UVC-desinficering med Stanley

Profilbild

James Prietzel, Menedżer produktu w Intelligent LED Solutions (ILS)

James pracuje w ILS od 2012 roku i specjalizuje się w produktach LED. Koncentruje się na najnowszych technologiach i innowacjach od czołowych dostawców w świecie optoelektroniki, w tym optyki, diod LED i inteligentnych sterowników LED.

Ultraviolett ljus, UV, är elektromagnetisk strålning som utanför det synliga ljusspektrumet. UV-spektrumet på 100–400 nm är osynligt för det mänskliga ögat och kan delas in i kategorier, var och en med sina egna distinkta egenskaper och användningsområden.


• UVA = 315-400nm. Den minst skadliga våglängden och den våglängd vi får mest av från solen.
• UVB = 280-315nm. Något starkare våglängder från solen som är ansvariga för D-vitamin syntes och brännskador på huden.
• UVC = 200-280nm. Det är den våglängd som oftast används för desinfektionstillämpningar.


UVC-desinfektion skiljer sig väsentligt från andra desinfektionsmetoder som använder värme eller kemikalier. Användningsområdet för metoden är brett och den blir blivit alltmer populär. Sedan coronapandemin slog till 2020 är vi som samhälle mer medvetna om bakterier och mer accepterande av åtgärder som vidtas för att minska smittspridningen.


Fördelar med UVC-desinfektionRisker med UVC-desinfektion
Det finns inget krav på att torka av och rengöra området efter användning, vilket är fallet med kemisk desinfektion.Hälsoproblem kan uppstå hos människor och levande organismer vid överexponering (akuta/kroniska skador orsakade av UV-strålning).
Effektivt mot klorresistenta mikroorganismer.Kan orsaka missfärgning och försämring av organiska material, vanligtvis harts- och plastbaserade material.
Leder inte till att det bildas UV-resistenta bakterier.Platser i skugga eller dit ljuset inte når kan inte desinficeras med denna metod.

Hur fungerar UVC-desinfektion?

Bakterier och virus förökar sig genom celldelning baserad på genetisk information och orsakar infektioner och sjukdomar. DNA och RNA innehåller den genetiska information som krävs för att denna förökning ska kunna ske. Bestrålning med UVC förändrar helixstrukturen i DNA och RNA hos bakterier och virus, vilket kan inaktivera dessa bakterier och virus och därmed minska deras förökning.

Hur påverkar UV-våglängden desinfektionsresultatet?

Desinfektionseffekten på DNA och RNA hos bakterier och virus beror i hög grad på våglängden för UV-strålningen. Inom UV-området har UVC den kortaste våglängden och ger bäst resultat när det gäller att inaktivera bakterier och virus. Dess effektivitet är mer än 1 000 gånger högre än UVA och mer än 50 gånger högre än UVB.

Dessutom ger en UVC-våglängd på ca 265 nm den högsta inaktiveringseffektiviteten för desinfektion.

Effektivitet i samband med covid-19

Stanley Electric har verifierat effekten av UV-lysdioder på coronavirus (SARS-CoV-2). Från resultaten av utvärderingstester som utförts tillsammans med Yamaguchi University (med associerad Professor Horishi Shimoda, professor Daisuke Hayasaka, Veterinary Microbiology Department, Joint Veterinary Faculty), bekräftade Stanley Electric att UV-desinfektion är mycket effektiv. Vid verifiering av fördelarna med varje våglängd visade de också att en 265 nm UVC LED har bättre steriliseringsprestanda än en 280 nm UVC LED med en faktor på 1,8.


Så beräknas UV-desinfektionseffekten

Mängden UV-bestrålning som krävs och under vilka förhållanden varierar beroende på vilken typ av bakterier, virus eller andra mikroorganismer som bestrålas. I allmänhet bestäms desinfektionseffekten av den kumulativa ljusmängden (eller UV-dosen) som beräknas med hjälp av ljusstyrkan (intensiteten) och den tid som UV-ljuset lyser på föremålet (intensitetstiden). Ju längre intensitetstiden är, desto mer ökar den kumulativa ljusmängden, vilket resulterar i en större desinfektionseffekt. Omvänt krävs en hög utgående UV-intensitet när desinfektion endast är möjlig under en kort tid.

Hur beräknas det ackumulerade ljusbeloppet?

Intensitet beroende på avstånd


Intensiteten (ljusstyrkan) ändras beroende på ljusets avstånd från objektet. I allmänhet minskar intensiteten ju längre bort från ljuskällan föremålet befinner sig. Därefter ökar intensiteten ju närmare ljuskällan föremålet befinner sig.

Källa: https://www.stanley.co.jp/e/product/uvc_product/effect

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Välja ohanterade switchar för industriella nätverk

Nästa inlägg

Viktig förändring inom bilindustrin: Stadstrafik i 3D-utskrift

Relaterade inlägg