Den ökande betydelsen av robotar i logistiksektorn

Profilbild

Välj din produkt, spara den till kundvagnen, betala och vänta på att ditt paket kommer fram. För kunder är processen enkel. Men bakom kulisserna är den logistiska uppgiften att få varor till din dörr avsevärt mer komplex. Den övergripande frågan i logistikföretags styrelserum har varit: hur kan vi göra saker snabbare och mer effektivt utan att kompromissa med servicekvaliteten? Nu har de hittat svaret: smartare maskiner och ännu intressantare, robotar.

Den här artikeln går igenom vilken inverkan robotteknik kan ha i varje steg av leveranskedjan, från lagerhållning till slutleverans. Enligt en rapport från Statista köpte logistiksektorn 158 000 logistikrobotar under 2021 och antalet kommer att öka till 250 000 under 2023. Marknaden för robotteknik inom lagerhållning förväntas växa från 6,1 miljarder USD 2023 till 10,5 miljarder USD 2028, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 11,4 %. Men varför är robotar så efterfrågade, och hur revolutionerar de logistiksektorn?

Hur revolutionerar robotar logistiksektorn?

Automatisering med AGV och robotarm i smarta distributionslager.

Lagerhållning 

Begreppet ”robotteknik inom lagerhållning” avser användning av robotar, automatiserade system och specialiserad programvara för att utföra olika jobb som att transportera material och påskynda repetitiva lageroperationer. 

Olika typer av robotar inom lagerhållning

Det finns för närvarande en mängd olika typer av robotar som används inom lagerhållning på marknaden, bland annat finns det automatiserade styrda fordon (AGV), automatiserade samarbetsrobotar eller ”cobots” och robotarmar. Alla dessa robotar snabbar upp, effektiviserar och säkerställer noggrannhet i lagerhållningsprocessen. Robotarna inom lagerhållning kan plocka upp och flytta föremål, stänga och försegla lådor och hjälpa till med inventeringen. Några av de vanligaste robotarna inom lagerhållning är följande: 

  • Automatiserade styrda fordon (AGV:er) – Hjälper i lagerhållningsmiljöer automatiserade styrda fordon till att flytta lager, råvaror och leveranser – men de är beroende av fördefinierade banor. Automatiserade styrda fordon (AGV:er) används för att ersätta manuella gaffeltruckar och plocklådor. Vissa AGV:er använder fysiska guider såsom vajrar, magnetremsor, spår, sensorer inbyggda i golvet eller andra fysiska markörer för att ange förutbestämda rutter genom lagerlokalerna. Andra AGV:er navigerar i arbetsmiljöer, upptäcker hinder och undviker kollisioner med hjälp av kameror, ljusdetektion och avståndsmätning, infraröd och annan avancerad teknik. 
  • Robotarmar – Flerledade lemmar, så kallade ledade robotarmar, används för att hantera produkter i lager och distributionscentraler. De är ett slags plocka-och-placera-robotar som kan användas för att plocka, packa och lagra paket samt för palletering. 
  • Automatiserade lagrings- och hämtningssystem (AS/RS) – En samling datorstyrda system som används för att automatisera lagerhantering och lagra/hämta produkter efter behov. Dessa tekniker används vanligtvis tillsammans med programvara för lagerhantering och är avsedda att påskynda hämtning och placering av produkter. 
  • Varor-till-person – I likhet med AS/RS-system, fungerar varor-till-person (G2P) teknik enligt samma princip. G2P-teknik använder ett automatiserat lagerhållningssystem för att transportera varor till fasta plockstationer där anställda hanterar order.

Cobots

Robot och en mänsklig hand i form av en knytnäve mot en grå bakgrund

Cobots är en typ av robot som är utformad för att arbeta i harmoni med människor för att hjälpa till med repetitiva uppgifter. Cobots har visat sig vara fördelaktiga för både tillverknings- och distributionsverksamhet eftersom de är säkra, anpassningsbara, snabba att implementera och enkla att programmera. De blir allt populärare och används för allt fler uppgifter inom lagerhållning.

I maj 2023 visade Universal Robots världens första cobot-punktsvetsareAutomate 2023. En uppgift som cobotar tidigare inte kunnat utföra på grund av svetspistolens vikt och svetsningarnas svårighetsgrad. Samtidigt har Opels bilfabrik i Eisenach nyligen implementerat cobots för att sätta i skruvar vid monteringen av motorer. Företaget kunde befria sina anställda från en fysiskt krävande arbetsuppgift som annars kunde ha lett till långsiktiga hälsoproblem och förlorad produktivitet.

Vilka typer av jobb kan robotar hjälpa till med inom lagerhållning?

Packa och packa upp

Robotteknik har potential att dramatiskt öka produktiviteten inom logistiksektorn, särskilt när det gäller packning och uppackning av lådor. Robotar kan avsevärt öka hastigheten och noggrannheten vid packning och uppackning av lådor genom att automatisera dessa aktiviteter och därigenom leda till betydande kostnadsbesparingar för logistikorganisationer. 

Robotar kan också göra lastförpackningsprocessen säkrare, eftersom de kan underlätta förflyttningen av stora föremål i lagerlokaler och även arbeta i områden som skulle vara farliga för människor. En annan fördel med att införa robotteknik på detta område är att det minskar risken för mänskliga misstag. 

Ett exempel på robotar inom lagerhållning som effektiviserar packningsprocesser är Brightpicks effektiva lösning för automatiserad orderhantering nedan, vilken kan användas för olika produkter som livsmedel, läkemedel, elektronik och personliga hygienprodukter. 

Underhåll

Automatisering av utrustningsunderhåll är möjlig inom logistik- och fraktsektorerna tack vare robotteknik. Genom att använda maskininlärningsteknik som maskinövervakning går det att minska stilleståndstiden för utrustning genom att undersöka maskiner, analysera prestanda med hjälp av sensorer och upptäcka problem innan de uppstår, vilket sparar tid och pengar för företaget. Om du vill veta mer om hur AI kan användas inom underhåll kan du läsa vår artikel

Lagerövervakning

Genom att automatisera lagerhållningsprocessen kan företag säkerställa att de aldrig har brist på varor. Robotar med sensorer kan övervaka lagernivåerna och rapportera tillbaka till en central databas med sina resultat, vilket eliminerar risken för mänskliga misstag. Företagen kan agera därefter, fylla på lagren och fortsätta den normala verksamheten utan några förseningar för kunden. 

Paketspårning

Det finns många fördelar med att använda robotteknik för att spåra paket. När försändelser rör sig genom leveranskedjan kan robotar först snabbt och exakt skanna dem och spåra dem i realtid. Rutten kan sedan optimeras med hjälp av denna information för att garantera att godset levereras i tid. 

Transport

3d-bild av containerfartyg till havs. Stort lastfartyg lastat med containrar under färd.

Under det kommande decenniet kommer godstransporterna att påverkas av AI och automatiseringsteknik för att snabba upp processen och göra den mer effektiv. Många branscher kommer att införa innovativ teknik i ett försök att leverera de bästa tjänsterna.

Frakt

Det första helt autonoma containerfartyget med nollutsläpp hade sin jungfruresa i Norge 2022 blev starten på en tvåårig testperiod. Yara Birkeland lanserades som ett joint venture mellan Yara och KONGSBERG. Fartygets batteri på 7 MWH har en energilagringskapacitet som är 1 000 gånger större än ett vanligt elbilsbatteri. Medan de största fartygen som för närvarande är i drift kan ta 24 000 containrar och färdas dubbelt så snabbt som Yara Birkeland, kan fartyget bara transportera 120 containrar vid en genomsnittlig hastighet på 10 knop. Andra funktioner som ruttoptimering, prediktivt underhåll och datainsamling förbättras avsevärt av AI inom sjöfarten

Järnvägstransport

En självkörande robot som åker runt och inspekterar skicket på järnvägsspår testades 2022 av Chalmers. Syftet är att upptäcka eventuella problem så tidigt som möjligt för att sänka underhållskostnaderna och minska eventuella förseningar. Roboten kan köra på spår utan mänsklig hjälp tack vare kameror, 3D-ljusdetektion och avståndsmätning, GPS, en accelerometer och massor av träningsdata. Det saktar ner när det möter andra tåg och kan även läsa av skyltar och signaler.

”Idag åtgärdas problemen på järnvägsspåren ofta först efter att de har uppstått, och det blir dyrt för samhället att stänga sektioner under långa tidsperioder. Med hjälp av den här roboten kan problem snabbt upptäckas och åtgärdas innan en olycka eller urspårning inträffar, samtidigt som tillgängligheten för resenärer och godstrafik ökar och samhället sparar pengar. Dessutom ökar säkerheten för de som arbetar med järnvägsunderhåll” – säger Krister Wolff, docent på Chalmers. 

Autonoma lastbilar

Branschexperter förutspår att förarlösa lastbilar kommer att vara en vanlig syn på vägarna under de kommande tio åren. Integrationen av autonoma lastbilar kommer att förbättra logistiken och hanteringen av leveranskedjan. Leveranstiderna blir mer förutsägbara med ökad automatisering, vilket förbättrar den övergripande effektiviteten. Potentialen för just-in-time-leveranser och förenklade förfaranden möjliggörs av denna ökade effektivitet.

En av utmaningarna för autonoma fordon är att förstå sin omgivning och agera därefter. För att byta fil behöver bilar vanligtvis några sekunder, men för lastbilar tar denna manöver vanligtvis cirka 7–8 sekunder. TuSimple har tagit fram en teknik där lastbilen får ett fågelperspektiv av sin omgivning, vilket hjälper den att bättre förstå var den befinner sig. Specialkameror installeras runt fordonet och en detaljerad 3D-visualisering av omgivningen skapas genom korsreferenser av rumsliga data och 2D-objektspårning och -detektering.

Slutleverans

En automatiserad mobil robot som utför en leverans i en stad.

Det sista steget i leveranskedjan förbises inte. Företag runt om i världen utvecklar teknik som kan bidra till att effektivisera slutleveransen. 

Automatiserade mobila robotar (AMR)

Europas första flotta av leveransrobotar som kör på allmän väg lanserades i Litauen i juni 2023. Implementeringen är resultatet av ett samarbete mellan tillverkaren av autonoma fordon Clevon, plattformen för leveranstransporter LastMile och stormarknadskedjan IKI. De autonoma robottransportörerna (ARC) hämtar varor från snabbköpet och levererar till kundernas hem. Kunden kan låsa upp ARC med en kod som skickas till mobiltelefonen. 

I Storbritannien utökar paketleveranstjänsten DPD sina autonoma robotleveranser till 10 brittiska städer under 2023. Robotarna navigerar på gångvägar med hjälp av enbart en kamera, medan kunden kan lokalisera roboten på en karta i sin mobiltelefon. Samtidigt genomförde det estniska företaget Starship – det första företaget som lanserade den autonoma mobilroboten för leveranser i ett brittiskt stadscentrum – sin 5 miljonte autonoma leverans i maj 2023. Med en betydande användning inom en rad olika branscher är det ingen överraskning att AMR-marknaden kommer att se en betydande tillväxt fram till 2030, med en CAGR på 15,5 %. 

Leveransdrönare

Det är inte bara på vägarna i våra städer som innovationer inom slutleverans sker. Enligt Forbes kan restauranger minska den genomsnittliga leveranskostnaden med så mycket som 40 % genom att införa automatiserade, heltäckande drönarleveranser. Förutom att transportera varor är drönare ett effektivt sätt att leverera läkemedel till kunder. Det amerikanska företaget Zipline har levererat livräddande blod och medicinsk utrustning till 12 regionsjukhus i Rwanda, som ligger på avlägsna platser, och samarbetar nu med andra länder på kontinenten. 

Enligt McKinsey & Company, kan leveransdrönare bli lika kostnadseffektiva för paketleveranser som traditionella transportmetoder. I vissa regioner där infrastrukturen är dålig kan drönare redan vara det mest kostnadseffektiva leveranssättet, samtidigt som det är mycket grönare än att använda lastbilar. 

Kostnadseffektiviteten för leveransdrönare jämfört med andra transportsätt. Källa: McKinsey & Company.

Vad kan vi förvänta oss i framtiden?

Framtiden av robotar inom logistik?

Med tanke på att kundernas förväntningar och volymen av paket, försändelser och beställningar har ökat till nivåer som inte kan hanteras med konventionella metoder, har autonom robotteknik potential att förbättra verksamheten och erbjuda nya möjligheter att öka produktiviteten, minska riskerna, minska kostnaderna och förbättra datainsamlingen. Företagen söker ständigt efter sätt att ligga steget före, och det är tydligt att det fortfarande går att göra förbättringar i varje steg av leveranskedjan. Just nu testas och implementeras en mängd nya innovationer för att förbättra verksamheten inom logistikbranschen. 

Med all denna tekniska utveckling kan det finnas en smygande rädsla för att robotar kommer att ta våra jobb, men så behöver det inte vara. Människor samarbetar redan med robotar på ett effektivt sätt, men det finns utrymme att skala upp detta för att optimera hela processen. Vi ska inte vara rädda för att robotar tar över våra jobb, utan istället bejaka det mervärde som robotsystem ger. Framtiden för människor och robotar som arbetar sida vid sida är en spännande tanke.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Bioniska fordon: integrering av principer för biomekanik i smarta transporter

Nästa inlägg

Hur förändrar robotar transporten?

Relaterade inlägg