Smarta samhällen: AI och “sakernas internet” (IoT) inom lantbruk

Profilbild

I en tid av snabba tekniska framsteg har sammanslagningen av artificiell intelligens (AI) och “sakernas internet” (IoT) kommit att förändra spelreglerna inom olika branscher. En sektor som drar stor nytta av denna utveckling är lantbruket. Tillämpningen av AI och IoT i lantbruksmetoder har potential att förändra samhällen på landsbygden och skapa smarta byar där hållbart lantbruk och förbättrade försörjningsmöjligheter går hand i hand.

I den här artikeln fördjupar vi oss i smart lantbruk och undersöker hur AI- och IoT-teknik omformar traditionella lantbruksmetoder, med fokus på några kända varumärken som utnyttjar fördelarna med ny teknik inom detta område, bland annat Seeed Studio, Brainboxes, Carlo Gavazzi och Novotechnik.

Nya tekniker i ett smart samhälle

“Smart samhälle” är ett modern, global strategi för samhällen utanför elnätet. Det är ett initiativ som är utformat för att förbättra livskvaliteten i samhällen på landsbygden. Tanken bakom detta koncept är att stödja globala beslutsfattare, givare och socioekonomiska planerare när det gäller elektrifiering av landsbygden. Med hjälp av teknik, särskilt AI och IoT, är det möjligt att revolutionera lantbruket i dessa samhällen.

Till skillnad från smarta städer, som främst är inriktade på städer, tar smarta samhällen, hänsyn till de unika utmaningar som landsbygden står inför och försöker överbrygga den digitala klyftan. Smarta samhällen strävar efter att förbättra den allmänna livskvaliteten för landsbygdsbefolkningen, uppmuntra hållbara lantbruksmetoder, öka tillgången till nödvändiga tjänster och främja ekonomisk tillväxt genom att integrera teknik i olika delar av livet i samhället.

Integrationen av AI och IoT inom lantbruket i smarta byar möjliggör datadrivet beslutsfattande, precisionsodlingsteknik, effektiv resurshantering och ökad produktivitet. 

IoT-lösningar för lantbruket från innovativa företag

Ta en titt på företag som har varit med och utvecklat banbrytande lösningar som stärker lantbrukare och gör det möjligt för dem att utnyttja AI och IoT i sin verksamhet. Genom innovativa produkter och lösningar banar dessa varumärken väg för smartare och mer effektiva lantbruksmetoder.

Digital tvilling av samhällen – Seeed Studio 

Seeed Studio är en ledande leverantör av IoT-hårdvara. De har bidragit till att utveckla ett brett utbud av sensormoduler och anslutningslösningar som är särskilt utformade för lantbruk. Deras produkter gör det möjligt för lantbrukare att samla in realtidsdata om markfuktighet, temperatur och andra viktiga parametrar, vilket underlättar bättre beslutsfattande och resursoptimering. 

 Genom att förbättra tillgången till den sista kilometern och se till att rätt digitala lösningar når människor i nöd möjliggör modellen för smart samhälle (Smart Village) en snabbare inverkan på flera mål för hållbar utveckling (SDG) – såsom hälsa, handel, utbildning och lantbruk – genom ett integrerat tillvägagångssätt för digital utveckling.

Seeed Studio

Som varumärket hävdar är potentialen för samhällen att bidra avsevärt till ekonomiska framsteg enorm eftersom de är en viktig del av det globala samhället. Det finns det flera möjligheter att skapa en teknikmiljö som är både prisvärd och effektiv för att underlätta digitaliseringen av dessa sektorer. Seeed Studio har som mål att erbjuda heltäckande hård- och mjukvarulösningar för att bättre kunna hjälpa samhällen och hantera SDG-frågor (Sustainable Development Goals). 

Systemarkitektur. Källa: Seeed Studio

Seeed Studios SenseCAP-produkter är allmänt testade och implementerade i lantbrukstillämpningar. Denna serie i en IP66-kapsling gör den lämplig att användas för fjärravkänning utomhus, till exempel smart odling, smarta städer och andra IoT-tillämpningar där det behövs långsiktig datainsamling med låg energiförbrukning, på långa avstånd. 

Ett exempel på en sensor som har använts inom lantbruket är SenseCAP LoRaWAN S2103-sensorn som mäter koldioxidutsläpp, temperatur och luftfuktighet i atmosfären inom intervallen 400 till 10 000 ppm, -40 °C till 85 °C och 0 till 100 % luftfuktighet (ej-kondenserande). Den inbyggda Bluetooth-funktionen och OTA-optimeringen möjliggör snabb installation och uppdatering. Sensorn är stabil, tillförlitlig och kan täcka ett stort överföringsområde samtidigt som den förbrukar mindre ström tack vare LoRa och en IP66-konstruktion. S2103 är idealisk för industriella miljöavkänningsscenarier för att stödja UN Sustainable Development Goals (SDG) (Mål för hållbar utveckling).

En genererad vy av sensorer (här är, SenseCAP S2103) i den verkliga världen tack vare 3D-rendering. Källa: Seeed Studio

Dessutom erbjuder Seeed Studio SX1302 indoor gateway och en J3010 edge-computing -enhet som kan hjälpa till med implementeringen av smarta lantbrukslösningar och ge ett stabilt och tillförlitligt dataflöde mellan IoT-enheter i lantbruksmiljöer.

För enklare hantering av SenseCAP-enheter, läs mer om SenseCAP-portalen här.

Mekanisk ogräsbekämpning – Brainboxes

Som specialist på IoT tillhandahåller Brainboxes starka och pålitliga anslutningslösningar som ger sömlös dataöverföring mellan IoT-enheter i lantbruksmiljöer. Deras lösningar garanterar kontinuerligt dataflöde, vilket ger lantbrukarna exakt och aktuell information för effektiv lantbruksförvaltning.

Ett exempel på användning av Brainboxes-produkter för lantbruksändamål är det österrikiska varumärket Ensio som använder Brainboxes ED-549, ED-588-omvandlare som en del av sitt OKIO-system. Det är ett styrsystem för odlare för mekanisk ogräsbekämpning. Brainboxes-enheter reglerar maskinens stigning och vinkel samt användningen av systemets bredare automatiska kalibrering. Detta består av utrustning som kameror, hydrauliska ställdon och andra tillbehör som är viktiga för att maskinen ska fungera effektivt. 

Styr maskinens lutning och vinkel med Brainbox-enheter. Källa: Brainboxes

Ensio har tillhandahållit en video av systemet i bruk, som kan ses här eller så kan du läsa mer om Brainboxes moduler och hur de fungerar i tuffa miljöer i den här artikeln.

Smart lantbruk med Carlo Gavazzi 

Carlo Gavazzi är ett välrenommerat varumärke inom automation och energihantering och har skapat avancerade styrsystem och övervakningsverktyg specifikt för lantbruksindustrin. För att hantera energiförbrukningen, förbättra den totala produktionen och optimera bevattningsmetoderna kombinerar deras produkter AI- och IoT-funktioner.

Carlo Gavazzis smarta lantbrukslösningar täcker:

  • Sensorer för utfodringssystem, från kapacitiva sensorer som övervakar nivåerna av frön och spannmål i utfodringssystem och övervakar påfyllningsprocessen till fotoelektriska sensorer som säkerställer maximal prestanda och motståndskraft i dessa tuffa miljöer. 
  • Komponenter för skördemaskiner, t.ex. induktiva närhetssensorer, som används för beröringsfria mätningar, t.ex. för att räkna axelvarv i maskiner eller spåra skopans position i en grävlastare. Även kapacitiva nivåsensorer, monterade på sprutor med plasttankar anslutna utanför, gör det möjligt att detektera förekomst av föreningar med en vattenbas samtidigt som skum, film eller ansamlingar ignoreras.
  • Nivåmätning av vätskor och fasta ämnen, CA30-serien av kapacitiva närhetssensorer är ett perfekt sortiment för nivåmätning av vätskor och fasta ämnen i både stora frösilos och små förvaringsbehållare. Sensorerna är gjorda för att exakt detektera torrt spannmål. CA30-serien ger en stadig och exakt indikation av skörden per ytenhet. 

Sensorer för smart lantbruk – Novotechnik

Novotechnik, ett ledande företag inom sensorteknik, har bidragit till utvecklingen av precisionslantbruk med sina högprecisionssensorer för mätning av olika parametrar som avstånd, vinkel och position. Dessa sensorer, integrerade med AI- och IoT-system, gör det möjligt för lantbrukare att fatta exakta beslut baserade på realtidsdata, vilket resulterar i förbättrad skörd och resurseffektivitet.

I utbudet finns sensorer för branschspecifika tillämpningar som RFC 4800 vinkelgivare. RFC 4800-serien erbjuder bättre hydraulisk kontroll, förbättrad tätning och är lämplig för mobila tillämpningar. En annan serie, de beröringsfria sensorerna RFD 4000, är avsedda för maskin- och anläggningskonstruktion, pedaler, styrning eller verktygsbyggnad. Dessa sensorer är perfekta för exakt mätning av klipparmarna när de sänks, höjs eller låses på plats. RFD 4000-serien tål kraftiga stötar och vibrationer, har ett temperaturområde på -40 till +125 °C och är tätad enligt IP69K. De är perfekta för användning där man förväntar sig kontinuerlig exponering för väder och vind.

Ett annat användningsområde för Novotechniks sensorer inom lantbruksindustrin är noggrann övervakning och justering tack vare vision- och styrsystemet. Ett bra exempel är användningen av en TX2-positionssensor i utrustning för bearbetning av lök. Tillverkare kan självständigt klippa toppen och botten av lökar med TX2-sensorn. Det är möjligt att konvertera dess manuella höjdjusteringsutrustning till automatisk med hjälp av ett vision- och styrsystem som är anslutet till TX2.

Framtiden för smart lantbruk

Konceptet med ett smart samhälle är inte utan utmaningar, men möjligheterna till tillväxt och positiv påverkan är onekligen betydande. Eftersom lantbruksindustrin fortfarande är en av de största och viktigaste sektorerna globalt kan införandet av smart teknik i landsbygdssamhällen revolutionera lantbruksmetoderna och främja effektivitet och hållbarhet. 

Genom att anamma innovativa produkter från framåtblickande företag som Seeed Studio, Brainboxes, Carlo Gavazzi och Novotechnik, kan samhällen på landsbygden bygga en bättre och mer hållbar framtid. Dessa tekniskt avancerade lösningar gör det möjligt för lantbrukare att fatta datadrivna beslut, optimera resursutnyttjandet och öka produktiviteten inom lantbruket. Att anamma detta transformativa tillvägagångssätt förbättrar inte bara livet i smarta samhällen utan bidrar också till utvecklingen av ett mer sammanlänkat och välmående globalt lantbrukslandskap.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Hur maglevtåg och höghastighetståg revolutionerar resandet

Nästa inlägg

Topp 5 RND-produkter för att förbättra studieupplevelsen

Relaterade inlägg