Kvalitetssäkring i 5G-eran: Testa hur robust nätverksinfrastrukturen är

Profilbild

Lanseringen av 5G har blivit ett hett samtalsämne, men vad betyder det egentligen för vår vardag och teknikens framtid? Sedan 2020 har vi insett hur mycket vi förlitar oss på den digitala världen för att hålla kontakten. Då behöver nätverken vara snabba, tillförlitliga och kunna klara av det ständigt ökade teknikbehovet. Man beräknar att till 2025 kommer det att finnas fler än 2 miljarder anslutna enheter. Det är där 5G kommer in.

Våra 5G-nätverk måste kunna klara den ökade trafiken för att se till att den ökade användningen är möjlig och fungerar bra. Därför behöver vi regelbundet testa hur robusta, säkra och motståndskraftiga de är. Läs vidare för att ta reda på mer om vikten av kvalitetssäkring och vilken effekt den har på tillförlitligheten för våra nätverks infrastruktur.

Förstå kvalitetssäkringens roll i 5G-nätverk

Potentialen och möjligheterna med 5G är utan tvekan otroligt spännande, men för att det ska fungera måste kvalitetssäkring stå i centrum för alla framtida strategier. Men varför är det så viktigt?

Kortfattat kan man säga att kvalitetssäkring handlar om att vara proaktiv och hitta problem eller brister, även problem på vägen, innan de blir ett problem för kunderna. Till skillnad från föregångarna, 3G och 4G, kommer 5G inte var likt något annat vi sett tidigare. Det betyder att vi också måste göra helt andra tester. En av de viktigaste förändringarna när det gäller kvalitetssäkringens tester är att anpassa dem till 3GPP:s specifikationer och vilka effekter de får för teststrategin.

Självklart är det även så att kvaliteten på produkter och tjänster får kunderna att stanna kvar och komma tillbaka. Däremot kan avbrott, säkerhetsläckor och liknande inte bara få negativa effekter för företagets rykte, utan även för inkomsterna. Enligt en undersökning av Zendesk skulle 80 % av kunderna hellre gå till en konkurrent efter mer än en dålig erfarenhet. Det visar hur viktig kvalitetssäkringen är och vilket effekt den kan få för verksamheten, men vilka tester ska man då köra på nya 5G-nätverk innan man lanserar dem för slutanvändarna?

Viktiga testmetoder för komponenter i 5G-nätverk

När det gäller testmetoder finns det flera möjliga alternativ, men det finns tre viktiga områden att ta hänsyn till: funktionstestning, prestandatest och interoperabilitetstest. Genom att använda de här tre metoderna tillsammans kan man få omfattande täckning och precision.

Funktionstestning

Som namnet antyder fokuserar den här metoden på att bekräfta att allt fungerar när det kommer till olika protokollager och samtidigt se till att de följer de angivna standarderna.

Prestandatest

Här testar man nätverkets förmåga att hantera stora volymer och mycket datatrafik. Dessutom analyserar prestandatest latens och genomströmning genom att titta på paketförluster och ringa in eventuella flaskhalsar eller prestandaproblem som ska vara störande eller skapa avbrott för slutanvändarna.

Säkerhetstester för 5G-nätverk

Som vi nämnde tidigare förväntas antalet anslutna enheter öka radikalt och det gäller även IoT-enheter i våra hem. Det betyder att säkerheten är central. Säkerhetstestningen av 5G-nätverk ska inte underskattas. Man bör göra flera tester för att garantera ett säkert och tillförlitligt nätverk, bland annat:

  • Test av säkerhetsefterlevnad
  • Grundläggande sårbarhetsbedömning
  • Utökad säkerhetsbedömning och penetrationstestning
  • Införande av säkerhet med KPI (Public Key Infrastructure)


Tillsammans ger de här metoderna en omfattande testning och extra säkerhet. De kan tillsammans med maskininlärning och AI (mer om det senare) användas för att upptäcka och stoppa hot innan de blir ett problem.

En persons hand på väg att trycka på en lysande sköld med ett lås på, som en anspelning på säkerhet

Testa interoperabilitet i 5G-eran

För de här testerna behöver man ha koll på kompatibilitet med bland annat nätverk, enheter och program från olika leverantörer som behövs för en smidig kommunikation och för att undanröja problem med interoperabilitet. Läs vidare för en mer ingående titt på vilken roll interoperabilitet spelar.

Verktyg och tekniker för en omfattande kvalitetssäkring

Det finns flera verktyg och tekniker man kan använda för att garantera en riktigt bra kvalitetssäkring inom telekommunikation. Med dessa och en kombination av automation och mänsklig kunskap kan man förhindra cyberattacker innan de tränger in i nätverket och skapar kaos.

Verktyg för nätverkssimulering

Verktyg för nätverkssimulering är ett utmärkt sätt för att förstå hur ett nätverk fungerar och upptäcka eventuella problem innan man öppnar upp det för slutanvändarna.

Det finns många verktyg för nätverkssimulering som ger möjlighet att skapa modeller över en rad olika områden. Några exempel är NS-2, NS-3, Optimized Network Engineering Tool (OPNET), QualNet och OMNet++. Varje verktyg har sina fördelar, så när man väljer bör man titta på behoven och vad som finns.

Automatiska testramverk

Automatiska testramverk för 5G har visat sig vara centrala i testprocessen på grund av komplexiteten. Som man förstår av namnet är processen automatisk, vilket minskar risken för mänskliga fel och förbättrar processen i allmänhet. Några av fördelarna med automatiska tester är bland annat att det går snabbare, är mer effektivt, man kan göra mer djupgående och omfattande tester, de blir mer konsekventa och kan upprepas. Dessutom minskar de kostnaderna.

Verktyg med öppen källkod för stress- och lasttest

En viktig del i testningen av 5G-nätverk är stress- och lasttest. Det finns verktyg med öppen källkod som man kan använda, till exempel J-Meter och Seagull. Det finns även kostnadsfria testversioner av SOAP UI och Postman som kan underlätta.

Tillsammans kan de här verktygen och teknikerna underlätta en omfattande kvalitetssäkring inom telekommunikation som kan förbättra 5G-nätverken.

Prestandavalidering i 5G-nätverkssystem

Ett viktigt område man behöver titta på för utbyggnaden av 5G är basstationernas och masternas prestanda för att se till att de klarar uppgiften. Både basstationer och fjärradioenheter (RRU) är mer och mer integrerade i mast- och radiolösningar. Det finns flera utmaningar som behöver lösas för att testa basstationer och master för att få ut mesta möjliga av 5G. Med trådlösa tester kan se till att det går att utnyttja kraften i 5G och det är något man behöver titta på.

Optimal prestanda för olika nätverkstjänster

Samtidigt som 5G-nätverken byggs ut blir även IoT-teknik allt vanligare, och den marknaden förväntas växa från 13,9 miljarder US-dollar till 59,7 miljarder US-dollar till 2028. De går hand i hand så det är centralt att testa hur 5G fungerar i flera olika nätverk och se till att man kan garantera interoperabilitet.

Ett färgglatt mönsterkort i rosa och lila med 5G upplyst i blått

Garantera säkerheten, minska riskerna och garantera motståndskraft i 5G-nätverk

Tack vare den förbättrade kapaciteten kommer 5G att betyda att fler enheter än någonsin kan ansluta sig. Det betyder i sin tur att mer data kommer att delas på nätverket. Det är förstås positivt att fler personer kan hålla kontakten och vara anslutna, men det innebär även bekymmer för säkerheten eftersom risken för cyberattacker ökar, något som de cyberkriminella är medvetna om. Som alla företag vet kan cyberattacker få förödande konsekvenser, bland annat i form av förlorade intäkter och skadat förtroende för att bara nämna några.

Ett sätt att lägga till ytterligare ett säkerhetslager i 5G-nätverket är att använda AI och maskininlärning för att analysera beteenden och se mönster för att upptäcka potentiella hot i realtid. Det kan till exempel fungera genom att en AI-algoritm kan varna för potentiella säkerhetsläckor om en ovanligt stor volym data överförs. När problemet har flaggats kan man vidta åtgärder och förhoppningsvis stoppa en cyberattack innan den har hunnit börja påverka själva nätverkets tillförlitlighet och motståndskraft.

Testa interoperabilitet för smidig anslutning

Vi nämnde tidigare hur viktigt det är att testa interoperabiliteten när man testar protokollen, men det går inte att underskatta hur viktigt det är för ett lyckat 5G-nätverk. Slutanvändarna förväntar sig en smidig upplevelse och har lite tid för avbrott och olika ursäkter. De vill att anslutningen ska fungera här och nu.

Vi kan anta att många av de större interoperabla gränssnitten kommer att vara kompatibla med 5G, men det är viktigt att komma ihåg att gränssnitt från mindre leverantörer och behovet av driftsättningar med flera leverantörer också måste testas. De här förändringarna kan tillsammans bidra till mer robusta och kostnadseffektiva nätverk och samtidigt öka möjligheterna för framtida innovation och samarbete – något som man inte vill missa.

En annan sak som säger sig själv är att de flesta slutanvändare förväntar sig en viss grad av kompatibilitet. Därför måste man noggrant testa både kompatibilitet och befintliga nätverk för att förbereda för smidiga anslutningar.

Alt-text: Flera cirklar med en 5G-symbol i mitten mot en mörk bakgrund

Erbjuda slutanvändare en smidig 5G-upplevelse

Man räknar med att 75 % av befolkningen kommer att ha tillgång till 5G till 2027. Det betyder att slutanvändarna kommer att räkna med att de kan förlita sig på ett smidigt nätverk utan avbrott. Det kan man erbjuda genom att vara en föregångare, använda rigorösa testmetoder och se till att innovationen kan blomstra i takt med utbyggnaden av 5G.

Med tillförlitliga anslutningar med låg latens kan man förbättra upplevelsen och det är troligare att nöjda kunder stannar kvar hos ett företag. Faktum är att enligt Brain & Company kan man genom att öka kundlojaliteten med bara 5 % öka vinsten med mellan 25 % och 95 %.

Med de här siffrorna i åtanke går det inte att ifrågasätta vikten av noggrann kvalitetssäkring.

Kvalitetssäkring, 5G och framtiden

Det är viktigt att förstå att kvalitetssäkring i 5G-eran är ett centralt och löpande arbete. De här tipsen, råden och metoderna är viktiga, men de verkliga möjligheterna kommer när de används tillsammans för att skapa ett robust 5G-nätverk som klarar uppgiften.

5G-eran utvecklas snabbt, så företag i branschen behöver agera snabbt och investera i de verktyg som behövs till kvalitetssäkringen så att slutanvändare och kunder får en smidig och effektiv upplevelse av driftsättningen av 5G-nätverket med så få avbrott som möjligt. Företag som lyckas med det i det här läget kommer att ligga steget före konkurrenterna och ha en stabil grund för 5G och framtiden.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Hur ser framtiden ut för flygresor?

Nästa inlägg

Kommer solpaneler att bli bättre på att fånga solljus? 

Relaterade inlägg