Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle 5.0: Ochrona fabryk jutra

Avatar photo

Dynamiczny rozwój technologiczny zapoczątkował nową rewolucję przemysłową zwaną Przemysłem 5.0. W przeciwieństwie do Przemysłu 4.0, w którym priorytetem jest automatyzacja i cyfryzacja zwiększająca produktywność, Przemysł 5.0 kładzie silny nacisk na zaangażowanie ludzi. Koncentrując się na zrównoważonym rozwoju i elastyczności, stara się osiągnąć równowagę między technologią a ludzką pracą. Sprostanie kwestiom cyberbezpieczeństwa towarzyszącym tej nowej koncepcji przemysłowej może być wyzwaniem. Jednak nie jest to niemożliwe.

Założenia Przemysłu 5.0

Świat przemysłu nieustannie przechodzi zmiany, począwszy od mechanizacji produkcji w ramach Przemysłu 1.0, aż po pojawienie się produkcji masowej, industrializacji i zautomatyzowanych systemów cyber-fizycznych oraz Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) w ramach Przemysłu 4.0. 

W obecnej erze, charakteryzującej się głęboką integracją i ulepszeniem interakcji człowiek-maszyna, Przemysł 5.0 dąży do poprawy środowiska pracy i przyciągnięcia przyszłych pracowników, przy jednoczesnym uwzględnieniu limitów wydajności naszej planety. W przeciwieństwie do koncepcji Przemysłu 4.0, która przewiduje w pełni zautomatyzowaną produkcję pozbawioną ludzkiej ekspertyzy, Przemysł 5.0 zakłada, że maszyna będzie instrumentem współpracy (kobotem), który pomaga operatorom w wykonywaniu zadań.

Dynamiczne zmiany podkreślają ciągłe dążenie środowiska przemysłowego do wprowadzania ulepszeń. Piąta rewolucja przemysłowa kładzie nacisk na zrównoważoną produkcję, koncentrując się na efektywności energetycznej, wykorzystaniu energii odnawialnej i samowystarczalności. Taka skoncentrowana na człowieku i zrównoważona metoda produkcji jest zgodna z obecnymi założeniami ekologicznymi i uwzględnia obawy przyszłych pokoleń, odzwierciedlając zmieniające się priorytety krajobrazu przemysłowego.

Pracownica z robotem przemysłowym.

Przemysł 4.0 kontra Przemysł 5.0

Spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju Przemysłu 5.0 wymaga wykorzystania skuteczności technologii Przemysłu 4.0, takich jak sztuczna inteligencja (AI), Big Data i Internet rzeczy (IoT). Przykładowo, zużycie energii przez maszyny można zmniejszyć poprzez zastosowanie liczników i czujników. Ponadto wdrożenie sztucznej inteligencji i konserwacji predykcyjnej może zarówno ograniczyć zużycie energii, jak i zoptymalizować wydajność maszyn.

Komisja Europejska, dostrzegając wady Przemysłu 4.0, w szczególności brak nacisku na kwestie społeczne, podkreśla konieczność zajęcia się tymi kwestiami. Przemysł 5.0 ma na celu wspieranie producentów, którzy są nie tylko produktywni i wydajni, ale także wzbudzają zaufanie i ucieleśniają wykazują zaangażowanie w sprawy społeczne.

Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w Przemyśle 5.0

Główne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa fabryk w Przemyśle 5.0 wynika ze zwiększonej łączności, integracji urządzeń IoT i rzeczywistości rozszerzonej oraz ulepszonych interfejsów człowiek-maszyna (HMI), które umożliwiają użytkownikom obsługę obrabiarek. Większa liczba możliwych luk w zabezpieczeniach systemów wynikających z tego rozwoju technologicznego znacznie zwiększa ryzyko ataku.

W 2022 r. firmy produkcyjne były celem ponad 25% globalnych cyberataków. Ransomware, wszechobecna forma cyberataku, wpłynęła na prawie każdy podsektor. Największa częstotliwość ataków była odnotowana w produkcji samochodów oraz sektorze produkcji elementów metalowych. Ryzyko staje się jeszcze bardziej niepokojące w kontekście jednego kraju. Według InfoGuard, szwajcarskiej firmy specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie, cyberobronie i rozwiązaniach sieciowych, ponad 70% szwajcarskich przedsiębiorstw przemysłowych doświadczyło co najmniej jednego cyberataku w ciągu ostatnich dwóch lat (dane z 2022 r.). 

Dane dotyczące bieżącego roku zawarte w raporcie ICS CERT firmy Kaspersky pokazują, że w pierwszej połowie 2023 r. różnego rodzaju złośliwe obiekty zostały zidentyfikowane i wyeliminowane na 34% komputerów z przemysłowymi systemami sterowania (ICS). 

5 najczęstszych zagrożeń cybernetycznych

Coraz większa liczba luk w zabezpieczeniach przemysłowych wynika często z zastosowania przestarzałych systemów operacyjnych w maszynach wykorzystywanych w produkcji. Konsekwencje cyberataku mogą być katastrofalne dla środowisk operacyjnych, zagrażając bezpieczeństwu pracowników, zatrzymując linie produkcyjne i niszcząc wizerunek firmy. Warto zauważyć, że Przemysł 5.0, ze swoim silnym naciskiem na zrównoważony rozwój, jest szczególnie podatny na zagrożenia środowiskowe wynikające z naruszeń cyberbezpieczeństwa. 

Oto kilka przykładów zagrożeń cybernetycznych w sektorze przemysłowym:

  • Rozszerzona strefa ataku: przemysł 5.0 zwiększa obszar zagrożenia poprzez połączenie urządzeń IoT, robotyki i systemów sztucznej inteligencji, tworząc liczne potencjalne punkty wejścia dla cyberataków.
  • Bezpieczeństwo IoT: zabezpieczenie dużej liczby urządzeń IoT stanowi wyzwanie, biorąc pod uwagę ich często ograniczone zasoby. Nieodpowiednia ochrona może sprawić, że urządzenia te będą podatne na różnego rodzaju ataki.
  • Prywatność i poufność danych: znaczna ilość danych generowanych i udostępnianych w Przemyśle 5.0 budzi obawy o prywatność i poufność. Potencjalne zagrożenia związane z nieautoryzowanym dostępem lub naruszeniem danych wymagają szczególnej uwagi.
  • Zagrożenia łańcucha dostaw: zawiłości łańcuchów dostaw Przemysłu 5.0, w połączeniu ze współzależnościami między partnerami, wprowadzają luki w zabezpieczeniach, które cyberprzestępcy mogą wykorzystać, prowadząc do przestojów lub zakłóceń.
  • Interakcja człowiek-maszyna: ścisła integracja ludzi i maszyn w Przemyśle 5.0 zwiększa ryzyko ataków socjotechnicznych i manipulowania pracownikami. 

Rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa w Przemyśle 5.0

Ze względu na to, że Przemysł 5.0 zwiększa łączność i rozprzestrzenianie się urządzeń, rośnie potrzeba solidnej ochrony danych. Wzajemne połączenia charakterystyczne dla Przemysłu 5.0 wymagają współpracy między zespołami ds. cyberbezpieczeństwa i zespołami IT w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa i ograniczeń operacyjnych. Producenci muszą proaktywnie uwzględniać cyberbezpieczeństwo jako podstawowy element nowoczesnych urządzeń, zwiększając tym samym odporność operacyjną Przemysłu 5.0 na potencjalne cyberataki.

Łagodzenie wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem w Przemyśle 5.0 wymaga również restrukturyzacji łańcucha produkcyjnego polegającej na włączeniu sprzętu z wbudowanymi funkcjami cyberbezpieczeństwa. Należy także wzmocnić ochronę stacji roboczych i dostępu do sieci, analizować protokoły za pomocą komponentów typu firewall i segmentować przepływ danych. Zastosowanie autonomicznych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa gwarantuje przejrzystość i ogranicza możliwość wykorzystania danych przez niepożądane podmioty.

Cyberdojrzałość w przemyśle jutra

Pomimo swojej znaczącej pozycji w sektorze przemysłowym, duże przedsiębiorstwa często wykazują niski poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Podniesienie stopnia bezpieczeństwa wiąże się z kompleksową diagnostyką techniczną, wdrożeniem segmentacji sieci, szyfrowaniem wrażliwych przepływów danych, wprowadzeniem solidnych mechanizmów uwierzytelniania i ciągłym monitorowaniem infrastruktury. Europejskie przepisy, takie jak Akt dotyczący cyberodporności i Dyrektywa NIS2, stanowią przykład działań na rzecz wzmocnienia standardów cyberbezpieczeństwa. 

Integralnym aspektem zwiększania cyberbezpieczeństwa jest edukacja pracowników i zwiększanie świadomości na temat cyberataków. Personel, dysponujący wiedzą na temat obsługiwanych maszyn i zwiększoną świadomością zagrożeń z zakresu cyberbezpieczeństwa, może szybko identyfikować anomalie i zgłaszać je odpowiednim organom. Stawiając na przejrzystość i przyjmując strategię ochrony w głąb, producenci powinni zintegrować elementy bezpieczeństwa w swoich produktach, aby zwiększyć ogólny poziom cyberbezpieczeństwa.

Podsumowanie

Sukces Przemysłu 5.0 zależy w dużej mierze od cyberbezpieczeństwa, wykraczającego poza zwykłe względy technologiczne. W miarę jak wdrażane są założenia Przemysłu 5.0, kwestia ochrony sieci nabiera nadrzędnego znaczenia. Choć cele środowiskowe i podejście skoncentrowane na człowieku niosą ze sobą ogromny potencjał, wprowadzają również wyjątkowe wyzwania. Producenci powinni płynnie integrować rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, promować ich zrozumienie wśród personelu i priorytetowo traktować dążenie do osiągnięcia tzw. cyberdojrzałości. Proaktywne rozwiązywanie tych problemów i wdrażanie solidnych środków cyberbezpieczeństwa pozwala firmom zapewnić bezpieczną przyszłość. Taka postawa jest niezbędna do pełnego wykorzystania zalet Przemysłu 5.0 przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa.

Aby dowiedzieć się więcej na temat cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa przemysłowego, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem lub przejrzenia polecanych produktów w sklepie internetowym Elfy Distrelec.

Polecane produkty

Moduły komunikacyjne do jednostek SIMATIC S7-1500, Siemens

Jednym ze sposobów zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi jest zabezpieczenie sterowników SIMATIC S7 i systemów sterowania, takich jak SIMATIC PCS 7 i PCS Neo, SCADA i programy HMI. Integralność systemu obejmuje uwierzytelnianie użytkowników, uprawnienia dostępu i ochronę systemu przed włamaniami.

Serwery urządzeń szeregowych, NPort 6100/6200, Moxa

Podczas podłączania urządzeń szeregowych do sieci ważną kwestią jest zagwarantowanie bezpiecznej transmisji danych. Aby rozwiązać ten problem, NPort 6000 obsługuje protokoły SSL i SSH, których działanie polega na szyfrowaniu danych przed wysłaniem ich przez sieć. NPort 6000 daje użytkownikom gwarancję bezpiecznego przesyłania danych szeregowych w sieciach publicznych i prywatnych.

Routery, FL MGUARD, Phoenix Contact

Routery bezpieczeństwa mGuard są sercem każdego systemu. Do specjalnych funkcji oferowanych zaporom sieciowym należą głęboka inspekcja pakietów protokołów przemysłowych, zapory warunkowe, zapory dla użytkowników i bezpieczny dostęp do sieci dla dostawców usług. 

Przemysłowe zapory sieciowe, EAGLE, Hirschmann

Hirschmann oferuje kompletne rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym oprogramowanie sieciowe, routery i zapory sieciowe. EAGLE to niezwykle zaawansowana zapora przemysłowa, która gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa danych i ułatwia integrację obiektów przemysłowych z siecią.


Total
0
Shares
Poprzedni post

Czym są sterowniki LED z funkcją komunikacji bliskiego zasięgu?

Następny post

Jak coboty wspierają transformację przemysłu

Powiązane posty