Hvordan endrer coboter produksjonssektoren?

Avatar photo

Hva er coboter?

Samarbeidsroboter, såkalte coboter, er industrielle roboter som er utviklet for å kommunisere med og samarbeide med mennesker. Coboter er ikke laget for å erstatte mennesker, men for å forsterke og forbedre menneskelige evner. De sørger for økt styrke, forbedrede datafunksjoner og høyere presisjon, noe som kan endre flere bransjer.

Coboter har en rekke fordeler som gjør dem ideelle til å jobbe sammen med menneskelige operatører – de er lette, små og energieffektive. Per definisjon er de samarbeidende, og de er utstyrt med konstruksjons- og driftsmekanismer som gjør at de kan fungere som en trygg følgesvenn i samarbeid med menneskelige operatører.

“The future of testing: automation and collaborative robots” Vivek Jaykrishnan, Senior Director of Technology, Digital Engineering & Manufacturing Services, Capgemini

Hvilke fordeler har samarbeidsroboter?

Fordeler:

  • Økt produktivitet – trenger ingen pauser; de kan arbeide kontinuerlig, noe som gir lengre produksjonskjøringer og kortere syklustider. I tillegg kan de utføre monotone oppgaver, noe som gjør at mennesker kan bruke tid på andre oppgaver.
  • Forbedret kvalitet – presise og kosistente, noe som gir høyere produktkvalitet og færre feil. De kan utføre oppgaver med minimal variasjon, noe som bidrar til bedre kvalitetskontroll.
  • Økt sikkerhet – utviklet for å arbeide trygt sammen med mennesker. De er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner for å forhindre ulykker.
  • Fleksibilitet – kan enkelt omprogrammeres og tilpasses til nye produktlinjer og produksjonskrav.
  • Kostnadsbesparelser – en slik engangsinvestering kan føre til lavere lønnskostnader, økt effektivitet og færre feil på lang sikt.
  • Plasseffektivitet – er ofte kompakte og kan arbeide på små områder, noe som maksimerer produksjonen.
  • Rask integrering – de kan integreres i eksisterende systemer med minimal nedetid.
  • Styrking av medarbeiderne – hjelper de menneskelige medarbeiderne ved å frigjøre tid til å konsentrere seg om oppgaver som krever oppfinnsomhet og problemløsning.
  • Konkurransefortrinn – bedrifter kan redusere driftskostnader og samtidig øke produksjonen, kvaliteten og effektiviteten.

Topp 8 bransjer som drar nytte av coboter

Coboter brukes i en rekke ulike bransjer, blant annet:

1. Bilsektoren

I bilsektoren har coboter økt produksjonen, hevet kvalitetsstandarden og styrket sikkerheten. De er allsidige, noe som gjør at de raskt kan tilpasses skiftende produksjonskrav, og de banebrytende funksjonene prioriterer sikkerhet. Mens cobotene er mer presise i utførelsen av oppgaver som komponenthåndtering, festing og inspeksjoner, kan de menneskelige medarbeiderne konsentrere seg om vanskeligere oppgaver. 

Coboter kan enkelt integreres i digitale produksjonsprosesser, noe som gir et glimt av en enda viktigere rolle i industriens fremtid etter hvert som Industry 5.0 blir mer populært. Langsiktige produktivitets- og kvalitetsforbedringer er blant de økonomiske fordelene, selv om det krever en forhåndsinvestering. 

2. Helsevesen og legemiddel

I løpet av de siste årene har helsevesenet blitt stadig mer digitalisert med innføring av e-resepter, automatisk fakturering og elektroniske pasientjournaler (se alle de viktigste teknologitrendene i helsevesenet her). Sektoren har også tatt i bruk samarbeidsroboter. Coboter forbedrer laboratorietesting, sørger for automatisk pasientovervåking og assisterer ved operasjoner.

De brukes til en rekke oppgaver, blant annet til å frakte forsyninger rundt på sykehuset og til å overvåke pasienter, hvor journalene deretter oppdateres automatisk. Dette har vært uvurderlig under pandemien, ettersom sykepleierne kan overvåke pasientene samtidig og få beskjed når det er behov for menneskelig inngrep. Coboter er også ideelle i biomedisinske applikasjoner, da de er enklere å sterilisere enn mennesker.

3. Logistikk og lagerhold

Coboter er svært vanlige i lagerbygninger. Ved å samarbeide med mennesker kan bestillinger fullføres raskere og prosedyrer kan optimaliseres. De gjør produksjonsprosessen raskere og er mer presise enn mennesker når det gjelder plukking, pakking og sortering. Industriroboter, som robotarmer, har blitt stadig mer populære i forbindelse med Industry 4.0, der automatisering i stor grad forbedrer produksjonsprosessene. Industry 5.0 handler i hovedsak om samarbeid, og ikke om å erstatte og automatisere arbeidsstyrken. I takt med hvordan automatisering og e-handel forandrer logistikkbransjen blir samarbeidsroboter stadig viktigere. 

4. Matproduksjon

I matproduksjon utføres arbeidet vanligvis i stor skala, noe som betyr at anleggene ikke ville være i stand til å produsere de nødvendige volumene uten automatisering. Coboter kan brukes til en rekke formål, blant annet skanning av varer, stabling og pakking av produkter. De bidrar også til å eliminere svinn i matproduksjonen, ettersom de ansatte er mer utsatt for feil, spesielt når de håndterer store mengder ømfintlige varer som egg.

Disse robotene er ideelle i matproduksjon, og kan jobbe i krevende miljø, for eksempel under ekstreme temperaturer og farlige materialer som ofte ikke er egnet for mennesker. Ved å utføre repeterende oppgaver fremmer de også helse og sikkerhet ytterligere, ved å redusere skader og belastninger.

5. Elektronikk

Samarbeidsroboter er også viktig i elektronikkbransjen, som et verktøy for nøyaktighet, produktivitet og kvalitet. Coboter er et godt valg i områder hvor nøyakighet er avgjørende, som i lodding, kretskortmontering og kvalitetskontroll. De utfyller enkelt menneskelige operatører, øker produksjonen og reduserer feil. Fordi de er fleksible kan man rakt utføre endringer for å ta hensyn til endrede produksjonsmengder og produktstandarder. Avanserte sensorer og andre sikkerhetstiltak gjør at coboter og mennesker trygt kan arbeide sammen. Coboter er med på å møte den økende elektronikketterspørselen, spesielt med teknologiske fremskritt som miniatyrisering

6. Landbruk

Samarbeidsroboter i landbruket forbedrer effektiviteten, garanterer nøyaktighet og støtter sikkerheten. De hjelper bøndene med monotone oppgaver og effektiviserer driften. De kan plante, høste og sortere, slik at bøndene kan konsentrere seg om mer komplekse oppgaver. I tillegg gir coboter langsiktige økonomiske fordeler gjennom høyere produktivitet i landbruket og lavere lønnskostnader, selv etter den første investeringen. De forventes å spille en stadig viktigere rolle i landbrukets satsing på automatisering og digitalisering. 

7. Annleggsarbeid

Arbeid i bygg- og anleggsbransjen kan være belastende for arbeidstakerne på grunn av det farlige miljøet, behovet for å løfte tunge gjenstander og påkjenninger som følge av repeterende arbeidsoppgaver. Med innføringen av coboter kan imidlertid mange av disse oppgavene automatiseres, blant annet å legge murstein og helle sement. Kvaliteten forbedres som følge av større nøyaktighet, monteringsprosessene går raskere og personskader reduseres.

8. All produksjon

Som vi har gått gjennom i denne artikkelen har coboter vært viktige i flere bransjer, da de øker produktiviteten og kvaliteten. Deres rolle i oppgaver materialhåndtering, montering, inspeksjon og pakking øker den samlede produksjonen. De er fleksible, noe som gjør at de raskt kan omkonfigureres for å møte skiftende produksjonskrav. 

Sikkerhet har høyeste prioritet i produksjon, og coboters sikkerhetsfunksjoner reduserer antall arbeidsulykker. I tillegg gir de langsiktige økonomiske fordeler i form av lavere lønnskostnader, færre feil og bedre produktkonsistens, selv med de opprinnelige kostnadene. 

Coboter forbedrer arbeidsstyrken

Selv om noen arbeidstakere kan være skeptiske til  å ta i bruk roboter på arbeidsplassen og frykter at jobbene deres er i fare, trenger ikke de samme bekymringene gjelde for coboter. I stedet for å erstatte mennesker, samarbeider de to gruppene nå sammen, og coboter utfører de repetititve oppgavene slik at ingeniører og tenikere kan fokusere på mer komplekst arbeid som krever oppfinnsomhet og manuell ferdighet. 

Når det kreves flere ressurser for å betjene og programmere coboter, og fordi man sparer tid ved å slippe å utføre repeterende oppgaver, gir automatisering ofte medarbeiderne muligheten til å forbedre sin kompetanse. Men for å sikre et vellykket samarbeid og arbeidsmiljø, er opplæringsprogrammer avgjørende.

Hva vil fremtiden bringe?

Samarbeidsroboter er utstyrt med smart teknologi og har uovertrufne sensoriske evner som gjør dem oppmerksomme på menneskene, stedet og konteksten rundt dem. De er optimalisert med tanke på sikkerhet, slik at de kan arbeide trygt og effektivt sammen med mennesker.

Etter hvert som flere og flere bedrifter tar i bruk automatisering og kunstig intelligens, blir coboter stadig vanligere og brukes i flere sektorer, fra helsevesen og landbruk til elektronikk og produksjon. Edge databehandling gjør cobotene smartere, mer fleksible og leder an innen Industry 5.0.

Hvis du vil ha mer informasjon om coboter og kan du ta en titt på det spennende produktutvalget i nettbutikken vår.


Kan AI erstatte menneskelig intelligens?

Verden blir stadig mer automatisert, og kunstig intelligens (AI) er i ferd med å bli en viktig aktør ved siden av mennesker som…
Total
0
Shares
Forrige innlegg

Strømkonvertering: Løsninger fra RND

Neste innlegg

RND blir offisielt ett merke

Relaterte innlegg