Wegańska przyszłość: nowy wymiar produkcji żywności

Avatar photo

Przemysł spożywczy czeka poważna transformacja, napędzana rosnącym popytem na żywność wegańską. W tym artykule przyjrzymy się skomplikowanemu środowisku produkcji żywności wegańskiej, analizując związane z tym wyzwania oraz strategie, które są wdrażane w celu zagwarantowania integralności produktu i minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego. 

Wegańska rewolucja w produkcji ekologicznej żywności

Rosnące obawy dotyczące ochrony środowiska i świadomość społeczna na temat zdrowia spowodowały gwałtowny wzrost popytu na produkty wegańskie w ostatnich latach. Zmienił się sposób, w jaki żywność „roślinna” jest sprzedawana i postrzegana. Zwiększony popyt na produkty roślinne wynika głównie z rosnącej popularności diet fleksitariańskich, wegetariańskich i wegańskich.

Czym są produkty wegańskie? W Europie terminy „wegański” i „roślinny” stosowane są zamiennie, a różne organizacje i organy regulacyjne różnie definiują te terminy. Aby zapobiec wprowadzaniu konsumentów w błąd w 2017 roku z inicjatywy głównych wegańskich organizacji powstała propozycja definicji „wegańskiego standardu”.

Przepisy prawne dotyczące żywności wegańskiej

W większości przypadków składniki pochodzenia roślinnego, ze względu na swoją długą historię bezpiecznego stosowania w Unii Europejskiej, podlegają standardowym przepisom dotyczącym żywności i nie wymagają dodatkowego wstępnego zatwierdzenia. Jednak nowe produkty lub składniki mogą być objęte rozporządzeniem w sprawie dodatków do żywności (WE nr 1333/2008) lub rozporządzeniem w sprawie nowej żywności (UE 2015/2083). Wymaga to uzyskania zezwolenia od Komisji Europejskiej oraz poddania się ocenie bezpieczeństwa przeprowadzanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Regulacje dotyczące nowej żywności obejmują również tradycyjne produkty pochodzenia roślinnego wytwarzane poza obszarem Unii Europejskiej, przy czym procedura oceny jest bardziej uproszczona. Niektóre produkty spożywcze pochodzenia roślinnego, zwłaszcza te z chronionymi oznaczeniami lub te dopuszczone jako nowa żywność lub dodatki do żywności, muszą spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące składu ustalone w ramach przepisów Unii Europejskiej.

Szara strefa: etykiety i kwestie prawne

Chociaż na rynku funkcjonują „wegańskie” standardy i etykiety, w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii nadal nie ma prawnej definicji tego terminu. Brak jednolitej struktury stanowi wyzwanie dla właścicieli firm spożywczych, którym trudno jest odpowiednio pozycjonować i oznaczać swoje produkty. Wyzwanie to jest szczególnie widoczne w przypadku roślinnych substytutów produktów mlecznych i mięsnych. Większość przepisów koncentruje się na zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu chronionych oznaczeń i zachowaniu terminologii tradycyjnie kojarzonej z przemysłem mleczarskim i mięsnym. 

Na rynku istnieje jednak kilka certyfikatów produktów wegańskich, a jednym z czołowych znaków towarowych jest V-Label. To globalne wyróżnienie dla produktów wegańskich i wegetariańskich, stosowane do oznaczania ponad 50 000 produktów na całym świecie. Dodatkowe informacje dotyczące wytycznych Unii Europejskiej można znaleźć tutaj.

Wymagania produkcyjne produktów wegańskich

Kluczowym elementem w procesie produkcji produktów wegańskich jest eliminacja ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych przez składniki pochodzenia zwierzęcego. W celu utrzymania integralności wegańskich linii produkcyjnych konieczne jest zastosowanie precyzyjnych technik produkcji oraz wdrożenie najlepszych praktyk. 

W obliczu braku jednolitych norm, zarówno producenci, jak i klienci opierają się na jednostkach certyfikujących w celu potwierdzenia autentyczności produktów. Jednak normy certyfikacji mogą znacznie się różnić w zależności od konkretnej organizacji. Uznanym na całym świecie certyfikatem dla wegetariańskich i wegańskich produktów i usług jest V-Label. W Wielkiej Brytanii są to Vegan Society i British Retail Consortium Global Standards (BRCGS).

Standardy branżowe

Zgodnie z wytycznymi V-Label konieczne jest całkowite wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia składnikami pochodzenia zwierzęcego w ramach projektowania procesu produkcyjnego. Maksymalna dopuszczalna zawartość zweryfikowanych substancji pochodzenia zwierzęcego w ostatecznym produkcie nie może przekraczać 0,1% (1 g/kg).

Testy i weryfikacja

Producenci mają do dyspozycji szereg różnorodnych testów, które umożliwiają potwierdzenie braku składników pochodzenia zwierzęcego. W branży spożywczej powszechnie używane są testy do wykrywania śladowych ilości DNA kręgowców, zdolne do rozróżniania DNA pochodzenia kręgowców od roślin w produktach spożywczych. Wśród popularnych metod znajdują się też testy immunoenzymatyczne (ELISA) oraz testy z przepływem ubocznym (LFD). Należy zauważyć, że każdy test ma swoje ograniczenia i wymaga określonych narzędzi i nakładów finansowych.

Solidne programy przygotowawcze podstawą produkcji żywności wegańskiej

Przed wprowadzeniem systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) konieczne jest ustanowienie precyzyjnych programów przygotowawczych. Programy te, istotne dla unikania zanieczyszczeń produktami pochodzenia zwierzęcego, powinny przechodzić wewnętrzne audyty, oceny ryzyka oraz procesy weryfikacji.

  • Zaufani dostawcy: produkcja wegańskiej żywności wymaga współpracy z zaufanymi dostawcami. Przeprowadzanie audytów i stosowanie kwestionariuszy dostawców pozwala wykryć potencjalne ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.
  • System TACCP: to proces zarządzania łańcuchem dostaw obejmujący ochronę przed celowym zanieczyszczeniem żywności. Głównym wyzwaniem na światowym rynku spożywczym jest ochrona klientów przed oszustwami związanymi z żywnością i zachowanie jej autentyczności. Brak identyfikowalności może narażać konsumentów stosujących dietę wegańską i eliminującą alergeny na ryzyko otrzymywania fałszywych informacji.
  • Procedury czyszczenia: aby skutecznie wyeliminować alergeny, produkty pochodzenia zwierzęcego oraz substancje pochodzące od zwierząt, konieczne jest zastosowanie sprawdzonych procedur czyszczenia.
  • Segregacja produktów: najlepszym rozwiązaniem jest produkcja produktów wegańskich w oddzielnym zakładzie. Jeśli nie jest to możliwe, zanieczyszczenia krzyżowego można uniknąć, stosując skuteczne metody segregacji produktów.
  • Planowanie wykorzystania produktów: fabryki nieposiadające wyspecjalizowanych linii produkcyjnych powinny ostrożnie planować wykorzystanie poszczególnych składników. Produkty wegańskie powinny być priorytetowo wytwarzane przed produktami zawierającymi składniki pochodzenia zwierzęcego.

Zanieczyszczenia krzyżowe w produkcji żywności wegańskiej

Największym wyzwaniem w produkcji żywności wegańskiej pozostaje zanieczyszczenie krzyżowe. W zakładach spożywczych, zwłaszcza tych produkujących wyłącznie żywność wegańską, należy wdrożyć szczegółową politykę dotyczącą alergenów i poszczególnych składników.

Należy ponadto przeprowadzić ocenę opakowań produktów, aby zapewnić, że one również spełniają wegańskie standardy, np. nie zawierają klejów pochodzenia zwierzęcego. Zaniechanie tych działań może skutkować poważnymi naruszeniami prawa.

Metody kontroli produkcji żywności wegańskiej

W oznaczaniu żywności kluczową rolę odgrywają organizacje certyfikujące, takie jak Vegetarian Society czy Vegan Society. Te instytucje przyznają swoje unikalne znaki, które są nadawane produktom spełniającym ściśle określone kryteria. Co więcej, w wielu krajach istnieją lokalne organizacje certyfikujące, które zapewniają dodatkowe wsparcie dla producentów starających się zdobyć zaufanie konsumentów.

Plany treningowe

Wyeliminowanie wszelkich braków w obecnych procedurach bezpieczeństwa żywności wymaga regularnych aktualizacji programów treningowych. Wszyscy pracownicy zajmujący się procesem produkcji powinni przejść kompleksowe szkolenia, zwracające uwagę na znaczenie przestrzegania wegańskich standardów. Obejmuje to zapoznanie się z potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń krzyżowych, zrozumienie niuansów pozyskiwania wegańskich składników oraz znaczenia przestrzegania rygorystycznych zasad przetwarzania. Regularne prowadzenie sesji szkoleniowych jest kluczowe dla utrzymania świadomości pracowników w zakresie obowiązujących standardów i przepisów branżowych, co przyczynia się do umocnienia kluczowych praktyk w miejscu pracy.

Innowacyjne technologie

Zwiększenie wydajności i precyzji kontroli jakości w produkcji żywności wegańskiej jest możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML). AI może na przykład służyć do przeprowadzania dokładnych kontroli jakości, zapewniając, że produkty konsekwentnie spełniają wymagania wegańskie. Oprócz tego, dzięki analizie predykcyjnej opartej na uczeniu maszynowym można przewidzieć potencjalne problemy na linii produkcyjnej, co pozwala na proaktywną optymalizację procedur. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tym artykule.

Kontrola środowiska

Równie istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków otoczenia w obszarze produkcyjnym. Uważne monitorowanie i zarządzanie zmiennymi, w tym wilgotnością, temperaturą i czystością, ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania wszelkim zanieczyszczeniom mikrobiologicznym, które mogłyby zagrozić integralności wegańskich produktów.

Podsumowanie

Zjawisko weganizmu jest czymś więcej niż tylko dietetyczną modą, ponieważ symbolizuje fundamentalną zmianę w produkcji żywności w kierunku bardziej etycznych, zrównoważonych środowiskowo i prozdrowotnych metod. Pomimo wyzwań stojących przed producentami w zakresie utrzymania autentyczności produktów i zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym w obliczu rosnącego popytu na towary pochodzenia roślinnego, w przyszłości konieczna będzie współpraca między producentami, klientami i organami regulacyjnymi. 

Producenci mogą zapewnić autentyczność i jakość swoich wegańskich produktów poprzez wdrażanie rygorystycznych procedur kontroli, przeprowadzanie dokładnych ocen ryzyka i stosowanie przejrzystych etykiet. Przyszłość produkcji żywności będzie uwzględniać nie tylko to, co jemy, ale także sposób, w jaki jest ona wytwarzana. Stanowi to znaczący krok w kierunku świata, który jest nie tylko bardziej etyczny, zrównoważony i świadomy zdrowotnie, ale także bardziej empatyczny i przyjazny dla środowiska. 

Total
0
Shares
Poprzedni post

Osłony kablowe: Najlepsze rozwiązanie z zakresu ochrony kabli

Następny post

Rozwiązania pneumatyczne z RND

Powiązane posty