Inventronics: reducera, renovera, återanvända, återställa

Profilbild

James Prietzel, produktchef på Intelligent LED Solutions (ILS)

James är ILS produktchef för allt relaterat till lysdioder och har varit på ILS sedan 2012. Han vill verkligen hänga med i de senaste teknikerna och innovationerna från ledande leverantörer inom optoelektronikens värld, från optik till lysdioder och smarta LED-drivare.

Hållbarhet och vikten av att minska svinnet diskuteras ständig. Därför har återtillverkning av armaturer blivit ett effektivt och lönsamt alternativ för systemuppgraderingar. Inventronics (OSRAM DS) har blivit en marknadsledande expert på att anpassa befintliga lysrörssystem och äldre LED-armaturer till nyare mer effektiva versioner.  

Reducera, renovera, återanvända, återställa  

Återtillverkning är processen att använda äldre produkter och modifiera dem till nya uppgraderade versioner genom att återanvända befintliga armaturer. Återtillverkning av belysningssystem möjliggör utökade funktionalitet och högre prestanda än originalsystemet. På så sätt kan kundtekniker uppdateras för att förbättra kapacitet och prestanda, samtidigt som uppgraderingskostnaderna sänks.

Vad ingår i processen?  

Inledande bedömningar och undersökningar av befintliga produkter eller system utförs för att fastställa det bästa och lämpligaste sättet att återtillverka. De befintliga produkternas kvalitet och användbarhet bedöms och eventuella komponenter eller armaturer som är avsedda att renoveras och återanvändas plockas ut och rengörs. Eventuellt skadade eller föråldrade komponenter byts ut. Ofta kan dessa processer utföras på plats och bidrar då till att minska koldioxidutsläpp och transportkostnader för att garantera ytterligare miljövinster. När produkten är renoverad, kvalitets- och säkerhetstestas slutresultatet. Det nya systemet är då funktionellt och klart att användas.  

Så varför välja återtillverkning? 

Genom att rusta upp befintliga inventarier och utnyttja existerande armaturer minskar man miljöpåverkan och sänker produktionskostnaderna. Kostnaderna för råvaror som köps in för nya produkter kan sänkas drastiskt och förbrukningen av energi och vatten i produktionsanläggningarna minskas. Genom att återtillverka gamla produkter kan även avgifterna för avfallshantering och skrotnings sänkas.  

Negativ miljöpåverkan sänks också genom minskat svinn och ökad avkarbonisering tack vare lägre produktionsutsläpp. Hjälpa företag att ta sitt sociala ansvar och förbättra sin hållbarhet. Återtillverkning har en bättre säkerhetsstatistik än återvinningsbranschen. Dessutom uppmuntrar den till problemlösning och använder traditionella branschkunskaper. 

  • Minska återvinning och avfall. 
  • Ökad återanvändning. 
  • Återanvända och renovera befintliga produktarmaturer. 
  • Minska materialförbrukningen. 
  • Minska användningen av koldioxid. 
  • Återställ och renovera klassiska belysningssystem. 

Dessutom, genom att uppgradera föråldrad teknik som lysrörsbelysning till LED kan användarna dra nytta av minskade löpande energikostnader. Eftersom byte till LED i genomsnitt ger en energibesparing på nästan 50 %, minskar användningen av koldioxid med ca 936 ton på 5 år. Den längre livslängden för LED minskar även underhålls- och reparationskostnaderna. Att återtillverka dessa föråldrade armaturer framtidssäkrar belysningen i byggnader.  

Hur skiljer sig detta från återvinning?  

Återvinning är processen att bryta ner oönskade produkter till enskilda komponenter och smälta och bearbeta dem till nya versioner. Medan återtillverkningsprocessen syftar till att bevara produktens hela form, minimera slöseriet och förenkla skapandet av nya produkter. 

Distrelec har ett omfattande utbud av OSRAM LED-drivare och styrenheter från Inventronics, ta en titt på utbudet. 

Om Inventronics 

OBS! I maj 2023 sålde Osram sina LED-drivare, belysningskontroller, LED-Flex och LED-moduler till Inventronics. Dessa produkter fortsätter att säljas under varumärket OSRAM men ägs, designas, tillverkas och utvecklas nu av Inventronics. 

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Bluetooth och EMC: Sömlös konnektivitet och elektromagnetisk kompatibilitet

Nästa inlägg

Ledande smarta tillverkningsföretag som bestämmer industrins framtid

Relaterade inlägg