Hvor viktig er batterier i den fornybare energiovergangen?

Avatar photo

Batterier er grunnleggende i den globale økonomiovergangen med egenskaper til å ivareta balsen mellom forsyning og etterspørsel innad i strømsystemet.

Nøkkelen til dekarbonisering og å kjempe mot klimaendringen er å gjøre fornybare kilder elektriske, noe som betyr elektrifisering av biler (e-mobilitet), bygninger og byer. Dette bidrar til økt bruk av solcellepaneler, vind- og vannkraft, og andre lavkarbonteknologier, som elbiler, lagringskapasitet og bruk av mikro- og smartstrømnett. Elektrifisering er med på å bekjempe global oppvarming ved å eliminere drivhusgassutslipp. 

Det fins mange rene energiteknologier, men i denne artikkelen fokuserer vi på batterier – en viktig strømkilde i den fornybare fremtiden. Denne artikkelen forklarer hvor viktig batterier er og hva de brukes til. Vi viser fram produkter fra RND, et merke med et omfattende utvalg av elektroniske, elektriske og vedlikeholdsprodukter til gode priser, og HY-Line, som tilbyr innovative teknologier til konkurransedyktige priser.

Energilagring i batterier

På grunn av økende etterspørsel etter renere strømteknologier som batterier, vindturbiner, solcellepaneler og elbiler er det antatt at letingen etter mineraler som litium, kobolt og grafitt vil øke betraktelig. Tekniske utviklinger og initiativer rettet mot elektrifiseringen av økonomien er avhengig av litiumion-batterier. De er nå det foretrukne batteriet i de fleste elbiler på grunn av deres overlegne ytelse, effektivitet og sikkerhet, sammenlignet med tradisjonelle batterier.

Dekarboniseringen av transportindustrien og bruk av flere fornybare energier i strømnettet er begge mulig takket være batteriets raske reaksjon, modulære design og en tilpasningsdyktig installasjon. En katode (positive elektrode), en anode (negativ elektrode), og en elektrolytt fungerer som ledere i disse type batterier. De brukes i alt fra mobiltelefoner og datamaskiner til elbiler. De er mye lettere, mindre og holder ladingen bedre enn andre former for fornybare batterier.

Dette gjør at batterier stadig blir billigere. Ifølge IRENA, det internasjonale byrået for fornybar energi, har prisene på batterier til husholdningsbruk, sunket med mer enn 60% i Tyskland siden 2014.

Hvilken rolle spiller batterier i energilagring?

Batterier gjør at forsyningstjeneste- og strømnettoperatører kan ivareta et pålitelig elektrisk system ved å fylle tomrommet fra vindkraft og solcelleanlegg, og forhindre at den ekstra energien går til spille.

Ifølge IRENA i tillegg til å frekvensrespons, reservekapasitet, black-start-kapasitet (gjenopprette et elektrisk strømsystem) og andre strømettfunksjoner kan batterisystemer også oppgradere ministrømnett, fasilitere “selvforbruk” av solcellepaneler, og lagre elektrisistet i elbiler.

Virtuelt energilagring i hjemmebatteri med solcellepanelanlegg, vind og ladbart li-ion elektrisitets-backup Elektrisk bil lader på et fornybart smart strømnettsystem.

Energilagring

Batterier er viktig i fornybar energi, spesielt fordi solcellepaneler og vindkraft er kilder som produserer variable mengder energi. Når det ikke er noen vind, når det er overskyet eller når solen har gått ned har batterier lagret energi slik at utstyret fortsatt fungerer. Batterier gjør at man kan lagre energien man samlet tidligere og bruke denne mer økonomisk.

Ifølge EU-kommisjonen, vil batterier, som er energilagringssystemet som vokser raskest, være grunnleggende i EUs klimamål om 55% reduksjon av utslipp av drivhusgasser innen 2030.

Transport (e-mobilitet)

Antall batteridrevne kjøretøy forventes å øke betraktelig. Batteridrevne elbiler eliminerer ikke kun fossile brennstoff fra kjøretøyene våre, men de øker også antall variable fornybare energier i strømnettsystemene. Det er mulig at forsyningen av fornybar energi vil oppveie etterspørselen etter elektrisiteten som fins på strømnettet på dager som er solfylte eller med sterk vind fordi batteriene gjør at man kan lagre energi over lengre tid. 

I løpet av de siste to tiårene har litiumion vært det mest brukte batteriet for å lade elbiler. Ifølge World Economic Forum, har etterspørselen for litiumion-batterier i elbiler og i energilagring vokst betraktelig, fra omtrent 0.5 GWh i 2010 til nesten 526 GWh et tiår senere. Les mer om de mest brukte elbilbatteriene her.

Elektrifisering er nøkkelen for å dekarbonisere transport. Sammen med målene om null utslipp, skal nye, lette kjøretøy produsere null utslipp. Men ikke alle land har satt samme mål. Lær mer om elbilutviklingen som finner sted i ulike land ved å ta en titt på elbilindeksen for 2022.

Energilagring på strømnettet

Elbiler vil ikke kun brukes til transport, men de vil også senke kostnadene for folk som har kjøft solcellepaneler, enten de er offentlige, bedrifts- eller individuelle investorer. Når prisen på elektrisitet er høy kan elektrisitet fra parkerte bilbatterier brukes til husholdningsbruk eller selges videre til strømnettet. Les mer om mikronettet og hvilken rolle den spiller i sikring av fremtidens energiselvstyre.

Oppladbare batterier

Et oppladbart batteri kan erstatte tusenvis av engangsbatterier, noe som gjør at det er svært effektiv når det gjelder redusering av karbonavtrykket. Alle batterier slipper ut gifte elementer som kvikksøl, bly og kadmium når de kastes på søppeldynga, og forurenser jord og vann. Oppladbare batterier er ikke like skadelige for miljøet fordi færre batterier produseres og ender opp i avfallsstrømmen.

RND Power har et bredt utvalg strømforsyninger, AC/DC-invertere, ladere, batterier og flere elektroniske produkter. For eksempel, blysyrebatterier fra RND fås i mange ulike størrelser og spenninger. Blysyrebatterier er også den mest miljøvennlige batterietknologien. Hovedandelen er laget av mer enn 90% gjenvunnet blybatterimaterial, noe som gjør at det er batteriet med lavest miljøpåvirking.

Blysyrebatterier, RND

Batteriladere, RND

Batterilader, blysyre, RND Power

Oppladbare batterier, RND

Batterier fra HY-Line gjør at man kan overvåke flere viktige batteriparameter. Batterier i HY-Di-serien gjør at brukeren kan overvåke lithium-ion batteripakker fra ethvert sted, til enhver tid på nett. Det er mulig å bruke SM- eller CAN-buss, og det spesiellet grensesnittet (HBI) bruker en nettleser for å koble til ulike batterier. 

Smarte li-ion-batteri, HY-Di, HY-Line

HY-Di smart batterilader

En elektrifisert fremtid

Mange sier at fremtiden snart vil være fullstendig elektrisk ladet. Derfor, med en økende batterietterspørsel, bør det legges planer som reduserer kostnadene slik at man kan produsere nok batterier og elektriske teknologier. For å gjøre dette må man finne en måte å redusere antall dyre metaller i batterier, som er vanskelig å skaffe, eller problematisk fordi gruvearbeidet knyttet til anskaffelsen av dem har en negativ innvirkning på miljøet. For å fortsette den grønne energiovergangen bør man fokusere på gjenvinning og derfor også forbedret batterigjenvinning.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er batterier så viktig i fornybar energi?
Den beste måten å lagre fornybar energi på er i batterier. Men, batteriutviklingen har falt som følge av forbedringer innen vindkraft og solceller, selv om disse teknologiene ikke er like optimalisert uten batterier. Batterier gjør at forsyningsleverandører kan samle ekstra elektrisitet og lagre den i perioder hvor været forhindrer effektiv drift av solcellepaneler eller vindturbiner.

Hvilken rolle spiller batterier i bruken av fornybare energikilder som solcellepaneler og vindkraft?
Når man snakker om fornybare energikilder, gjør batterier at forsyningsleverandører kan samle ekstra energi og lagre den i perioder hvor solcellepaneler og vindturbiner ikke er like effektive (når solen ikke skinner eller når det ikke er vind).

Hvorfor er batterier så viktig i overgangen til et energisystem med null karbonutslipp?
I overgangen til en grønnere framtid fokuseres det på fornybare energikilder. Og de fleste fornybare energikildene bruker batterier. Batterier er en grunnleggende komponenten i bærekraftig transport som følge av utviklinger i batteriteknologi. Strømmen som lagres i disse mobile batteriene kan brukes i hjemmet eller i strømnettet.

Hvilke batterier brukes i fornybar energi?
For tiden er blysyrebatterier og litiumionbatterier de mest vanlige. Disse er de to viktigste løsningene for lagring av fornybar energi.

Hvorfor er batteriteknologi så viktig i produksjon av elbiler?
Elbiler er avhengig av batterier for å fungere. Elbiler er mest bærekraftig på grunn av batteriet, da det gjør at de ikke trenger å bruke fossile drivstoff. Et batteri i en elbil er en energiakkumulator som lagrer elektrisiteten til en motor ved å enten bruke vekslende eller kontinuerlig strøm.

Hvilke batterier brukes i elbiler?
Litium-ion-batterier brukes vanligvis i hybridbiler eller elbiler. Elbiler og hybridbiler trenger energilagringsteknologier, typisk batterier.

Hvordan lagrer batterier energi?
Et batteri er en type energibeholder som lagrer kjemisk energi som senere konverteres til elektrisk energi. En eller flere elektrokjemiske celler fins i hvert batteri. Kjemiske reaksjoner skjer inne i cellen, som forårsaker at et elektron flyter i en krets. Dette genererer elektrisk strøm.

Hvordan utnyttes batterienergien?
Batteriet er et apparat som lagrer kjemisk energi og omvandler det til elektrisk energi. Elektroner beveger seg fra en substans (elektrode) til et annet gjennom en ekstern sikring under kjemiske reaksjoner i batteriet. En elektrisk strøm kan skapes ved flyten av elektroner og brukes for å utføre oppgaver.

Er batterier en fornybar energikilde?
Selv om rustede batterier frigjør kjemikaler som forurenser jord og vann, kan oppladbare batterier brukes gjentatte ganger. Dette betyr at energien i batteriene kommer fra en bærekraftig kilde, fordi et oppladbart batteri kan erstatte tusenvis av engangsbatterier.

Resirukelerer man batterier?
Typiske engangsbatterier eller oppladbare batterier, som knappebatterier eller litium-batterier, kan resirkuleres, men det er ikke alltid man har tilgang til gjenvinningsanlegg. Noen batterier gjenvinnes oftere enn andre. Nesten 90% av alle blysyrebatterier gjenvinnes. 

Er blysyre-batterier bærekraftige?
På grunn av deres lukket levetid og gjentatt bruk, er blysyrebatterier bærekraftige. Et brukt bilbatteri leveres til en gjenvinningsstasjon, hvor alle delene gjenvinnes og selges videre til batteriprodusenter. Batteriet i bilen har vært og vil fortsette å gjenvinnes takket være vugge-til-vugge-syklusen. Hvis man ikke kaster blybatterier på skikkelig vis kan dette true både for helse og miljø.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Solcelleteknologi – Fluke

Neste innlegg

Høytytende styringskabinetter og signaliseringsenheter fra Auer Signal

Relaterte innlegg