Hur förbättrar AI kvalitetssäkringen i livsmedelsindustrin?

Profilbild

Livsmedelsindustrin utvecklas ständigt, men behovet av kvalitetssäkring för att garantera säker hantering och högsta möjliga kvalitet på livsmedlen försvinner aldrig.

På livsmedlens resa från gården till matbordet ingår flera viktiga steg, men inget är viktigare än att garantera säker hantering och livsmedlens kvalitet. I livsmedelsindustrin handlar kvalitetssäkring om de systematiska metoder som används för att se till att maten lever upp till fastställda standarder för kvalitet och säkerhet under tillverkning, bearbetning och distribution. Det här är även en grundpelare i kundernas förtroende och varumärkets rykte. Det här kräver en helomfattande strategi som tar hänsyn till flera olika faktorer, till exempel hygien och renhållning, konsekvent produktkvalitet och efterlevnad av standarder och bestämmelser för att bara nämna några. 

Traditionella metoder för kvalitetssäkring fungerar bra, men det kan vara svårt att göra dem snabbt, rätt och i stor omfattning. Det här är artificiell intelligens på riktigt kan förbättra kvalitets- 

säkringen i livsmedelsindustrin. AI revolutionerar kvalitetskontrollen med sin sofistikerade analys, kraftfulla maskininlärning och tekniker för datorseende. Med AI kan tillverkarna lösa traditionella svårigheter och erbjuda noggrannare och bättre kvalitetskontroller än någonsin tidigare. I den här artikeln tar vi upp vilka delar av kvalitetskontrollen i livsmedelsindustrin som kan förnyas med hjälp av AI. 

Vilka är de viktigaste delarna i kvalitetssäkring av livsmedel?

Som vi redan har nämnt omfattar kvalitetssäkringen i livsmedelsindustrin flera olika kontroller och några av de viktigaste är: 

 • Efterlevnad av standarder och bestämmelser: Det handlar om att följa regionala, statliga och globala riktlinjer och standarder för livsmedelshygien. Det innebär att man måste följa de regler som fastställts av aktuella myndigheter, till exempel den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) i Europa och Food and Drug Administration (FDA) i USA. Det garanterar att livsmedlen är säkra att äta och inte innehåller några farliga ämnen.
 • Konsekvent produktkvalitet: Det handlar om att ha en konsekvent standard för smak, konsistens, utseende och näringsinnehåll. Med kvalitetskontrollen ser man till att varje parti uppfyller de fastställda specifikationerna.
 • Hygien och renhållning: Man måste upprätta strikta rutiner för hygien och renhållning och följa dem noggrant under hela produktionen. För att undvika kontaminering måste man regelbundet rengöra all utrustning, hantera maten noggrant och se till att alla rutiner lever upp till hygienreglerna.
 • Förpackning och märkning: Man måste se till att maten förpackas så att den behåller kvaliteten och hanteras säkert samt att produktetiketterna listar ingredienser, näringsvärde, utgångsdatum och eventuella allergener på rätt sätt.
 • Ingrediensernas kvalitet och ursprung: Man måste se till att råmaterial och ingredienser som används i produktionen uppfyller standarderna för kvalitet och säkerhet. Man behöver bland annat kontrollera leverantörerna, inspektera ingrediensernas kvalitet vid leverans och se till att de förvaras på rätt sätt.
 • Processkontroll och optimering: Man behöver noggrant följa och kontrollera de olika stegen i produktionen för att se till att den är effektiv och ger bra resultat. Det omfattar bland annat att kontrollera temperatur, tider, blandningar och tillagning.

Varför är livsmedelshygien så viktigt?

Livsmedelshygien är viktigt för att den direkt påverkar den allmänna folkhälsan och konsumenternas förtroende för produkterna. Med säker hantering, bearbetning och förvaring av livsmedel undviks matförgiftningar på grund av patogener som bakterier, virus och parasiter. Matförgiftningar kan omfatta allt från allvarliga infektioner i mag- och tarmkanalen till potentiellt dödliga sjukdomar. Dessutom får de bredare konsekvenser för livsmedelssäkerhet och sjukvårdssystem, särskilt när det gäller sårbara delar av befolkningen.

Förödande konsekvenser av slapp livsmedelshygien

Mellan 2015 och 2018 inträffade flera incidenter som rörde livsmedelshygienen på snabbmatskedjan Chipotle Mexican Grill. Incidenterna ledde till att 1 100 amerikaner insjuknade. De här incidenterna ledde till utbrott av norovirus, Escherichia coli och salmonella och tros vara kopplade till flera olika faktorer, bland annat felaktig livsmedelshantering och att maten inte förvarats i rätt temperatur. Konsekvenserna för Chipotle Mexican Grill blev enorma: en böter på 25 miljoner USD – den högsta någonsin i ett fall med livsmedelshygien –, en minskad försäljning på 30 % och ett aktieras. Det råder ingen tvekan om att livsmedelshygienen är otroligt viktig för kundernas hälsa och förtroende, men även för företagets verksamhet. 

Hur kan AI förändra kvalitetssäkringen i livsmedelsbranschen? 

Automatiserade inspektionssystem 

Automatiserade inspektionssystem är ett av det viktigaste sätten att använda AI inom livsmedelsbranschen. Med datorseende och maskininlärningsalgoritmer kan de här systemen erbjuda en helt ny nivå av precision när det gäller att upptäcka defekta produkter och avvikelser. AI-system, i motsats till mänskliga inspektörer, kan utan avbrott skanna tusentals artiklar per minut och upptäcka minimala defekter eller föroreningar som skulle kunna sänka produktens kvalitet.

Under sorteringen av frukt kan AI-algoritmer till exempel analysera bilder av frukter på ett band och kategorisera dem efter storlek, färg och förekomst av defekter. Det gör inte bara att sorteringen går snabbare, utan ser även till att bara den frukt som uppfyller de strikta kvalitetsstandarderna når konsumenterna. Ta reda på mer om automatiserade lösningar i livsmedelsindustrin här.

Prediktivt underhåll

Det är avgörande för en konsekvent kvalitet i produktionen att maskinerna fungerar som de ska. AI-drivet prediktivt underhåll har blivit ett viktigt verktyg för att kunna förutse potentiella maskinfel. Genom att analysera data från sensorer på utrustningen kan AI-algoritmer i förväg upptäcka avvikelser som kan tyda på ett kommande maskinfel. Med den här typen av framförhållning kan man göra underhåll i tid, undvika oväntade produktionsstopp och se till att kvaliteten inte påverkas.

Analysdata i kvalitetskontrollen

AI kan behandla och analysera enorma mängder data som är ovärderlig för att följa upp och garantera produkternas kvalitet. AI-system kan se till att slutprodukten uppfyller kvalitetsstandarderna genom att samla in data från olika delar av produktionen. Det är möjligt att hela tiden följa och justera olika parametrar, till exempel pH-nivåer, fukt och temperatur, för att upprätthålla optimala förhållanden och uppnå bästa möjliga produktkvalitet. 

Optimering av leveranskedjan

Utanför produktionsgolvet spelar artificiell intelligens även en viktig roll i hanteringen av leveranskedjan. AI-system kan förutse konsumenternas efterfrågan, så att företagen kan anpassa produktionen efter den. Man kan garantera att produkterna är färska när de levereras till kunderna eftersom AI kan optimera lagerhanteringen och dessutom förutse efterfrågan.

AI kan dessutom hålla ett öga på saker kring transporten och förvaringen av mat och dryck. Genom att se till att rätt temperatur och fuktnivåer upprätthålls i hela leveranskedjan är det lättare att bevara produkternas kvalitet och förlänga deras livslängd på hyllorna.

Minskat avfall och hållbarhet

Det går inte att underskatta den roll som AI spelar när det gäller att förbättra hållbarheten och minska mängden avfall i livsmedelsindustrin. AI bidrar till att minimera avfallet genom att optimera produktionsprocesserna. Prediktiva algoritmer kan även förutse hur länge produkterna håller på hyllan, så att maten konsumeras innan den blir dålig och på så sätt minska matavfallet. Läs vår artikel om noll avfall för mer information om vikten av att minska mängden avfall. 

Analys av smak och konsistens

En viktig faktor för att kunna vara nyskapande när man producerar mat och dryck är att kunna förstå och erbjuda det konsumenterna vill ha. AI kan utvärdera kunddata och förutse hur ändringar i produktionen eller ingredienserna kan påverka smaken och möjligheten att alltid producera samma produkt. Den här kunskapen är avgörande när man ska ta fram nya produkter som motsvarar det konsumenterna vill ha.

Efterlevnad och livsmedelshygien 

I en bransch som inverkar på konsumenternas hälsa är AI:s förmåga att upptäcka eventuella säkerhetsbrister avgörande. AI-system kan tränas att upptäcka föroreningar i livsmedelsprodukter, så att man kan garantera att produkterna är säkra att konsumera. AI kan även bidra till rätt produktmärkning med näringsdeklaration och information om allergener, så att företagen kan värna kundernas hälsa och följa alla regler och bestämmelser.

Sammanfattning 

AI i livsmedelsindustrins kvalitetskontroll innebär ett stort steg för att garantera nöjda kunder, en effektiv verksamhet och säkra produkter. AI har en enorm förändringspotential tack vare förmågan att optimera leveranskedjan, förutse eventuella problem med hjälp av dataanalys och göra kvalitetskontroller mer konsekventa och noggranna. Kontroll i realtid och prediktivt underhåll med AI förbättrar effektiviteten, minimerar avfallet och minskar dramatiskt risken för matförgiftning. 

De omfattande möjligheterna med AI framhävs ytterligare i och med det faktum att man kan anpassa produkterna efter det som konsumenterna vill ha och gällande regler. I takt med att AI:n utvecklas blir det alltmer tydligt att den erbjuder en stor potential att få fart på innovationen och förbättra hållbarheten i livsmedelsindustrin. Utöver de förbättringar som den här tekniska utvecklingen erbjuder för såväl producenter som konsumenter, banar den även väg för nya normer för hur vi kan förbättra kvaliteten och livsmedelshygienen. Framtidens livsmedelsproduktion kommer utan tvekan att vara nära sammankopplad med den fortsatta utvecklingen och implementeringen av AI-teknik.

Rekommenderade produkter 

Egenskaper: 

 • Liten, kompakt och robust
 • Rostfritt stål och helt svetsad 
 • Flera olika anslutningar
 • Hygieniska anslutningar
 • Enkel uppstart 
 • Enkelt att byta ut sensorn
 • Bekräftad noggrannhet 
 • Anslutning via IO-Link
 • Lysdiod för status
 • Finns även som pressensor med IO-Link, se datablad 402058 

Fukt- och temperaturmätare från E+E Elektronik

Den digitala fukt- och temperatursändaren EE071 är optimerad för flexibel användning i bussar. Standardprotokollet Modbus RTU finns i gränssnittet RS485. Modbus-sändaren EE071 är otroligt energieffektiv och passar även perfekt att användas i batteridrivna enheter. Kalibreringsdata och alla andra mätfunktioner som linearisering och temperaturkompensering lagras elektroniskt i mätaren. 

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Är robotslaktare köttindustrins framtid? 

Nästa inlägg

Framtidens fabrik: datadrivna strategier för ledande tillverkare

Relaterade inlägg