electric-vehicle

2022 elbil-indeks

Avatar photo

Bilindustrien opplever sin største transformasjon siden Henry Fords samlebåndproduksjon i 1913. I dag er utviklingen først og fremst rettet mot elbiler (EV) som kan redusere mengden drivstoff en forbrenningsmotor produserer.

Det må skje endringer i mange land hvis vi skal klare å nå de lave utslippsnivåene som er satt. Heldigvis ser vi vekst i e-mobilitet i flere land. Ingen land er helt klar for fullstendig elbilovergang enda, men noen nærmer seg.

Noen mennesker liker ikke forandring, men du er nødt til å omfavne forandring hvis alternativet er katastrofe.

Elon Musk

Denne indeksen (EVI) forklarer hvordan ulike land tilnærmer seg overgangen til elbiler. En del av den forklaringen innebærer å gjøre elbiler mer tilgjengelig for forbrukere og å investere i nye el-bilmodeller. Det er også viktig å forbedre strømnettet og ladestasjonsnettverket, samtidig som teknologien for utviklingen av elbiler stadig forbedres.

Et elbilmarked i vekst

2021 var et vanskelig år for de fleste bransjer over hele verden. Pandemien hadde også innvirkning på bilindustrien. Globale nedstenginger forårsaket forsinkelser både i produksjon og i forsyningskjeden. Men noen land opplevde vekst i elbilsalg, på tross av pandemien.

Selv om det var global nedgang i elbilsalg i 2019 og i første kvartal av 2020, økte Europas markedsandel av elbiler fra 25% til 44%, ifølge tall fra McKinsey. Registrering av elektriske biler vokste 41% i 2021.

Salg av elbiler økte globalt med hele 140% i første kvartal av 2021, sammenlignet med samme periode i 2020, ifølge International Energy Agency. 500 000 biler ble solgt i Kina og omtrent 450 000 i Europa.

Verdens tre største elbilmarkeder

 1. Kina
 2. Europa
 3. USA

Kina

Kina har en elbilmarkedsandel på om lag 50 % og planen er å gå over til 100% hybrid- eller elbiler i løpet av 2035. Ifølge data fra Considering Power Technology, ble 1.1 millioner elbiler levert i første halvdel av 2021. Kina beholdt plasseringen som verdensledende på elbilmarkedet, og var ansvarlig for 12% av globale salg i 2021.

Kina tilbyr relativt rimelig elbiler. Kinesiske produsenter som BYD, BAIC eller Geely gjør det bra om dagen ved salg og produksjon av billige elbiler. Kina er verdens største produsent og eksportør av batterier og batterikomponenter, og kinesiske selskap som CATL har vokst enormt de siste årene. Hovedteknologiene de bruker er teknologiske patenter og trådløs lading. De planlegger også å utvikle raske ladestasjonsnettverk og å øke antall ladestasjoner.

Kinas dominans kan se ut til å avta ettersom bransjen fortsetter å vokse i andre deler av verden. Europa, for eksempel, spår å kunne øke sin egen batteriproduksjonskapasitet i de kommende årene.

Europa

Europa ligger på andreplass når det kommer til elbiletterspørsel, etter Kina. Mellom 2010 og 2020 ble 25% av verdens elektriske biler produsert i Europa og i 2020 vokste markedet mer enn noensinne. I en oppdatering på økningen over elbiler i EU-byer viste at mer enn 1.36 millioner nye elbiler ble solgt, medberegnet batteri-elektriske biler (BEV) og hybridbiler – en økning på 143 % fra i fjor.

Takket være sterke salgstall fra 2020, overgikk Europa Kina i salg av elbiler, hvis vi også inkluderer salg av BEV-er og hybridbiler. Men når det kommer til verdensomspennende salg og distribusjon er Kina desidert i ledelsen. Landet er hjem til over halvparten av verdens elbiler.

Økningen i salg av elbiler kommer på samme tidspunkt som mange europeiske land setter datoer for stopp i salg av biler som bruker bensin eller diesel, og også samtidig som Europakommisjonen har foreslått forbud mot disse bilene i løpet av 2035. EU har også fastlsått standarder for drivhusgassutslipp og subsidier på elbiler for produsenter og kunder. Med nye lover om prioriteringsfelt og parkering, i tillegg til ulike bevistgjøringskampanjer, er byer i Europa i en god posisjon for å kunne håndtere nye muligheter og bevisstgjøring.

USA

Selv om USA er på tredjeplass når det kommer til markedsandel på elbilmarkedet, er salget av el-biler kun en brøkdel i forhold til Kina og Europa. USA prøver å holde farten, men de ligger enda langt bak første- og andreplassen. I 2020 stod salg av el- og hybridbiler for kun 2.3% av det totale bilsalget, mens de i Europa stod for 10% av nye bilsalg og 6% i Kina.

Dette er noe president Biden har lyst å endre på og han vil at el-biler skal stå for halvparten av det totale bilsalget i 2035 samtidig som regjeringen foreslår en rekke nye retningslinjer for elbilproduksjon, forsyningsnettverk og forskning for å kunne sikre førsteplassen i fremtiden. Regjeringens planer er å erstatte flåten av tradisjonelle biler med elbiler. Dette er en del av Bidenadministrasjonens miljøforpliktelser.

En ny infrastrukturplan som går på tvers av de to partiene skal gi $15 milliarder til elbil-infrastruktur, elektriske busser og offentlig transport – kun en brøkdel av Bidens tidligere plan om å bruke $174 milliarder for å øke elbilindustrien i landet.

Electric vehicle charging technology

Liste over land i Europa som er med på elbilkappløpet

Elbilinteressen varier avhengig av land. Denne rankingen viser at noen land beveger seg raskt mot elbilovergangen med deres posisjon, tilnærming og framtidsplaner.

 1. Norge
 2. Island
 3. Sverige
 4. Nederland
 5. Finland
 6. Danmark
 7. Sveits
 8. Storbritannia
 9. Luxembourg
 10. Østerrike
 11. Tyskland
 12. Belgia
 13. Frankrike
 14. Portugal
 15. Italia
 16. Irland
 17. Ungarn
 18. Spania
 19. Hellas
 20. Polen
 21. Romania
 22. Slovakia
 23. Tsjekkia

Norge

Norges tilnærming har fungert som modell for resten av Europa. Regjeringen har siden 1990 satt inn tiltak for å investere i elbiler. Fordelene har vært mange, som gratis parkering, ingen krav om bompenger og lave avgifter. Det selges allerede flere nye elektriske biler i Norge enn tradisjonelle biler. Ingen kunne ha forutsett dette for ti år siden. Det er heller ikke bare bilene som er elektriske; det er også et stort nettverk av busser, tog og trikker, i tillegg til et stort antall elektriske sykler.

Norge ligger best an til å kunne gjennomføre overgangen og ligger godt an mot målet om å kun selge nullutslipps-biler innen 2025 Dette vil bety at det i Norge ikke vil være lov å selge nye bensin- eller diesel-biler fra 2025.

Nederland

Nederland ligger på andreplass i Europa over salg av elbiler. I 2020 var 21% av alle nyregistrerte biler elbiler, mens 4% var hybrider. Halvparten av alle bilene på veiene i Nederland er elektriske. Dette er et resultat av progressive forskrifter som gir fritak på ulike bilavgifter fram til 2024.

I Nederland er veksten av elbiler relativt stor. Prisene på bensin og diesel er også høyere sammenlignet med andre europeiske land. Nederland har også et godt utbredt ladenettverk, og tilbyr en ladestasjon for hver andre kilometer på veien. Men selve ladingen tar likevel lang tid.

Sverige, Island, Finland

I Norden har nesten alle omfavnet elektriske biler og nordiske land ligger på topp fem totalt i Europa. Ifølge data fra IEA, doblet elbilsalget i Sverige seg mellom 2019 og 2020. I Sverige er man også fritatt utslippsskatter i opptil fem år etter registrering. Og, som i Norge, har alle landene reduserte veiavgifter og tilbyr gratis parkering eller støtte for private parkeringsordninger. I de Nordiske landene er det også utbredt offentlig informasjon om målene om overgangen til elektriske kjøretøy og om mulighetene og ordninger som finnes.

Danmark

Salg av el- og hybridbiler i Danmark økte betraktelig i 2020 fra tidligere år, og stod for 16.4% av registreringen av nye biler. Danish Climate Act og nasjonale Climate Action Plan har satt mål om å redusere 70% av utslipp fra klimagasser i 2030 og de vil oppnå klimanøytralitet i løpet av 2050.

Danmark satte også inn tiltak for å få flere elbiler på veiene. Den nyeste planen har som mål om å ha 1 million grønne biler på veien i løpet av 2030, Antallet dieselbiler er redusert som følge av danskenes miljøvennlige fokus, de vil erstatte de forurensede bilene med renere alternativ. Salget av bensin- og diesel-biler sank fra 6000 til 5400 i løpet av første og andre kvartal i 2021.

Sveits

I 2021 nærmet det sveitsiske markedet seg norske og nederlandske nivåer. Sveits, som har et likt bruttonasjonalprodukt (GDP) som Norge, satte nye salgsrekorder. I forrige måned nådde regjeringen sitt mål om å øke antall ladbare biler til 15% i løpet av 2022.

Ifølge nettstedet InsideEVs, stod Sveits for nesten 40% av totalmarkedet av elbiler, med 9.9% salg av elbiler, 8.3% salg av plugg-inn-hybridbiler, og 20.6% av hybridbiler. Sveits ønsker å bli karbonnøytralt i løpet av 2050. Det var ikke mange år siden det var sjeldent å se en elbil på veiene i Sveits. Den mest populære elbilen er Tesla Model 3, som du kan se i diagrammet.

Generic electric car with battery visible x-ray charging at public electric vehicles charger in city parking.

Storbritannia

Storbritannia har som andre land i Europa ambisiøse mål for å få flere elbiler på veiene. De nye målene vil forby salg av bensin- og diesel-biler fra 2030. Men på grunn av mangel på ladestasjoner og kostnader for å bytte til elbil, er tallene fortsatt lave. I gjennomsnitt koster det 1.5 ganger mer å kjøpe en elektrisk bil i Storbritannia, sammenlignet med tradisjonelle biler.

Antall ladestasjoner vokser likevel raskt og fokuset bør nå være på investering av raske ladere, i tillegg til å gjøre offentlige ladestasjonere lettere tilgjengelig for folk flest. For å kunne nå målene må man fokusere fullstendig på elbilovergangen og den britiske regjeringen prøver å få fart på sakene. Å bytte til fornybar energi er den eneste måten man kan få kuttet klimagassutslipp med 80% innen 2050.

Luxembourg

Luxembourg er på god vei til å klare elbilovergangen og lade-infrastrukturen ligger på nivå med andre EU-land. Gratis lademuligheter er likevel begrenset. Det finnes få ladere i Luxembourg på over 50 kW. Dette kan være med på å påvirke forbrukere som bestemmer seg om de skal bytte til elbil, fordi de må beregne kostandspris, energipriser og skattefordeler.

Ifølge electrive.com har regjeringen forlenget elbilordningen med 12 nye måneder, fram til 31. mars 2022. Prisen på elbiler baseres på deres fremtidlige elektrisitetsforbruk. Noen endringer vil også gjelde for elektriske hybrid-biler. For at hele landet skal gå over til elbiler trengs det flere ladestasjoner som tillater rask ladning.

Østerrike

Østerrike er også på god vei når det kommer til e-mobilitet. De har lagt frem strengere regler, som et forbud av salg av bensin- og diesel-biler i løpet av 2030. Kun utslippsfrie biler, tohjulinger, lette kommersielle kjøretøy og tyngre kommersielle kjøretøy vil kunne registeres i løpet etter 2030. Dette er en del av infrastrukturminister Leonore Gewesslers mobilitetsplan for 2030. Planen er likevel ikke bindende, og ifølge Gewessler er planen mer et “kart og kompass” for mobilitetsendringer.

Transportindustrien er ansvarlig for omtrent 30% av CO2-utslipp i Østerrike. For å kunne investere mer i elbiler, må mer enn 1000 hurtigladestasjoner installeres langs motorveiene. Senest i 2030 må 100% av alle biler i transportsektoren for de ulike kategoriene nevnt ovenfor være utslipssfrie for å kunne nå Østerrikes klimamål for 2040. Alle nyregistrerte busser må være utslipssfrie i løpet av 2032 og alle kommersielle kjøretøy over 18 tonn som registerers må være utslipssfire i løpet av 2035.

Tyskland

Selv om elbiler fortsatt er ganske dyre i Tyskland, er man også her på vei mot en grønnere fremtid. Planene, ifølge 2030 Climate Action Programme, er å ha 1 million ladestasjoner på tyske veier og opptil 10 millioner elbiler. For tyske forbrukere er det i dag veldig lønnsomt kostnadsmessig å gå over til hel-elektriske biler.

Selv om Tyskland har gitt produsentene en tidsfrist for å kunne nå målene, strekker de ikke langt nok for å nå null utslipp. Sammenlignet med andre land har ikke Tyskland innført like strenge forbud på bensin- og diesel-biler, og dette er et mål de vil jobbe mot å nå først i 2050. Tyskland har likevel omtrent en million elbiler på veiene, men for å nå målet om 15 millioner elbiler på veien i løpet av 2030 må de selge omtrent 14 millioner biler de neste 8 årene.

Belgia

Belgia har hatt stor fremgang på elektrisitets- og naturgassmarkedet Ved å fokusere på fornybar energi er de ikke lenger like avhengige av fossilt brennstoff. Landets økonomi har også blitt mer energibesparende. Regjeringen tilbyr skattefordeler for å etablere en ladeinfrastruktur i Belgia for å kunne nå målet om flere grønne biler på veiene. Ved å kjøpe en ladestasjon for hjemmet vil skattebetalere få redusert inntektsskatten.

Den belgiske regjeringen har stemt gjennom en ny lov som ble lagt fram av finansminister Vincent Van Peteghem for å få fortgang på elektrifiseringen av landets kommersielle kjøretøy. Samtidig som planen om å forby salg av bensin- og diesel-biler ble forkastet, er elbiler nå det eneste kjøretøyet som også har skattefordeler. Det er også flere lover som venter på å tre i kraft, som at kun utslipssfrie bedriftsbiler får skattefordeler fra og med 2026.

Frankrike

Frankrike tilbyr også fordeler ved kjøp av elbil (lavere avgifter for registering av el- og hybridbiler). Men Frankrike vil ikke begynne å forby bruk av bensin- eller diesel-biler før i 2040. Når man tar i betraktning fordelene ved å eie en elbil, er kostnadene relativt lave. Ifølge Impact Economist er kun 0.6% av bilene på franske veier elektrisk. Infrastrukturen for ladestasjoner har heller ikke kommet like langt som i andre land.

Fordeler ved kjøp av el- eller hybridbil, i tillegg til bonusordrninger hvis du bytter om til en renere eller brukt bil, vil forlenges fram til juli 2022.

Portugal

Portugal har også fulgt mange europeiske land når det kommer til skattefordeler for å lokke flere til å kjøpe elbil. De investerer også mer i ladestasjoner.

Elbilmarkedet i Portugal økte fra 5% til 16% når det kommer til salg av elbiler, noe som viser at Portugal også vil utvikle seg når det kommer til e-mobilitet. Portugals plan er blant annet å få på plass 40 000 ladestasjoner innen 2025. Energiselskapet EDP økte antall hurtigladestasjoner ved BP og Repsol bensinstasjoner, fra 34 til 48.

Italia

Salg av elbiler økte betraktelig i Italia i fjor. Italia, som har verdens fjerde største bilindustri, vil snart ha en tosifret markedsandel på elbiler, etter å ha opplevd vedvarende månedelig vekst og rekordregistreringer ved enden av kvartalet.

Salget av elbiler tredoblet seg mellom 2019 og 2020. Bileiere med tradisjonell forbrenningsmotor må betale miljøavgift, noe elbileiere slipper i fem år. Regjeringen i Italia planlegger også å kutte utslipp fra biler til null i løpet av 2050 og å erstatte de tradisjonelle modellene innen 2035. Planer er lagt for å utvikle ladestasjonsnettverket og å øke salget av elbiler.

Irland

Ifølge SEAI hadde Irland 41 000 elbiler, inkludert hybridbiler, i september 2021. Men ifølge Storbritannias Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA), faller Irland ganske langt bak andre europeiske land når det kommer til infrastruktur for ladestasjoner, noe som kan gjøre at landet ikke når sine klimamål. Det fins i dag omtrent 2000 ladestasjoner i Irland, og disse ligger er stort sett lokalisert i urbane områder. Det statlige strømselskapet ESB eier og operer 1350 ladestasjoner som tidligere var gratis å bruke. En spørreundersøkelse viser at omtrent 5% av nyregistrerte biler i Irland ifjor var elbiler. Det er langt under Nederlands 25% og Norges 75%.

Transportdepartementet i Irland ga ut informasjon om elbilsubsidier for 2022. Regjeringen vil bidra med 100 miillioner euro, et tall som har doblet seg siden 2021. Subsidier for elektriske kjøretøy vil holdes ved samme nivå. Fra første januar vil ikke fordelene gjelde for hybridbiler. De samme fordelene var allerede halvert til 2500 euro fra juli ifjor.

Ungarn

Regjeringen i Ungarn har lagt et stor fokus på å gå over til elbiler og landet er på god vei i elbilovergangen. Antall elbiler økte raskest i første halvdel av 2020. Ungarn har 19 000 elbiler og 20 000 ladbare hybrider registrert på veiene.

Skattefordelene er like med andre europeiske land. Eier man en elbil trenger man ikke lenger å betale bilskatt og skatt ved overføring av eiendom. Skatten andre bileiere må betale baserer seg på hvor gammel bilen de registrer er og dens motorkraft. Elbileiere har også parkeringsfordeler og kan parkere gratis mens de lader bilen sin.

Battery and wire installed on electric system of eco car engine, Automotive part concept.

Spania

Spania har en av verdens største andeler av passasjerbiler, men antall elbiler er fortsatt lavt. Selv om Spania har tatt progressive steg for å gjøre denne andelen mer elektrisk, har de fortsatt færre enn to ladestasjoner for hver 100 km og laderne er trege (hastighet under 43 kW).

Planen, “Moves II plan”, har som mål om å øke antall elbiler, antall private og offentlige ladestasjoner. Spania ønsker å bygge nye batteri- og elbilproduksjonsfabrikker med penger fra EUs pandemihjelpefond.

Hellas

Hellas er et land på omtrent ti millioner mennesker, og etter lange år med gjeldskrise er de fortsatt svært avhengige av fossilt brennstoff, noe som gjør jobben med å endre til en grønnere hverdag vanskelig. Men de har likevel ambisiøse planer: de vil utvikle karbonnøytralt jordbruk, solfelt, bærekraftig turisme, og start-up campuser for entrepenører – en plan som i teorien vil modernisere landet og skape 200 000 nye jobber i energi- og miljøsektoren. De håper at i løpet av 2030 vil hver tredje bil være elektrisk, takket være premiering av kjøp og forbedret ladeinfrastruktur.

Registreringsskatt på elbiler har også blitt fjernet i Hellas. Hybridbiler betaler 50%. Men luksusskatt og luksusleveskatten gjelder ikke for elbiler. Inntil juni 2022 slipper eiere av elbiler å betale for parkering.

Polen

Polske byer ligger på topp over dårligst luftkvalitet i Europa, og regjeringen er under stadig press for å forbedre den. Flere grønne hydrogenelektrolysere, energisparingsanlegg og elbiler trengs.

Polen tar små steg for å få flere elbiler på markedet, men det vil ta lang tid før Polen kan oppparbeide seg en vesentlig andel av markedet. I 2017 la regjeringen fram sine e-mobilitetsplaner, som har et ambisiøst mål om å ha 1 million elbiler på veiene innen 2025. Den europeiske klimastiftelsen tror at investeringer i batterifabrikker, som lithium ion-fabrikken til LG CHEM i Wroclaw, vil skape en attraktiv bransje for eltog, og lokale firma som Solaris er på vei mot å bli ledende utviklere av bærekraftig kjøretøy. Men, Polen er likevel på bunn av listen over land i Europa som er klar for elbilrevolusjonen.

Romania, Slovakia, Tsjekkia

Nøkkelmarkedene i Øst-Europa er Polen, Ungarn, Slovakia, Tsjekkia og Romania, hvor Romania, Slovakia og Tjsekkia scorer lavest når det kommer til elbilforbedring. Disse landene tar de minste stegene for å nå elbilovergangen.

Konklusjoner fra rangeringen

Elbiler er nøkkelen til en utslippsfri fremtid og elbilmarkedet vokser raskt. Nesten alle land i Europa har en plan når det kommer til elbiler, sammenlignet med i fjor. Landenes posisjon baseres på antall solgte el- og hybridbiler, samt strømnett, antall ladestasjoner og forbrukernes innstilling til e-mobilitet.

Dette er hovedkonklusjonene:

 • I 2020 og i 2021 dominerte Kina og Europa elbilmarkedet, og stod for 80% av salg av el- og hybridbiler.
 • Elbilsalget har hatt sterk vekst, på tross av pandemien.
 • Elbil barometerdata fra 2021 viser også at antall kjøp av elbiler vokser i Norden, med Norge på topp.
 • Ifølge LeasePlan er Norge, Nederland og Storbritannia best rustet for overgangen til elbiler.
 • Luxembourg, Østerrike og Belgia scorer høyere enn de har gjort tidligere år.
 • Frankrike og Portugal er på rett vei til å kunne forbedre sine markeder, og Italia og Spania har lovende investeringer.
 • Ifølge data fra Virta, en ladeplattform for elbiler, har Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Spania et betydelig antall trege ladestasjoner. Andre europeiske land henger seg på elbilrevolusjonen ved å tilby raske ladere. Det forventes at man i Europa vil ha omtrent 14 millioner elbiler i løpet av 2025 og at 100% av alle biler vil være elektriske fra 2035.

Elbilprognoser for 2022

Den globale bilindustrien opplever den største teknologiske revolusjonen på et århundre. De fleste land må fokusere på elbilovergangen for å unngå å ligge for langt etter. Det egentlige kappløpet foregår ikke mellom nasjoner, men mot tiden. På tross av store utviklinger, er likevel kun 1% av verdens biler elektriske.

Flere land kan i 2022 begynne å fokusere mer på elbiler. Selskap og produsenter vil designe flere elbiler for at land vil nå sine mål ved slutten av året. Men vil elbiler ha tatt over i løpet av 2030? Dette er mulig for noen land, men ikke på global basis. Leverandører må fokusere på å levere raskere ladere. Og, viktigst av alt, de må gjøre elbiler mer tilgjengelige for forbrukere.

Det er også viktig at regjeringer og andre nasjoner fokuserer på nye teknologier. Smartlading av elbiler, som f.eks. å koble de til sky-baserte ladeenheter, er en ny trend som har vokst seg fram. Smartlading gir flere muligheter og kontroll over strømforbruket både for eiere og forbrukere.


Total
0
Shares
Forrige innlegg

Ethernet tas nå i bruk til industrielle automasjonsensorer og aktuatorer ved hjelp av SPE nettverksteknologi

Neste innlegg

Topptrender innen industriell produksjon

Relaterte innlegg