Hvilken rolle spiller teknologi for bærekraftig mat?

Avatar photo

Å brødfø verdens befolkning blir mer og mer utfordrende med økende befolkninger og en planet som stadig blir varmere. I 2050 forventer man at den globale befolkningen vil forbipassere 9 milliarder mennesker og i det samme tidsrommet er det sannynlig at planeten vil varmes med mellom 1,5 og 2 °C. Utfordringen ligger i å dyrke mat for å dekke den økende etterspørselen samtidig som man minimerer miljøpåvirkningene fra matproduksjon, og derfor må teknologi og matproduksjon for kombineres for å finne levedyktige løsninger.

Utfordringer innen bærekraftig matproduksjon

Tradisjonell matproduksjon er ofte knyttet til mijøproblemer som jordforringelse, vannmangel, avskoging og overdreven metanproduksjon. Hvis man tar hensyn til andre faktorer som svinn, transport og miljøpåvirkning, er belastningen på planeten betydelig, og omtrent en tredjedel av klimagassutslippene stammer fra landbruket.

Bruk av bærekraftig teknologi blir derfor et håp om en renere og grønnere framtid. Hvis disse innovasjonene tas i bruk overalt kan de betydelig påvirke utslippene i matproduksjonen. Å revolusjonere hvordan vi avler, høster og distribuerer maten vår er ingen enkel oppgave og kan potensielt involvere flere teknologier på tvers av mange felt.

Hva er vertikalt landbruk?

I vertikalt landbruk gror man ikke lenger mat i jorden med i vertikalt, stablede lag. Ved å bruke kontrollerte miljøer som tar i bruk hydroponikk og akvaponikk har man ikke lenger bruk for jordsmonn. Mat kan derfor dyrkes innendørs, på hustak, i containere og under jorden, noe som gjør at effektiviteten og avkastningen kan økes betraktelig, og dermed redusere forringelse og ødeleggelse av naturressurser. 

Slike avlinger vil også ikke påvirkes i samme grad av miljøfaktorer som tørke, sterke vinder, flom, branner eller skadedyr (noe som betyr at man ikke trenger å bruke skadelige kjemikalier). Nærheten til bysentrene reduserer dessuten transportutslippene og sikrer ferske råvarer året rundt, noe som ivaretar både matsikkerhet og miljøhensyn.

Fordeler med presisjonsjordbruk

Presisjonsjordbruk er informert beslutningstaking basert på dataanalyse og sensorteknologi, og bidrar dermed til å være ekstremt presis og nøyaktig når det gjelder hvilke innsatsfaktorer en avling trenger. Ved å kunne angi nøyaktige mengder vann, gjødsel og plantevernmidler kan man dramatisk redusere sløsing og øke effektiviteten, samtidig som man får sanntidsinformasjon om variable faktorer (vær, jordhelse og andre miljøfaktorer), slik at bøndene kan handle proaktivt i stedet for reaktivt.

Dette kan oppnås ved hjelp av droner som overvåker avlingenes helse eller ved hjelp av algoritmer som forutser når det er best å plante og høste. Dette kan øke produktiviteten dramatisk, samtidig som det reduserer overflødig ressursbruk.

Alternative proteinkilder

Alternative proteinkilder, som lenge har vært forfektet av blant annet de som har et plantebasert kosthold, er et alternativ til det tradisjonelle kjøttfokuserte kostholdet som bruker animalske produkter som proteinkilde. 

Dette medfører et høyt arealforbruk, høy metanproduksjon og avskoging, og en langt mer effektiv tilnærming til landbruk er å finne alternative proteinkilder. Å oppmuntre til masseendringer i kostholdet innebærer imidlertid kulturelle endringer og en tøff kamp mot folks personlige forbruksvalg, og derfor er det en hovedprioritet for bærekraftig matproduksjon å finne andre måter å produsere protein på som passer til smak og kostholdsbehov, samtidig som de er mindre destruktive. 

En måte å gjøre dette på er å dyrke insektprotein, noe som krever mindre land og vann enn pattedyr, og som allerede praktiseres i små deler av verden, men det kan være et problem å utvide det til hele verden på grunn av den kulturelle oppfatningen av insekter. 

En annen måte er å replikere eksisterende kjøttproteiner ved hjelp av laboratoriedyrkede stamceller, 3D-printet kjøtt, og skape en spiselig gjengivelse av et kjøttlignende produkt uten å drive oppdrett eller drepe dyr. Dette innebærer avansert teknologi for å inkubere og dyrke dette “kjøttet”, og er foreløpig en kostnadskrevende innovasjon, men hvis flere matprodusenter tar den i bruk, kan det være en levedyktig vei å gå for alternativ proteinproduksjon.

Hvordan ser fremtiden ut for bærekraftig matproduksjon?

Bærekraftig teknologi er utvilsomt i ferd med å gjøre lovende fremskritt innen matproduksjon, men ettersom det er kort tid igjen før klimaendringene fører til store globale forstyrrelser, må både privat og offentlig sektor vurdere å investere i disse teknologiene., 

Å stimulere til slike investeringer kan være et skritt i riktig retning for å fremme forskning og utvikling av ytterligere teknologi som kan hjelpe på dette området, men de sosiale og politiske fallgruvene kan være en hindring på slike områder. Det er avgjørende at bedrifter integrerer bærekraft som et grunnleggende prinsipp, og at de tar i bruk teknologier og strategier som reduserer miljøpåvirkningen samtidig som de oppfyller forbrukernes forventninger om etisk produserte varer.

Like viktig er forbrukernes rolle, som har stor innflytelse ved å ta velinformerte beslutninger og gi sin støtte til bedrifter som er opptatt av bærekraft.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Hvordan brukes roboter i matsektoren?

Neste innlegg

Hvordan kan IoT løse problemer i forsyningskjeden?

Relaterte innlegg