Derfor investerer selskaper i automatisert vedlikeholdsteknologi

Steve Herd Administrerende direktør i Elfa Distrelec

Steve Herds motivasjon er å endre og utvikle forretningsdriften, og siden 2015 har han hatt en avgjørende rolle når det gjelder utformingen av Elfa Distrelecs kunde- og produktutvalg. Med over 19 års erfaring innen elektronikkindustrien er Steve en resultatdrevet leder, og han har en god forståelse av hvordan man best kan imøtekomme behovene teknikere har.

Tid er penger, så forsinkelser tilsvarer utgifter som virksomheten selvfølgelig gjerne ville vært foruten. Dette gjelder i økende grad i dagens konkurrerende globale økonomi, og gjelder særlig innen vedlikehold, reparasjon og drift. Når det oppstår nedetid på en fabrikk eller arbeidsplass, kan kostnadene bli store dersom problemet ikke løses raskt og effektivt.

Derfor investerer selskaper i automatisert vedlikeholdsteknologi

Det er lett å finne bevis på kostnader ved driftsstans. I produksjonssektoren koster driftsstans foretak i Storbritannia 180 milliarder GBP hvert år, mens nordamerikanske selskaper taper rundt 700 milliarder USD i året på grunn av nedetid på datasystemene. Ifølge en global Vanson Bourne-studie publisert i 2017, koster ikke-planlagt nedetid i alle sektorer i Storbritannia, USA, Frankrike og Tyskland rundt 260 000 USD i timen.

Den samme studien fant ut at 70 % av alle selskaper ikke vet når utstyret bør vedlikeholdes, oppgraderes eller skiftes ut, og at 82 % av virksomhetene har opplevd minst én periode med ikke-planlagt driftsstans de tre foregående årene.

Det er med andre ord avgjørende at virksomheter investerer mer i teknologi som kan forbedre MRO-effektiviteten og minimere driftsstansen. Heldigvis er det et økende antall selskaper som kan tilby slik teknologi etter å ha utviklet ulike systemer og løsninger som kan automatisere MRO-praksis og sikre at nedetiden enten unngås helt eller holdes på et minimum.

Disse omfatter blant annet IFS, IBM, eMaint, Oracle og Maintenance Connection. Slike selskaper har utnyttet kunstig intelligens, stordataanalyse, tingenes internett og databehandling i skyen for å lage verktøy som gjør at kundene kan være ovenpå når det gjelder vedlikehold og reparasjoner, samt også i konkurransen.

Datastyrte systemer for vedlikehold

Hjørnesteinen i vedlikehold, reparasjoner og overhaling (MRO) i det 21. århundre er det datastyrte systemet for vedlikeholdsstyring (CMMS). Selv om disse har forskjellige former og størrelser avhengig av leverandøren, har de alle i hovedsak rollen som tilbyder av én enkelt portal der du kan få tilgang til bedriftsdata og planlegge vedlikehold.

For eksempel bruker den kanadiske distributøren Acklands-Grainger IBM Tririga CMMS til å overvåke alle komponentene i anlegget sitt som kan ha behov for vedlikehold. Systemet kan også benyttes til å sjekke vedlikeholdshistorien, spore reservedeler og planlegge nye oppgaver. Ved å bruke et slikt system, går Acklands-Grainger og andre selskaper langt for å gjøre driften mer pålitelig, som igjen gjør den mer lønnsom.

Systemer for CMMS og bedriftskapitalforvaltning (EAM) gjør det mulig for selskaper å følge nøye med på hvilke eiendeler, maskiner eller verktøy som viser tegn på slitasje. Virksomheter kan dermed planlegge forebyggende vedlikehold for eldre komponenter, for på den måten å ikke bare unngå driftsstans, men også bidra til å forlenge levetiden til de ulike delene.

Følg optimal praksis

Vellykket MRO handler selvfølgelig om mer enn å betale for en automatisert CMMS og forvente at den skal gjøre resten. Det avhenger også av å følge optimal praksis. For det første må bedrifter som tar sikte på å benytte MRO-systemer fortsatt ha en proaktiv tilnærming og sikre at ansatte med ansvaret for vedlikehold av MRO virkelig tar fullt ansvar.

En ny undersøkelse utført av Peerless Research Group oppdaget at så mange som 19 forskjellige stillinger kan få i oppgave å håndtere MRO hos alle slags selskaper. Det er derfor viktig å sikre at alle ansatte som besitter en av disse stillingene, er fullstendig klar over pliktene sine, siden den samme undersøkelsen også avdekket at 13 % av bedriftene beskriver sin interne MRO-håndtering som «dårlig». Alt ettersom hvor stort selskapet ditt er og hvor god kompetanse du har innen MRO, kan du også velge å implementere en «hybrid»-MRO-policy som fordeler vedlikeholdsansvaret internt og eksternt.

Noe annet som er avgjørende for en vellykket MRO-aktivitet er reservedelsstyring, som er avgjørende for å minimere driftsstans. Dette innebærer at du overvåker varelageret ditt og sikrer at delene er bestilt inn i henhold til pågående behov. Et av de vanligste problemene når det kommer til administrering av reservedeler er å finne de delene man trenger når man trenger dem. Det er derfor fornuftig å bruke et CMMS- eller EAM-system for å spore opp deler. 

Forutsigende vs. forebyggende

I de fleste tilfeller benytter bedrifter seg av forebyggende, altså planlagt, vedlikehold for å sikre så lav driftsstans som mulig. Dette innebærer planlegging av regelmessige vedlikeholdsaktiviteter for alle de foretaksfordelene eller komponentene som man vet krever regelmessig vedlikehold.

Men etter at stordata, kunstig intelligens og tingenes internett kom, har selskaper begynt å fokusere stadig mer på forutseende vedlikehold. I stedet for å planlegge noe av ren rutine, innebærer dette å bruke kunstig intelligens til å analysere data fra fabrikkgulvet. På grunn av gjenkjennelsen av visse mønstre i disse dataene, kan CMMS og EAM-systemer som er i stand til forutseende vedlikehold, forutsi når en komponent eller utstyr sannsynligvis trenger reparasjon.

Det er dyrere å installere og implementere slike systemer, men det er en investering – det lønner seg nemlig på lang sikt sammenlignet med det å simpelthen forebygge. Det er fordi det kreves vedlikehold og reparasjoner kun når det oppdages sannsynlige feil, i motsetning til det å planlegge MRO-aktivitet med jevne mellomrom. Som en følge av dette, reduseres arbeidskraftskostnadene og de sporadiske fallgruvene som har med overvedlikehold å gjøre.

Det vil være litt misvisende å si at dette alltid er en enten-eller-situasjon, siden forebyggende og forutsigbart vedlikehold ikke er direkte konkurrenter. Det er mulig å bruke forutseende og forebyggende vedlikehold parallelt for ulike systemer, selv om kostnadene og kompleksiteten ved forutseende vedlikehold betyr at det vanligvis lønner seg for større organisasjoner som allerede har implementert forebyggende vedlikeholdssystemer.

Fremtiden

Ettersom kostnadene ved AI-basert teknologi presses ned, er det sannsynlig at forebyggende vedlikehold blir stadig mer utbredt i MRO-landskapet.

En rapport fra Allied Market Research, som ble publisert i september, viste at det globale forutseende vedlikeholdsmarkedet vil vokse til 23 milliarder USD innen 2026, fra 2,8 milliarder USD i 2018.

Denne endringen vil bli drevet av et økt antall dyktige medarbeidere som er opplært til å håndtere den maskinlæringen og IoT-teknologien som er nødvendig for å implementere forutseende MRO-systemer. Så hvis selskaper ønsker å være i forkant av den automatiserte vedlikeholdsteknologien, må de investere i AI- og IoT-funksjonene nå, samtidig som de forbedrer håndteringen av nettsikkerheten og datasikkerheten.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Medisinske ventilatorer, et oppsett på hvilke komponenter som er viktig i medisinsk behandling

Neste innlegg

Hjemmekontor: 3 viktige trender til etterfølging

Relaterte innlegg