Produsentens guide til IIoT

Avatar photo

Industrielle tings internett (IIoT) er en revolusjonerende utvikling som kombinerer digital teknologi med konvensjonelle metoder.

Denne guiden har som mål å fungere som et tydelig veikart for produsenter som er usikre på IIoT, slik at de kan forbedre driftsinnsikten, effektivisere prosedyrene og redusere kostnadene ved hjelp av et nettverk av tilkoblede enheter og systemer. 

Innen 2028 forventes IIoT-markedet i Europa å øke jevnt og trutt og nå en markedsstørrelse på 124,80 milliarder dollar, med en forventet årlig vekstrate på 12,66 % (2024-2028). Vil produsentene være i stand til å bruke den nye teknologien og samtidig gå over til en mer bærekraftig og produktiv produksjon? Les videre for å lære mer.

Hva er IIoT?

Begrepet ‘industrielle tings internett’ handler om hvordan ‘tingenes internett’ (IoT) utvides og tilpasses for bruk i industrisektoren. IIoT hjelper bedrifter og bransjer å oppnå en mer pålitelig og effektiv drift ved å legge vekt på stordata, maskinlæring (ML) og maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M). 

Bruk av IIoT i produksjon

Gjennom et nettverk av tilkoblede maskiner og enheter utstyrt med sensorer og programvare forbedrer IIoT industrielle prosesser. Det anslås at innen 2030 vil være over 29 milliarder IoT-enheter på verdensbasis, nesten en dobling fra 15,1 milliarder i 2020. 

Ved å samle inn, analysere og bruke data i sanntid brukes IIoT allerede innen prediktivt vedlikehold ved å effektivisere produksjonsprosesser og øke den generelle driftseffektiviteten. Det er en viktig del av Industry 4.0, og kombinerer automasjon, ML og avansert dataanalyse for å fremme smart produksjon og industrielle prosedyrer.

Teknologiene bak IIoT

Gjennom datainnsamling, analyse og automatisering utnytter IIoT en rekke viktige teknologier og utstyr. De grunnleggende elementene er:

5 fordeler med IIoT

I den digitale tidsalderen må organisasjoner være konkurransedyktige, og derfor er det ikke bare fordelaktig, men også avgjørende å utnytte IIoTs potensial. Men hvilke fordeler har denne teknologien? 

1. Økt driftseffektivitet

Implementering av IIoT-teknologier muliggjør kontinuerlig overvåking og analyse av produksjonsprosesser i sanntid. Bedrifter kan raskt lokalisere flaskehalser og ineffektivitet i produksjonslinjene, øke gjennomstrømningen, redusere manuelle inngrep og effektivisere prosesser. Dette resulterer i lavere driftskostnader og økt produktivitet.

1. Prediktivt vedlikehold

Ved å samle inn og analysere data fra sensorer som er koblet til maskiner, kan algoritmer identifisere mønstre som indikerer mulige feil og forhindre disse før de utvikler seg til store problemer. Vedlikeholdsplaner optimaliseres og uplanlagt nedetid reduseres, noe som igjen vil redusere kostnader knyttet til reparasjoner og utstyrets levetid vil også forlenges.

3. Forbedret kvalitetskontroll

IIoT-løsninger gjør det mulig for produsenter å opprettholde høye kvalitetsstandarder gjennom hele produksjonslinjen. Ved hjelp av kontinuerlig dataovervåking er det enkelt å indentifisere variasjoner i kvalitet i sanntid og foreta raske justeringer. Med denne type kontroll reduserer man svinn fra defekte varer, garanterer konstant produktkvalitet og øker kundetilfredsheten.

4. Optimalisering av forsyningskjeden

IIoT er nyttig i forsyningskjeden og gir synlighet i sanntid gjennom hele kjeden. Teknologien gjør det mulig å koordinere mange komponenter på en mer effektiv måte, fra å sjekke råvaretilgjengelighet til å holde øye med produksjonsplaner og lagernivåer. Lagernivåer optimaliseres, ledetider reduseres og en forbedret respons knyttet til markedsendringer vil som et resultat gjøre forsyningskjeden mer fleksibel og effektiv. 

5. Energieffektivitet

Nøyaktig overvåking og kontroll av energibruken innen en rekke operasjoner gjør det lettere å identifisere og iverksette energibesparende strategier. Undersøker man data om energibruk kan energisløsing identifiseres og rutiner endres. Dette reduserer karbonavtrykket fra produksjonsvirksomheten og gir betydelige kostnadsbesparelser. 

IIoT og bærekraftig produksjon

IoT-løsninger har potensial til å redusere verdens klimagassutslipp med 16,5% innen 2030. 94% av deltakerne i en studie fra ABB hevder at IIoT muliggjør “bedre beslutninger, noe som forbedrer den generelle bærekraften”. Ifølge 57% har IIoT hatt en “betydelig positiv effekt” på operasjonelle beslutninger. 

Når produsenter tar i bruk bærekraftige metoder og integrerer ny teknologi som IIoT, innebærer det både muligheter og utfordringer. Til tross ulemper knyttet til kostnader rundt opplæring og systemintegrasjon, vil man tro at fordelene vi har gått gjennom i denne artikkelen gjør de verdt det. Dette skiftet er avgjørende for å opprettholde langsiktig suksess og relevans i sektoren, samt for å tilfredsstille endrede forventninger fra kunder og myndigheter.

Hvordan integrere IIoT?

For å lykkes i et avansert og konkurranseutsatt marked er det viktig å tenke strategisk før IIoT implementeres. For å lykkes er det nødvendig med en skreddersydd plan som tar hensyn til fordelen og de spesielle utfordringene hver produsent står overfor, spesielt i henhold til cybersikkerhet.

I fremtiden vil IIoT fortsette å ekspandere og bli stadig viktigere for hvordan selskaper innoverer, produserer og konkurrerer. Selv om det kan være en utfordrende prosess å oppnå fullstendig IIoT-integrasjon, er fordelene betydelige. 

FAQs

Hva er IIoT?

IIoT kobler industrielt ustyr til internett for datanalyse og -utveksling, noe som forbedrer produktiviteten, automatiseringen og beslutningsprosessen i bransjer som produksjon og energi.

Hva er forskjellen mellom IIoT og IoT?

IoT fokuserer på forbrukeren og kommersiell bruk, og handler om å forbedre dagliglivet gjennom kroppsbårne eneheter, smartbiler og smart hjemmeutstyr. IIoT handler om å øke effektiviteten og sikkerheten i industri- og produksjonprosesser ved hjelp av datainnsamling, analyse og automasjon.

Hvilke fordeler har IIoT?

Optimalisering av forsyningskjeden, forbedret kvalitetskontroll, prediktivt vedlikehold, driftseffektivitet og energieffektivitet er bare noen fordeler ved IIoT. Les mer om de 5 største fordelene med IIoT her.

Hva er forskjellen mellom AI og IIoT?

Hvor kunstig intelligens (AI) er systemets hjerne, kan man si at IIoT er systemets nervesystem. Sammen utgjør disse to teknologiene AIoT. Gjennom denne tilkoblingen kan IoT-nettverk fungere mer effektivt og utføre bedre analyser, selvstyrte beslutninger og databehandling.

Hvorfor bør bedrifter vurdere å ta i bruk IIoT?

Produsenter kan digitalisere nesten alle deler av sin organisasjon ved hjelp av IIoT. Ved bruk av automatisering, maskinlæring og analyse av stordata reduseres man menneskelige feil knyttet til manuelt prosesser.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Hvordan brukes AI innen prediktivt vedlikehold?

Neste innlegg

Seks måter digitale tvillinger revolusjonerer produksjon i 2024

Relaterte innlegg