Hvordan forbedrer AI kvalitetssikringen i mat- og drikkevarebransjen?

Avatar photo

Mat- og drikkevarebransjen utvikler seg stadig og har et konstant behov for kvalitetssikring.

Veien fra jord til bord består av flere viktige trinn, men ingenting er viktigere enn å sikre kvalitet og sikkerhet. Kvalitetssikring en metodisk prosedyre som brukes for å sikre at matvarene overholder forhåndsbestemte sikkerhets- og kvalitetsstandarder under produksjon, bearbeiding og distribusjon. Dette er også viktig for å sikre kundenes tillit og merkets omdømme. Strategien tar hensyn til flere faktorer, som hygiene og sanitærforhold, ensartet produktkvalitet, overholdelse av standarder og forskrifter. 

Selv om tradisjonelle kvalitetssikringsmetoder fortsatt er effektive, har de begrensninger når det gjelder omfang, hastighet og nøyaktighet. Det er her kunstig intelligens virkelig kan forbedre

kvalitetssikringen i mat- og drikkevareindustrien. AI er i ferd med å forandre kvalitetskontrollen med sofistikerte analyser, maskinlæring og datasynteknologi. Ved å integrere kunstig intelligens i prosessene kan produsentene overvinne konvensjonelle begrensninger og gjennomføre grundigere og mer effektive kvalitetskontroller enn tidligere. I denne artikkelen diskuterer vi hvilke deler av kvalitetssikringen i mat- og drikkevareindustrien som kan endres ved hjelp av AI-prosesser. 

Hva er de viktigste aspektene ved kvalitetssikring av matvarer?

Som vi har vært inne på tidligere, omfatter kvalitetssikring i næringsmiddel- og drikkevarebransjen en rekke ulike kontroller, hvorav de viktigste er:

 • Overholdelse av standarder og regelverk: Følge regionale, statlige og globale retningslinjer og standarder for mattrygghet. Dette innebærer at man må følge regler som er fastsatt av relevante myndigheter, for eksempel EFSA i Europa og FDA i USA. Det garanterer at matvarene er trygge å spise og ikke inneholder farlige ingredienser.
 • Konsistent produktkvalitet: Opprettholde en konsekvent kvalitetsstandard når det gjelder smak, tekstur, utseende og næringsinnhold. Alle produkter må oppfylle de forhåndsdefinerte spesifikasjonene.
 • Hygiene og sanitære forhold: Strenge hygiene- og sanitærprosedyrer bør innføres og overvåkes nøye i løpet av produksjonsprosessen. For å forhindre kontaminering innebærer dette rutinemessig rengjøring av utstyr, skånsom håndtering av mat og at alle prosedyrer følger hygienereglene.
 • Emballasje og merking: Sørge for at matvarer er emballert slik at kvaliteten og sikkerheten opprettholdes, og at produktetikettene inneholder en nøyaktig liste over ingredienser, næringsverdi, utløpsdatoer og eventuelle advarsler om allergener.
 • Kvalitet og innkjøp av ingredienser: Sikre sikkerheten og kvaliteten på råvarer og ingredienser som brukes i produksjonen. Dette innebærer å undersøke leverandørene, kontrollere kvaliteten på ingrediensene ved levering og sørge for at de oppbevares på riktig måte.
 • Prosesskontroll og optimalisering: Overvåking og kontroll av de ulike produksjonstrinnene for å sikre prosesseffektivitet og kvalitet. Dette omfatter blant annet temperaturkontroll, timing, miksing og tilberedningsprosesser.

Hvorfor er mattrygghet så viktig?

Mattrygghet er viktig fordi det påvirker forbrukernes tillit til matvarer og folkehelsen direkte. Matbårne sykdommer forårsaket av patogener som bakterier, virus og parasitter unngås gjennom sikker håndtering, bearbeiding og oppbevaring av mat. Matbårne sykdommer kan variere fra alvorlige infeksjoner i mage-tarmkanalen til potensielt dødelige sykdommer. I tillegg påvirker det matvaresikkerheten og folkehelsesystemene mer generelt, særlig for sårbare befolkningsgrupper.

Ødeleggende konsekvenser av manglende mattrygghet

Mellom 2015 og 2018 opplevde hurtigmatkjeden Chipotle Mexican Grill flere hendelser som førte til at over 1100 amerikanere ble syke. Det dreide seg blant annet om utbrudd av norovirus, E. coli og salmonella, og årsakene til utbruddene ble antatt å være knyttet til ulike faktorer, for eksempel feil håndtering av mat og opprettholdelse av riktig temperatur. Konsekvensene for kjeden var betydelige. En bot på 25 millioner dollar (den største noensinne i en sak om mattrygghet), et omsetningsfall på 30% i det påfølgende kvartalet og en fallende aksjekurs. Det sier seg selv at mattrygghet er utrolig viktig for kundenes helse og tillit og for forretningsdriften. 

Hvordan kan AI forandre kvalitetssikring? 

Automatiserte inspeksjonssystemer 

Automatiserte inspeksjonssystemer er et av de viktigste bruksområdene for kunstig intelligens i mat- og drikkevaresektoren. Ved hjelp av datasyn og maskinlæringsalgoritmer gir disse systemene et enestående presisjonsnivå når det gjelder deteksjon av produktfeil og inkonsekvenser. I motsetning til menneskelige inspektører er AI-systemer i stand til å skanne tusenvis av varer i minuttet og finne små feil eller urenheter som kan redusere kvaliteten på produktet.

Ved fruktsortering kan algoritmer for eksempel analysere bilder av frukt på et transportbånd og kategorisere dem basert på størrelse, farge og eventuelle feil. Dette gjør ikke bare sorteringsprosessen raskere, men sikrer også at kun frukt som oppfyller strenge kvalitetsstandarder når frem til forbrukeren. Finn ut mer om automatiserte løsninger i næringsmiddelindustrien her.

Prediktivt vedlikehold

Maskinens tilstand er avgjørende for å opprettholde en jevn kvalitet i produksjonen. Prediktivt vedlikehold har utviklet seg til å bli et viktig verktøy for å forutse potensielle utstyrssvikt. Ved å analysere data fra sensorer som er festet til utstyret, kan AI-algoritmer oppdage avvik som kan indikere fremtidige havarier. Denne forutsigbarheten gjør det mulig å utføre vedlikehold i tide, forebygge uventede driftsstanser og sikre at produksjonskvaliteten ikke påvirkes.

Analyse av kvalitetskontroll

AIs evne til å behandle og analysere store mengder data er uvurderlig for å overvåke og sikre produktkvaliteten. Disse systemene kan sørge for at det ferdige produktet oppfyller kvalitetsstandardene ved å samle inn data fra ulike produksjonsstadier. Det er mulig å kontinuerlig overvåke og justere parametere som pH-nivå, luftfuktighet og temperatur, noe som bidrar til å opprettholde de ideelle forholdene for best mulig produktkvalitet. 

Optimalisering av forsyningskjeden

AI spiller en viktig rolle i styringen av forsyningskjeden, ikke bare på produksjonsgulvet. Systemene kan forutsi forbrukernes etterspørsel, noe som gjør det mulig for bedrifter å tilpasse produksjonen. AIs evne til å optimere lagerstyringen sammen med den prediktive kapasiteten garanterer at produktene er ferske når de leveres til kundene.

Det er også i stand til å holde øye med omstendighetene rundt transport og lagring av mat og drikke. Det bidrar til å bevare disse produktenes kvalitet og forlenger holdbarheten ved å sørge for at de holdes ved ideelle temperaturer og fuktighetsnivåer gjennom hele forsyningskjeden.

Avfallsredusering og bærekraft

AIs rolle i arbeidet med å fremme bærekraft og redusere svinn i mat- og drikkevareindustrien kan ikke undervurderes. Ved å optimalisere produksjonsprosessene bidrar det til å minimere sløsing. Prediktive algoritmer kan også forutsi produktenes holdbarhet, noe som sikrer at maten spises før den blir ødelagt og dermed reduserer matsvinnet. Hvis du vil ha mer informasjon om viktigheten av avfallsreduksjon, kan du lese artikkelen vår om null avfall

Analyse av smak og tekstur

Å forstå og tilfredsstille forbrukernes preferanser er ofte nøkkelen til innovasjon innen mat- og drikkevarer. AI kan evaluere kundedata og forutse hvordan endringer i produksjonsprosesser eller ingredienslister kan påvirke varens smak og konsistens. Denne kunnskapen er avgjørende for å skape nye produkter som passer til endrede forbrukerpreferanser.

Samsvar og mattrygghet

I en sektor der forbrukernes helse er viktig, er AIs evne til å gjenkjenne mulige sikkerhetsproblemer avgjørende. AI-systemer kan trenes opp til å oppdage forurensninger i matvarer, noe som kan bidra til å sikre at matvarene er trygge å spise. Det kan også bistå med nøyaktig merking av produkter, inkludert informasjon om næringsinnhold og allergener, for å sikre forbrukernes sikkerhet og overholdelse av lover og regler.

Konklusjon

Integreringen av kunstig intelligens i kvalitetskontrollen i mat- og drikkevaresektoren er et stort skritt i retning av å garantere kundetilfredshet, effektivitet og sikkerhet. AI kan forbedre optimaliseringen av forsyningskjeden, forutse mulige problemer gjennom dataanalyse og øke konsistensen og nøyaktigheten i kvalitetskontroller. Sanntidsovervåking og prediktivt vedlikehold øker effektiviteten, minimerer svinnet og reduserer risikoen for matbårne sykdommer dramatisk. 

AI kan brukes til å tilpasse produkter til forbrukernes preferanser og overholdelse av lover og regler, og har potensial til å fremme innovasjon og bærekraft. I tillegg til å hjelpe både produsenter og forbrukere, setter denne teknologiske utviklingen også en ny standard for forbedring av mattrygghet og kvalitet.

Anbefalte produkter

Egenskaper:

 • Liten, kompakt og robust
 • Rustfritt stål, helsveiset
 • Ulike prosesstilkoblinger
 • Hygieniske tilkoblinger
 • Enkelt oppsett
 • Enkelt å skifte sensor
 • Påvist nøyaktighet
 • Tilkobling via IO-Link master
 • LED-statusdisplay
 • Fås også som trykksensor med I/O-link, se datablad 402058 

Fuktighets-/temperatursensor fra E+E Elektronik

Fuktighets-/temperaturtransmitteren, EE071, er optimalisert for fleksibel bruk i bussapplikasjoner. Standard Modbus RTU-protokollen er implementert på RS485-grensesnittet. Den er ekstremt energieffektiv og ideell for bruk i batteridrevne enheter. Kalibreringsdata og alle andre målefunksjoner, som linearisering og temperaturkompensasjon, lagres i proben. 

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Er robotslaktere fremtiden for kjøttindustrien? 

Neste innlegg

Fremtidens fabrikk: Datadrevne strategier for produksjonsledere

Relaterte innlegg