5 utfordringer i mat- og drikkevaresektoren

Avatar photo

Produksjon av mat og drikke er en komplisert sektor med mange utfordringer. Man må håndtere en rekke ulike problemstillinger, fra høye kostnader i leverandørkjeden til klimaendringer. Vi ser nærmere på noen av de største problemene som mat- og drikkevarebransjen står overfor, og diskutere mulige løsninger.

Hvordan tankle utfordringene?

Forstyrrelser i forsyningskjeden

Geopolitisk uro, endringer i etterspørsel og transportproblemer kan alle føre til forstyrrelser i forsyningskjeden, noe som kan resultere i mangel, forsinkelser og høyere kostnader. Dette problemet vanskeliggjøres av klimaendringer, som påvirker tilgangen på råvarer og avlinger.

Mat- og drikkevarebedrifter kan diversifisere leverandørene sine, bruke teknologi til å forbedre prognosene, styrke forholdet til leverandørene og øke fleksibiliteten for å redusere disse forstyrrelsene. Motstandsdyktighet kan sikres ytterligere ved å implementere bærekraft og risikostyring i praksis. Les denne artikkelen for å finne ut hvordan du håndterer problemer i forsyningskjeden.

Klimaendringer og bærekraft

Produksjonen av mat og drikke påvirkes i stor grad av klimaendringene, som også påvirker avlinger, priser og bærekraft i landbruket. Stigende temperaturer, ekstremvær som flom og tørke, og årstidsvariasjoner bidrar alle til endringer i råvarekvalitet og tilgang, noe som skaper sårbarhet i leverandørkjeden. Farene for mattryggheten øker også, blant annet på grunn av forhøyede mykotoksinnivåer, forringet jordsmonn og vanskeligheter med å kontrollere vær og vind.

Her vil det være grunnleggende å ha fokus på bærekraft. Ifølge Climate Trade er landbruk og dagligvarehandel to av de mest forurensende næringene i verden. Bransjen bør derfor prioritere å nå mål om null utslipp, samtidig som den tar hensyn til større miljømessige og sosiale effekter. Å bygge robusthet utover klimakompensasjon, tilpasse forsyningskjedene til klimaendringene og legge langsiktige planer i møte med markedsusikkerhet er alle viktige strategier.

Mattrygghet og kvalitet

Risiko for kontaminering, matbårne sykdommer og strenge regulatoriske standarder driver bekymringer rundt mattrygghet og kvalitet. Styring av kjølekjeden er en særlig stor utfordring. Globale forsyningskjeder som innfører inkonsekvente sikkerhetsstandarder, og kundenes økende preferanse for minimalt bearbeidede, ferske matvarer forsterker disse problemene. Fordi disse varene har kortere holdbarhet og er mer utsatt for mikrobiell vekst, blir det mer utfordrende å opprettholde mattryggheten. 

Bruk av styringssystemer for mattrygghet, som HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), bidrar til å identifisere og kontrollere farer. Å styrke relasjonene i leverandørkjeden og finansiere kontinuerlig opplæring i mattrygghet for de ansatte forbedre den generelle matkvaliteten og -sikkerheten. Man kan også bruke IoT-sensorer til å overvåke lagring av matvarer og blokkjeder til sporing for å håndtere denne type bekymringer. Elfa Distrelec distribuerer sensorer egnet for bruk i denne sektoren fra merker som Seeed Studio, Novotechnik og Carlo Gavazzi. Les mer om merkene i denne artikkelen

Endringer i forbrukernes preferanser

En annen utfordring handler om å utvikle og diversifisere utvalget på grunn av forbrukernes endrede smak for sunnere og bærekraftige matalternativer, som økologiske, GMO-frie og tilsetningsstofffrie varer, samt behovet for veganske , plantebaserte proteiner. Produktutviklingen må endres strategisk for å imøtekomme behovene til miljø- og helsebevisste forbrukere. Investeringer i forskning og utvikling (FoU) gjør dette mulig ved hjelp av banebrytende matteknologi, bærekraftige innkjøpsmetoder og innovative ingredienser.

Bedrifter bør samarbeide med oppstartsbedrifter og akademiske institusjoner for å få tilgang til nyskapende matinnovasjoner og forbrukerinnsikt, slik at de kan reagere effektivt på disse trendene. Kundenes tillit kan bygges opp gjennom åpen markedsføring og entydig merking av produktenes helse- og miljøfordeler. Bedriftene må også sørge for at leverandørnettverket støtter bærekraftig produksjon. På denne måten kan man bruke dette som en mulighet til å ta ledelsen i produksjonen av miljø- og helsebevisste varer.

Overholdelse av regelverk og globalisering

Dette er en kompleks utfordring for mat- og drikkevaresektoren. Bedrifter må forholde seg til en lang rekke intrikate nasjonale og internasjonale lover som regulerer import-/eksportbegrensninger, helsepåstander og merking. Globaliseringen tvinger bedrifter til å tilpasse produktene sine til de mange markedskravene og regelverkene, i tillegg til å øke konkurranseevnen. Det kan være ressurskrevende å sette seg inn i disse ulike standardene, og det krever inngående kjennskap til lokale rettssystemer.

Organisasjoner kan bruke compliance-programvare til prosessautomatisering og regelverksoppdateringer for å håndtere problemene som globalisering og regelverk fører med seg. Ved å opprette et compliance-team eller søke råd hos regionale juridiske spesialister blir det enklere å håndtere regelverk og tilpasse produkter til regionale markeder uten at det går på bekostning av merkevareintegriteten. I tillegg til målrettede markedsundersøkelser bidrar et proaktivt samarbeid med bransjegrupper og reguleringsorganer til strategisk tilpasning og sikrer at produktene tilfredsstiller regionale behov, noe som øker den globale konkurranseevnen.

Teknologiens rolle

For å overvinne hindringer i mat- og drikkevareindustrien kreves det stadig mer teknologi. Det er nå allment anerkjent at databehandling, kunstig intelligens (AI) og automatisering kan bidra til å øke produktiviteten, redusere sløsing og støtte styringen av forsyningskjeden. Prediktiv AI og banebrytende teknologi forbedrer kvalitetssikring, risikovurdering og sporbarhet, noe som muliggjør en digital transformasjon som maksimerer produksjons- og beslutningsprosedyrene.

Men det er flere utfordringer knyttet til integrering av teknologi, spesielt når det gjelder å finne en balanse mellom automatisering og menneskelige arbeidsplasser. For å kunne utnytte teknologien fullt ut må sektoren håndtere grensen mellom å supplere og ikke erstatte menneskelig arbeidskraft med automatisering. Etter hvert som bransjen omfavner Industry 5.0s vektlegging av samarbeid mellom mennesker og maskiner, må den tilpasse seg for å kunne kombinere arbeidskraftens kompetanse og den tekniske utviklingen.

Konklusjon

Mat- og drikkevaresektoren står overfor en rekke formidable hindringer, blant annet avbrudd i forsyningskjeden, problemer med sikkerhet og kvalitet, kompliserte regelverk, skiftende kundepreferanser og effekten av klimaendringer. For å overvinne disse hindringene kreves det ikke bare fokus på bærekraft og innovasjon, men også effektiv bruk av teknologi. Kunstig intelligens, blockchain, automatisering og andre teknologier gir løsninger for å forbedre styringen av forsyningskjeden, garantere mattrygghet, overholde lovkrav og tilfredsstille skiftende kundepreferanser.

For å bygge robusthet og opprettholde konkurransekraften må vi kombinere strategisk planlegging med teknisk utvikling. Denne strategien vil ikke bare løse dagens problemer, men også åpne døren til en fremtid som er mer tilpasningsdyktig og kundefokusert.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Hvordan Taoglas tilkobler innovative drikkeautomater

Neste innlegg

Hvor viktig er helse og sikkerhet i næringsmiddelindustrien?

Relaterte innlegg