Hur cobots hjälper till att omvandla industrin

Profilbild

Vad är cobots?

Samarbetande robotar eller “cobots” är en typ av industrirobotar som har utformats för att kommunicera med och arbeta tillsammans med människor på arbetsplatsen. Cobots är inte utformade för att ersätta människor utan snarare för att öka och förbättra mänskliga förmågor. Genom att göra detta tillhandahåller de ökad styrka, förbättrad datakapacitet och mer exakt precision som hjälper till att omvandla flera branscher.

Cobots ger många fördelar som gör dem idealiska för att arbeta tillsammans med mänskliga operatörer – de är lätta, mindre i storlek och energieffektiva. Per definition är de samarbetande, utrustade med konstruktions- och driftmekanismer som kvalificerar dem som en säker följeslagare för samarbete i samma tid och rum som mänskliga operatörer.

“The future of testing: automation and collaborative robots” Vivek Jaykrishnan, Senior Director of Technology, Digital Engineering & Manufacturing Services, Capgemini

Banbrytande fördelar med samarbetande robotar

Fördelar med att använda cobots:

  • Ökad produktivitet − Cobots behöver inte ta några raster och kan arbeta kontinuerligt, vilket resulterar i längre produktionstider och kortare cykeltider. Dessutom kan de utföra monotona uppgifter vilket frigör mänskliga arbetare så att de kan göra mer intressanta jobb.
  • Förbättrad kvalitet − Cobots precision och konsistens ger högre produktkvalitet och mindre fel. De kan utföra uppgifter med minimal variation, vilket bidrar till bättre övergripande kvalitetskontroll.
  • Förbättrad säkerhet − Cobots är utformade för att fungera säkert tillsammans med människor. De är utrustade med säkerhetsfunktioner för att förhindra olyckor.
  • Flexibilitet − De kan enkelt programmeras om och anpassas till produktlinjer och produktionskrav som ändras.
  • Kostnadsbesparingar − Även om det krävs en engångskostnad kan en investering i cobots leda till lägre arbetskostnader, mer effektivitet och färre fel på lång sikt.
  • Utrymmeseffektivitet − Cobots är ofta kompakta och kan arbeta i små utrymmen, vilket maximerar produktionen.
  • Snabb integration − De kan integreras i befintliga system med minimal stilleståndstid under implementeringen.
  • Befogenheter till arbetare − Cobots hjälper mänskliga arbetare genom att frigöra dem så att de kan koncentrera sig på jobb som kräver uppfinningsrikedom och problemlösning.
  • Konkurrensfördelar − Företag som använder cobot-teknik kan minska kostnader för verksamheten samtidigt som produktionen, kvaliteten och effektiviteten ökar.

De 8 bästa branscherna som använder cobots

Cobots används i stor utsträckning inom ett antal olika branscher, inklusive:

1. Fordonsindustrin

Cobots har förändrat fordonsindustrin helt genom att öka produktionen, höja kvalitetsstandarderna och öka säkerheten. Cobots kompletterar mänskliga operatörer genom att öka deras effektivitet i exakta och repetitiva uppgifter. Deras mångsidighet gör det möjligt för dem att snabbt anpassa sig till skiftande produktionskrav och deras banbrytande funktioner prioriterar säkerhet. Medan cobots gör uppgifter som komponenthantering, fastsättning och inspektioner med hög precision, kan mänskliga arbetare koncentrera sig på svårare uppgifter. 

Cobots integreras enkelt i digitala produktionsprocesser, vilket ger en glimt av en ännu viktigare roll i branschens framtid när idéer om Industri 5.0 börjar vinna mark. Bland de ekonomiska fördelarna finns långsiktiga förbättringar av produktivitet och kvalitet, även om de behöver en förskottsinvestering. 

2. Sjukvård och läkemedel

Under de senaste åren har hälso- och sjukvårdsbranschen blivit alltmer digitaliserad med införandet av e-recept, automatiserad fakturering och elektroniska journaler (upptäck de största tekniktrenderna inom hälso- och sjukvårdsbranschen här). Användningen av samarbetande robotar har inte varit något undantag. Cobots har förändrat hälso- och sjukvårdsbranschen på många sätt genom att förbättra labbtester, tillhandahålla automatisk patientövervakning och hjälpa till med kirurgi.

Cobots används för många olika uppgifter, till exempel transport av förnödenheter genom ett sjukhus och övervakning av patienter, vars journaler sedan uppdateras automatiskt. Detta har varit ovärderligt vid hanteringen av det stora antalet fall under pandemin, eftersom sjuksköterskor kan övervaka patienter samtidigt och kommer att meddelas när mänsklig intervention krävs. Cobots är idealiska i biomedicinska tillämpningar som kräver sterila miljöer, vilket uppnås lättare med robotar än med människor.

3. Logistik och lagerhållning

Cobots är mycket vanliga inom lagerhållning. De samarbetar enkelt med människor för att slutföra beställningar snabbare och optimera leveranskedjeprocedurer. De påskyndar tillverkningsprocessen och är mer exakta än människor när det gäller plockning, förpackning och sortering. Populariteten för industriella robotar eller robotarmar har ökat inom Industri 4.0, där automatisering förbättrar produktionsprocesserna avsevärt i smarta fabriker. Industri 5.0 handlar mer om samarbete än om att byta ut och automatisera personalstyrkan. Cobots blir allt viktigare när automation och e-handel fortsätter att omvandla logistikbranschen

4. Livsmedelsproduktion

Inom livsmedelsproduktion utförs arbeten vanligtvis i stor skala. Detta innebär att anläggningar inte skulle kunna uppfylla de produktvolymer som krävs utan automation. Cobots kan användas i många olika applikationer, till exempel för att spraya brödlängder, skanna artiklar och stapla och packa produkter. Cobots hjälper också till att eliminera slöseri i livsmedelsproduktionen eftersom arbetarna är mer mottagliga för fel, särskilt när de hanterar stora mängder känsliga föremål som ägg.

Cobots är idealiska i livsmedelsproduktion eftersom de kan arbeta snabbt i miljöer med obehagliga förhållanden, till exempel vid extrema temperaturer och med farliga material som kanske inte är lämpliga för arbetarna. Genom att utföra repetitiva uppgifter främjar de också hälsa och säkerhet eftersom risken för skador och belastning på arbetarna minskas. Med bättre samstämmighet, hög kvalitet och mindre risk för förstörelse och förorening blir cobots alltmer ovärderliga för livsmedelsindustrin både när det gäller produktion och logistik.

5. Elektronik

Samarbetande robotar blir allt mer viktiga verktyg för noggrannhet, produktivitet och kvalitet inom elektroniksektorn. När noggrannhet är avgörande, till exempel vid lödning, kretskortsmontering och kvalitetskontroll, fungerar cobots mycket bra. De kompletterar mänskliga operatörer med lätthet, ökar produktionen och ger mindre misstag. Flexibiliteten ger möjlighet till snabba ändringar för att ta hänsyn till förändrade produktionsmängder och produktstandarder. Med avancerade sensorer och andra säkerhetsåtgärder kan cobots och människor arbeta i en säker arbetsmiljö. Cobots är avgörande för att möta den ökande efterfrågan på elektronik när elektronikindustrin utvecklas tack vare tekniska framsteg och miniatyrisering

6. Jordbruk

Samarbetande robotteknik inom jordbruket förbättrar effektivitet, garanterar noggrannhet och stöder säkerhet. Cobots hjälper jordbrukare med monotona uppgifter och effektiviserar verksamheten. De hanterar uppgifter som plantering, skörd och sortering effektivt, vilket gör att jordbrukarna kan koncentrera sig på mer komplexa aspekter av sitt arbete. Dessutom ger cobots långsiktiga ekonomiska fördelar genom högre jordbruksproduktivitet och lägre arbetskostnader, även efter den första investeringen. Cobots förväntas spela en allt viktigare roll för automation och digitalisering inom jordbruket och omvandlingen av jordbruket i processen. 

7. Konstruktion

Att arbeta i byggbranschen kan ta ut sin rätt på arbetarna med tanke på den farliga miljön, behovet av att lyfta tunga föremål och de påfrestningar som orsakas av repetitiva uppgifter. Med introduktionen av cobots kan emellertid många av dessa uppgifter automatiseras, inklusive svetsa, lägga tegelsten och hälla cement. Ofta förbättras kvaliteten som ett resultat av större noggrannhet, monteringsprocesser slutförs snabbare och risken för personskador minskar.

8. All tillverkning

Cobots har revolutionerat produktionen inom många olika branscher genom att öka produktiviteten och kvaliteten. Deras skicklighet när det gäller uppgifter som materialhantering, montering, inspektion och förpackning förbättrar den totala produktionen. Deras anpassningsförmåga möjliggör snabb omkonfiguration av jobbet för att tillgodose skiftande produktionskrav. 

Säkerhet är högsta prioritet inom tillverkningsindustrin och cobots med sina banbrytande säkerhetsåtgärder minskar antalet olyckor på arbetsplatsen. Dessutom ger de långsiktiga ekonomiska fördelar genom att sänka arbetskraftskostnaderna, minska fel och förbättra produktkonsekvensen, även med deras initiala kostnader. 

Cobots förbättrar arbetsstyrkan

Även om vissa arbetare kan vara skeptiska till att använda robotar på arbetsplatsen och är rädda för att deras jobb är i fara tillämpas inte samma oro när det gäller cobots. Istället för att ersätta människor arbetar samarbetande robotar med dem och utför repetitiva uppgifter så att ingenjörer och tekniker kan fokusera på mer komplext arbete som kan kräva uppfinningsrikedom och manuell skicklighet. 

Med ytterligare resurser som krävs för att driva och programmera cobots och med tiden som sparas eftersom man inte längre behöver utföra repetitiva uppgifter, erbjuder automation ofta arbetare möjlighet att fördjupa sina kunskaper och bli mer tekniska och progressiva. Därför blir produktionslinjerna effektivare, vilket förbättrar trivseln på arbetsplatsen och ökar produktiviteten. För att säkerställa att samarbetet mellan människa och robot är framgångsrikt och att dessa genombrott uppnår sin fulla potential är det emellertid viktigt med utbildningsprogram.

Cobots, Industri 5.0 och framtiden för industrin

Cobots är effektiva, flexibla och kostnadseffektiva. Samarbetande robotar är utrustade med smart teknik och erbjuder en oöverträffad avkänningsförmåga, vilket gör dem medvetna om människorna, platsen och sammanhanget runt dem. Som en samarbetsenhet är cobots optimerade för säkerhet så att de kan arbeta tillsammans med människor på ett säkert och effektivt sätt.

I takt med att fler företag använder automation och artificiell intelligens (AI) blir samarbetande robotar allt vanligare och används inom olika sektorer, från hälso- och sjukvård och jordbruk till elektronik och tillverkning. Edge computing gör cobots smartare, tillför flexibilitet och leder eran av Industri 5.0 som representerar ett symbiotiskt förhållande mellan robotar och människor. Med mänskliga förmågor som förbättras av samarbetande robotar kommer framtidens fabriker att bli allt smartare och mycket mer effektiva.

För ytterligare information om cobots och för att upptäcka det spännande utbudet av produkter som Elfa Distrelec erbjuder kan du besöka vår webbplats nu.


Kan AI ersätta mänsklig intelligens?

Världen förändras mot en större automatisering och artificiell intelligens (AI) blir en alltmer betydande aktör tillsammans med…
Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Vi presenterar WAGO:s gröna sortiment med hållbara skarvkontakter

Nästa inlägg

RND blir officiellt ett enda varumärke

Relaterade inlägg