Det finns många typer av gröna förpackningar. Här följer några av de vanligaste typerna:

Biologiskt nedbrytbara förpackningar 

Den här typen av förpackningar kan brytas ned organiskt över tiden. Den här förpackningen behöver inte förmultna inom en viss tid för att anses vara biologiskt nedbrytbar. Det faktum att en biologiskt nedbrytbar förpackning inte efterlämnar farliga föroreningar är en av dess största fördelar.

Återvinningsbara förpackningar 

Återvinningsbara förpackningar syftar till förpackningsmaterial som kan samlas in, bearbetas och användas för tillverkning av nya produkter efter att de har använts. Den här processen leder bort avfall från deponier, bevarar resurser och minskar miljöpåverkan.

Återanvändbara förpackningar 

Återanvändbara förpackningar syftar till förpackningslösningar utformade för flera användningar, till skillnad från engångsförpackningar. Den här typen av förpackning är en integrerad del av det hållbara arbetet och syftar till att minska avfallet och miljöpåverkan. Exempel på återanvändbara förpackningar omfattar återanvändbara påsar, återfyllbara behållare, återanvändbara kaffemuggar och återanvändbara lunchlådor. 

Miljövänliga förpackningar

Den här typen av förpackningar syftar till förpackningar som är återvinningsbara, tillverkade av återvunna material, inte innehåller föroreningar och kemikalier som kan skada miljön eller kunder och som köps in, transporteras och produceras med förnybar energi. 

Användning av biologiskt nedbrytbara material i gröna förpackningar 

I strävan efter miljömässig hållbarhet leder biologiskt nedbrytbara material till en betydande omvandling inom förpackningsindustrin. Till skillnad från konventionella förpackningar som ligger kvar i deponier i århundraden, erbjuder biologiskt nedbrytbara alternativ en lovande lösning genom att kompostera naturligt och minska de ekologiska avtrycken. 

Biologiskt nedbrytbara förpackningar tillverkas av naturmaterial som växter, papper och till och med en del bioplast. Dessa material är konstruerade för att brytas ned på effektivt sätt under naturliga förhållanden med hjälp av bland annat mikroorganismer, fukt och solljus. Viktiga material omfattar polymjölksyra (PLA) tillverkad av fermenterad växtstärkelse, växtfibrer och biologiskt nedbrytbara filmer tillverkade av naturliga polymerer.

Typer av biologiskt nedbrytbara förpackningar 

Bioplaster

Bioplast ser ut som, känns och fungerar ungefär som vanlig plast och är tillverkat av socker som utvinns från majs och sockerrör. När det här materialet når slutet av sin livscykel kan det brytas ned av koldioxid och vatten. Därmed minskar ditt koldioxidavtryck och förpackningen blir mer miljövänlig.

Stärkelsebaserade förpackningar 

Detta omfattar material som används i förpackningar och är tillverkade av olika typer av naturlig stärkelse, till exempel tapioka, potatisstärkelse eller majsmjöl. Dess material ersätter ofta konventionella skumkuddar av polystyren i förpackningar med löst fyllnadsmaterial.

Svampförpackning 

Mycelium, svamparnas rotstrukturer, odlas kring jordbruksavfall för att skapa det här innovativa materialet. Det fungerar som en hållbar ersättning för plast och skumplast i dämpande och isolerande tillämpningar.

Cellulosaförpackning 

Cellulosa är en tunn, genomskinlig och helt biologiskt nedbrytbar film som hämtas från trämassa eller andra växtfibrer. Den används ofta för genomskinliga filmer eller påsar. 

Papper 

Cellulosafiber hämtas vanligtvis från trä, som är en naturligt förekommande och förnybar resurs, och används för att tillverka papper. Papprets organiska ursprung gör det känsligt för nedbrytning av mikroorganismer i omgivningen. Det är en vanlig ersättning för plast i moderna förpackningar. 

Användning av ätbara förpackningar i gröna förpackningar 

Inom hållbara förpackningar är ätbara förpackningar ett revolutionerande och kreativt sätt att minska på avfallet. Det är en miljövänlig ersättning för konventionella förpackningstekniker eftersom det är tillverkat av material som kan både ätas och användas som förpackning. 

En rad material av livsmedelskvalitet, till exempel proteiner, lipider och polysackarider, används för att tillverka ätbara förpackningar. Dessa ämnen är säkra att äta och hämtas ofta från organiska material som växter och sjögräs. Ätbara förpackningar finns i en rad olika former, till exempel filmer, beläggningar och även gjutna former.

Typer av ätbara förpackningar 

Sjögräsbaserad film

Dessa transparenta filmer är tillverkade av sjögräsextrakt, och fungerar som ett hälsosamt alternativ till plastfilm vid förpackning av livsmedel. De kan lösas upp i vatten och är smaklösa.

Rispapper

Rispapper används ofta i den asiatiska matlagningen. Det är ätbart och kan användas för att linda in mat. Detta gör rispapper till en biologiskt nedbrytbar och ätbar förpackningslösning för snacks och godis.

Ätbara bestick

Ätbara bestick är tillverkade av vetekli, ris eller durra och utgör ett alternativ till plastbestick för engångsbruk. Därmed är de en del av en större strategi för att reducera förpackningsavfallet, även om det egentligen inte är frågan om ett förpackningsmaterial. 

Film av mjölkprotein (kasein)

Detta är ätbar film tillverkad av kasein, ett protein som finns i mjölk. De används ofta för att linda in ost eller som ett lager i livsmedelsförpackning som förhindrar att syre når livsmedlet. Därmed förlängs hållbarheten.

Ätbara vattenkapslar

Sjögräsbaserade kapslar är en påhittig ersättning för plastflaskor som kan innehålla vatten eller andra vätskor.

Verkliga exempel på gröna förpackningar 

Notpla, ett företag som tillverkar förpackningslösningar, erbjuder gröna förpackningar för olika tillämpningar inklusive livsmedelsbehållare, tvättsäckar, havspapper, försvinnande behållare för badolja och mycket annat. I filmen nedan visas hur företaget använder ätbara och biologiskt nedbrytbara förpackningsalternativ för ett mer hållbart och biologiskt nedbrytbart alternativ till traditionella förpackningsmetoder med noll avfall. 

Ett annat företag som heter Evocative Design försöker också göra sitt för att rädda planeten. Deras svampförpackningar är tillverkade med två ingredienser – hampaskärvor och mycelium. Efter leveransen kan förpackningen delas upp och spridas ut över en trädgårdsodling som kompost. Den här typen av förpackningar använder minimalt med resurser och innehåller inga artificiella kemikalier.

Utmaningar och överväganden för gröna förpackningar 

Även om gröna förpackningar erbjuder en rad fördelar och helt klart är ett utmärkt alternativ för miljön, står de fortfarande inför en del utmaningar. Några av dessa är: 

 • Högre produktionskostnader – tillverkning av gröna förpackningsmaterial kan vara dyrare än att tillverka traditionella material, särskilt om det kräver nya eller avancerade tillverkningstekniker.
 • Hållbarhet och prestanda – vissa miljövänliga förpackningsmaterial kanske inte är lika starka och skyddande som traditionella förpackningsmaterial, vilket kan göra att produkten skadas eller blir dålig. En annan avgörande faktor är att säkerställa att gröna förpackningsmaterial kan bibehålla livslängden för varorna, särskilt för känsliga produkter.
 • Leveranskedja och logistik:
  • Tillgång till råmaterial: det kan vara svårt att hitta hållbara material i stor skala, särskilt om de är svåra att få tag på eller om efterfrågan överskrider tillgången.
  • Anpassning av befintlig infrastruktur: integrering av gröna förpackningar i de befintliga produktions- och distributionskedjorna kan kräva betydande justeringar.

Framtida innovationer inom gröna förpackningar

Gröna förpackningar är ett fält som utvecklas snabbt, pådrivet av konsumenternas efterfrågan på hållbara produkter, oro för miljön och de tekniska framstegen. Här följer några framsteg inom gröna förpackningar som antingen är under utveckling eller verkar mycket lovande:

 • Avancerad bioplast – arbete pågår med att skapa nya bioplaster som är lika starka och anpassningsbara som vanliga plaster. Dessa kan inkludera bioplaster tillverkade av alger, svampar eller till och med bakteriella processer. 
 • Smarta och aktiva förpackningar – integrering av smart teknik i förpackningar för att utöka livslängden, öka säkerheten och minska livsmedelssvinnet. Detta kan omfatta förpackningar som ändrar färg för att indikera hur färska de är, eller förpackningar som aktivt motverkar att produkterna blir dåliga. Mer information om smarta förpackningar finns i vår artikel.
 • Planterbara förpackningar – förpackningar som innehåller fröer som kan planteras efter användning kallas för planterbara förpackningar. Den här typen av förpackning har en ytterligare ekologisk fördel eftersom den förutom att förmultna bidrar till att nya plantor växer upp. Planterbara förpackningar tros bli mycket populära under kommande årtionde, och uppnå en sammanlagd årlig tillväxtgrad (CAGR) på 11 %.

Sammanfattning

Gröna förpackningar är definitivt en genomförbar och effektiv lösning på de växande miljöproblem som orsakas av traditionella förpackningsmetoder. Genom att använda biologiskt nedbrytbara och ätbara material skapas mindre avfall, resursanvändningen kan minimeras och de material som används förorenar inte planeten år ut och år in. Det finns vissa utmaningar som står i vägen för ett brett införande av gröna förpackningsprocesser, men dessa går definitivt att övervinna. Eftersom den regelefterlevnaden dessutom blir allt striktare och myndigheternas miljömål allt mer ambitiösa, verkar gröna förpackningar bli något som är nödvändigt i framtiden, inte bara något som är bra att ha.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Hantering av kylkedjan: säkerställa fräscha produkter från jord till bord

Nästa inlägg

Trådlös teknik och sensorinnovation med Würth Elektronik

Relaterade inlägg