Fremtiden er vegansk: Omdefinering av matproduksjon

Avatar photo

Næringsmiddelindustrien står foran et betydelig ernæringsmessig skifte etter hvert som etterspørselen etter vegansk mat øker. Denne artikkelen tar for seg den komplekse veganske matproduksjonen og analyserer utfordringene og strategiene som brukes for å bevare produktintegriteten og unngå krysskontaminering. 

Å skape en grønnere revolusjon innen vegansk matproduksjon

Økende miljøhensyn og helsebevissthet har ført til en økning etter veganske produkter de siste årene. Måten “plantebasert” mat markedsføres og oppfattes på har endret seg dramatisk. Den økte etterspørselen er hovedsakelig et resultat av den økende populariteten til fleksitarisk, vegetarisk og vegansk kosthold.

Det er viktig å definere nøyaktig hva som kvalifiserer som et “vegansk” produkt. I Europa brukes uttrykkene “vegansk” og “plantebasert” ofte om hverandre, og ulike organisasjoner og reguleringsorganer definerer begrepene i henhold til bestemte standarder. For å unngå å lure forbrukerne har EU utarbeidet en “vegansk standard “. Denne ble fastsatt i 2017.

Lovgivning om vegansk mat

Fordi de har en lang historie med trygg bruk i EU, omfattes de fleste plantebaserte komponenter av den ordinære næringsmiddellovgivningen og trenger ikke ytterligere forhåndsgodkjenning. Nye varer eller komponenter kan imidlertid være underlagt tilsetningsstoffforordningen (EF nr. 1333/2008) eller forordningen om nye næringsmidler (2015/2083), som krever godkjenning fra EU-kommisjonen og en vurdering av sikkerheten fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Forordningen om nye næringsmidler gjelder også for tradisjonelle plantebaserte matvarer fra land utenfor EU, men undersøkelsesprosedyren er raskere. Visse plantebaserte matvarer, særlig de med beskyttede indikasjoner eller de som er godkjent som nye næringsmidler eller tilsetningsstoffer, må oppfylle strenge krav til sammensetning i henhold til EUs regelverk.

Gråsonen: Merking og juridiske forhold

Selv om lovgivningen er på plass, er det ikke nok enighet eller standardisering for disse valørene i EU. I Norge forholder Norsk Vegansamfunn seg til ordningen som de fleste europeiske produsenter forholder seg til. Det betyr at det er en utfordring for eiere av næringsmiddelbedrifter å velge riktig produktposisjonering og produktbetegnelse. Dette gjelder spesielt plantebaserte erstatninger for meieri- og kjøttbaserte varer. En stor del av regelverket tar sikte på å forhindre misbruk av beskyttede betegnelser og å sikre terminologi som historisk sett har blitt brukt av meieri- og kjøttindustrien. 

Produsenter kan merke mistenkte allergier med “kan inneholde” fordi det ikke finnes noen klare definisjoner, noe som fører til inkonsekvente retningslinjer i hele sektoren. Dette avviket kan påvirke merkevarens omdømme og forbrukernes tillit. For allergikere kan en feiltolkning av begrepet “vegansk” få alvorlige konsekvenser.

Retningslinjer for produksjon av veganske produkter

Et hovedfokus i produksjonsmetodene er å forhindre krysskontaminering med komponenter som stammer fra dyr. For å bevare integriteten til veganske produksjonslinjer må man ta i bruk spesielle produksjonsteknikker og beste praksis. 

Produsenter og kunder er avhengige av sertifiseringsorganer for å fastslå produktenes legitimitet i mangel av enhetlige standarder. Men standardene for sertifisering kan variere sterkt fra organisasjon til organisasjon. Det internasjonale symbolet for vegetariske og veganske produkter og tjenester er V-merket. Ulike restriksjoner gjelder for eksempel for Vegan Society og BRCGS (British Retail Consortium Global Standards).

Internasjonale krav

I henhold til V-merkets krav er det viktig å eliminere forekommelsen av animalske stoffer i produksjonsprosessen. Den totale forurensningen av sluttproduktet med alle verifiserte animalske stoffer skal ikke være større enn 0,1 % (1 g/kg).

Tester og verifisering

Produsenter kan velge mellom en rekke testalternativer for å garantere at alle spor av animalske produkter er fjernet. I næringsmiddelbransjen brukes det ofte tester for DNA-basert deteksjon, identifikasjon av virveldyr, enzymbundne immunanalyser (ELISA) og lateral flow-enheter (LFD). Hver test har imidlertid sine begrensninger og krever spesielle verktøy og økonomiske hensyn.

Etablering av vegansk næringsmiddelproduksjon på faste forutsetninger

Det er nødvendig å ha forberedende programmer på plass før man implementerer et HACCP-system (Hazard Analysis and Critical Control Points). For at disse programmene effektivt skal forhindre kontaminering fra animalske produkter, bør de gjennomgå intern revisjon, risikovurdering og verifisering.

  • Pålitelige leverandører– produksjon av vegansk mat krever pålitelige leverandører. Problemer med krysskontaminering kan avdekkes ved hjelp av leverandørrevisjoner og spørreskjemaer.
  • TACCP (Threat Analysis and Critical Control Point) en stor utfordring på det globale markedet er å beskytte kundene mot matsvindel og opprettholde autentisiteten. Manglende sporbarhet kan føre til at forbrukere med vegansk eller allergenrestriktiv diett får feilaktig informasjon.
  • Rengjøringsprosedyrer – for å kunne eliminere allergener, animalske produkter og stoffer som stammer fra dyr, er validerte rengjøringsprosesser avgjørende.
  • Produktsegregering – Det beste er om veganske produkter produseres i et separat anlegg. Krysskontaminering kan unngås ved å bruke effektive metoder for produktsegregering hvis dette ikke er praktisk mulig.
  • Produktplanlegging – Fabrikker uten spesialiserte veganske produktlinjer kan likevel bruke produktplanlegging. Produkter som er veganske, bør prioriteres fremfor produkter som inneholder ikke-veganske ingredienser.

Utfordringen med krysskontaminering i vegansk matproduksjon

Den største utfordringen i produksjonen av vegansk mat er fortsatt krysskontaminering. En grundig policy for allergener må være på plass, spesielt i virksomheter som kun produserer vegansk mat.

Det er viktig å utføre risikovurderinger for å verifisere at produktemballasje som påberoper seg veganisme er gjennomførbar. Hvis dette ikke gjøres, kan det være snakk om alvorlige eller vesentlige avvik og mulige lovbrudd.

Kontrollmetoder

Sertifiseringer fra anerkjente organisasjoner fungerer som en garanti for kundene om at produktet lever opp til veganske idealer. Mange produsenter velger å samarbeide med organisasjoner som Vegetarian Societyeller Vegan Society. Det er imidlertid viktig å merke seg at Vegan Society-logoen ikke garanterer at kravene til krysskontaminering er oppfylt. Behovet for å bekrefte at alle ingrediensene er veganske bør understrekes. Dette innebærer ofte omfattende leverandørkontroller og evalueringer.

Opplæring

For å tette eventuelle hull i gjeldende rutiner for mattrygghet bør opplæringsprogrammene oppdateres regelmessig. Alle som arbeider i produksjonsprosessen bør få omfattende opplæring og forstå viktigheten av å følge veganske standarder. Dette innebærer blant annet opplæring i mulige kilder til krysskontaminering, kunnskap om hvordan man skaffer veganske ingredienser og betydningen av å følge strenge regler for bearbeiding. Hyppige opplæringsøkter kan bidra til å holde de ansatte oppdatert på gjeldende bransjestandarder og lover, samt bidra til å styrke denne praksisen.

Nyskapende teknologi

Effektiviteten og nøyaktigheten i kvalitetskontrollen ved produksjon av vegansk mat kan forbedres betraktelig ved å ta i bruk banebrytende teknologi som kunstig intelligens (AI) og maskinlæring. AI kan brukes til nøyaktige kvalitetskontroller, som garanterer at produktene kontinuerlig oppfyller veganske krav, og prediktiv analyse, som kan brukes til å forutse mulige problemer i produksjonslinjen og optimalisere prosedyrene. Les mer i denne artikkelen.

Miljøkontroller

Det er også avgjørende å sikre at produksjonsområdet har de rette miljøforholdene. Dette innebærer å holde øye med og styre variabler som luftfuktighet, temperatur og renhet for å hindre mikrobiologisk kontaminering som kan sette den veganske renheten i fare.

Konklusjon

Det er tydelig at veganbevegelsen er mer enn en kostholdstrend; den representerer en grunnleggende endring i matproduksjonen i retning av mer moralske, miljøvennlige og helsebevisste metoder. Selv om produsentene har problemer med å bevare produktenes autentisitet og unngå krysskontaminering etter hvert som etterspørselen etter plantebaserte varer øker, vil samarbeid mellom produsenter, kunder og reguleringsorganer være avgjørende fremover. 

Produsenter kan garantere ektheten og kvaliteten på sine veganske produkter ved å implementere strenge kontrollprosedyrer, gjennomføre omfattende risikovurderinger og legge stor vekt på transparent merking. Fremtidens mat vil ikke bare ta hensyn til hva vi spiser, men også til produksjonsprosessen. Dette er et viktig skritt i retning av en verden som er mer etisk, bærekraftig, helsebevisst, medmenneskelig og miljøvennlig. 

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Kabelhylser: Den ultimate løsningen for kabelbeskyttelse

Neste innlegg

Pneumatiske slanger og koblinger – en komplett guide fra RND

Relaterte innlegg