Hvor viktig er roboter i logistikksektoren?

Avatar photo

Velg produktet ditt, legg til i handlekurven, betal og vent på pakken. For kunden er denne prosessen enkel. Men bak alt dette skjer det masse for å få varene til døren og med utviklingen av e-handel blir denne oppgaven enda mer kompleks. Det store spørsmålet hos logistikkselskapene har vært: hvordan kan vi gjøre ting raskere og mer effektivt uten at det går utover tjenestekvaliteten? Nå har de funnet svaret: smarte maskiner og roboter.

Denne artikkelen ser nærmere på hvordan roboter kan påvirke hvert trinn i forsyningskjeden, fra lagerhold helt til sluttlevering. Ifølge en rapport fra Statista kjøpte logistikksektoren 158 000 roboter i 2021. I 2023 er det forventet at dette tallet vil øke til 250 000. Roboter for bruk lagerhold er et marked som forventes å vokse fra 6,1 milliarder dollar i 2023 til 10,5 milliarder dollar i løpet av 2028, med en årlig vekstrate på 11,4%. Men hvorfor er etterspørselen så stor og hvordan endrer dette logistikksektoren?

Hvordan revolusjonerer roboter logistikk?

Automasjon med AGV og robotisk arm i et smart distribusjonsvarehus.

Lagerhold

Uttrykket “lagerrobotikk” handler om bruken av roboter, automatiserte systemer og spesialisert programvare for å utføre ulike oppgaver som transport av materialer, samtidig som det gjør repetitive oppgaver raskere innen lagerdrift.

Typer roboter

Ulike lagerroboter, som AGV (automated guided vehicles), automatiserte samarbeidsroboter, såkalte ‘coboter’ og robotarmer er for tiden tilgjengelig. Med disse robotene utføres lagerholdprosesser raskere, mer effektivt og på en mer nøyaktig måte. Robotene kan ta opp og plassere gjenstander, lukke og forsegle bokser, og hjelpe til med lagerbeholdningen. Dette er de mest vanlige robotene innen lagerdrift:

  • AVG – disse kjøretøyene bidrar til å flytte lagerbeholdninger, produkter og forsyninger, men de er avhengig av markerte veier. AVG-er brukes for å erstatte manuelt betjente gaffeltrucker eller plukkvogner. Noen bruker fysisk veiledning som utpeker forhåndsbestemte ruter, som ledninger, magnetstriper, spor og gulvsensorer. Andre AVG-er navigerer arbeidsmiljø, oppdager hindringer og unngår kollisjoner ved bruk av kamera, lidar og infrarødt utstyr.
  • Robotarmer –Dette er en type plukk-og-plasseringsrobot som kan brukes for å plukke, pakke og oppbevare pakker, og stable paller.
  • AS/RS-systemer (Automated storage and retrieval systems) – Dette er en samling av datastyrte systemer som brukes for å automatisere håndtering av lagerbeholdninger og for å oppbevare/hente produkter etter behov. Disse brukes vanligvis sammen med utførelsesprogramvare og har som mål å gjøre produkthenting og plassering raskere.
  • Gods-til-person – Som med AS/RS-systemer fungerer gods-til-person (G2P) på samme måte. G2P-teknologi bruker automatiserte oppbevaringssystemer for å frakte varer til faste plukkstasjoner hvor arbeidere behandler bestillingen.

Coboter

Robot og menneske fistbumper på en grå bakgrunn

Ordet ‘cobot’ er en sammenslåing av ‘collaboration’ og ‘robot’, og er utviklet for å arbeide harmonisk med mennesker og bistå med repetetive oppgaver. Coboter er nyttig både i produksjon og distribusjon da de er sikre, tilpasningsdyktige, raske å implementere og enkle å programmere. De har raskt blitt populære og brukes stadig i mer i lagerbeholdning.

I mai 2023 viste Universal Robots verdens første cobot punktsveiser ved Automate 2023. Dette er en oppgave som coboter tidligere ikke har vært i stand til å fullføre, grunnet tunge sveiseapparat og komplisert sveising. Eisenach, Opels automatiserte anlegg, implementerte nylig coboter for å drive inn skruer i motorenheter. Arbeidere trenger ikke lenger utføre den fysisk krevende oppgaven som ellers kunne resultere i langsiktige helseproblemer og tapt produktivitet.

Hvilke lageroppgaver kan roboter utføre?

Pakking og utpakking

Roboter kan dramatisk øke produktiviteten i logistikksektoren, spesielt når det gjelder pakking og utpakking. Ved å automatisere disse oppgavene kan man øke både hastighet og nøyaktighet, noe som betyr at man kan spare mye penger.

Roboter kan også gjøre prosessen raskere, og de kan flytte store gjenstander inne på lageret og samtidig jobbe i områder som kan være farlig for mennesker. En annen fordel med roboter er at de reduserer menneskelige feil.

Brightpicks effektive løsning for automatiserte ordreutførelse kan du se nedenfor, og dette er en løsning som kan brukes for ulike produkter, som matvarer, medisin, elektronikk og hygieneprodukter.

Vedlikehold

Visste du at vedlikeholdsutstyr også kan automatiseres? Roboter gjør dette mulig. Ved å bruke maskinlæring som maskinovervåking kan utstyrsnedetid unngås, man kan analysere ytelse ved bruk av sensorer og oppdage problemer før disse oppstår, noe som igjen sparer både tid og penger. Ønsker du å lære mer om bruk av AI i vedlikehold, kan du lese denne artikkelen

Lagerovervåking

Hvis man automatiserer lagerstyring kan man sørge for at man aldri går tom for varer. Roboter utstyrt med sensorer overvåker lagerholdninger og rapporterer funnene sine tilbake til en sentral database. Dette er med på å redusere menneskelige feil. Bedrifter kan da forny lagerbeholdningen og fortsette handelen uten at kunden påvirkes negativt.

Pakkesporing

Det er mange fordeler ved å la roboter spore pakker. Som frakten går gjennom forsyningskjeden kan roboter raskt og presist skanne og spore dem i sanntid. Ruten kan optimaliseres for å garantere at pakken kommer fram i tide.

Transport

3D containerskip på havet. Stort containerskip på havet.

I løpet av det neste tiåret vil godstransport bli raskere og mer effektivt takket være AI og automasjon, og mange sektorer tar i bruk innovative løsninger for å levere den beste tjenesten.

Skipsfrakt

I 2022 satt det første selvstyrte skipet med null utslipp seil i Norge. Yara Birkeland er et samarbeid mellom selskapene Yara og KONGSBERG, og har en prøvetid på to år. Skipet har et batteri på 7 MWh som har tusen ganger energilagringskapasiteten til et standard elbilbatteri. De raskeste skipene kan i dag frakte opp mot 24 000 containere og er dobbelt så raske som Yara Birkeland, som på sin side kun kan frakte 120 containere og seile på en fart på 10 knop. AI kan også forbedre ruteoptimalisering, prediktivt vedlikehold og datainnsamling.

Godstransport på jernbane

En selvkjørende robot som kan reise rundt og inspisere jernbanespor ble i 2022 prøvd ut ved Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Den har som mål å oppdage feil så tidlig som mulig for å redusere vedlikeholdskostnader og redusere forsinkelser. Ved hjelp av kamera, 3D-lidar GPS, et akselelrometer og opplæringsdata kan den kjøre på skinner uten menneskelig assistanse. Den går saktere når den møter andre tog, og kan også lese skilt og signaler.

“I dag fikses problemene på jernbanen ofte etter de har oppstått, og det er dyrt for samfunnet å stenge områder over lengre tid. Med hjelp fra denne roboten kan problemer raskt oppdages og fikses før en ulykke eller avsporing finner sted, samtidig som tilgjengeligheten for reisende og godstrafikk øker, og sparer penger for samfunnet. I tillegg til dette, økes også sikkerheten for de som jobber med jernbanevedlikehold.” – Krister Wolff, assisterende instituttleder ved Chalmers tekniska högskola.

Autonome spor

Industriledere forutser at førerløse lastebiler snart vil være vanlige på veiene innen 10 år. Integrasjonen av selvkjørende biler vil forbedre logistikk og forsyningskjeden. Leverigstider blir mer forutsigbare med mer automasjon og dette forbedrer også den totale effektiviteten. Potensialet for leveringer i tide og forenklede prosedyrer er mulig med økt effektivitet.

En av utfordringene ved selvkjørende biler er å forstå omgivelsene og handle deretter. For biler tar det kun et par sekunder å endre kjørefelt, men for lastebiler kan dette ta 7-8 sekunder. TuSimple har utviklet en teknologi hvor lastebilen har et fugleperspektiv av omgivelsene. Spesielle kamera er installert rundt om på kjøretøyet og et detaljert 3D-bilde av miljøet lages ved å kryssreferere romdata og gjenstandsporing og deteksjon i 2D.

Sluttleveranse

En automatisert mobil robot som leverer i byen.

Det siste trinnet i forsyningskjeden overses heller ikke og bedrifter over hele verden utvikler teknologier for å effektivisere det.

Automatiserte mobile roboter (AMR)

Europas første flåte av leveringsroboter ble lansert i Litauen i juni 2023 og disse vil operere på offentlige veier. Utrullingen er et samarbeid mellom den selvkjørende bilprodusenten Clevon, leveringsplattformen LastMile og dagligvarekjeden IKI. ARC (autonomous robot carriers) plukker opp varer fra supermarkedet og leverer disse til kunders hjem. Kunden kan så låse opp roboten med en kode som sendes til mobiltelefonen deres.

I Storbritannia utvikler leveringstjenesten DPD selvkjørende robotleveringer til 10 byer og småbyer i løpet av 2023. Robotene navigerer fortau ved bruk av kamera, samtidig kunden bruker et kart på mobilen for å lokalisere roboten. Samtidig fullførte det estiske selskapet Starship – det første selskapet som lanserte den autonome mobile roboten for leveranser i en britisk by – sin 5 millionte autonome levering i mai 2023. Med en betydelig utbredelse i en rekke bransjer er det ingen overraskelse at AMR-markedet vil oppleve en betydelig vekst innen 2030, med en årlig vekstrate på 15,5%. 

Leveringsdroner

Det er imidlertid ikke bare gatene i byene våre som opplever innovativ sluttlevering. Ifølge Forbes kan restauranter redusere de gjennomsnittlige leveringskostnadene med hele 40 % ved å implementere automatiserte, gjennomgående droneleveranser. I tillegg til å transportere varer er droner en effektiv måte å levere medisiner til kundene på. Det amerikanske selskapet Zipline har levert livreddende blod og medisinsk utstyr til 12 avsidesliggende regionsykehus i Rwanda, og samarbeider nå med andre afrikanske land.

Ifølge McKinsey & Company kan leveringsdroner bli like kostnadseffektive for pakkelevering som tradisjonelle transportmetoder. I noen regioner der infrastrukturen er dårlig, kan droner allerede være den mest kostnadseffektive leveringsmåten, samtidig som de er mye grønnere enn lastebiler.

Kostnadseffektiviteten til leveringsdroner sammenlignet med andre transportformer. Kilde: McKinsey & Company.

Hva kan vi forvente i fremtiden?

Hva er fremtiden for robotteknologi i logistikken?

Med tanke på at kundenes forventninger og volumet av pakker, forsendelser og bestillinger har økt til nivåer som er uhåndterlige for konvensjonelle metoder, har autonom robotteknologi potensial til å forbedre driften og å øke produktiviteten, redusere risiko og kostnader og forbedre datainnsamlingen. Bedrifter er stadig på jakt etter måter å ligge i forkant av utviklingen på, og det er tydelig at det fortsatt er rom for forbedringer i alle trinn i forsyningskjeden. Akkurat nå testes og implementeres en rekke nye innovasjoner for å forbedre driften i logistikkbransjen.

Med all denne teknologiske utviklingen frykter kanskje mange at robotene vil ta jobbene våre, men det bør ikke være tilfelle. Mennesker samarbeider allerede effektivt med roboter, men det er rom for å skalere dette for å optimalisere hele prosessen. Vi bør ikke frykte at robotene skal ta jobbene våre, men i stedet omfavne verdien som robotsystemene tilfører.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Integrering av biomekaniske prinsipper i smart transport

Neste innlegg

Hvordan endrer roboter transport?

Relaterte innlegg