Sikkerhetsløsninger for smarte fabrikker fra IDEC

Avatar photo

De daglige prosessene som er drivkraften bak de mest innovative oppfinnelsene på markedet ser vi i dag i hyllene våre og i butikkvinduene. Smartfabrikker effektiviserer de daglige prosessene og integrerer et sammenkoblet nettverk av roboter, kunstig intelligens, maskinlæring, automatisering og IIoT (industrielle tings internett) på arbeidsplassen. Dette er med på å gjøre bedrifter mer effektive og fleksible. 

Ifølge Globe News Wire forventes dette markedet å dobles mellom 2023 og 2032, fra 107 milliarder USD til 256 milliarder. Dette viser hvilken betydning smart fabrikkutstyr, maskiner og teknologi kommer til å ha i det kommende tiåret. Men faren for skader og ulykker er fortsatt til stede. For å bekjempe dette har det japanske selskapet IDEC utviklet innovative produkter som aktiveringsbrytere, sensorer og varslingssystemer for å sørge for de ansattes sikkerhet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på disse. 

Hvor viktig er sikkerhet i smarte fabrikker?

Sikkerhet er grunnleggende i smarte fabrikker. Med den økende integrasjonen av avansert teknologi og automatisering i produksjonssektoren er det viktig å prioritere sikkerheten til de ansatte og i det generelle arbeidsmiljøet.

En av de viktigste grunnene til at sikkerhet er avgjørende her, er fordi mennesker nå arbeider sammen med roboter og automatiserte maskiner. Disse maskinene er utviklet for å utføre oppgaver på en presis og hurtig måte, men de må også kontrolleres. De ansatte må få opplæring i hvordan de skal bruke og samhandle med disse maskinene, med alt fra kollisjons- til klemfare. For å redusere ulike farer bør det også iverksettes sikkerhetstiltak som nødstoppknapper, sikkerhetsbarrierer og sensorer. Les mer om sikkerhetsløsningene fra IDEC nedenfor. 

Aktiveringsbrytere

Aktiveringsbrytere brukes slik at mennesker og roboter skal samarbeide på en trygg måte. De gjør det mulig å lage et system der roboten bare beveger seg når bryteren blir dyttet lett og bevisst av et menneske. Roboten stopper når operatørens hånd fjernes (som følge av en spontan bevegelse når det er fare for en person eller når operatøren tar et fast grep på grun av opplevd fare eller lignende). Man kan også installere laserskannere på roboten. Disse fungerer som nærhetssensorer, slik at høyhastighetsoperasjoner bare kan utføres når det ikke er noen arbeidere innenfor robotens rekkevidde.

Aktiveringsbrytere fra IDEC samsvarer også med den internasjonale standarden IEC 60947-5-8, og er utviklet med fokus på sikkerhet og ergonomi. Velg et produkt fra det store og varierte sortimentet som passer til ditt arbeidsmiljø. 

Sikre laserskannere

Ved å bruke IDECs SE2L laserskanner sammen med coboter kan robotdriften settes på lav hastighet eller stoppes når menneskelig tilstedeværelse oppdages. Operasjonen utføres i høy hastighet uten menneskelig tilstedeværelse, slik at robotene kan oppnå maksimal produktivitet. Man har mulighet til å konfigurere operasjonen ved å skifte til en lavere hastighet eller stoppe helt opp basert på hvor nær det oppdagede mennesket befinner seg. Endringene man kan gjøre, er blant annet å gå over til lavere hastighet når man oppdager et menneske innenfor en radius på tre meter, og å stoppe når systemet oppdager et menneske innenfor én meter. På denne måten kan man fleksibelt tilpasse den aktuelle produksjonsprosessen.

Robotiske varslingssystemer

I produksjonsprosesser, som montering av bilkarosserier hos bilprodusenter, må vedlikeholdspersonell bekrefte at robotene er stoppet før de går inn i et område for å utføre vedlikeholdsarbeid. Men selv om roboten stoppes midlertidig, kan en feilbetjening føre til at roboten plutselig settes i drift, noe som kan føre til ulykker og personskader. For å motvirke denne typen risiko krever UL-standardene bruk av indikatorer som tydelig viser om robotens status er “Sikkert stopp (servostrømmen er av)” eller “Farlig stopp (servostrømmen er på)”.

Tradisjonelt har roboter med installerte pilotlamper blitt dekket med vanntette/støvtette bokser hvis de brukes i miljøer hvor dette er nødvendig, for eksempel i lakkeringsprosesser. Men dette kan føre til at pilotlysene ikke er like synlige. 

Pilotlykter uten denne ulempen vil ikke bare redusere tid, krefter og kostnader, men også gjøre det mulig for produsenter å levere bedre produkter og gjøre at man kan arbeide i et tryggere miljø. IDECs LH1D overflatemonterte indikatorer har fordeler for både produsenter og brukere. Fordi de har en IP67-klassifisering, trenger man ikke installere en boks eller lignede for å gjøre dem vann- og støvtette. Man bruker to skruer for å montere dem og kabellengdene (1, 3 eller 5 m) gjør at de enkelt kan installeres uansett robotstørrelse. Dette løser eksisterende problemer med redusert synlighet, installasjonstid og økte kostnader.

Konklusjon

På grunn av de unike risikoene som avansert teknologi medfølger bør sikkerhet alltid komme først. Ved å håndtere disse gjennom omfattende opplæringsprogrammer, implementasjon av sikkerhetstiltak og etablering av gode rutiner for håndtering av farlige materialer, kan produsenter skape et trygt og produktivt miljø for de ansatte og samtidig utnytte fordelene som smarte produksjonssystemer har. IDEC tilbyr en rekke produkter som ivaretar arbeidernes sikkerhet og er i samsvar med regelverket. 

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Skyintegrering for sømløs tilkobling og datautveksling

Neste innlegg

Cybersikkerhet i Industry 5.0: Beskytter morgendagens fabrikker

Relaterte innlegg