Zero waste: cyfrowa rewolucja w przemyśle spożywczym

Avatar photo

Redukcja odpadów spożywczych i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego stało się kwestią priorytetową, a przemysł spożywczy odgrywa w niej niezwykle istotną rolę.

W czasach, w których zrównoważony rozwój środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego stały się głównymi wyzwaniami, idea zero waste okazuje się źródłem kreatywności i nadziei. Przemysł spożywczy, sektor odpowiedzialny za największe ilości marnotrawstwa żywności, przechodzi obecnie cyfrową transformację. W centrum tych zmian znajduje się ambitny cel osiągnięcia zerowego marnotrawstwa żywności – zarówno przez producentów, jak i konsumentów. 

Firma Moxa, będąca liderem w dziedzinie sieci przemysłowych i automatyzacji, przekształca sektor spożywczy dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom cyfrowym. W niniejszym artykule przyjrzymy się sposobom, w jakim cyfryzacja pomaga przemysłowi spożywczemu w osiągnięciu zerowej ilości odpadów.

Ograniczenie ilości odpadów żywnościowych

Marnotrawienie żywności prowadzi nie tylko do głodu i braku bezpieczeństwa żywnościowego, ale ma również poważne konsekwencje środowiskowe i ekonomiczne. Wiąże się to również z marnowaniem zasobów takich jak woda, energia i gleba. Podczas rozkładu odpadów spożywczych uwalnia się metan, silny gaz cieplarniany, którego emisje są głównym czynnikiem przyczyniającym się do efektu cieplarnianego.

„Ograniczenie marnotrawstwa żywności przez konsumentów nawet o 20-25% do 2030 r. może zaoszczędzić światu około 120-300 miliardów dolarów rocznie”.

Liz Goodwin, 30 kwietnia 2023 r., World Resources Institute, The Global Benefits of Reducing Food Loss and Waste, and How to Do It

Przemysł spożywczy to sektor niezwykle złożony, który ma niezwykłą okazję, by przyczynić się do zmniejszenia marnotrawstwa żywności. Wdrażając cyfrowe i zautomatyzowane rozwiązania, przedsiębiorstwa produkcyjne mogą zminimalizować ilość odpadów i zrewolucjonizować produkcję żywności.

Wyzwania stojące przed przemysłem spożywczym

Ze względu na złożone łańcuchy dostaw, procesy produkcyjne wysokiego ryzyka i surowe wymagania dotyczące kontroli jakości zarządzanie w branży spożywczej stanowi prawdziwe wyzwanie. Firmy działające w tej branży muszą być w stanie utrzymać najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Oto kilka problemów i cyfrowych rozwiązań, które mogą pomóc w ich przezwyciężeniu.

Przestoje w zakładach przetwórstwa spożywczego

Przestoje w zakładach przetwórstwa spożywczego to jeden z największych problemów, jakie napotyka sektor spożywczy. Maszyny w fabrykach pracują zwykle od 16 do 20 godzin dziennie, a w tym czasie zawsze dochodzi do przestojów. Studium przypadku przeprowadzone przez firmę Moxa (omówione poniżej) wykazało, że większość zakładów przemysłowych odnotowuje spadek wydajności produkcyjnych, spowodowanych przestojami, o co najmniej 5%. Przestoje mogą stanowić nawet 20% godzin pracy.

Przestoje w zakładach produkcyjnych mogą być przyczyną marnowania dużych ilości żywności. Podczas transportu produktów między liniami produkcyjnymi w zakładach przetwórczych dochodzi często do opóźnień. Łatwo psująca się żywność może wówczas ulec zepsuciu. Z kolei uszkodzone maszyny mogą sprzyjać rozwojowi bakterii i skażeniu żywności, co prowadzi do marnowania całych partii żywności.

Skuteczne rozwiązywanie problemów sposobem na utrzymanie przewagi konkurencyjnej

Szybkie rozwiązywanie problemów ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia zachowania konkurencyjności. W tym celu niezbędna jest szybka identyfikacja i badanie problemów z wykorzystaniem najnowocześniejszej analizy danych. Przedsiębiorstwa stosujące praktyki Agile stają się bardziej elastyczne i są w stanie szybko reagować na ewentualne zmiany. Inwestycje w technologie, zwłaszcza AI i IoT, zwiększają efektywność procesów rozwiązywania problemów i stymulują kreatywność. 

Równie istotne jest umacnianie pozycji pracowników poprzez umożliwienie im samodzielnego rozwiązywania problemów i uczestniczenia w szkoleniach, co czyni ich bardziej proaktywnymi w miejscu pracy. Szybkie i rzetelne wdrażanie pomysłów zależy od sprawnej komunikacji i współpracy między poszczególnymi działami. Takie holistyczne podejście do rozwiązywania problemów nie tylko pozwala skutecznie je rozwiązywać, ale także prezentuje firmę jako elastyczną i myślącą przyszłościowo w coraz bardziej konkurencyjnym sektorze.

Wkład firmy Moxa w branżę spożywczą

Moxa, koncentrując się na wykorzystaniu technologii w celu ograniczenia marnotrawstwa żywności w całym łańcuchu dostaw, stała się liderem w dziedzinie przemysłowych rozwiązań sieciowych, obliczeniowych i automatyzacyjnych. Kreatywne metody firmy mają na celu promowanie bardziej elastycznego, wydajnego i zrównoważonego sektora spożywczego, przy jednoczesnym ograniczeniu odpadów. 

Wśród produktów oferowanych przez firmę Moxa znajdują się systemy sieciowe, które gwarantują szybki czas reakcji w przetwórstwie i produkcji żywności na dużą skalę, przy jednoczesnym zachowaniu płynności działania maszyn. Mają one zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zerowej ilości odpadów, stanowiąc doskonały przykład tego, jak transformacja cyfrowa może zostać wykorzystana do rozwiązania najważniejszych kwestii środowiskowych.

Studium przypadku

Chcąc odpowiedzieć na problemy w sektorze spożywczym, Moxa nawiązała współpracę z amerykańskim dostawcą rozwiązań inżynierii przemysłowej Ambassador Controls & Engineering. Firma z siedzibą w Dallas w Teksasie, ważnym centrum skupiającym ponad 15 000 firm z branży spożywczej, w tym znane marki, takie jak Frito-Lay i Coca-Cola Southwest Beverages, jest bezpośrednim dostawcą w sytuacjach, w których niezbędne jest szybkie rozwiązywanie problemów.  

Dyrektor ds. inżynierii Brian Msal wspólnie z firmą Moxa opracował bezpieczne rozwiązanie zdalnego dostępu, aby zaspokoić zapotrzebowanie na szybkie rozwiązania bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnianiem specjalistów w każdym zakładzie. Aby zapewnić bezpieczną zdalną diagnostykę i konserwację, bramy Moxa Remote Connect (MRC) zostały zainstalowane w urządzeniach przemysłowych. Dzięki temu zespół techniczny może uzyskać bezpieczny dostęp do sprzętu z dowolnego miejsca na świecie, w dowolnej strefie czasowej, za pośrednictwem serwera MRC, który znajduje się w chmurze AWS.

Ponieważ kontrola oparta na rolach ułatwia sprawdzanie systemu i rozwiązywanie problemów, system ten jest szczególnie pomocny w przypadku niedoboru personelu. Ponadto umożliwia to operatorom pracującym na miejscu uzyskanie zdalnego dostępu do krytycznego sprzętu. 

Polecane produkty

Poniżej prezentujemy bramy komórkowe i interfejsy firmy Moxa, zaprojektowane z myślą o automatyzacji, zdalnym dostępie i aplikacjach IoT.

Bramy komórkowe, Moxa

Bramy interfejsu, Moxa

Wprowadzanie zmian w Przemyśle 4.0

Kluczowym elementem Przemysłu 4.0 jest wykorzystanie inteligentnych technik produkcji. Obejmuje to integrację robotyki, automatyzacji i monitorowania danych w czasie rzeczywistym z procedurami produkcyjnymi, które mają pozytywny wpływ na środowisko oraz skracają czas i obniżają koszty produkcji.

Dzięki wykorzystaniu usługi zdalnego dostępu Moxa firma Ambassador Controls była w stanie obniżyć swój ślad węglowy poprzez ograniczenie liczby podróży i obsługę klientów z biura. Poza łatwiejszym ustalaniem priorytetów i zapewnieniem skutecznej obsługi klienta z dowolnego miejsca, takie rozwiązanie pomaga wspierać rozwój społeczny poprzez konserwowanie większej ilości żywności i obniżanie strat operacyjnych oraz przestojów produkcyjnych.

Stosując bramki Moxa, firma Ambassador Controls poprawiła swój poziom usług od 2020 roku, zapewniając natychmiastową reakcję. Zauważalne skrócenie czasu reakcji spowodowało wzrost zadowolenia klientów. Skracając czas oczekiwania, dostawca utrzymał swoją pozycję lidera w dziedzinie konserwacji przemysłowej.

Podsumowanie

Branża spożywcza boryka się z dwoma głównymi problemami: ograniczeniem marnotrawstwa żywności i zagwarantowaniem bezpieczeństwa żywności. Dzięki technologii zdalnego dostępu marki Moxa firma Ambassador Controls zapewniła klientom lepsze doświadczenia, zachowała więcej żywności, skróciła przestoje produkcyjne i zminimalizowała straty operacyjne. Potencjał przemysłu spożywczego w zakresie znacznego ograniczenia marnotrawstwa żywności i zapewnienia zrównoważonej przyszłości dla wszystkich polega na wykorzystaniu mocy cyfrowych rozwiązań. 

Total
0
Shares
Poprzedni post

Rozwiązania pneumatyczne z RND

Następny post

Przyszłość produkcji żywności z wykorzystaniem komponentów Crouzet

Powiązane posty