Lucy Henshaw

11 posts
Lucy är produktchef för halvledare, passiva komponenter och elektrooptik på Distrelec. Hon har en examen i kemi med specialisering på fysikalisk kemi och grön kemiteknik. Lucy har varit i branschen i snart ett år och ser fram emot att fortsätta utveckla sina kategoriområden med de senaste teknikerna och varumärkena på marknaden.