Er robotslaktere fremtiden for kjøttindustrien? 

Avatar photo

Kjøttindustrien står ved et avgjørende veiskille i en verden som stadig streber etter effektivitet og presisjon. Næringen har historisk vært preget av manuelt arbeid og dyktige håndverkere, og er avgjørende for verdens matforsyning, gir mat til milliarder av mennesker og stimulerer økonomien. Nå står den imidlertid overfor helt nye utfordringer: en voksende verdensbefolkning, en eskalerende etterspørsel etter kjøttprodukter og en økende bevissthet om bærekraft og sikkerhet. Disse utfordringene krever innovative løsninger, og her kommer robotslakteren inn.

Andre bransjer i næringsmiddelindustrien, for eksempel landbruket, bruker allerede avanserte løsninger for å øke produktiviteten og effektiviteten, så kjøttindustrien må ta i bruk nye løsninger for å unngå å henge etter. I Industry 4.0 har automatisering, tingenes internett (IoT), kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) revolusjonert måten verden fungerer på, og kjøttindustrien er i ferd med å ta i bruk noen av disse. I denne artikkelen ser vi på fremveksten av robotslaktere, fordelene med dem, utfordringene de byr på og deres potensielle innvirkning på bransjen og arbeidsstyrken.

Hva er robotslaktere?

https://www.youtube.com/watch?v=fKjq1Wl5huM
Scott Automated Poultry Trusser

Robotslaktere er automatiserte systemer som er utviklet for å håndtere ulike oppgaver som tradisjonelt har blitt utført av menneskelige slaktere. Disse robotene skjærer, trimmer og bearbeider kjøtt effektivt og nøyaktig takket være avansert teknologi som datasyn, AI og presisjonsskjæreverktøy. Målet er å forbedre konsistens, effektivitet, sikkerhet og samtidig løse problemer som mangel på arbeidskraft og den fysisk krevende kjøttforedlingen.

Hvordan fungerer robotslaktere? 

Robotslaktere bruker ulike teknologier for å fungere effektivt. Disse er:

 • Datasyn – De kartlegger og analyserer kjøttet ved hjelp av kameraer og sensorer for å finne nøyaktige kutt og de beste kuttrutene. Størrelsen, formen og sammensetningen av kjøttet kan forstås ved hjelp av denne teknologien.
 • PresisjonsskjæreverktøyRobotarmer utstyrt med skjæreverktøy utfører selve slaktingen. Disse verktøyene er utviklet for presise kutt, noe som sikrer konsistens og kvalitet.
 • AI – AI-algoritmer behandler data som samles inn av sensorer og kameraer for å ta beslutninger om skjæreteknikk i sanntid. Dette gjør det mulig å tilpasse den til ulike kjøttsorter og størrelser.
 • Automatiseringsprogramvare – Robotsystemet styres av programvare som planlegger og koordinerer handlinger. Det garanterer nøyaktighet og effektivitet under slakteprosessen.
 • Sikkerhetsmekanismer – Disse robotene har sikkerhetsfunksjoner som beskytter mot skader på produktet og på menneskelige operatører i nærheten.

Fordeler

 • Økt effektivitet – sammenlignet med menneskelige slaktere kan de jobbe kontinuerlig og raskere, noe som øker produktiviteten betraktelig.
 • Presisjon og konsistens – roboter er mer nøyaktige og konsekvente i skjæringen, noe som forbedrer kvaliteten og konsistensen på kjøttproduktene.
 • Økt sikkerhet – faren for kutt- og belastningsskader, som er vanlig ved manuell kjøttforedling, reduseres med robotsystemer.
 • Utfordringer knyttet til arbeidskraft – siden roboter er i stand til å utføre kompliserte oppgaver som tidligere var forbeholdt erfarne fagfolk, bidrar de til å avhjelpe mangel på arbeidskraft og vanskeligheter med å finne kvalifiserte slaktere.
 • Kostnadseffektivitet – over tid kan bruk av roboter føre til kostnadsbesparelser i form av arbeidskraft og økt gjennomstrømning.
 • Bedre hygiene – ved å minimere menneskelig kontakt med kjøttet forbedrer robotene mattryggheten ved å redusere risikoen for kontaminering.
 • Tilpasningsdyktighet – avanserte roboter kan programmeres for ulike oppgaver, noe som gjør dem allsidige for ulike kjøttforedlingsbehov.

  “Hvis du har en person som har jobbet åtte timer eller lignende bare med å se på svinekjøttprodukter, kan det naturligvis hende at vedkommendes effektivitet på et eller annet tidspunkt synker. Eller rett og slett bare noen som har hodepine eller en dårlig dag, og du kan ha slike problemer.  

  Michael Ngadi, a bioresource engineering professor at McGill University and the founder of MatrixSpec Solutions. 

  Utfordringer og hensyn

  Mens produksjonssektoren, inkludert bilindustrien, lenge har omfavnet robotteknologi, byr kjøttindustrien på en unik utfordring på grunn av de iboende variasjonene blant dyrene. I motsetning til den standardiserte prosessen med å feste bolter i biler, må roboter i kjøttindustrien dynamisk tilpasse seg ulike former og størrelser. Her er noen av de mest omtalte utfordringene for robotslaktere:

  • Råvarenes variasjon– variasjon i størrelse, form og sammensetning av ulike dyr utgjør en betydelig utfordring i motsetning til produksjonssektorer der materialene er ensartede. På grunn av denne uforutsigbarheten har robotene problemer med å utføre oppgaver som menneskelige slaktere lett kan håndtere, for eksempel oppgaver som krever fleksibilitet og skjønn.
  • Komplekse oppgaver – bearbeiding av kjøtt innebærer en rekke kompliserte, presisjonsbaserte oppgaver, for eksempel å skille mellom ulike vevstyper som hud, fett, bein og muskler. For robotsystemer er det krevende å etterligne menneskelig intuisjon og berøring, spesielt når de skal håndtere ulike typer kjøtt som kalkun og kylling.
  • Teknologiske begrensninger– menneskelige slakteres fingerferdighet og beslutningsevne kan være utenfor rekkevidden til dagens robotteknologi. Det er en teknologisk krevende oppgave å utvikle roboter som kan utføre de komplekse oppgavene som kjøttforedling innebærer.
  • Kostnader og integrasjon– den opprinnelige investeringen i robotteknologi kan være betydelig, inkludert kostnader til utvikling, installasjon og vedlikehold. Det kan også være vanskelig å implementere robotsystemer i eksisterende kjøttforedlingsanlegg. Nåværende produksjonslinjer og prosedyrer må endres betydelig for å fullføre integreringen.
  • Regulatoriske og sikkerhetsmessige hensyn– det er avgjørende å sikre at regelverket og standardene for mattrygghet overholdes ved bruk av robotslaktere. Det er også behov for å ta hensyn til sikkerheten til de som betjener og samhandler med disse systemene.

  Vil roboter erstatte menneskelige slaktere?

  En rapport fra McKinsey Global Institute anslår at mellom 400 millioner og 800 millioner mennesker verden over kan bli erstattet av automatisering innen 2030. Det gjenstår å se hva fremtiden vil bringe for kjøttindustrien, men ettersom innovasjonen innen AI, automatisering og robotteknologi ser ut til å ligge lenger bakpå enn i andre bransjer, kan det ta en stund før robotslaktere erstatter menneskelige slaktere. 

  “Vi er etternølere på mange måter. Vi gjør små investeringer, men ligger definitivt etter i forhold til andre sektorer.”

  Andreas Liris, informasjons- og teknologidirektør, Maple Leaf Foods

  Legger vi til utfordringene vi har nevnt ovenfor, kan det hende at menneskeslaktere kommer til å eksistere en god stund til. Hvis du er interessert i å finne ut om robotene kommer til å ta jobbene våre i fremtiden, kan du lese denne artikkelen.

  På en annen side kan robotslaktere gjøre kjøttindustrien mer bærekraftig, noe som vil være i tråd med EUs bærekraftsmål de neste par tiårene. Robotslaktere begrenser mengden farlige og repeterende oppgaver, forbedrer mathygienen og produserer mindre avfall, noe som kan være et levedyktig alternativ for miljøet på lang sikt. 

  Konklusjon

  Innføringen av robotslaktere kommer til å revolusjonere kjøttindustrien. Disse systemene gir økt effektivitet, presisjon og sikkerhet, og løser viktige utfordringer som mangel på arbeidskraft og jevn kvalitet. Veien mot utbredt bruk er imidlertid ikke uten hindringer. Tekniske begrensninger, integrasjonsutfordringer, høye kostnader og bekymringer knyttet til arbeidsstyrken er betydelige hindringer som bransjen må navigere seg gjennom. Men i takt med den teknologiske utviklingen går kjøttindustrien en mer automatisert og bærekraftig fremtid i møte, på linje med andre sektorer i mat- og drikkevareindustrien.

  Total
  0
  Shares
  Forrige innlegg

  Utviklingen av industriell tilkobling i IIoT

  Neste innlegg

  Hvordan forbedrer AI kvalitetssikringen i mat- og drikkevarebransjen?

  Relaterte innlegg