Grønn emballasje: Spiselige og biologisk nedbrytbare materialer

Avatar photo

I slutten av 2023 skisserte Rådet for Den europeiske union en strategi for å redusere emballasjeavfall, blant annet ved å innføre grønn emballasje, panteordninger og gjenbrukbar emballasje. Ifølge Rådet har mengden emballasjeavfall økt med rundt 25% i løpet av det siste tiåret og forventes å øke med ytterligere 19% innen 2030 hvis det ikke gjøres noe. Videre opplyses det at hver europeer genererte 190 kilo emballasjeavfall i 2021. Dette er ikke bærekraftige tall, og det er derfor Rådet prøver å regulere dette ved å foreslå flere løsninger. En av disse er å bruke mer bærekraftig emballasje. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan grønn emballasje kan bidra til å redusere klimautslipp.

Hvorfor er tradisjonelle emballasjemetoder så dårlige?

Det er flere grunner til at tradisjonelle emballasjemetoder får mye kritikk; fra utslipp av
klimagasser til materialer som bruker hundrevis av år på å brytes ned. Her er noen av de største problemene med tradisjonelle emballasjemetoder:

 • Bruk av ikke-biologisk nedbrytbare materialer – Mye av den tradisjonelle matemballasjen, spesielt plast, er ikke biologisk nedbrytbar. Dette fører til langsiktig forurensning fordi det kan ta hundrevis av år før disse materialene brytes ned.
 • Utslipp av klimagasser – Det produseres klimagasser under produksjon, distribusjon og avhending av konvensjonell matemballasje.
 • Avfallsopphopning – Tradisjonell emballasje ender opp som søppel eller på søppelfyllinger i store mengder. Denne opphopningen bidrar til forurensning av luft,vann og jord. Som nevnt innledningsvis er mengden emballasjeavfall som genereres et betydelig miljøproblem.
 • Ressurskrevende produksjon – Tradisjonelle emballasjematerialer produseres ofte ved hjelp av mye ressurser, som fossilt brensel og vann. Dette forbruket bidrar til utarming av ressurser og påvirker miljøet.
 • Begrensede resirkuleringsmuligheter – Ikke alle tradisjonelle emballasjematerialer er resirkulerbare, og selv når de er det, kan lave resirkuleringsrater og dårlige prosesser begrense dette.
 • Påvirker på livet i havet – Livet i havet kan ta skade av plastemballasje som havner der. Det påvirker både økosystem og dyr, og kan også føre til død.

Hvorfor er det behov for grønn emballasje?

Grønn emballasje er nødvendig av en rekke miljømessige, økonomiske og sosiale årsaker, og ikke minst for å oppfylle myndighetenes miljømål. Det kan bidra til å beskytte miljøet, redusere karbonutslipp og spare ressurser. I tillegg er det en mye mer bærekraftig måte å pakke varer på enn ved å bruke engangsmaterialer, ettersom det ikke krever mye ressurser, og det tar ikke tiår eller århundrer før materialene brytes ned.

Men det er ikke bare miljøet som påvirkes positivt. I takt med at stadig flere velger en mer bærekraftig tilnærming til kjøp av produkter, kan grønn emballasje være et attraktivt salgsargument for kunder som er bevisste på karbonavtrykket sitt, noe som igjen kan
styrke merkevaren din. Regelverket knyttet til miljøvennlige løsninger blir stadig strengere, så det kan hende dette i fremtiden vil bli påkrevd. Så hvorfor ikke være først ute?

Typer grønn emballasje

Det fins mange ulike typer grønn emballasje og dette er blant de vanligste:

Biologisk nedbrytbar emballasje

Over tid kan denne typen emballasje brytes ned organisk og etterlater seg ikke farlige miljøgifter. Denne emballasjen trenger ikke å brytes ned innen en viss tid for å regnes som biologisk nedbrytbar.

Resirkulerbar emballasje

Her snakker vi om emballasjematerialer som kan samles inn, bearbeides og omdannes til nye produkter etter bruk. Denne prosessen avleder avfall fra deponier, sparer ressurser og reduserer miljøpåvirkningen.

Gjenbruksemballasje

Gjenbruksemballasje er designet for flergangsbruk, i motsetning til engangsemballasje. Eksempler på gjenbruksemballasje er gjenbruksposer, gjenfyllbare beholdere, gjenbrukbare kaffekopper og gjenbrukbare matbokser.

  Miljøvennlig emballasje

  Dette er emballasje som kan resirkuleres, er laget av resirkulerte materialer, inneholder ikke forurensende stoffer og kjemikalier som kan skade miljøet eller kunden, og er produsert ved hjelp av fornybar energi.

  Bruk av biologisk nedbrytbare materialer

  I jakten på miljømessig bærekraft fører biologisk nedbrytbare materialer til en betydelig endring i emballasjeindustrien. Dette er en lovende løsning fordi materialene brytes ned naturlig og reduserer det økologiske fotavtrykket.

  De er laget av naturlige materialer som planter, papir og til og med enkelte typer bioplast, og nedbrytelsen fremmes av mikroorganismer, fuktighet og sollys. Blant de viktigste materialene er polymelkesyre (PLA) laget av fermentert plantestivelse, plantefibre og biologisk nedbrytbare filmer av naturlige polymerer.

  Typer nedbrytbar emballasje

  Bioplast

  Bioplast er svært lik vanlig plast, og er laget av sukker som utvinnes fra mais og sukkerrør. Når dette materialet når slutten av sin livssyklus, brytes det ned av karbondioksid og vann.

  Stivelse

  Dette inkluderer materialer som er laget av ulike typer naturlig stivelse, som tapioka, potetstivelse eller maismel. Disse materialene erstatter ofte konvensjonelle
  polystyrenskumkuler i løsemballasje.

  Sopp

  Mycel, soppens rotstruktur, dyrkes rundt landbruksavfall for å skape dette innovative materialet. Det fungerer som en bærekraftig erstatning for plast og isopor i pute- og isolasjonsapplikasjoner.

  Cellulose

  Cellulose er en tynn, gjennomskinnelig og biologisk nedbrytbar film eller plate som stammer fra tremasse og andre plantefibre. Det brukes ofte til gjennomsiktige filmer eller poser.

  Papir

  Cellulosefibre brukes til å lage papir, og kommer fordet meste fra tre, som er en naturlig forekommende og fornybar ressurs. Papir kan brytes ned av mikroorganismer i
  omgivelsene og er en vanlig erstatning for plast i moderne emballasje.

  Spiselig emballasje

  Når det gjelder bærekraftig emballasje, er spiselig emballasje en kreativ måte å redusere avfallsmengden på. Det er laget av forbruksmaterialer og kan også spises i tillegg til å brukes som emballasje.

  Denne type emballasje kommer ofte fra organiske materialer som planter og tang, men også fra en rekke matvaregodkjente materialer, som proteiner, lipider og polysakkarider. Denne type emballasje finnes i en rekke ulike former, som film, belegg og til og med støpte former.

  Typer spiselig emballasje

  Tang og tare

  Disse gjennomsiktige filmene er laget av tangekstrakt og er en sunn erstatning for plastfolie når de brukes til å pakke inn mat. De kan oppløses i vann og har ingen smak.

  Rispapir

  Rispapir, som er vanlig i det asiatiske kjøkken, er spiselig og kan brukes til å pakke inn matvarer i. Det er en biologisk nedbrytbar emballasjeløsning for snacks og godteri.

  Spiselig bestikk

  Spiselig bestikk, som er laget av hvetekli, ris eller durra, er et alternativ til engangsbestikk i plast og inngår derfor i en større strategi for å redusere emballasjeavfall, selv om det ikke er et emballasjemateriale i seg selv.

  Filmer av melkeprotein (kasein)

  Dette er spiselige filmer laget av kasein, et protein som finnes i melk. De brukes ofte til å pakke inn ost eller som et lag i matemballasje for å hindre oksygen i å nå maten, og
  dette forlenger holdbarheten.

  Spiselige vannkapsler

  Disse tangkapslene er en oppfinnsom erstatning for plastflasker og kan inneholde vann eller andre væsker.

  Hvilke varer fins på markedet i dag?

  Notpla tilbyr grønn emballasje til ulike bruksområder, blant annet matbeholdere, vaskeposer, havpapir, poser med forsvinnende badeolje og mye mer. Videoen nedenfor viser hvordan selskapet bruker spiselig og biologisk nedbrytbar emballasje som et mer bærekraftig og avfallsfritt alternativ til tradisjonelle emballasjemetoder.

  Et annet selskap, Evocative Design, prøver også å gjøre sitt for å redde planeten. Emballasjen deres er laget av to ingredienser – hamp og mycel. Etter frakt kan den brytes opp og strøs over et hagestykke, der den komposterer. Den bruker minimalt med ressurser og inneholder ingen kunstige kjemikalier.

  Utfordringer og hensyn

  Selv om grønn emballasje har mange fordeler og helt klart er et godt alternativ for miljøet, er det fortsatt noen utfordringer. Noen av disse inkluderer:

  • Høyere produksjonskostnader – det kan være dyrere å produsere grønne emballasjematerialer enn tradisjonelle materialer, særlig hvis det kreves nye eller kompliserte produksjonsteknikker.
  • Holdbarhet og ytelse – enkelte miljøvennlige emballasjematerialer er kanskje ikke like sterke og beskyttende som tradisjonelle, noe som kan føre til forringelse eller skade på produktet. Det er også viktig å sikre at grønn emballasje kan opprettholde holdbarheten til produkter, spesielt lett bedervelige varer
  • Forsyningskjede og logistikk:
   • Tilgjengelighet av råvarer: Det kan være vanskelig å finne bærekraftige materialer i stor skala, særlig hvis de er vanskelige å få tak i eller hvis etterspørselen er større enn tilbudet.
   • Tilpasning av eksisterende infrastruktur: Å integrere grønn emballasje i eksisterende produksjonslinjer og distribusjonskjeder kan kreve betydelige tilpasninger.

  Fremtidens innovasjoner

  Grønn emballasje er et felt i rask utvikling som drives frem av forbrukernes etterspørsel etter bærekraftige produkter, miljøhensyn og teknologiske fremskritt. Nedenfor går vi gjennom potensielle fremskritt innen grønn emballasje som enten er under utvikling eller som er svært lovende:

  • Avansert bioplast – Det arbeides med å utvikle ny bioplast som er like sterk og tilpasningsdyktig som konvensjonell plast. Det kan være bioplast laget av alger, sopp eller også bakterielle prosesser.
  • Smart emballasje – Bruk av smart teknologi for å forlenge holdbarheten, forbedre sikkerheten og redusere matsvinnet. Det kan for eksempel være emballasje som skifter farge for å indikere ferskhet, eller som aktivt motvirker forringelse. Hvis du vil ha mer informasjon om smart emballasje, kan du lese artikkelen vår her.
  • Plantbar emballasje – Emballasje som inneholder frø som kan plantes etter bruk, kalles plantbar emballasje. Denne typen emballasje har en ekstra miljøfordel ved at den bidrar til at det vokser opp nye planter i tillegg til at den brytes ned. Plantbar emballasje forventes å bli svært populært i løpet av det neste tiåret, med en årlig vekstrate på 11%.

  Konklusjon

  Grønn emballasje er en levedyktig og effektiv løsning på de økende miljøproblemene som tradisjonelle emballasjemetoder forårsaker. Ved å bruke biologisk nedbrytbare og spiselige
  materialer skapes det mindre avfall, brukes minimalt med ressurser, og materialene forurenser ikke planeten i årevis. Til tross for at det finnes noen utfordringer som står i
  veien for en utbredt bruk av grønne emballasjeprosesser, er disse absolutt overkommelige. I takt med at regelverket blir strengere og myndighetenes miljømål stadig mer ambisiøse, ser det dessuten ut til at grønn emballasje kan bli et must i nær fremtid, snarere enn noe man bare vil ha.

  Total
  0
  Shares
  Forrige innlegg

  Trådløs teknologi og sensorer fra Würth Elektronik

  Neste innlegg

  Automatiserte løsninger for mat- og drikkevareproduksjon

  Relaterte innlegg