Topptrender innen industriell produksjon

Avatar photo

Produksjon fortsetter å vokse og utvikler seg veldig raskt. Men for å kunne tilpasse seg endringene har mange fabrikker og bedrifter en del utfordringer i 2022. Det nye året er et bra tidspunkt for å sette nye mål og å forberede seg på endringer. Det har vært mangel på arbeidskraft i de siste årene, så det viktigste nå er å tiltrekke seg nye ansatte. Andre utfordringer har også vært problemer med forsyningskjeden og å tilpasse seg automasjon. 

I de siste to årene har pandemien påvirket flere bedrifter og måten de jobber på. 2020 og 2021 var begge vanskelige år for den industrielle sektoren. Men hva med 2022? Er din bedrift klar for å møte de nye utfordringene? I denne artikkelen går vi gjennom trendene som er med på å endre produksjon i 2022.

Smartproduksjon

I dag er noe av det viktigste å tilpasse seg teknologi på en skikkelig måte. Tidligere tiår viser at teknologi er den rette veien å gå for og forbedre og utvikle menneskers liv. Dette er spesielt viktig i en tid hvor maskiner ble nedgradert eller der produksjon måtte fjernstyres. Ettersom virkeligheten fortsetter å endre og overraske alle, må bedrifteiere og produsenter fokusere på nye teknologier.

I løpet av 2050 vil produsenter som fokuserer på forbukervarer ha investert i apper som bruker AI, integrert teknologi i produktet, videoer som en digital eiendel og/eller integrert innovasjon med IT og R&D-lag.

Gartner

Takket være smartproduksjon (SM), kan produsenter bruke data for å analysere om prosessene deres er hensiktsmessige, ved å se på områder der produksjonen stagnerer eller om de kan bruke materialer på en mer effektiv måte. Noen eksempler på systemer for smartproduksjon er dataintegrert produksjon, et høyt tilpasningsnivå og raske designoppdateringer, digital informasjonsteknologi og tilpasningsdyktig teknisk opplæring.

Smartproduksjon med robotustyr og holografisk styrepanel med isometrisk flyteskjema på en mørk bakgrunn, vektor illustrasjon.

Hovedfordeler ved teknologisk tilpassing av produsenter

Hvis du fortsatt ikke er sikker på hvor viktig teknologi er i industriell produksjon har vi her listet hovedfordelene din bedrift kan dra nytte av:

  • Forhindre menneskelig feil ved å investere i automasjon.
  • Forbedre produksjonseffektivitet ved å øke yteevne og unngå redusert arbeidskraft.
  • Investere i smartdata som kan gjenkjenne når det er tid for vedlikehold og som kan planlegge dette. 
  • Forbedre produktivitet og spare på vedlikeholdsmaskiner som reduserer tiden man bruker på å reparere og erstatte utstyr.
  • Dette lar deg overvåke det endelige produktet og å foreta endringer for møte forbrukerens behov.

8 produksjonstrender i 2022

For å kunne forbedre bedrifter på et nytt, utfordrende år må bedrifteiere, ingeniører og tekniker sørge for en digital endring. Noen av de mest populære trendene innen produksjon er fortsatt tingenes Internett (IoT), stordata og tilsatsproduksjon (3D-printing). 3D-printing er fortsatt en av de viktigste trendene når det kommer til industrielt vedlikehold.

Men teknologien stopper ikke. I år tar vi imot imot Industry 5.0, ikke Industry 4.0, som er et skifte fra B2B til B2C, og bytte fra offshore til onshore. Det er flere nye trender som vil være med på å revolusjonere produksjonsindustrien i 2022.

1. Prediktivt vedlikehold

Prediktivt vedlikehold er viktig for å hjelpe industrielle bedrifter å møte økende forbukerbehov og for å foreta digitale endringer i 2022. Forebyggende vedlikehold er med på å redusere uforutsett nedetid, øke livstiden til maskiner med flere år samtidig som det senker kostnader.

Majoriteten av bedrifter i dag er avhengig av en robust, sammenkoblet infrastruktur med databaser, maskinvare og programvare. Disse egenskapene er designet for å hjelpe bedrifter effektivisere sine operasjoner og å forbedre helhetlige effektivitetsnivå.

Dotto, hva nedetid faktisk koster

Produsenter kan bruke prediktiv analyse for å overvåke ytelse av utstyr ved å bruke flere ulike ytelsesparametere og ved å automatisere datainnhentingprosessene med IoT-teknologier. Dette sørger for at alt utstyr operer ved optimale kapasitetsnivåer.

2. Avansert automasjon

Automasjon er et av nøkkelelemtene i moderne industriell produksjon. Mange oppgaver som tidligere krevde menneskelig innblanding kan nå automatiseres takket være moderne programvarer og robotikk. Å begrense menneskelig innblanding i repetetive og farlige oppgaver har gjort produksjonslinjene tryggere og mer fordelsmessige for fabrikkene.

Teknologi og industry 5.0-konsepter fra robotiske høypresisjonssystemer for styreoppsett ved toppen av injeksjonsmaskin.

Industrielle roboter kan hjelpe bedrifter å øke arbeidsprosesser og å forutse problemer og feil i produksjonsprosessen. Robotikk er spesielt nyttig i jordbruks- og produksjonsnæringene. Som det ble påpekt av Research and Markets i perioden 2021-2027, forventes robotikkmarkedet i jordbruksnæringen å øke samensatt årlige vekstrate (CAGR) med 14.5%.

3. Industry 5.0

For å kunne se forbedring var mange produsenter avhengig av industry 4.0. Industry 4.0 omtales ofte som de industrielle tingenes internett (IIoT) eller smartproduksjon. Det er ikke tvil om at industry 4.0 har hatt en påvirkning på produsenter når det kommer til operasjonell synlighet, kostnadsreduksjoner, kortere produksjonstid, og bistå med enestående kundeservice. Her forenes digital endring av produksjon, fremstilling og operasjoner. Og revolusjonen knyttet til industry 4.0 har enda ikke stoppet. 

Produsenter kan nå enda bedre utnytte avanserte verktøy og teknologiske enheter. Fokuset går nå fra industry 4.0 til Industry 5.0. Hvor den fjerde industrielle revolusjonen fokuserte på å bruke teknologi for å optimere produksjonsmetoder, handler den femte om å koble mann og maskin, eller såkalt samarbeid mellom menneske og maskin. Industry 5.0 har allerede kommet og vil definitivt være en stor del av 2022.

4. Kunstig intelligens 

Kunstig intelligens (AI) har vist seg å være en av de viktigste produksjonstrendene for å løse problemer som å behandle store volum med data og å hente viktig kunnskap herifra. AI hjelper industriell operasjon på mange måter, som for eksempel lagerstyring, synlighet for forsyningskjeden, kostnadsreduksjoner for varehus, eiendelovervåking, å komme med nøyaktige prognoser, kostandsreduksjon i transport og kvalitetskontroll.

Bedrifter kan hente masse data fra moderne produksjonsutstyr, som prosess- og ytelsesstatistikk. Når data analyseres skikkelig kan den avsløre informasjon som er knyttet til optimering av produksjon, vedlikeholdsskjema og eiendelshåndtering. 

5. Nye rekrutteringsstrategier

Bortsett fra teknologitrender kan også måten man rekturetterer nye ansatte være med på å forbedre produksjonen. Produksjon har hatt en uhørt ledighet blant faglærte, i tillegg til mangel i forsyningskjeden. Arbeidsgivere har måtte fokusere på å kunne tilby større grader av fleksibilitet og rekruterringsbonuser for å holde på ansatte. Det er også viktig at det er et mangfold blant ansatte. Dette er en tendens som vil fortsette i 2022.

6. Skifte fra B2B til B2C

Mange produsenter har byttet fra en tradisjonell business-til-business-modell (B2B) til en business-til-forbruker-modell (B2C) i senere år. B2C er med på å øke fortjeneste, hjelper å holde styr på merke og gir bedre data. Takket være B2C kan produsenter skape, teste og sette produkt til markedet mye fortere.

Men for å kunne nå forbrukere mer effektivt, må bedrifter velge en e-handelplattform som støtter både B2B- og B2C-salgsplattformer. Plattformen må gi en visuell oversikt over bedriftens klientkontakter fra B2B og B2C, i tillegg til ordregjennomføring og overvåking, sikre betalinger, kundeservicehåndtering, og aktivitetsovervåking av salg og markedsføring.

7. Onshore, ikke offshore

Pandemien har skapt kaos i den globale forsyningskjeden, og det har vært vanskelig for bedrifter å få materialer fra andre land. Å skape fasiliteter på land og å utvide avhengigheten av land som europeiske land har handelsavtaler med er to viktige trender for bedrifter i 2022. Som transportkostnadene fortsetter å øke, må land nå fokusere på å øke salg innenfor egne grenser.

8. Bærekraftighet

Produksjonsindustrien har hatt økt fokus på klimaendringer, og bedrifter har nå et kommersielt ansvar for å styre operasjoner på en bærekraftig og økologisk måte. Mange bedrifter i denne sektoren har allerede skapt økonomiske og bærekraftige metoder som kostnader knyttet til strøm og materialer fortsetter å stige. Regelverk blir også strengere, og forbrukere og investorer lener seg mer mot bærekraftige merker og forretningsmetoder. 

Ingeniører kontrollerer prosesser på et transportbånd, en mann operer foran et industrielt enhetsskjermpanel. Mer effektive produksjonsteknologier

Jordbruksnæringen er ansvarlig for omlag en tredjedel av verdens klimautslipp, noe som får bedrifter til å tenke på deres egen forretningsmodell og hvordan de skal endre til lav-karbon eller karbonnøytrale prosesser. Den grønne produksjonstendensen vil fortsette ettersom flere prdusenter knytter bærekraftighet opp mot fortjeneste.

Er produksjonen din klar for 2022?

Til tross for utfordringene vi gikk gjennom i begynnelsen av artikkelen er dette en industri som forventes å vokse. Det viktigste er å implementere alle endringene og å tenke nytt når det kommer til bedriftenes fremtid. Produsenter bør ta imot industry 5.0 med åpne armer og være åpen for teknologier. Hovedtrendene innen industriell produksjon beveger seg mot automasjonsteknologi, B2C og karbonnøytralitet. I 2022 vil det også være større fokus på egensansvar, AI, cybersikkerhet og fokus på personalomsetning og mangfold.

For å kunne forberede fabrikker og ansatte på endringene som kommer, trengs innovativ tenking, nøye planlegging og moderne systemer. Dette kan være med på å hjelpe operasjonshåndtering av eiendeler. Det er en omfattende løsning som benytter seg av selskapsprogramvare på toppen, i tillegg til prediktive analyser og maskinlæringsteknologier.

Anbefalte produkter

Grafiske panelmeter med digitale innganger, Red Lion

De nyeste panelmeterne i NPI PM-50-serien er designet for å øke operasjonsproduktivitet og å avsløre kritisk data på fabrikkgulvet som kan brukes i prosjektplanlegging og prosessforbedringer. Det er den første enheten som gjør kraften til industry 4.0 fullstendig tilgjengelig, med smartenhetstilkobling har meterene WiFi ombord, rs-485/modbuss, og valgfri ethernet eller rs-232, men enkel opptart og apper for programmering og overvåking.

CP2 Programmerbar logisk kontrollere, Omron

Micro PLC CP2-serien av kompakte kontrollere tilbyr maskin-til-maskin-kommunikasjon med databehandling takket være 2 innebygde ethernet-porter, styrings- og maskinovervåking er ikke bare lett men forbedrer også produktiviteten og støtter prediktivt vedlikehold.

I/O-modul 16 DI ethernet/MODBUSS/TCP/EtherNet/IP, Moxa

Disse ethernettilkoblede fjernmodulene i I/O med digital og analoge innganger og utganger er enkle å koble til, styre og overvåke. Aktiv kontakt med SCADA-systemer søtter bruk av OPC. Dette er to ethernet-tilkoblinger for enkel kjedetilkobling, og man trenger ikke en svitsj. Med temperatursensorer og digital og analog inngangsoveråking

Energimeter i Acti 9 iEM2000-serien, Schneider

Disse strømovervåkingsmeterne tilbyr datamåling med aktiv nøyaktighet i energiklasse 1, LCD-skjerm, to tariffer, og MID-godkjent teknologi, ideell for sub-fakturering og kostnadsfordelingsapplikasjoner, til lavere operasjonskostnader og strømoptimalisering. Takket være programvare for strømhåndtering, forvandler Acti9 energimetere om til en sann IoT digital strøminstallasjonsløsning.

Sysmac NX7 programmerbar logisk kontrollere, Omron

Disse maskinautomasjonskontrollere med kunstig intelligens, tillater maskinlæring og optimalisering på kanten med rask og nøyaktig kontroll ved å synkronisere alle EtherCat-enheter, som bildesensorer, servodrivere, og feltenheter, samt registrering av unormale hendelser for å vise område for feilen oppstår. NX7 AL-kontrollere oppfordrer til harmonisk samarbeid mellom menneske og maskin for å kunne foreta datadrevne valg, med sanntidsvedlikehold og erstatning, for å redusere nedetid og produksjonstap.

3D-printer, 2+ Connect, FFF, åpen, enkel, Ultimaker

Ultimaker 2+ Connect er ditt første, pålitelige steg inn i en verden av enkel og fjernstyrt 3D-printing, med nettverksegenskaper og en ny berøringsskjerm. Ta de tre komponentene ut av boksen og koble de sammen for å starte. Tilbyr enkelt vedlikehold, komponenter i neste generasjon, berøringsskjerm, forbedret sikkerhets- og nettverkstilkobling.


Total
0
Shares
Forrige innlegg
electric-vehicle

2022 elbil-indeks

Neste innlegg

FESTOs automasjonsløsninger for bilproduksjon

Relaterte innlegg