Cybersikkerhet i Industry 5.0: Beskytter morgendagens fabrikker

Avatar photo

Den raske teknologiske utviklingen har ført til en ny industriell revolusjon vi nå kaller Industry 5.0. I motsetning til Industry 4.0, som prioriterer automatisering og digitalisering for å øke produktiviteten, legger Industry 5.0 stor vekt på mennesker. Med fokus på bærekraft og motstandsdyktighet søker man å oppnå en balanse mellom teknologi og menneskelig arbeid. Det kan være utfordrende å håndtere sikkerhetsproblemene som følger med det nye industrilandskapet. Men umulig er det ikke.

Hva er vitsen med Industry 5.0?

Den industrielle verden preges av konstant innovasjon, fra mekaniseringen av produksjonen i den første industrielle revolusjonen, til masseproduksjon og fremveksten av automatiserte cyberfysiske systemer og industrielle tings internett (IIoT) i Industry 4.0. Nå befinner vi oss i en tid med fokus på dyptgripende integrering og forbedring av samspillet mellom menneske og maskin. 

Industry 5.0 har som mål å forbedre arbeidsmiljøet for de ansatte og tiltrekke seg fremtidig arbeidskraft, samtidig som man tar hensyn til planetens produksjonsbegrensninger. I motsetning til Industry 4.0 (en fullstendig automatisert produksjon som ikke trenger menneskelig inngrep) ser Industry 5.0 på maskiner som samarbeidende instrumenter, såkalte coboter, som hjelper operatøre utføre jobben sin.

Dette viser hvor mye det industrielle miljøet fortsatt endrer seg. Den femte industrielle revolusjonen prioriterer bærekraftig produksjon og fokuserer på energieffektivitet, fornybar energi og selvforsyning. De eksisterende økologiske idealene og hensynet til fremtidige generasjoner er i tråd med denne menneskesentrerte og bærekraftige produksjonsmetoden.

En arbeider med industrirobot.

Industry 4.0 vs 5.0

Bærekraftskriteriene i Industry 5.0 kan ivaretas ved å utnytte effekten av Industry 4.0-teknologier, inkludert kunstig intelligens (AI), stordata og tingenes internett (IoT). Maskiners energiforbruk kan for eksempel reduseres ved å bruke målere og sensorer. I tillegg kan AI og prediktivt vedlikehold begrense energiforbruket og maksimere maskinens ytelse.

EU-kommisjonen understreker behovet for å ta tak i svakhetene ved Industry 4.0, som i liten grad har fokusert på samfunnsspørsmål. Målet med Industry 5.0 er å skape produsenter som ikke bare er produktive og effektive, men også tillitsvekkende og samfunnsbevisste.

Cybersikkerhet: En utfordring

Den største cybersikkerhetsfaren er knyttet til den oppkoblede fabrikken i Industry 5.0 på grunn av den forbedrede sammenkoblingen, integreringen av IoT-enheter og utvidet virkelighet, og de forbedrede grensesnittene mellom menneske og maskin (MMI) som gjør det mulig for brukerne å betjene maskinverktøy. Det økte antallet av potensielle sikkerhetshull i systemene som følge av denne teknologiske utviklingen, øker angrepsflaten betraktelig.

Produksjonsbedrifter var målet for over 25% av de globale cyberangrepene i 2022. I denne bransjen er løsepengevirus, eller ransomware, en utbredt form for dataangrep som rammer nesten alle undersektorer, med en høyere frekvens av angrep mot metallvarer og bilproduksjon. Et bestemt land ser også ut til å være spesielt utsatt. Ifølge InfoGuard, et sveitsisk selskap som tilbyr cybersikkerhet, cyberforsvar og nettverksløsninger, har over 70% av sveitsiske industribedrifter opplevd minst ett cyberangrep de siste to årene (data fra 2022). 

Når det gjelder data fra i år, viser Kasperskys ICS CERT landskapsrapport at det i første halvdel av 2023 ble funnet og utestengt ondsinnede objekter av alle slag på 34% av ICS-datamaskinene. 

De 5 vanligste cybertruslene

Et økende antall sikkerhetshull i industrien skyldes ofte utdaterte operativsystemer. Et cyberangrep kan få katastrofale konsekvenser for driften, sette ansatte i fare, stoppe produksjonslinjer og skade selskapets omdømme. Fordi Industry 5.0 vektlegger bærekraft er denne utviklingen spesielt sårbar for de miljømessige farene som følger av cyberangrep. 

Ta en titt på noen eksempler på de vanligste cybertruslene i industrisektoren:

  • Utvidet angrepsflate – med IoT-enheter, robotteknologi og AI-systemer som alle er sammenkoblet, øker Industry 5.0 angrepsflaten og antallet potensielle inngangspunkter.
  • IoT-sikkerhet – det er vanskelig å holde et stort antall IoT-enheter sikre, siden disse enhetene ofte har begrensede ressurser.
  • Personvern og konfidensialitet – de enorme datamengdene som genereres og deles i Industry 5.0, gir grunn til bekymring for personvern og konfidensialitet, særlig med tanke på muligheten for uautorisert tilgang eller brudd.
  • Sårbarheter i forsyningskjeden – nettkriminelle kan utnytte sårbarheter som følge av kompleksiteten i forsyningskjeden i Industry 5.0 og avhengigheten mellom partnerne, noe som kan føre til avbrudd eller kompromittering.
  • Interaksjon mellom menneske og maskin – i Industry 5.0 blir sosial manipulering og manipulering av menneskelige operatører et alvorlig problem som krever oppmerksomhet på grunn av det tette samspillet mellom mennesker og maskiner. 

Hvordan håndtere cybersikkerhet i Industry 5.0

Industry 5.0 øker tilkoblingsmulighetene og antallet enheter i bruk, men på grunn av sammenkoblingen trenger man også bedre databeskyttelse. For å oppfylle sikkerhetskrav og driftsbegrensninger må cybersikkerhetsteam og IT-team jobbe tett sammen og for å ruste Industry 5.0 mot cyberangrep må produsenter være forberedt på å gjøre cybersikkerhet til en viktig del av moderne utstyr.

Disse utfordringene kan også løses ved å integrere utstyr med cybersikkerhetsfunksjoner. Beskyttelsen av arbeidsstasjoner og nettverkstilgang bør styrkes, protokoller bør analyseres ved hjelp av brannmurkomponenter, og flyten bør segmenteres. Valg av autonome cybersikkerhetsløsninger garanterer åpenhet og reduserer muligheten for at skadelige aktører utnytter data.

Hvor rustet er morgendagens industri?

Store virksomheter, særlig i industrisektoren, er fortsatt dårlig rustet mot cyberangrep. En grundig teknisk diagnose, nettverkssegmentering, kryptering av sensitiv dataflyt, robuste autentiseringsmekanismer og løpende overvåking av kritisk infrastruktur er nødvendig for å forbedre dette. Cyber Resilience Act og NIS2-direktivet er to eksempler på europeiske lover og forskrifter som søker å håndheve cyberstandarder. 

Det er viktig å utdanne de ansatte og øke bevisstheten om cyberangrep. Operatørene kan oppdage avvikende forhold raskt og rapportere dem til relevante myndigheter ved å være godt kjent med maskinene sine og være oppmerksomme på ulike risikoer. For å fremme åpenhet og dybdeforsvar må produsenter integrere sikkerhetselementer i produktene sine.

Konklusjon

Suksessen til Industry 5.0 er strategisk avhengig av cybersikkerhet, noe som ikke bare handler om teknologi; som vi beveger oss inn i Industry 5.0 er det avgjørende å sikre nettverkene våre. Miljømålene og den menneskesentrerte tilnærmingen har et enormt potensial, men byr også på unike utfordringer. Produsentene må integrere cybersikkerhet, oppmuntre de ansatte til å forstå og prioritere cybermodenhet. Ved å ta tak i disse problemene og iverksette sterke cybersikkerhetstiltak kan selskapene sikre seg en trygg fremtid. Det er den eneste måten vi kan dra full nytte av den nye utviklingen og samtidig være trygge.

Hvis du vil vite mer om cybersikkerhet og industrisikkerhet, kan du lese denne artikkelen eller ta en titt på produktene nedenfor og gå rett til Elfa Distrelecs nettbutikk.

Anbefalte produkter

Kommunikasjonsmoduler, SIMATIC S7-1500, Siemens

En måte å forhindre uautorisert tilgang på er å sikre SIMATIC S7-kontrollere og kontrollsystemer, som SIMATIC PCS 7 og PCS Neo, SCADA- og HMI-programmer. Brukerautentisering, tilgangsrettigheter og systemforsvar mot inntrenging er alle inkludert i systemintegriteten.

Serielle enhetsservere, NPort 6100/6200, Moxa

NPort 6000-enhetsservere sender kryptert seriell data over Ethernet ved hjelp av SSH- og SSL-protokoller. SSL- og SSH-protokollene krypterer data før de sendes over nettverket. Med NPort 6000 kan brukerne være trygge på at seriell data overføres sikkert over offentlige og private nettverk.

Rutere, FL MGUARD, Phoenix Contact

mGuards sikkerhetsrutere grunnleggende for mange systemer. Blant spesialfunksjonene de tilbyr for brannmurer, er dyp pakkeinspeksjon for industriprotokoller, betingede brannmurer, brukerbrannmurer og sikker nettverkstilgang for tjenesteleverandører. 

Industrielle brannmurer, EAGLE, Hirschmann

Hirschmann tilbyr komplette cybersikkerhetsløsninger, inkludert nettverksprogramvare, rutere og brannmurer. EAGLE er en kraftig industriell brannmur som garanterer datasikkerhet av den høyeste grad og gjør det enklere for industrianlegg å integreres sømløst i nettverket.


Total
0
Shares
Forrige innlegg

Sikkerhetsløsninger for smarte fabrikker fra IDEC

Neste innlegg

Hva er NFC LED-drivere?

Relaterte innlegg