Økt produktivitet på arbeidsplassen takket være utrulling av mobile teknologier

Avatar photo

Industriell produksjon har endret seg betraktelig i løpet av de siste tiårene. Industrielle endringsinitiativer, som Industry 4.0, er ikke de eneste grunnene til at ny teknologi stadig tas ibruk. Når produktene er ferdigprodusert går de så inn i en ny verden av logistikk, forpakning og levering. Strekkoder er nå vanlig for å gjenkjenne komponenter i løpet av produksjonen og monteringsprosessen: teknologi hjelper til med produktindentifikasjon, datainnsamling og prosesser i arbeidsflyten. For å holde industrielle produksjonsdeler igang er man avhengig av vedlikeholdsteknikker som forholdsbasert overvåking og prediktivt vedlikehold. For teknikere som jobber ute i felten er enkel tilgang til fabrikktegninger, komponentlister, og prosedyrer verdifullt for å holde nedetid til et minimum samtidig som produksjonen holdes på et høyt nivå.

Denne artikkelen ser nærmere på mobile strekkodeskannere (lesere) og nettbrett som er spesialutviklet for industrielle bruksområder.

Mobil teknologi er grunnleggende for høy produktivitet

Tempoet i mange bransjer fortsetter å øke, enten det gjelder produksjon eller logistikk, og disse er derfor svært avhengige av automasjon. Produksjonslinjer og industrielle prosesser er optimalisert for å operere med høy effektivitet. Men man må også være like effektiv når det gjelder identifikasjon og flytting av monterte produkter og komponenter fra produksjon videre til forsyningskjeden. Noen forsyningskjeder, som supermarkeder, opererer ofte på flere områder – fra leverandør til varehus og regionale distribusjonssenter for å så ende opp i den lokale butikken.

Strekkoder er den mest brukte identifikasjonsmetoden for slike produkter, enten som en påklistret etikett eller printet direkte på varen. Automatisk identifikasjon og datainnsamling (ADC – Automatic identification and data capture) blir mer og mer populært for å velge, identifisere og å spore en vare, enten den er stor eller liten, gjennom alle deler av prosessen i produksjon og varehandel.

Mange automatiserte produksjonsprosesser bruker maskinerimonterte ADC-skannere for å behandle informasjonen. Men alle oppgaver er ikke automatisert, og menneskelig inngrep er fortsatt like viktig for å velge og flytte deler gjennom forsyningskjeden.

For eksempel:

  • Gaffeltruckoperatører som velger produktene som skal fraktes.
  • Arbeidere jobber på en automatisert produksjonslinje.
  • Plukkere settes i gang ut i fra ordrer gjort på Internett.

Disse individene krever håndholdte strekkodeskannere fordi de alltid er på farten. Strekkodeskannere med ledning er også tilgjengelig, men disse utgjør en sikkerhetsrisiko og kan være begrensende hvis de skal deles mellom flere. Trådløse strekkodeskannere har derfor mest mobilitet.

Fokus på enheter for automatisk identifisering og datainnsamling

De fleste er nok kjent med strekkoder på en hverdagslig basis. De fins på matvarene våre, internettleveransene våre og forbrukervarene våre. Du har også kanskje lagt merke til to ulike typer sterkkoder: 1D og 2D.

Strekkoder med én dimensjon (1D) består av et linært sett av vertikale linjer på ulike bredder fordelt med mellomrom.

To-dimensjonale strekkoder (2D) er mer sofistikert og er vanligvis enten firkantet eller rektangulære. På denne måten representeres mer data i et gitt område enn på en 1D-kode. Fordi informasjonstettheten er større enn en 1D-kode, og kodingen som brukes er mer videreutviklet, er oppløsningen og kvaliteten på skanneren enda viktigere.

Flere 1D- og 2D-strekkodestandarder er tilgjengelige, og hver av disse definerer tegnsettene som kan brukes. Det fins fire tegnsett som bruker på tvers av standardene: numerisk (kun tallene 0 – 9), alfanumerisk (0-9 og A-Z), GS1 AI 82 (spesialtegn i tillegg til alfanumerisk), og fullstendig ASCII (alle typer ASCII-tegn med verdi 0 – 127).

Eksempler på 1D-strekkoder inkluderer EAN12, UPC-A, og Code-11. Fullstendig ASCII 2D-koder inkluderer Aztec, QR og MaxiCode.

Når man velger en strekkodeskanner er det viktig å tenke på disse hensynene:

Strekkodestandarder som støttes: Hvilke strekkodestandarder trenger du å støtte? Noen lesere kan kun skanne 1D-koder, og i løpet av skannerens livstids må du kanskje vurdere å bytte til et 2D-format.

Robusthet: Som alle håndholdte enheter er det alltid en viss risiko for å miste produktet eller at det faller mens man bruker det. Produktinformasjonen bør indikere om skanneren kommer til å overleve flere fall på en betongoverflate. Hvilke miljøforhold kommer skanneren til å brukes i? Vil den utsettes for støv eller fuktighet, og derfor trenge beskyttelse mot dette?

Skanneytelse: Skannerens egenskap til å dekode 1D- og 2D-koder fra ulike avstander og vinkler vil variere. En operatør som sitter i en gaffeltruck vil kanskje ikke være i stand å ta på varen som har blitt skannet. Maksimumsavstand for en 2D-kode er vanligvis 200 mm.

Radiostandarder: De trådløse skannerne som er tilgjengelig bruker enten en åpen trådløs standard som WiFi eller en metode fra en leverandør. Sjekk om den støtter den trådløse protokollen du har tenkt å bruke.

Batterilevetid: Det er forventet at de fleste håndholdte enheter fungerer gjennom en hel arbeidsdag. Vil skannerens batteri vare ut en vakt uten at man må lade den på nytt? Vil det være nødvendig å installere ladepunkter på ulike arbeidsstasjoner?

Tilgang til informasjon på farten

Et annet aspekt ved denne type mobilitet involverer tilgang til kritisk informasjon. For eksempel, vedlikeholdsarbeidere ved en fabrikk trenger informasjon om arbeidsoppgaver, eiendelsdiagrammer, komponentlister og servicemanualer for å gjøre jobben sin. Hvis man alltid må dra tilbake til arbeidsstasjonen for å få tilgang på et utskrevet dokument vil dette redusere produktivitet. Derfor er nettbrett en hendig måte å få tilgang til alle relevante systemer og applikasjoner.

Dette er noe du må tenke på hvis du skal bruke et industrielt nettbrett:

Operatørsystemer: Man bør alltid sjekke hvilke operatørsystemer applikasjonen bruker. Microsoft Windows, Linux og Android er alle populære systemer.

Berøringsskjerm og størrelse: Skjermstørrelsen vil diktere nettbrettets fysiske størrelse. Mindre nettbrett er enklere å bære, men noen applikasjoner vil ha en minimumsstørrelse på skjermen. Vedlikeholdsdiagrammer kan også være vanskelig å lese på en liten skjerm. Rimelige nettbrett kan bruke en resisitiv tilnærming til berøringsskjermen. Men de er mindre pålitelige og kan utsettes for fuktighet sammenlignet med kapasitive berøringsskjermer.

Mekanisk robusthet: Som vi allerede har gått gjennom er mekanisk robusthet viktig for alle håndholdte enheter. Fordi nettbrett ofte er større enn en skanner er de mer utsatt for skade hvis man mister den i bakken. Sjekk at den er robust nok for arbeidsmiljøet den kommer til å brukes i.

Batterilevetid: Hvor lenge nettbrettet fungerer utifra en enkelt lading bestemmes utifra hvor ofte skjermen brukes. Produktinformasjonen fra leverandøren bør vise estimert batterilevetid og indikere enhetens batterikapasitet i mAh. Batterier som kan fjernes og som er ‘hot-swappable’ er gode alternativ hvis disse er tilgjengelig.

Flere egenskaper: Noen industrielle nettbrett har flere egenskaper, som en innebygd strekkodeskanner og ulike dokkingstasjoner eller hylster.

Strekkodeskannere og industrielle nettbrett

Barcode scanners

Powerscan PM9501-serien fra Datalogic (se figur 1) kan lese flere ulike 1D- og 2D-koder, uansett retning, opptil 1 m avhengig av kodens type og oppløsning. Den veier omtrent 450 g og har en ergonomisk utformelse som er komfortabel å bruke, den har et intuitivt sikte og et mykt, pulsert, hvitt skannelys.

Figur 1 – POWERSCAN PM9501 strekkodeskanner-serien fra Datalogic (kilde: Datalogic)

PM9501 er tilgjengelig i ulike konfigurasjoner med to display-valg og enten fire eller seksten konfigurerbare taster, noe som gjør toveis-samspill med vertsapplikasjonen mulig.

Datalogic har et STAR Cordless-system som bruker trådløs kommunikasjon som gjør det mulig med punkt-til-punkt- eller multi-punkt-konfigurasjon i ISM 433 eller 910 MHz frekvensspektrumet. Bruker man multi-punkt-systemet kan opptil 16 skannere få tilgang til en enkel, kablet, nettverkstilkoblet radiomottaker. Driftsområdet i friluft er 50 m for høyhastighetskommunikasjon ved 433 MHz og 170 m for 910 MHz.

En dokkingcradle tilbyr lading og kablet nettverkskommunikasjon ved å bruke industriell ethernet eller modbuss.

De miljømessige spesifikasjonene av PM 9501 har en IP65-beskyttelse og kan overleve 50 fall fra 2.0 m høyder på en betongoverflate.

Zebra LI3600-ER er et eksempel på en svært robust 1D-strekkodeskanner (se figur 2).

Zebra LI3600 er tilgjengelig både i kablede og trådløse versjoner. Den trådløse versjonen bruker Bluetooth for å kommunisere med vertsdokkingcradelen. Den støtter nettverksgrensesnitt som ethernet IP, industrielt ethernet og TCP/IP.

Den kan overleve flere fall fra 3 meter på betong og opptill 7500 fall fra 1 meter. Den kan lese ti 1D-kodeformater og dekoderområdet er opptil 17 meter for kode 39 100-mil-standard. Den kan skanne opptil 100 000 ganger fra en full lading av det oppladbare batteriet, 3100 mAh li-ion.

En annen fullstendig kablet og svært robust skanner er Xenon Extreme Performance (XP) 1950g fra Honeywell (se figur 3). Skanneren er spesialutviklet for bruk i varehandel, og kan lese og dekode 1D- og 2D-koder.

Figur 3 – Xenon 1950g 1D og 2D kablet strekkodeskanner fra Honeywell (kilde: Honeywell)

Rugged industrial tablet computers

Figue 4 viser RT10W robust nettbrett fra Honeywell. Den har en innebygd 1D/2D-skanner, en skjerm på 10.1 tommer og oppløsning på 1920 x 1200 dpi, og 128 GB lagring. Nettbrettet bruker operatørsystemet Microsoft Windows 10 IoT 64-bit Enterprise. Trådløs tilkoblingsvalg inkluderer WiFi, 4G LTE mobil og Bluetooth 5.0.

Figur 4 – RT10W robust industrielt nettbrett med innebygd 1D/2D strekkodeleser fra Honeywell (kilde: Honeywell)

Zebra ET51/ET56 er et annet robust nettbrett som bruker Microsoft Windows (se figur 5). Den er tilgjengelig i både 8.4 tommer (570 g) og 10.1 tommer (765 g), med kapasitive berøringsskjermer, den bruker WiFi og trådløs bluetoothkommunikasjon. En GNSS-mottaker støtter GPS og Galileo-konstellasjoner, og det er mulig å bruke assistert GPS. Fjernbare og ‘hot-swappable’ batterivalg er også tilgjengelig.

Figur 5 – Zebra ET51/ET56 Microsoft Windows-baserte nettbrett (kilde: Zebra)

Økt produktivitet på arbeidsplassen takket være utrulling av mobile teknologier

Fordi de kan tilby mobil tilgang til kritisk informasjon og datainnhenting er håndholdte, bærbare, robuste nettbrett og strekkodeskannere med på å forbedre produktiviteten på arbeidsplassen. Denne korte artikkelen har gått gjennom noen av fordelene denne mobile teknologien har for en arbeidsplass som alltid er på farten.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

RND kundetilbakemeldinger

Neste innlegg

Revolution Pi i industriell IoT: Et intervju med Nicolai Buchwitz fra Kunbus

Relaterte innlegg