LED-lysets rolle i moderne landbruk

Avatar photo

En ny utvikling lyser opp gårdene våre og endrer måten vi dyrker jorden på – det er LED-lysets tid.

Den en gang så beskjedne lyspæren har i dag blitt et viktig verktøy i mange sektorer. Det er ikke bare en lyskilde, men også et miljøansvar. I en tid hvor vi er opptatt av bærekraft og overgang til grønnere løsninger, er det viktig å forstå hvordan belysningen påvirker miljøet og hva som kan gjøres for å gjøre den mer bærekraftig. LED (light emitting diode) har vokst frem som et ledende og miljøvennlig alternativ til tradisjonelle lyskilder og det har også gjort sitt inntog i en viktig næring som direkte påvirker levebrødet til millioner av mennesker – landbruket.

I denne artikkelen fokuserer vi bruk av LED i denne sektoren, spesielt innen hagebruk, og går nærmere innpå LED-løsninger fra Würth Elektronik. De oppmuntrer til etableringen av moderne gårder for å sikre bærekraftig matproduksjon.

LED og bærekraftig hagebruk

LED-lys har et stort potensial til å forbedre økosystemet vårt, fra å redusere energiforbruket til å minimere avfallsmengden. De har utviklet seg betraktelig i løpet av de siste årene, og har revolusjonert måten vi belyser rom på og hvordan vi dyrker planter. 

De er energieffektive, noe som legger til rette for bærekraftig landbruk bruk og de avgir lys mer effektivt enn tradisjonelle pærer. LED gir større kontroll over lysspekteret, noe som gjør det mulig for bønder å tilpasse belysningen til de unike kravene til hver enkelt avling. Dette forbedrer fotosyntesen og akselererer planteveksten, noe som optimaliserer ressursene. 

Ifølge EU-kommisjonen er LED-lys betydelig mer kostnadseffektive og miljøvennlige enn lyspærer; de bruker opptil 90% mindre energi og varer opptil 10 ganger lenger. 

Grønnere åkrer – bruksområder for LED-lys

Ifølge Store norske leksikon er hagebruk en definisjon som har endret seg over tid og som i dag er en betegnelse “på dyrking av hagevekster (grønnsaker, frukt og bær, blomster), enten den foregår på åker eller i hage, ofte som del av allsidig gårdsdrift.” I de neste avsnittene utforsker vi derfor hvordan LED-lyset har ført til bedre avlinger og hvordan de øker plantebiomassen. Se nærmere på hvordan LED brukes i ulike sektorer nedenfor: 

For å forstå hvordan LED-lys fungerer i hagebruk, er det avgjørende å forstå hvordan de fremmer bærekraft. LED-lys har lengre levetid, produserer mindre varme, og bruker mindre energi, noe som gir et lavere karbonavtrykk. Dette reduserer avfallet og forbedrer ressurseffektiviteten.

Drivhus

LED-lys er uunnværlige i drivhus da de gjør det mulig å styre lysspekteret på en enda mer nøyaktig måte. Dette bidrar til at plantene vokser raskere. I tillegg til å levere optimalt lys for fotosyntesen, reduserer de også strømforbruket. I den begrensede atmosfæren i et drivhus bidrar dette spesialutviklede lyset til effektiv og bærekraftig planteproduksjon. Fordi drivhusene krever mindre energi for å fungere, er ikke karbonpåvirkningen like stor.

Vertikalt landbruk.

I vertikalt landbruk kan man bruke LED-lys for å dyrke avlinger året rundt, uavhengig av det ytre klimaet. Bønder kan tilpasse lysspekteret og lysintensiteten etter plantenes spesifikke behov, noe som optimaliserer vekst og kvalitet samtidig som det sparer energi. 

Vertikale gårder, der det ofte er trangt om plassen, drar nytte av LED-lampenes minimale varmeavgivelse og presise styring. Det kontrollerte miljøet fører til effektiv ressursutnyttelse, mindre vannsvinn og redusert bruk av plantevernmidler. Teknologien gjør det dessuten mulig å drive lokalt jordbruk i urbane områder, noe som fremmer bærekraft og reduserer transportutslippene. Hvis du vil lære mer om vertikalt landbruk, kan du lese mer om det i vår artikkel om 5 nye landbruksteknologiske trender.

Forskning og eksperimentering

LED-lys kan også være til nytte innen forskning, og gjør at man kan reduser driften og støtte langsiktige prosjekter. Fremskritt innen landbruksvitenskap oppmuntres av LED-lysets lengre levetid og reduserte evne til å generere varme. 

På denne måten kan man gjennomføre studier året rundt, med kortere tidsfrister og kontinuerlig datainnsamling. I tillegg kan de gjenskape årstider og klima, noe som gjør at man kan skape kontrollerte miljøer som etterligner ulike betingelser for plantevekst. Denne nøyaktigheten gjør det enklere å forstå hvordan ulike lysbølgelengder påvirker plantenes vekst, utvikling og avling. 

Würth Elektronik samarbeider med ulike universiteter og forskningsinstitusjoner for å utvikle og teste LED-lys. For å oppnå unike kvalitetsegenskaper skaper merket lysoppskrifter for planter i ulike utviklingsfaser. Resultatene viste en 15% økning i blomstring, en 30% økning i biomasse og en 50% økning i sekundære plantemetabolitter (se figur 1). 

Figur 1: Vektorbilde av Würth Elektroniks forskningssenter. Kilde: Würth Elektronik

Legemiddelindustrien

LED-lys spiller en avgjørende rolle i legemiddelindustrien ved å gi presis og tilpassbar belysning for forskning, legemiddelproduksjon og kvalitetskontroll. De bidrar til kvalitetskontroll og støtter til og med innovative behandlingsformer som fotodynamisk kreftbehandling

Andre bruksområder

LED-lys kan brukes i urbant landbruk for å støtte lokal og bærekraftig matproduksjon. De kan også brukes i hydroponiske og akvaponiske systemer for å produsere økologisk mat uten jord. LED-lys brukes også til vevskulturer og mikroformering, som lystilskudd på friland og til mikrogrønnsaker og spesialvekster.

Fordeler med LED-lys for innendørs landbruk

Nedenfor har Würth Elektronik laget en liste over hvilke fordeler LED-lys har innen landbruket.

Fordeler:

 • Biologisk:
  • Dyrking året rundt
  • Øker anleggets kvalitetsparametere
  • Høy innhøstingseffektivitet
 • Elektrisk:
  • Lengre levetid sammenlignet med tradisjonelle lyspærer
  • Mindre strømforbruk
  • Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Miljømessig:
  • Innhøsting etter behov
  • Avkastning på investeringen
  • Plassbesparende
  • Skader ikke ressursgrunnlaget

LED-løsninger fra Würth Elektronik

Disse innovasjonene gjør det mulig for bøndene å optimalisere planteveksten, øke avlingene og forlenge vekstsesongene, og dermed tenke nytt om hva som kan dyrkes og når. 

Bønder og forskere belyser ikke bare nåtiden med LED-løsninger fra Würth Elektronik, men skaper også en blomstrende og fremgangsrik fremtid for landbruket. 

Anbefalte produkter

SMD LED, rød, 660 nm, 150 mA, 2.2 V, 120°, Würth Elektronik

SMD LED, blå, 450 nm, 180 mA, 3.2 V, 120°, Würth Elektronik

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Den ultimate guiden: Spøkelsesjakt og termokamera

Neste innlegg

Hvite LED-lys i hagebruk

Relaterte innlegg