Därför investerar företag i teknik för automatiserat underhåll

Steve Herd VD för Elfa Distrelec

Steve Herd drivs av möjligheten att förvandla och utveckla företagets drift och har haft en nyckelroll i att leverera Elfa Distrelecs kund- och produkterbjudanden sedan 2015. Som ledare drivs Steve av resultat och med mer än 19 års erfarenhet inom elektronikbranschen har han en god förståelse för hur man bäst ser till ingenjörers behov.

I och med att tid är pengar blir varje försening en utgift som företagen helst skulle undvika. Detta är alltmer sant i dagens konkurrensutsatta globala ekonomi och i synnerhet så vad gäller underhåll, reparationer och drift. När en fabrik eller arbetsplats råkar ut för ett längre stillestånd skenar kostnaderna om problemet inte kan lösas snabbt och effektivt.

Därför investerar företag i teknik för automatiserat underhåll

Det är lätt att hitta bevis för hur mycket stillestånden kostar. Inom tillverkningssektorn kostar stillestånden företag baserade i Storbritannien 180 miljarder pund varje år medan nordamerikanska företag förlorar cirka 700 miljarder dollar om året på IT-stillestånd. I Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland kostar oplanerade stillestånd ungefär 260 000 USD i timmen sett över alla sektorer, enligt en global studie av Vanson Bourne som publicerades 2017.

Samma studie kom fram till att 70 % av företagen saknar förmågan att avgöra när det är dags att underhålla, uppgradera eller byta ut utrustningen och att 82 % av företagen har upplevt minst en period av oplanerat stillestånd under de tre föregående åren.

Det är med andra ord viktigt att företag investerar mer i teknik som kan förbättra MRO-effektiviteten och minimera stilleståndstiden. Som tur är går ett antal företag i bräschen för att erbjuda sådan teknik och har utvecklat olika system och lösningar som automatiserar MRO och ser till att stillestånden antingen undviks helt eller hålls på ett minimum.

Bland dessa företag finns namn som IFS, IBM, eMaint, Oracle och Maintenance Connection. De har dragit nytta av AI, analysverktyg för stordata, Internet of Things och molnkapacitet för att skapa verktyg som gör att kunderna ligger före med nödvändigt underhåll och reparationer, och även före konkurrenterna.

Datoriserade styrsystem för underhåll 

Datoriserade underhållssystem (CMMS) är centrala för MRO i det moderna samhället. De kommer i olika former och storlekar beroende på leverantören men spelar alla en viktig som portal genom vilka man kan nå företagets uppgifter och schemalägga underhåll.

Till exempel använder den kanadensiska distributören Acklands-Grainger CMMS-systemet Tiriga från IBM för att övervaka varje komponent i anläggningen som kan komma att behöva underhåll. Systemet används också för att kontrollera när underhållsarbete utförts, spåra reservdelar och för att schemalägga nya uppgifter. Genom att använda ett sådan system får Acklands-Grainger pålitligare drift vilket i sin tur ger större vinst.

CMMS- och EAM-system (EAM=Enterprise Asset Maintenance) gör att företag kan följa huruvida tillgångar, maskiner eller verktyg uppvisar tecken på slitage. På så vis kan företagen schemalägga förebyggande underhåll för åldrande komponenter, vilket inte bara gör att man undviker stillestånd utan det förlänger även delarnas livslängd.

Följ bästa praxis

För att lyckas med MRO räcker det såklart inte med att köpa ett automatiserat CMMS och räkna med att det gör resten. Det är beroende av följande bästa praxis. Företag som siktar på att dra nytta av MRO-system måste anta ett förebyggande förhållningssätt och se till att de anställda som ansvarar för MRO tar sitt fulla ansvar.

En aktuell studie utförd av Peerless Research Group kom fram till att så många som 19 olika arbetsroller kan ha i uppgift att hantera MRO hos ett företag. Därför är det viktigt att se till att alla anställda som innehar dessa roller är medvetna om vilket ansvar de har. Samma studie kom också fram till att 13 % av företagen beskriver den interna hanteringen av MRO som ”dålig”. Beroende på företagets storlek och intern MRO-expertis kan man även överväga att implementera en hybrid MRO-policy där delar av underhållet utförs externt.

En annan viktig del i att lyckas med MRO är hanteringen av reservdelar. Den är nödvändig för att minimera stilleståndstiden. Detta inkluderar att inventera reservdelar och se till att de tillhandahålls kontinuerligt efter behov. Ett av de vanligaste problemen när det kommer till hantering av reservdelar är att det inte går att hitta delarna när de behövs. Att använda ett CMMS- eller EAM-system för att hålla reda på delarna är därför rimligt.

Förutseende kontra förebyggande

I de flesta fall använder företag förebyggande, alltså schemalagt, underhåll för att minimera stilleståndstiden. Detta innebär planering av kontinuerligt underhåll för företagstillgångar eller komponenter som man vet kräver regelbundet underhåll.

Med intåget av stordata, artificiell intelligens och Internet of Things har företag allt mer börjat använda förutseende underhåll. Detta innebär att man istället för att planera allt som rutinarbete använder AI för att analysera data från fabriksgolvet. Baserat på mönster i de data som analyseras kan CMMS- och EAM-system som använder sig av förutseende underhåll göra en prognos för när en komponent eller tillgång eventuellt kan behöva repareras.

Även om det är dyrare att installera och implementera är förutseende underhåll normalt sett kostnadsbesparande i långa loppet jämfört med förebyggande underhåll. Detta eftersom underhåll och reparationer endast görs när systemet upptäcker troliga fel, till skillnad från schemalagda aktiviteter som sker vid vissa intervall. Därmed minskar kostnader för arbete och eventuellt överunderhåll undviks.

Det skulle vara missledande att säga att det alltid handlar om antingen eller eftersom förebyggande och förutseende underhåll inte direkt är varandras motsatser. Det går att använda både förebyggande och förutseende underhåll parallellt för olika system, även om kostnaden för och komplexiteten hos förutseende underhåll innebär att det oftast är bäst lämpat för större företag som redan har implementerat system för förebyggande underhåll.

Framtiden

I och med att kostnaderna för AI-baserad teknik minskar kommer förutseende underhåll troligen att bli allt vanligare inom MRO.

En rapport från Allied Market Research som publicerades i september kom fram till att marknaden för förutseende teknik kommer att växa från 2,8 miljarder USD 2018 till 23 miljarder USD 2026.

En alltmer kunnig personal som är utbildad inom maskininlärning och IoT-teknik som krävs för att implementera förutseende MRO-system kommer att vara drivande i denna förändring. Om företag vill hålla sig i framkant vad gäller teknik för automatiserat underhåll måste de investera i AI och IoT nu, och samtidigt förbättra sin hantering av cybersäkerhet och dataintegritet.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Medicinska ventilatorer: en uppdelning av komponenter och sensorer som behövs i medicinsk vård

Nästa inlägg

Arbeta hemifrån: 3 viktiga trender att ta till sig

Relaterade inlägg