Kvalitetssikring i 5G-æraen: Testing av nettverksinfrastrukturens robusthet

Avatar photo

Utrullingen av 5G har blitt et hett samtaleemne, men hva betyr det egentlig for vår hverdag og teknologiens fremtid? Etter 2020 har vi sett hvor avhengige vi er av den digitale verden for å holde kontakten. Derfor må nettverkene våre være raske, pålitelige og klare til å håndtere den stadig økende etterspørselen etter teknologi – det anslås at mer enn 2 milliarder enheter vil være tilkoblet innen 2025. Det er her 5G kommer inn i bildet.

For å sikre at en slik vekst er mulig og vellykket, må 5G-nettene våre tåle trafikkøkningen, og derfor må man teste robustheten, sikkerheten og motstandsdyktigheten ofte. Les videre for å forstå hvor viktig kvalitetssikring er, og hvordan det påvirker påliteligheten til nettverksinfrastrukturen som er i stadig utvikling.

Kvalitetssikring i 5G-nettverk

Det er ingen tvil om at 5G har et spennende potensial, men for at det skal fungere må kvalitetssikring stå i sentrum for enhver fremtidig strategi. Men hvorfor er det så viktig?

I sin enkleste form handler kvalitetssikring om å være proaktiv og lete etter feil og mangler, inkludert eventuelle problemer i prosessen, før de blir et problem for kundene. Til forskjell fra sine forgjengere, 3G og 4G, vil 5G være ulikt alt annet vi har sett tidligere, noe som betyr at det er nødvendig med helt andre tester. En av de viktigste endringene for kvalitetssikringstestere er å tilpasse seg 3GPP-spesifikasjonen og hvilke konsekvenser dette har for akseptansetesting.

Og selvfølgelig er det kvaliteten på en tjeneste eller et produkt som gjør at kunder og klienter fortsetter å bruke det. Mens strømbrudd, sikkerhetsbrudd og lignende kan skade ikke bare virksomhetens omdømme, men også dens fortjeneste. Zendesk fant ut at etter mer enn én dårlig opplevelse ville 80 % av forbrukerne gjøre forretninger med en konkurrent i stedet. Dette viser hvor viktig kvalitetssikring er, og hvilke konsekvenser det kan få, men hvilke tester bør utføres på et nytt 5G-nett før det rulles ut til sluttbrukerne?

Viktige testmetoder

Når det gjelder de viktigste testmetodene, finnes det flere alternativer, men det er særlig tre områder som bør vurderes: funksjonstesting, ytelsestesting og interoperabilitetstesting. Kombinasjonen av disse tre metodene gir omfattende dekning og nøyaktighet.

Funksjonell testing

Som tittelen antyder, fokuserer denne metoden på å validere funksjonaliteten i de ulike protokollagene og sikre at de overholder standardspesifikasjonene.

Ytelsestesting

Vurder nettverkets evne til å håndtere større volum og datatrafikk. I tillegg analyserer ytelsestesting ventetid og gjennomstrømning ved hjelp av pakketap og identifiserer samtidig eventuelle flaskehalser eller ytelsesproblemer som kan føre til frustrasjon eller forstyrrelser for sluttbrukerne.

Sikkerhetstesting

Som vi tidligere har nevnt, forventes det en kraftig økning i antall tilkoblede enheter, inkludert IoT-enheter i hjemmene våre, noe som betyr at sikkerhet er avgjørende. Sikkerhetstesting av 5G-nettverk bør ikke undervurderes og for å sikre et trygt og pålitelig nettverk bør flere tester vurderes, blant annet:

  • Security Compliance Testing (CST)
  • Basic Vulnerability Assessment (VA)
  • Enhanced Security Assessment and Penetration Testing (PT)
  • Incorporating Public Key Information (PKI) security


Sammen med maskinlæring og kunstig intelligens (mer om det senere) kan disse bidra til å oppdage og stoppe trusler før de blir et problem.

En persons hånd som er i ferd med å trykke på et glødende skjold med en lås på, noe som henspiller på sikkerhet.

Interoperabilitetstesting

Denne testingen handler om å forstå kompatibilitet, inkludert nettverk, enheter og applikasjoner fra ulike leverandører, noe som er nødvendig for å sikre sømløs kommunikasjon og eliminere interoperabilitetsproblemer. Les videre for å få en grundigere innføring i hvilken rolle interoperabilitet spiller.

Verktøy og teknikker for omfattende kvalitetssikring

Det finnes en rekke verktøy og teknikker som kan brukes for å sikre topp kvalitetssikring innen telekommunikasjon, kombinere automatisering med menneskelig kunnskap og forhindre cyberangrep før de trenger inn i nettverket og skaper kaos.

Verktøy for nettverksstimulering

Nettverksstimuleringsverktøy kan være en god måte å forstå hvordan et nettverk fungerer og eventuelle problemer som kan oppstå før sluttbrukerne får tilgang.

Det finnes mange nettverkssimuleringsverktøy som gjør det mulig å modellere en rekke områder, f.eks: NS-2, NS-3, Optimized Network Engineering Tool (OPNET), QualNet og OMNet++. Alle har sine fordeler og bør vurderes ut fra hva som er nødvendig og tilgjengelig.

Rammeverk for automatisert testing

På grunn av kompleksiteten har det blitt påpekt at bruk av automatiserte testrammeverk for 5G er avgjørende for testprosessen. Som navnet tilsier, er prosessen automatisert, noe som reduserer sannsynligheten for menneskelige feil og dermed øker effektiviteten totalt sett. Noen av fordelene med automatisert testing er økt hastighet og effektivitet, mer uttømmende tester og omfattende dekning, konsistens, repeterbarhet og kostnadsreduksjon.

Verktøy med åpen kildekode for stress- og belastningstesting

En viktig del av testingen av 5G-nettverk er stress- og belastningstesting. Verktøy med åpen kildekode, som J-Meter og Seagull, kan være til god hjelp. Det finnes også gratis- og prøveversjoner av SOAP UI og Postman som kan være nyttige å teste.

Til sammen kan disse verktøyene og teknikkene bidra til omfattende kvalitetssikring av telekommunikasjon, noe som igjen bidrar til at 5G-nettverkene blir en suksess.

Validering av ytelse i 5G-nettverkssystemer

Et av de viktigste områdene som må vurderes i forbindelse med utvidelsen av 5G, er ytelsen til basestasjoner og antenner for å sikre at de holder mål. Både basestasjoner og eksterne radioenheter (RRU) blir stadig mer integrerte når det gjelder antenne- og radioløsninger. For å få mest mulig ut av 5G er det flere testutfordringer de må overvinne. OTA-testing bidrar til å frigjøre kraften i 5G og bør utforskes i denne sammenhengen.

Optimal ytelse for ulike nettverkstjenester

Parallelt med veksten i 5G-nettverket øker også IoT-teknologien, og markedet forventes å vokse fra 13,9 milliarder dollar til 59,7 milliarder dollar innen 2028. Ettersom det ene går hånd i hånd med det andre, er det avgjørende å teste hvordan 5G fungerer i flere nettverk og å sørge for interoperabilitet.

Et fargerikt kretskort i rosa og lilla farger med 5G belyst i blått.

Ivareta sikkerhet, redusere risiko og sikre motstandsdyktighet i 5G-nettverk

På grunn av den økte kapasiteten vil 5G bety at flere enheter enn noensinne kan kobles til, noe som igjen betyr at mer data deles over nettverket. Selv om dette er positivt med tanke på at folk kan holde seg tilkoblet, er det også forbundet med sikkerhetsproblemer, ettersom potensialet for nettangrep øker, noe nettkriminelle er klar over. Som alle bedrifter vet, kan cyberangrep ha ødeleggende konsekvenser, blant annet i form av tap av inntekter og kundenes tillit.

En måte 5G-nettverket kan øke sikkerheten på, er å bruke AI og maskinlæring til å identifisere potensielle trusler i sanntid ved å analysere atferd og identifisere mønstre. Dette fungerer for eksempel ved at en AI-algoritme gjenkjenner et potensielt sikkerhetsbrudd når en uvanlig stor datamengde overføres. Når problemet er oppdaget, kan det håndteres på riktig måte, og forhåpentligvis kan et cyberangrep stoppes før det får sjansen til å redusere påliteligheten og motstandsdyktigheten i selve nettverket.

Interoperabilitetstesting for sømløs tilkobling

Vi har tidligere nevnt viktigheten av interoperabilitetstesting som en kritisk metode for protokolltesting, men betydningen av interoperabilitetstesting for et velfungerende 5G-nettverk kan ikke undervurderes. Sluttbrukerne forventer en sømløs opplevelse og har ikke tid til avbrudd eller potensielle unnskyldninger. De vil være tilkoblet, og de vil være tilkoblet nå.

Selv om vi kan anta at mange av de større interoperable grensesnittene vil være kompatible med 5G, er det viktig å ikke glemme at grensesnitt fra mindre leverandører og behovet for distribusjon fra flere leverandører også må testes. Til sammen kan disse endringene bidra til å bygge mer robuste og kostnadseffektive nettverk, samtidig som de øker sannsynligheten for ytterligere innovasjon og samarbeid – noe ingen ønsker å gå glipp av.

Det sier seg også selv at de fleste sluttbrukere forventer en viss grad av kompatibilitet, og derfor bør både kompatibilitet og eksisterende nettverk testes grundig og forberedes for sømløs tilkobling.

En rekke sirkler med et 5G-symbol i midten på mørk bakgrunn.

Leverer en sømløs 5G-opplevelse til sluttbrukerne

Det anslås at innen 2027 vil 75 % av befolkningen ha 5G-dekning, noe som betyr at sluttbrukerne forventer et smidig og sømløst nettverk som de kan stole på. Dette er mulig gjennom tidlig bruk, grundig testing av nettverket og ved å la innovasjonen blomstre i takt med at 5G vokser frem.

Ved å tilby pålitelige tilkoblinger med lav latenstid forbedres brukeropplevelsen, og fornøyde kunder er mer tilbøyelige til å fortsatt bruke selskapet. Brain and Company har faktisk funnet ut at en økning i kundelojaliteten på bare 5 % kan øke fortjenesten med mellom 25 % og 95 %.

Med slike tall i bakhodet kan det ikke settes spørsmålstegn ved hvor viktig grundig kvalitetstesting er.

Kvalitetssikring, 5G og fremtiden

Det er viktig å forstå at kvalitetssikring i 5Gens tidsalder er en kontinuerlig og avgjørende oppgave. Selv om de nevnte tipsene, triksene og metodene er viktige, er det først når de brukes sammen for å skape et robust 5G-nettverk som kan og vil leve opp til oppgaven som venter.

Etter hvert som 5G-æraen brer om seg, må bransjen handle raskt og investere i de verktøyene som trengs for å sikre kvalitetssikringsprosesser slik at sluttbrukere og kunder opplever en sømløs og effektiv utrulling av 5G-nettet med så få forstyrrelser som mulig. De virksomhetene som gjør det på dette stadiet, vil skille seg ut fra konkurrentene og få et godt fotfeste i 5G-verdenen og i tiden som kommer.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Hvordan ser fremtidens luftfart ut?

Neste innlegg

Vil solcellepaneler bli bedre til å fange opp sollys? 

Relaterte innlegg