Noll matsvinn: Digital revolution i livsmedelsindustrin

Profilbild

Det är idag absolut nödvändigt att vi minskar matsvinnet och kan garantera livsmedelssäkerheten, och livsmedelsindustrin spelar en viktig roll i det arbetet.

I en värld där ekologisk hållbarhet och livsmedelssäkerhet är två stora frågor har idén om noll matsvinn blivit en källa till hopp och kreativitet. En viktig spelare i det arbetet är livsmedelsindustrin, som just nu genomgår en radikal förändring i och med introduktionen av digital teknik, och idag går teknik och hållbarhet hand i hand. Det ambitiösa målet att helt få bort matsvinnet är en fråga som länge plågat såväl producenter som konsumenter, och den står i centrum för den här förändringen. 

Syftet med den här artikeln är att titta närmare på de komplexa sätt som digitaliseringen leder livsmedelsindustrin mot en framtid med noll matsvinn, och hur Moxa, ledande inom nätverk och automation i industrin, förändrar livsmedelsbranschen med sina innovativa digitala produkter.

Varför behöver vi minska matsvinnet?

Matsvinn bidrar inte bara till svält och brist på mat. Det får även stora konsekvenser för både miljö och ekonomi. När mat slösas bort, slösar vi även bort vatten, energi, mark och andra värdefulla resurser. Matsvinn bidrar stort till utsläppen av växthusgaser, eftersom förmultnande matrester släpper ut metan, en stark växthusgas.

”Världen skulle kunna spara cirka 120–300 miljarder US-dollar per år om matsvinnet minskade med så lite som 20–25 % till 2030.”

Goodwin Liz, 30 april 2023, World Resources Institute, The Global Benefits of Reducing Food Loss and Waste, and How to Do It

Livsmedelsindustrin med sina komplexa distributionskedjor och tillverkningsprocesser har en unik möjlighet att bidra till att minska matsvinnet. Med digitalisering och automation kan företagen revolutionera matproduktionen och minimera svinnet.

Livsmedelsindustrins utmaningar

Livsmedelsindustrin är ingen enkel bransch att hantera. Den har komplexa distributionskedjor, sårbara tillverkningsprocesser och strikta krav för kvalitetskontroll. Branschens företag måste kunna upprätthålla de högsta standarderna för kvalitet och säkerhet. Ta en titt på några av de hinder och svårigheter som branschen står inför och ta reda på hur de kan lösas med digitalisering.

Driftstopp på livsmedelsfabriker

Driftstopp på anläggningarna är ett av livsmedelsindustrins största problem. Maskinerna på den här typen av fabriker är vanligtvis igång mellan 16 och 20 timmar varje dag, men tillverkningsprocesserna medför alltid driftstopp. I Moxas studie (som beskrivs nedan) visar undersökningar som gjorts nyligen att de flesta industrianläggningar förlorar minst 5 % av sin produktionskapacitet på grund av driftstopp, och det kan i vissa fall betyda 20 % av driftstiden.

Driftstopp i livsmedelsindustrin kan leda till ökat matsvinn. Livsmedel kan bli dåliga på grund av förseningar när material flyttas mellan olika produktionslinjer, och det är särskilt vanligt i livsmedelsfabriker som hanterar känsliga och tidskänsliga produkter. Dessutom, om produktionen försenas, kan skadade maskiner öka risken för bakteriespridning och kontaminering av livsmedlen så att hela partier mat måste slängas.

Behålla konkurrensfördelar genom effektiv problemlösning

För att behålla konkurrenskraften är det avgörande för livsmedelsföretag att man snabbt kan lösa problem. Då är avancerad dataanalys centralt för att man snabbt ska kunna ringa in och undersöka problem. Med agila metoder kan företag snabbt anpassa sig till förändringar för att vara flexibla och lyhörda. Man kan förbättra processerna för att lösa problem och stärka kreativiteten genom att investera i teknik, särskilt AI och IoT. 

Det är lika viktigt att stärka medarbetarna. Medarbetare som uppmuntras att själva lösa problem och får utbildning är mer proaktiva på arbetsplatsen. Slutligen krävs bra kommunikation och samarbete mellan olika avdelningar för att man snabbt och grundligt ska kunna implementera idéer. Förutom att man kan lösa problem snabbare visar den här helhetssynen på problemlösning att företaget är flexibelt och framåttänkande i en bransch där konkurrensen blir allt större.

Moxas roll i livsmedelsindustrin

Moxa med sitt fokus på hur man kan använda teknik för att minska matsvinnet genom hela distributionskedjan sticker ut som ledande när det gäller nätverks-, databehandlings- och automationslösningar i industrin. Deras kreativa metod syftar till att bidra till en mer följsam, effektiv och hållbar livsmedelsindustri, utöver att bara minska avfallet. 

Nätverkssystem är några av de produkter som Moxa erbjuder för att garantera snabba svarstider för livsmedelsproduktion i stor skala och samtidigt se till att maskindriften går smidigt. Nätverken är centrala på vägen mot noll avfall, och det visar hur digitalisering kan användas för att ta itu med stora miljöproblem.

Studie

Moxa samarbetade med den amerikanska leverantören av industrilösningar, Ambassador Controls & Engineering, för att uppmärksamma problem i livsmedelsindustrin. Ambassador Controls finns i Dallas i Texas, som är ett viktigt nav för fler än 15 000 livsmedelsföretag, bland annat välkända varumärken som Frito-Lay och Coca-Cola Southwest Beverages. Företaget är en viktig direktleverantör i situationer där det är avgörande att problem blir lösta snabbt. 

Under chefsingenjör Brian Msals ledning samarbetade Ambassador Controls med Moxa för att utveckla en säker lösning för fjärråtkomst för att tillgodose behovet av snabba lösningar utan den kostnad det medför att ha specialister ute på varje anläggning. Man behövde installera gatewayarna Moxa Remote Connect (MRC) i industriutrustningen för att kunna genomföra säker diagnostik och underhåll på distans. Tack vare MRC-servern, som finns på AWS, kan det tekniska teamet säkert få åtkomst till utrustning var som helst i världen och i alla tidszoner.

Det här systemet är särskilt användbart när man har personalbrist eftersom den rollbaserade styrningen underlättar systemkontroller och felsökning. Det gör även att maskinister på plats kan få åtkomst till viktig utrustning på distans. 

Rekommenderade produkter

Ta en titt på Moxas mobila gatewayar och gatewayar för gränssnitt, som är utformade för att användas till automation, fjärråtkomst och IoT.

Mobila gatewayar från Moxa

Gränssnittsgatewayar från Moxa

Göra skillnad i den fjärde industriella revolutionen

Smarta tillverkningstekniker är en viktig del av den fjärde industriella revolutionen. Det handlar om att använda robotik, automation och dataövervakning i realtid i tillverkningsprocesserna för att bidra till miljön och minska tider och kostnader för produktion.

Ambassador Controls har kunnat sänka sitt koldioxidavtryck genom att resa mindre och hantera kundernas problem från sitt kontor med hjälp av Moxas tjänst för fjärråtkomst. Tjänsten gör det inte bara lättare att prioritera och erbjuda effektiv kundservice oavsett plats. Den bidrar även till samhällsutvecklingen genom att man kan behålla mer mat och minska kundernas driftsförluster och stopp i produktionen.

Med Moxas gatewaylösningar har Ambassador Controls förbättrat sin servicegrad sedan 2020 genom att erbjuda omedelbara svar. Kundnöjdheten har också förbättrats som ett resultat av företagets avsevärda minskning av svarstiderna. Leverantören har behållit sin position som ledande inom industriservice tack vare att kunderna inte längre behöver vänta en hel dag i en krissituation eftersom teknikerna nu omedelbart har åtkomst.

Sammanfattning

Livsmedelsföretag har två stora problem att tackla: minska matsvinnet och garantera livsmedelssäkerheten. Ambassador Controls har förbättrat kundupplevelsen, bidragit till att bevara mer mat, minskat stoppen i produktionen och minimerat driftsförlusterna tack vare Moxas teknik för fjärråtkomst. Med digitalisering har livsmedelsindustrin möjlighet att minska matsvinnet avsevärt och bidra till en hållbar framtid för alla. 

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Framtidens livsmedelstillverkning komponenter från Crouzet

Nästa inlägg

Utforska tekniken bakom den växande robotvågen

Relaterade inlägg