Arbeta hemifrån: 3 viktiga trender att ta till sig

För ingenjörer är det troligt att arbeta hemifrån kräver en förändring av arbetsvanor. Men för många kan pappersarbete och den kreativa sidan av tekniken utföras effektivt var som helst. Med en ökning av miniatyriseringen av tekniken kan det också vara möjligt att transportera ingenjörssatser och verktyg hem för en sömlös övergång när man arbetar på distans. Att arbeta hemifrån kan vara svårare för ingenjörer som utför tester och reparationer, även om en stor del av detta kan vara möjligt genom automatiserade system.

Oavsett hur mycket av en ingenjörs roll som vanligtvis kan utföras hemma kommer ökningen av fler personer som arbetar hemifrån leda till ett annat sätt att arbeta för alla. Hur man arbetar i team och hur man kommunicerar med kollegor kommer utan tvivel att förändras. Några av de förändringar som vi redan ser inkluderar:

1. Forskning inom ny teknologi

I en bransch som förändras och växer varje dag till följd av utvecklingen av den senaste tekniken är det inte alltid en lätt uppgift för ingenjörer att vara i framkant med innovationer och uppfinningar. Den tid som sparas genom att arbeta hemifrån och eliminerar pendlingstid sparar dock tid för ingenjörer att undersöka intressanta områden och ny teknik.

Arbetare i Storbritannien tillbringar mer än 10 dagar (251 timmar) på att resa till och från arbetet varje årHur Storbritannien lever: En studie av Lloyd’s Bank och YouGov

Som kreativa och framåttänkande, tenderar ingenjörer att vara intresserade av ny teknik och innovation. För områden som Industry 4.0, the Internet of Things (IOT) och 5G sker utvecklingen inom dessa områden snabbt och kontinuerligt. Därför kommer forskning kring denna typ av ämnesområde att vara av stort intresse för innovativa ingenjörer. Eftersom utvecklingen inom breda områden som 5G sannolikt kommer att påverka och forma projekt som ingenjörer arbetar med idag, så är det avgörande att bibehålla en förståelse för de senaste framstegen inom detta område. Att arbeta hemifrån ger ingenjörer mer tid att undersöka ny teknik som på lång sikt kommer att förbättra deras projekt och innovationer.

2. Ökad utveckling

Eftersom en så stor del av en ingenjörs roll involverar forskning kommer detta oundvikligen att matas in i projekt som pågår och kommer att ge inspiration för framtida utveckling. Att arbeta hemifrån förbättrar kreativiteten. Utan distraktioner från kollegor och tid som används på att arbeta med uppgifter som kan behöva utföras på plats, som underhåll, reparation och testning av utrustning, kommer ingenjörer att upptäcka att de har mer tid att vara kreativa, vilket gör att utveckling och forskning kan blomstra. Detta kommer sannolikt att vara ovärderligt under de kommande veckorna eftersom initial forskning leder till en ökning av utvecklingen, vilket resulterar i större produktion för framtiden.

3. Att bygga en sammanhängande vision

Att tillbringa tid där man inte fysiskt är på arbetsplatsen, ger möjligheten att se saker och ting från ett nytt perspektiv. Genom att definiera och utforma en sammanhängande vision kommer ingenjörerna att kunna arbeta tillsammans för att hitta lösningar. Med hjälp av plattformar som Slack har ingenjörer bättre synlighet av problem, se problem i realtid och lättare kunna övervaka mönster som uppstår . Det är något som ofta är lättare att göra när alla arbetar på distans eftersom samarbetet ökar med mer strömlinjeformad kommunikation. Även om teknisk problemlösning alltid kommer att kräva kontakt med kollegor, görs detta möjligt med plattformar som Zoom och Skype som underlättar denna typ av kommunikation.

Med en större del av arbetsstyrkan som för närvarande arbetar hemifrån är det oundvikliga resultatet en mer sammanhängande vision och ett övergripande perspektiv på det arbete som alla utför. Förbättringar i samarbetet kommer att förbättra kommunikationen på lång sikt, oavsett var kollegor arbetar. När ingenjörerna återvänder till arbetsplatsen, fortsätter att arbeta hemifrån eller arbeta på distans på fältet, kommer de färdigheter och verktyg som de har utvecklat under denna osäkerhetsperiod förbli oerhört fördelaktiga för framtiden, oavsett hur den ser ut.

Hur kan Distrelec hjälpa ingenjörer att ta till sig dessa nya trender?

  • Besök KnowHow-hubben för intressanta artiklar, infografik och intervjuer om den senaste tekniken och ämnen som påverkar branschen.
  • Följ oss på TwitterFacebook och LinkedIn där vi strävar efter att ge dig de senaste nyheterna för att informera och inspirera ditt arbete.
  • Registrera dig hoss oss och ta deö ev expertråd och information om de produkter du kan behöva nu eller i framtiden.
Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Därför investerar företag i teknik för automatiserat underhåll

Nästa inlägg

5G: en ny generation av hot mot cybersäkerheten?

Relaterade inlägg