Null matsvinn: En digital revolusjon

Avatar photo

Å redusere matsvinn og sørge for matsikkerhet har blitt viktigere enn noen gang.

I en verden for bærekraftighet og matsikkerhet har blitt viktigere er ideen om å redusere matsvinn til null en kreativ og håpefull løsning. Ved hjelp av digital teknologi går matindustrien gjennom en stor endring, og å redusere matsvinn har lenge plaget produsenter og forbrukere, og står ved sentrum av denne endringen. 

I denne artikkelen går vi gjennom måtene digitalisering hjelper matindustrien mot å redusere matsvinn, og hvordan Moxa, som en leder innen industriell nettverksbehandling og automasjon, bidrar med sine innovative produkter.

Hvorfor er det så viktig å redusere matsvinn?

Matsvinn bidrar til sult og påvirker matsikkerheten, men det har også konsekvenser for miljøet og økonomien; når man sløser mat sløser man også ressurser som vann, energi og land. Matsvinn er en stor bidragsyter til drivhusgasser, da råtten mat inneholder gasser som metan.

“Å redusere matsvinn med selv 20%-25% innen 2030 kan spare verden mellom $120-$300 milliarder hvert år.”

Liz Goodwin, World Resource Institute, 2023, The Global Benefits og Reducing Food Loss and Waste, and How to Do It

Mat- og drikkevaresektoren har komplekse forsyningskjeder og produksjonsprosesser, og har derfor en unik mulighet til å redusere matsvinn. Ved å ta i bruk automasjonsløsninger kan selskaper revlusjonere matproduksjon og redusere avfall.

Utfordringer

Mat- og drikkevareindustrien er ikke en enkel sektor å håndtere. Den har kompliserte forsyningskjeder, høyrisiko produksjonsprosesser og strenge kvalitetskontroller. Bedrifter i denne sektoren må kunne ivareta den høyeste kvaliteten og den strengeste sikkerhetsstandarden. Les mer om hvilke utfordringer sektoren står ovenfor og se de digitale løsningene som kan hjelpe.

Nedetid

Nedetid i matproduksjonsanlegg er en av de største utfordringene i sektoren. Selv om maskineriet vanligvis er i drift mellom 16 til 20 timer hver dag, vil produksjonsprosesser alltid innebære nedeitd. Ifølge en studie fra Moxa opplever de fleste industrielle anlegg et tap på minst 5% av sin produksjonskapasitet som følge av nedetid og det kan også stå for 20% av driftstimene (forklart nedenfor).

Slik nedetid kan føre til en økning av matavfall. Mat kan forringes som følge av forsinkelser ved å flytte materialer mellom produksjonslinjer, noe som ofte skjer i prosessanlegg som håndterer tidssensitive produkter. Skadet maskineri kan også føre til fremvekst av bakterier som kan forurense maten, slik at man kan tvinges til å fjerne hele partier med mat.

Effektive løsninger

Ved å løse problemer på en rask måte kan matsektoren holde seg konkurransedyktig. Rask indentifisering og undersøkelse av problemer ved bruk av dataanalytikk er grunnleggende. Ved å investere i teknologi som AI og IoT kan bedrifter effektivt løse problemer og utvikle kreative tilnærminger. 

Det er også viktig å styrke de ansatte til å løse problemer på egen hånd og gi dem opplæring som gjør at de kan være mer proaktiv på arbeidsplassen. En grundig og rask implementering er avhengig av effektiv kommunukasjon og samarbeid. I tillegg til å løse problemer er det viktig å ha en helhetlig tilnærming for å vise at selskapet er fleksibelt og fremtidsrettet i en stadig mer konkurransedyktig sektor.

Moxas rolle i mat- og drikekvaresektoren

Moxa bruker teknologi som reduserer matsvinn gjennom hele forsyningskjeden, og skiller seg ut som en leder innen industriell nettverksbehandling, databehandling og automasjon. De har kreative metoder for å fremme en mer responsiv, effektiv og bærekraftig matsektor, i tilleg til å redusere avfall. 

Nettverkssystemene deres garanaterer raske reaksjonstider for store matproduksjonsanlegg og ivaretar smidig maskindrift. Systemene er grunnleggene for å redusere matsvinn, og viser hvordan digitale endringer kan brukes for å håndtere store miljøproblemer.

Studier

Moxa har derfor samarbeidet med Ambassador Controls & Engineering, en amerikansk leverandør av industritekniske løsninger i mat- og drikkevaresektoren. De er en viktig Tier 1-leverandør i situasjoner der rask problemløsning er avgjørende og har kontor i Dallas, Texas, et område som er hjem til mer enn 15 000 matselskpaper, inkludert kjente merker som Frito-Lay og Coca-Cola Southwest Beverages.  

Under Brian Msal (teknisk direktør) har selskapet jobbet med Moxa for å utvikle en sikker ekstern tilgangsløsninger for å møte behovet for raske løsninger uten at man må få tak i spesialisert på hvert anlegg. For å gjøre dette mulig måtte MRC-gateways (Moxa Remote Connect) installeres på det industrielle utstyret. Uansett hvor du er i verden og hvilken tidssone du befinner deg i kan det tekniske teamet sikkert få tilgang til utstyret takket være MRC-serveren, som fins på AWS.

Rollebaserte kontroller forenkler systemsjekker og feilsøking, noe som gjør at dette systemet er spesielt nyttig når man mangler personale. Det gir også anleggsoperatører tilgang til kritisk utstyr eksternt. 

Anbefalte produkter

Nedenfor kan du ta en titt på grensesnitt- og mobile gateways fra Moxa, spesielt utviklet for automasjon, ekstern tilgang og IoT-applikasjoner.

Mobile gateways, Moxa

Grensesnitt gateway, Moxa

Gjør en forskjell i Industry 4.0

Bruk av smarte produksjonsmetoder er grunnleggende i Industry 4.0. Dette innebærer å integrere robotikk, automasjon og sanntidsovervåking i produksjonsprosedyrer, noe som forbedrer miljøet og reduserer tid og kostnader.

Ambassador Controls har redusert sitt karbonavtgrykk ved å reise mindre og håndtere kundeproblemer fra kontoret ved hjelp av Moxas ensterne tilgangsservice. I tillegg til å gjøre det enklere å sette prioriteringer og gi effektiv kundeservice fra etvhert område, støtter dette også sosial utvikling ved å redusere matsvinn og driftstap og nedetid.

Siden 2020 har Ambassador Controls forbedret sitt tjenestenivå ved bruk av gatewayer fra Moxa, og kan svare kunder umiddelbart, noe som har gjort at kundetilfredsheten har økt. Selskapet trenger ikke lenger vente en hel dag i en nødsituasjon og har istedet tilgang umiddelbart.

Konklusjon

Mat- og drikkevaresektoren har to store problemer å ta hånd om: redusere matsvinn og garantere matsikkerhet. Ambassador Controls har forbedret kundeopplevelsen, bevart mer mat, redusert nedetiden i produksjonen og minimert driftstapet takket være Moxas fjerntilgangsteknologi. Denne sektoren har potensial til å redusere matsvinnet betydelig og sikre en bærekraftig fremtid for alle ved å utnytte kraften i den digitale transformasjonen. 

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Pneumatiske slanger og koblinger – en komplett guide fra RND

Neste innlegg

Produser fremtidens mat med Crouzet Components

Relaterte innlegg