Framtiden är vegansk: omdefiniering av livsmedelsproduktionen

Profilbild

Livsmedelsindustrin står inför en betydande omställning när efterfrågan på veganska livsmedel ökar. I den här artikeln tittar vi närmare på den veganska livsmedelsproduktionens komplexa värld, analyserar de utmaningar vi står inför och tittar på de strategier som används för att bevara produkternas integritet och undvika korskontaminering. 

En grön revolution inom vegansk livsmedelsproduktion

Den växande oron för miljön och ökade hälsomedvetenheten har lett till en exponentiell ökning av efterfrågan på veganska produkter under senare år. Både marknadsföringen av och synen på “växtbaserade” livsmedel har förändrats dramatiskt. Konsumenternas ökade efterfrågan på äkta växtbaserade produkter är resultatet av den växande populariteten hos veganska, vegetariska och flexitariska dieter.

Det är viktigt att definiera exakt vad som definieras som en “vegansk” produkt. I Europa används uttrycken “veganska” och “växtbaserade” ofta på samma sätt, och olika organisationer och tillsynsmyndigheter definierar termerna i enlighet med särskilda standarder. För att undvika att konsumenterna ska vilseledas har EU tagit fram en definition för en “vegansk standard“. Den här definitionen etablerades 2017.

Lagstiftning för veganska livsmedel

Eftersom huvuddelen av de växtbaserade komponenterna har en lång historia av säker användning i EU och täcks av den vanliga livsmedelslagstiftningen, behövs inget extra förhandsgodkännande. Nya produkter eller komponenter kan dock lyda under Förordningen om livsmedelstillsatser (EG nr 1333/2008) eller Förordningen om nya livsmedel (2015/2083), vilket gör att de kräver godkännande från Europeiska kommissionen och en säkerhetsutvärdering av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Förordningen om nya livsmedel gäller också för traditionella växtbaserade livsmedel som inte kommer från EU, men undersökningsprocessen är mer påskyndad. Vissa växtbaserade livsmedel, särskilt de som har skyddade beteckningar eller är godkända som nya livsmedel eller livsmedelstillsatser, måste uppfylla strikta krav på sammansättning enligt EU:s rättsliga regelverk.

Gråzonen: märkning och juridiska frågor

Även med lagstiftningen på plats saknas det tillräcklig enighet eller standardisering för dessa beteckningar inom EU. Detta gör det svårt för ägare av livsmedelsföretag att välja rätt positionering och beteckning. Detta gäller framför allt växtbaserade ersättningar för mejeri- och köttbaserade produkter. Ett stort antal regleringar syftar till att förhindra missbruk av skyddade beteckningar och skydda den terminologi som historiskt sett använts av mejeri- och köttbranscherna. 

Tillverkarna kan märka misstänkta allergier som “kan innehålla”, eftersom det inte finns några tydliga definitioner. Detta resulterar i inkonsekventa policyer inom sektorn. Dessa avvikelser kan påverka varumärkets rykte och konsumenternas förtroende. För personer med allergier kan det leda till allvarliga konsekvenser att feltolka termen “vegansk”.

Riktlinjer för tillverkning av veganska produkter

Ett viktigt fokus i tillverkningsmetoderna är att undvika korskontaminering med komponenter som kommer från djur. För att bevara integriteten i veganska produktionslinjer måste noggranna tillverkningstekniker och bästa praxis finnas på plats. 

Tillverkare och kunder måste förlita sig på certifieringsorgan för att legitimera produkterna i avsaknad av enhetliga standarder. Standarderna för certifiering kan dock i hög grad variera mellan olika organisationer. Den internationella symbolen för vegetariska och veganska produkter och tjänster är V-märket. Olika restriktioner gäller för exempelvis Vegan Society och British Retail Consortium Global Standards (BRCGS).

Internationella krav

Enligt V-märkets krav är det viktigt att eliminera förekomsten av animaliska ämnen i produktionsprocessen. Den totala kontamineringen av slutprodukten med alla verifierade animaliska ämnen får inte vara större än 0,1 % (1 g/kg).

Tester och verifiering

Tillverkarna kan välja mellan en rad olika testalternativ för att garantera att alla spår av animaliska produkter har eliminerats. Inom livsmedelsbranschen används ofta tester för DNA-baserad detektering, identifiering av ryggradsdjur, enzymkopplade immunprov (ELISA) och lateralflödesmätare (LFD). Varje test har dock sina begränsningar och kräver särskilda verktyg och ekonomiska överväganden.

Införa vegansk livsmedelstillverkning genom program med stabila förutsättningar

Det är nödvändigt att ha förebyggande program på plats innan implementering av ett system för hotbildsanalys och kritiska kontrollpunkter (HACCP). För att dessa program effektivt ska förebygga kontaminering från animaliska produkter, bör de genomgå intern revision, riskbedömning och verifiering.

  • Betrodda leverantörer – tillverkning av veganska livsmedel kräver tillförlitliga leverantörer. Problem med korskontaminering kan upptäckas med hjälp av leverantörsrevisioner och frågeformulär.
  • Hotbildsanalys och kritiska kontrollpunkter (TACCP) en stor svårighet på den globala marknaden är att skydda kunderna mot livsmedelsbedrägerier och bibehålla autenticiteten. När det finns en brist på spårbarhet kan konsumenter med veganska och allergibegränsade dieter få felaktig information.
  • Rengöringsprocedurer – validering av rengöringsprocesser är avgörande för att framgångsrikt eliminera allergener, animaliska produkter och ämnen som kommer från djur.
  • Produktsegregering – det bästa är att producera veganska produkter i en separat anläggning. Om detta inte är praktiskt möjligt kan korskontaminering undvikas genom att använda effektiva metoder för produktsegregering.
  • Produktplanering – fabriker utan särskilda veganska produktionslinjer kan i stället använda genomtänkt produktplanering. Produkter som är veganska bör ha företräde före produkter som innehåller icke-veganska ingredienser.

Utmaningen med korskontaminering i tillverkning av veganska livsmedel

Den största utmaningen i tillverkning av veganska livsmedel är fortfarande korskontaminering. En noggrann policy avseende allergener måste finnas på plats, särskilt för anläggningar som endast tillverkar veganska livsmedel.

Det är viktigt att utföra riskutvärderingar för att verifiera att det går att använda produktförpackningar som anger att produkten är vegansk. Om detta inte sker kan det leda till allvarlig eller betydande brist på efterlevnad samt möjliga lagbrott.

Kontrollmetoder för tillverkning av veganska livsmedel

Certifiering från respektabla organisationer fungerar som en legitimitetsstämpel som ger kunderna garanti om att produkten följer de veganska idealen. Många tillverkare väljer att arbeta med föreningar som Vegetarian Society eller Vegan Society. Det är dock viktigt att notera att en Vegan Society-logotyp inte garanterar att kraven för att undvika korskontaminering är uppfyllda. Behovet av att bekräfta att alla ingredienser är veganska måste understrykas. Detta kan ofta innebära att genomföra noggranna kontroller och utvärderingar av leverantörerna.

Utbildningsprogram

För att täppa till eventuella luckor i procedurerna för livsmedelssäkerhet, bör utbildningsprogrammen uppdateras regelbundet. Alla anställda som arbetar i tillverkningsprocessen bör få omfattande utbildning och förståelse för vikten av att följa veganska standarder. Detta omfattar instruktioner om möjliga källor till korskontaminering, kunskap om detaljerna under anskaffning av veganska ingredienser samt vikten av att följa strikta bearbetningsregler. Regelbunden utbildning kan hjälpa till att göra personalen medvetna om aktuella branschstandarder och lagar, samtidigt som den bidrar till att förstärka dessa arbetssätt.

Innovativa tekniker

Effektiviteten och noggrannheten hos kvalitetskontrollen i tillverkning av veganska livsmedel kan i hög grad förbättras genom att omfamna toppmodern teknik som artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. AI kan användas för noggranna kvalitetskontroller, vilket garanterar att produkterna hela tiden uppfyller de veganska kraven, medan prediktiva analyser kan användas för att förutse eventuella problem i produktionslinjen och optimera processerna. Ta reda på mer i den här artikeln.

Miljökontroller

Det är också avgörande att garantera att produktionsområdet har rätt miljöförhållanden. Detta omfattar att hålla uppsikt över och hantera variabler som luftfuktighet, temperatur och renlighet för att hindra mikrobiologisk nedsmutsning som kan riskera produktens veganska renhet.

Sammanfattning

Det är tydligt att veganrörelsen är mer än bara en diettrend; den utgör en grundläggande förändring av livsmedelsproduktionen mot mer moraliska, miljövänliga och hälsomedvetna metoder. Även om tillverkarna står inför svårigheter med att bibehålla produkternas autenticitet och undvika korskontaminering när efterfrågan på växtbaserade produkter ökar, är det avgörande att tillverkare, kunder och tillsynsmyndigheter samverkar. 

Tillverkare kan garantera äkthet och kvalitet för sina veganska produkter genom att implementera strikta kontrollprocedurer, utföra omfattande riskbedömningar och prioritera transparent märkning. Framtidens livsmedel tar inte bara hänsyn till vad vi äter, utan också till produktionsprocessen. Detta är ett betydande steg mot en värld som är mer etisk, hållbar och hälsomedveten, samtidigt som den är mer medkännande och miljövänlig. 

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Vad betyder IP-klassning egentligen?

Nästa inlägg

Pneumatiska slangar och kopplingar − Den kompletta guiden från RND

Relaterade inlägg