Säkerhetslösningar för smarta fabriker från IDEC

Profilbild

Vår planet utvecklas hela tiden och det gäller även på mikronivå – de dagliga processer som är den drivande kraften bakom de mest innovativa uppfinningar som vi ser på hyllorna eller genom skyltfönstren. Smarta fabriker bidrar till att göra dessa dagliga processer smidigare och hjälper företagen att öka sin effektivitet och flexibilitet genom att integrera ett sammankopplat nätverk av robotar, AI, maskininlärning, automation och IIOT (Industrial Internet of Things) på arbetsplatsen. 

Enligt Globe News Wire förväntas marknaden för smarta fabriker fördubblas mellan 2023 och 2032, från 107 miljarder dollar till 256 miljarder dollar. Detta understryker den ökande betydelsen av utrustning, maskiner och teknik under det kommande årtiondet. Men även om smarta fabriker möjliggör mer automatiserade processer, finns det fortfarande risk för skador och olyckor. För att motverka detta har det japanska företaget IDEC tagit fram innovativa säkerhetsprodukter som aktiveringsbrytare, sensorer och varningssystem som säkerställer arbetarnas säkerhet och hälsa i smarta fabriker. Vi kommer att titta närmare på dessa produkter längre fram i den här artikeln. 

Vikten av säkerhet i smarta fabriker 

Säkerhet är av yttersta vikt i smarta fabriker. Den ökande integreringen av avancerad teknik och automation inom tillverkningsindustrin gör att det är avgörande att prioritera säkerheten för arbetarna och arbetsplatsen som helhet. Även om smarta fabriker medför mängder av fördelar, medför de också nya risker och faror som måste hanteras på säkert sätt.

En av de viktigaste orsakerna till varför säkerhet är avgörande i smarta fabriker är att fabrikerna innehåller robotar och automatiserade maskiner. Dessa maskiner är konstruerade för att utföra uppgifter snabbt och exakt, men de kan också utgöra allvarliga risker om de inte styrs på korrekt sätt. Arbetarna behöver utbildas i användning och samverkan med dessa maskiner på ett säkert sätt, från kollisionsrisk till risken att bli fastklämd. Dessutom bör säkerhetsåtgärder som nödstoppknappar, säkerhetsbarriärer och sensorer implementeras för mildra potentiella olyckor och skador. Läs vidare för att upptäcka några av IDEC:s säkerhetslösningar för smarta fabriker. 

Aktiveringsbrytare

Aktiveringsbrytare används för att samarbete mellan människor och robotar ska utföras på ett säkert sätt. De gör det möjligt att skapa ett system där robotar endast rör sig  efter en lätt avsiktlig tryckning från en människa. Roboten stannar när operatörens hand tas bort på grund av en spontan rörelse när det uppstår omedelbar fara för en person, eller om operatören greppar hårt på grund av en uppfattad fara eller liknande omständigheter. Detta innebär att roboten endast rör sig när den avsiktligt flyttas av en person i arbetsmiljön. Dessutom kan du installera säkerhetslaserskannrar på roboten. Dessa fungerar som rörelsesensorer så att snabba åtgärder endast kan utföras när ingen personal finns inom robotens arbetsområde.

Förutom att IDEC:s aktiveringsbrytare uppfyller den internationella standarden IEC 60947-5-8, har de konstruerats med säkerhet i åtanke och full hänsyn till ergonomin. Välj produkter från deras stora och varierade sortiment som matchar din arbetsmiljö. 

Säkerhetslaserskannrar

Genom att använda IDEC:s SE2L-säkerhetslaserskanner tillsammans med samverkande robotar, kan robotens användning växlas till låg hastighet eller stoppas när mänsklig närvaro detekteras. Användningen sker med hög hastighet om inga människor finns i närheten, så att roboten kan arbeta med maximal produktivitet. Du kan också ställa in arbetet så att det övergår till låg hastighet eller stoppas beroende på avståndet till den detekterade människan. Du kan till exempel ställa in att arbetet ska övergå till låg hastighet när en människa detekteras inom tre meters radie, och stoppas när människan detekteras inom en meters radie. Detta ger flexibilitet att matcha användningen till den motsvarande produktionsprocessen.

Robotvarningssystem

I produktionsprocesser som montering av chassier hos biltillverkare, måste servicepersonalen bekräfta att robotarna har stannat innan de tar sig in i ett område som skyddas av säkerhetsstaket för att utföra servicearbete. Men även om en robot stoppas tillfälligt, kan felaktig användning eller liknande fel resultera i plötslig användning av roboten som kan leda till olyckor eller personskador. För att motverka den här typen av risker kräver UL-standarderna användning av indikatorer som tydligt visar om robotens status är “Säkert stopp (servoströmmen av)” eller “Farligt stopp (servoströmmen på)”.

Vanligtvis brukar robotar med pilotlampor för säkerhetskontroller täckas med vattensäkra/dammsäkra skydd om de används i miljöer där vatten- och dammsäker prestanda krävs, till exempel vid målningsprocesser. Den här metoden innebär dock att skyddet begränsar pilotlampans synlighet. 

Pilotlampor som har vatten- och dammsäkra skyddsåtgärder som inte begränsar lampornas synlighet, samtidigt som de minskar tidsåtgång, arbete och kostnader, gör det möjligt för tillverkarna att tillhandahålla bättre produkter och skapa en säkrare arbetsmiljö för personalen. IDEC:s ytmonterade LH1D-indikatorer ger robotar som har fördelar för både tillverkare och användare. Tack vare efterlevnaden av IP67 är det inte nödvändigt att kompromissa med pilotlampornas synlighet genom att installera ett skydd eller göra roboten vatten-/dammsäker med andra åtgärder. Dessutom ger installationen med två skruvar och valet av kabellängder (1, 3, eller 5 m) enkel installation oavsett robotens storlek. Den här lösningen åtgärdar alla befintliga problem med minskad synlighet, installationstid, extra arbete och ökade kostnader.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis bör säkerheten alltid ha högsta prioritet i smarta fabriker tack vare de unika risker som den avancerade tekniken medför. Genom att proaktivt hantera dessa risker via omfattande utbildningsprogram, implementera säkerhetsåtgärder för robotar och IoT-enheter samt etablera korrekta protokoll för hantering av farliga material, kan tillverkare skapa en säker och produktiv miljö för sin personal, samtidigt som de utnyttjar fördelarna med intelligenta tillverkningssystem. IDEC levererar ett stort antal produkter som säkerställer personalens säkerhet och uppfyller gällande bestämmelser. 

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Molnintegrering för sömlös anslutning och datautväxling

Nästa inlägg

Würth Elektroniks M12-kontaktdon: håll dig ansluten. Oavsett förhållanden

Relaterade inlägg